Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ TÁMOP-2.4.3.-B/2. projekt pénzügyi megvalósításának lényeges pontjai” Szombathely, 2011. december 15. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Kooperáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ TÁMOP-2.4.3.-B/2. projekt pénzügyi megvalósításának lényeges pontjai” Szombathely, 2011. december 15. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Kooperáció."— Előadás másolata:

1 „ TÁMOP-2.4.3.-B/2. projekt pénzügyi megvalósításának lényeges pontjai” Szombathely, 2011. december 15. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Kooperáció kiemelt projekt pénzügyi szakértő

2 2012.01.01-től érvényes adóváltozások hatása a projektre

3 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 3 Adótörvények módosítása Magyar Közlöny 140. szám: 2011. évi CLVI. tv az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2011. évi XCIX. tv az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról hatályos: 2012.01.01-től 2011. CLV. tv a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

4 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 4 Új törvény a szakképzési hozzájárulásról A 2011. CLV. tv 2.§ (1) b) értelmében a szociális szövetkezetek 2012. január elsejétől nem kötelezettek szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettségre!

5 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 5 Legfontosabb személyi jövedelemadó változások Adójóváírás eltörlésre került Újra kötelező adóelőleget megállapítani és vonni adószámos magánszemélynek történő kifizetéskor Változás az adóalap megállapításában:  Nem kell adóalapot növelni az éves jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó része után (202 ezer Ft/hó)  Adóalap kiegészítése: adóalap növelő összeg az éves jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után 27 % Módosult a béren kívüli juttatások köre és járulék terhe

6 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 6 Szociális hozzájárulási adó Tb. járulékot váltja fel Adóalanya: kifizetők Mértéke: 27% Adóalap: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adóelőleg alap számításnál figyelembe vett jövedelem

7 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 7 Alacsony munkabérek kötelező emelése a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzése céljából elvárt munkabér, béren kívüli juttatás emelése szükséges Külön Korm. rend. készül még 2011. decemberében Elmaradt elvárt béremelés következményei:  Munkaügyi hatóság határozata, ha az érintett munkavállalók legalább kétharmadánál nem történt meg az emelés  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó azon munkáltató, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat és a központi költségvetésből, valamint elkülönített állami pénzalapokból származó támogatásban nem részesülhet! Adókedvezmény szociális hozzájárulási adóból: adókedvezményt vehet igénybe a munkáltató, amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet (várható megjelenés 2011. december) szerinti elvárt béremelést, bruttó bér emelés formájában, valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében végrehajtotta.

8 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 8 Szociális hozzájárulási adó adókedvezmény Feltétele: A készülő kormány rendelet szerinti elvárt bér emelés megtörtént Minden folyamatosan foglalkoztatott munkavállalónál: a kifizetőnél vagy annak kapcsolt vállalkozásánál 2011. november és december hónapban is munkaviszonyban állt. Nem vehető figyelembe a béren kívüli juttatás növelése! Kedvezmény alapja: bruttó munkabér meghatározott része Kedvezmény:  Ha a bruttó munkabér 75.000 Ft alatt van: bruttó munkabér 21,5%-a, de max: 16.125 Ft  Ha a bruttó munkabér 75.000 Ft felett van: 16.125 Ft csökkentve a 75.000 Ft feletti bér 14%-ával  2012-ben havi bruttó 190.180 Ft bérig vehető figyelembe.

9 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 9 Elvárt béremelés kalkuláció 20122011 MegnevezésAdómértékHavi bér Elvárt béremelés Bruttó jövedelem% 100 000 113 350 Levonások, magánszemélyt terheő járulékok: nyugdíjjárulék10,0% 10 000 11 335 egészségbiztosítási járulék7,0% 7 000 6 000 7 935 munkaerő-piaci járulék1,5% 1 500 1 700 Szja16,0% 16 000 8 220 18 136 Levonások összesen: 34 500 25 720 39 106 Nettó jövedelem 65 500 74 280 74 244 Vállalkozást terhelő járulékok: szociális hozzájárulási adó27,0% 27 000 30 605 szakképzési hozzájárulás1.5% 1 500 Vállalkozást terhelő járulékok összesen: 27 000 28 500 30 605 1 fő összes bér és járulék költsége: 127 000 128 500 143 955 Elvárt béremelés miatti többlet költség15 455 Igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmény -10 756

10 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 10 Egyes meghatározott juttatások Szja tv. 70.§ Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés Telefon magáncélú használata Biztosítási díj Reprezentáció, üzleti ajándék Üzleti rendezvény – ideértve a rendezvényen átadott ajándéktárgyak értékét is, feltéve hogy annak értéke nem haladja mega minimálbér 25%-t Csekély értékű ajándék – minimálbér 10% - max. évi 3 alkalommal Béren kívüli juttatás értékhatárt meghaladó egyedi összege, ill. együttes értékének az évi 500.000 Ft-ot meghaladó része, a munkaviszonyban töltött napok arányában

11 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 11 Béren kívüli juttatások Szja tv. 71.§ JuttatásÉrtékhatár szövetkezet közösségi alapjából a tag részére nem pénzben juttatott jövedelemminimálbér 50% /év üzemi étkeztetés 12.500 Ft/hó kész étel vásárlásra jogosító Erzsébet utalvány5.000 Ft/hó Széchenyi Pihenő kártya: - szálláshely alszámlára utalva225.000 Ft/év - vendéglátás alszámlára utalva (melegkonyhás vendéglátóhelyen használható fel)150.000 Ft/év - szabadidő alszámlára utalva (rekreáció, egészség-megőrzés)75.000 Ft/év Iskolakezdési támogatásminimálbér 30% /gyerek/év helyi utazási bérlet nincs meghatározva iskolarendszerű képzés költségének átvállalásaminimálbér 2,5-szöröse/év önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésminimálbér 50% /hó önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetésminimálbér 30% /hó foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe befizetésminimálbér 50% /hó

12 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 12 Egyes meghatározott és béren kívüli juttatások adózása Egyes meghatározott juttatások adózása: Juttatás összege 10 000 Adómérték: 16% Adóalap: juttatás 1.19-szorosa azaz 11.900 1 904 Egyéb teher: 27% EHO Adóalap: juttatás 1.19-szorosa azaz 11.900 3 213 Vállalkozás össz költség 15 117 A béren kívüli juttatást terhelő EHO többlet költséget, költségvetési hiányt eredményez a szociális szövetkezeteknél. Béren kívüli juttatások adózása: Juttatás összege 10 000 Adómérték: 16% Adóalap: juttatás 1.19-szorosa azaz 11.900 1 904 Egyéb teher: 10% EHO Adóalap: juttatás 1.19-szorosa azaz 11.900 1 190 Vállalkozás össz költség 13 094

13 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 13 Áfa törvény projektet érintő változásai Áfa mérték: 27 %  Többlet költséget okoz,  költségvetési hiányt eredményezhet,  Meg kell vizsgálni a költség átcsoportosítás lehetőségét Áfa visszaigénylési jog a pénzügyileg nem rendezett számlák után is 2011. október 20-tól

14 Készítette: Berényiné Bosch Cecília 14 Kötelező kamarai tagság A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését követő 5 munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint. A tárgyév március 31-ig kell megfizetni A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás: az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. Már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétõl számított60 napon belül kötelesek kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételüket

15 Sikeres megvalósítást kívánok! Berényiné Bosch Cecília OFA Kooperáció kiemelt projekt pénzügyi szakértő


Letölteni ppt "„ TÁMOP-2.4.3.-B/2. projekt pénzügyi megvalósításának lényeges pontjai” Szombathely, 2011. december 15. Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Kooperáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések