Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIN Ő SÉG  OBJEKTÍV TULAJDONSÁGOK  SZUBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS  NEM EGY LÉTEZ Ő DOLOG, HANEM  TUDÁS  TAPASZTALAT  KÖVETELMÉNY  ELVÁRÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIN Ő SÉG  OBJEKTÍV TULAJDONSÁGOK  SZUBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS  NEM EGY LÉTEZ Ő DOLOG, HANEM  TUDÁS  TAPASZTALAT  KÖVETELMÉNY  ELVÁRÁS."— Előadás másolata:

1

2 MIN Ő SÉG  OBJEKTÍV TULAJDONSÁGOK  SZUBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS  NEM EGY LÉTEZ Ő DOLOG, HANEM  TUDÁS  TAPASZTALAT  KÖVETELMÉNY  ELVÁRÁS

3 MIN Ő SÉG MÉRÉSÉNEK EL Ő NYEI  TÉNYLEGESEN MEGLÉV Ő HELYZETET VESZI ALAPUL  ELTÉR Ő FOLYAMATOKAT EREDMÉNYEZ  PARTNEREK FOLYAMATOS PÁRBESZÉDÉN ALAPUL  JAVUL A KOMMUNIKÁCIÓ  MUNKATÁRSAK SZAKTUDÁSÁRA ÉPÍT  VÁLTOZTATÁST SEGÍTI EL Ő

4 MIN Ő SÉG MÉR Ő ESZKÖZEI  KÉRD Ő ÍV  ELÉGEDETTSÉG  RENDSZERES KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉS  INTERJÚ  DOKUMENTUMELEMZÉS  FELJEGYZÉSEK, JAVASLATOK  KÜLS Ő SZEMÉLY ÁLTALI MEGFIGYELÉS  CIVIL KONTROLL  FEJLESZTÉST MÉR Ő TESZTEK  MENTÁLIS ÁLLAPOT

5 MIN Ő SÉGMÉRÉS GARANCIÁI  VILÁGOS CÉLOK  ÁTLÁTHATÓ KRITÉRIUMOK  MEGADOTT ÉRTÉKELÉS  HOZZÁFÉRHET Ő ESZKÖZÖK  KELL Ő SZÁMÚ ADAT  SZISZTEMATIKUS ELJÁRÁS  HATÉKONY ALKALMAZÁS

6 HATÉKONYSÁG  EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES RÁFORDÍTÁS MÉRTÉKE  ANYAGI, ID Ő BENI, HUMÁN  TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ER Ő FORRÁSOK OPTIMÁLIS FELHASZNÁLÁSA   ADOTT ER Ő FORRÁSBÓL MINÉL TÖBBET  MINÉL KEVESEBB BEFEKTETÉSB Ő L TÖBBET

7 HATÉKONYSÁG MUTATÓI  TANÁR/DIÁK ARÁNYA – CSG/GONDOZOTT  1 TANULÓ/ÓRASZÁM – GONDOZOTT/GONDOZÁSI ID Ő  1 TANULÓ/KÉPZÉSI KÖLTSÉG – GONDOZOTT/M Ű KÖDÉSI KÖLTSÉG  ÁTLAGOS OSZTÁLYLÉTSZÁM  CSOPORTOK ÁTLAGOS SZÁMA

8 EREDMÉNYESSÉG  INTÉZMÉNY TELJESÍTMÉNYE, MUNKÁJÁNAK EREDMÉNYE  TÉRBEN ÉS ID Ő BEN KELL VIZSGÁLNI  ÖSSZEHASONLÍTANI  NEM PUSZTÁN VÉGTERMÉKET, HANEM KIMENETET MÉR

9 EREDMÉNYESSÉG KRITÉRIUMAI  TANULMÁNYI MUTATÓK  TANULMÁNYI ÁTLAG, VERSENYEREDMÉNYEK  SZOCIALIZÁCIÓS MUTATÓK  DEVIÁNS VISELKEDÉS, HIÁNYZÁSOK  ISKOLA IRÁNTI ÉRDEKL Ő DÉS  TANULÓLÉTSZÁM VÁLTOZÁSA, KIIRATKOZOTTAK SZÁMA  CÉLOKKAL VALÓ MEGFELELÉS  ISKOLAI CÉLOK TELJESÍTÉSE

10 EREDMÉNYES EREDMÉNYESSÉG  TÖBBDIMENZIÓS  NEM 1 MUTATÓS  OUTCOME MUTATÓI KEVÉSBÉ ÁLTALÁNOSÍTHATÓK  KEVÉSBÉ FÜGGETEN, OBJEKTÍV TÉNYEZ Ő  VISZONYÍTÁSBAN ÉRTELMEZHET Ő  SZÁMOKKAL KIFEJEZHET Ő MUTATÓK  KVANTITATÍV ÉS KVALITATÍV MÓDSZEREK

11 HÁTRÁNYOS HELYZET  TÁRSADALMI-GAZDASÁGI-KULTURÁLIS KÖRNYEZET ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KATEGÓRIA  RUGALMAS, VISZONYLAGOS  GY Ű JT Ő FOGALOM  NEM EGZAKT, JÓL MEGRAGADHATÓ KRITÉRIUMOKKAL, TUDOMÁNYOSAN MEGHATÁROZOTT FOGALOM  ADOTT HELYZETHEZ VISZONYÍTOTTAN ÉRTELMEZHET Ő

12 HÁTRÁNYOS HELYZET Ű GYERMEK PARAMÉTEREI (1996)  SZÜL Ő K ISKOLÁZOTTSÁGA  SZÜL Ő K EGZISZTENCIÁLIS BIZTONSÁGA  CSALÁDOK STABILITÁSA  ELTARTOTTAK SZÁMA, CSALÁDOK NAGYSÁGA  SZÜL Ő K DEVIANCIÁJA  KISEBBSÉGI, ETNIKAI HELYZET  KEVÉS INFORMÁCIÓ (RELATÍV, NEHEZEN MEGHATÁROZHATÓ)

13 HÁTRÁNYOS HELYZET Ű GYERMEK PARAMÉTEREI (2007)  JEGYZ Ő VÉDELEMBE VETT  RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY  SZÜL Ő K BEFEJEZETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL BÍRNAK  TARTÓS NEVELÉSBE VETTEK  SZEGÉNY, ISKOLÁZATLAN SZÜL Ő + ESÉLYTEREMT Ő INTÉZKEDÉSEK

14 INFORMÁCIÓ GY Ű JTÉS HH-R Ő L  BELÉP Ő GYEREKEKR Ő L ADATLAP  NEM TUD VAGY NEM AKAR ADATOT KÖZÖLNI  KÉRD Ő ÍV  BESZÉLGETÉSEK, MEGFIGYELÉSEK, CSALÁDLÁTOGATÁSOK  ID Ő - ÉS ENERGIA IGÉNYES  INTERJÚ  HATÁROZATOK  ADATVÉDELEM  DOKUMENTUMELEMZÉS  GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS INTÉZMÉNYEI  ID Ő - ÉS ENERGIA IGÉNYES  INTERJÚ

15 VESZÉLYEZTETETT GYERMEK  AKI CSALÁDJÁBAN VAGY KÖRNYEZETÉBEN  TESTI, LELKI BÁNTALMAZÁSNAK  SZEXUÁLIS ZAKLATÁSNAK, ER Ő SZAKNAK  ELHANYAGOLÁSNAK VAN KITÉVE

16 VESZÉLYEZTETETT GYERMEK  TESTI VAGY PSZICHÉS FEJL Ő DÉSÉT  ÁRTALMAS KÖRNYEZETI HATÁSOK  ROSSZ INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK AKADÁLYOZZÁK, KÁROSÍTJÁK  VESZÉLYEZTETTSÉG = FOLYAMAT ÉS NEM AKUT HELYZET

17 HÁTRÁNYOS HELYZET KONTRA VESZÉLYEZTETETTSÉG HÁTRÁNYOS HELY. VESZÉLYEZTET. - SZOCIÁLIS - PSZICHIKUS - ISKOLAI SIKER, - SZEMÉLYISÉG TÁRSADALMI MENTÁLIS ÉRVÉNYESÜLÉS FEJLŐDÉSE - ADOTTSÁGOK - TÁRSADALMI NEM OPTIMÁLIS BEILLESZKEDÉS KIFEJLESZTÉSE PROGNÓZISA

18 STATISZTIKAI MÓDSZEREK SEGÍTENEK  VÁLTOZÉKONYSÁG MEGISMERÉSÉBEN  PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁBAN  EREDMÉNYESSÉG ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉBEN  RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK FELDOLGOZÁSÁBAN

19 STATISZTIKAI MÓDSZEREK EREDMÉNYEI SEGÍTENEK  KORAI PROBLÉMA FELISMERÉS  PROBLÉMÁK KELETKEZÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA  SZABÁLYOZOTTSÁG FENNTARTÁSA  JELESÉGEK BEMUTATÁSA  TÁJÉKOZTATÁS

20 INDIKÁTOROK (MÉRÉS)  OLYAN JELZ Ő SZÁM, AMINEK SEGÍTSÉGÉVEL EGY CÉL ELÉRÉSÉNEK SZINTJÉT LEHET SZEMLÉLTETNI  MENNYISÉGI INFORMÁCIÓT NYÚJT, OLYAN ELEMEK SZÁMSZER Ű SÍTÉSÉVEL, AMELYEK RELEVÁNSNAK MIN Ő SÜLNEK  CÉLJUK AZ INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉNEK, EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSÉRE VONATKOZÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

21 INDIKÁTOROK MIN Ő SÉGI KRITÉRIUMAI  HOZZÁFÉRHET Ő SÉG  MEGBÍZHATÓSÁG  RELEVANCIA  MEGHATÁROZOTTSÁG  FRISSESÉG  ÉRZÉKENYSÉG  NORMATIVITÁS  ÉRVÉNYESSÉG

22 INDIKÁTOROK SZÜKSÉGESSÉGE SOK ADATOT GY Ű JTÜNK ÉS TOVÁBBÍTUNK   VALAMELY CÉL ELÉRÉSÉNEK MÉRÉSÉRE, ÉRTÉKELÉSÉRE HASZNÁLJUK  VALAMELY SZERVEZET ILYEN CÉLRA HASZNÁLJA

23 SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLAT LÉPÉSEI  PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA  ELMÉLETI HIPOTÉZISEK  OPERACIONALIZÁLÁS – MÉRHET Ő VÉ TENNI A PROBLÉMÁT  ADATGY Ű JTÉSI MÓDSZEREK  ELEMZÉS  EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

24 ADATGY Ű JTÉSI MÓDSZEREK  PUBLIKÁLT ADATOK MÁSODELEMZÉSE  EGYÉNI ADATOK MÁSODELEMZÉSE  DOKUMENTUMOK ELEMZÉSE  MEGFIGYELÉS  ESETTANULMÁNY  KÍSÉRLET  MÉLYINTERJÚ  SURVEY-MÓDSZER

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ÉS VÁROM A KÉRDÉSEKET


Letölteni ppt "MIN Ő SÉG  OBJEKTÍV TULAJDONSÁGOK  SZUBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS  NEM EGY LÉTEZ Ő DOLOG, HANEM  TUDÁS  TAPASZTALAT  KÖVETELMÉNY  ELVÁRÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések