Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"— Előadás másolata:

1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Programismertető TÁMOP 3.1.4

2 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2.

3 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához. A PÁLYÁZAT ALAPVETŐ CÉLJAI

4 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a)A kompetencia alapú oktatás implementációja o tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása legalább egy tanulócsoportban: „Szövegértés-szövegalkotás” „Matematika” további egy választott kulcskompetencia területen. o Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig. A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy). o műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület) A PÁLYÁZAT TARTALMA

5 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a)A kompetencia alapú oktatás implementációja o A programcsomagokban fejlesztett, ajánlott, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.)  Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként  Legalább egy témahét megszervezése tanévenként  Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként o Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programba bevont tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. A PÁLYÁZAT TARTALMA

6 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a)A kompetencia alapú oktatás implementációja o Kötelezően megvalósítandó továbbképzések:  Menedzsmentképzés a vezetők számára  Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések (2x30 óra)  A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés  Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés A PÁLYÁZAT TARTALMA

7 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések a)A kompetencia alapú oktatás implementációja o Az implementációs folyamat támogatása érdekében szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele a feladatellátási hely típusának megfelelően meghatározott minimum- óraszámban:  óvodák esetében: 70 óra  iskola 8 tanulócsoportig, kollégium, alapfokú művészetoktatási intézmény: 140 óra  iskola 8 tanulócsoport felett: 210 óra A megadott órakereteken belül a szaktanácsadói szolgáltatások fajtáit a feladatellátási hely szükségleteihez igazítottan kell megtervezni. (A szolgáltatói kosár szakmai ajánlásokat tartalmaz erre vonatkozóan.) o A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését. A PÁLYÁZAT TARTALMA

8 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása o ("jó gyakorlatok átvétele"). – Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, referenciahelyi szolgáltatások igénybe vétele o Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása: a fejlesztések eredményeinek az intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása  projektindító napot kell tartani minden pedagógus számára  az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére).  Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. A PÁLYÁZAT TARTALMA

9 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C 1.1.2. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS a)Helyzetelemzés b)A szakmai vezető o minden feladatellátási helyen o a projekt szakmai megvalósításának koordinálása és nyomon követése o feladatai elsősorban:  a pedagógusok szakmai támogatása  a továbbképzések és tanácsadói szolgáltatások igénybe vételének szakmai koordinációja,  az integrációt célzó tevékenységek és folyamatok támogatása,  az önálló intézményi innováció szervezése, nyomon követése. o legfeljebb 50%-ban mentesítik a kötelező tanóráinak megtartása alól, ha erre nincs lehetőség, munkakörön kívüli feladatellátás keretében megbízási szerződés alapján, vagy illetménykiegészítés formájában is díjazásban részesíthető

10 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt C 1.1.2. SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS c) A szakmai megvalósítás egyéb feltételei: Szaktanácsadók igénybevétele: Tanácsadói szolgáltatást kizárólag külső szolgáltatótól lehet igénybe venni. A közoktatási szaktanácsadók akkreditációs eljárásának kidolgozása folyamatban van, a rendelet elfogadása után az abban foglaltak szerint kell eljárni. A tanácsadói szolgáltatásokról szóló rendelet hatályba lépéséig a komplex szaktanácsadót az Educatio Kht által létrehozott országos listáról lehet kiválasztani. A tanácsadói szolgáltatások igénybe vételénél a közbeszerzési jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni. Taneszköz vásárlás: A projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a Tankönyvjegyzékről (a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet kiválasztani. A pályázat megvalósításában közreműködő pedagógusok többletmunkája a projektben a költségvetési specifikáció (IV. sz. melléklet) alapján honoráriumként számolható el.

11 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt MENTORI SZAKTERÜLETEK o Komplex intézményi szaktanácsadó o Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat) o IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó o Kompetenciaterületi mentor- szaktanácsadó o IKT mentor-szaktanácsadó o IPR módszertani mentor-tanácsadó o További szaktanácsadói típusok igénybevételét is tervezhetik a pályázó intézmények (pl.: IKT helyzetelemző intézményi szaktanácsadó, SNI adaptációs szaktanácsadó, szervezetfejlesztési célú szaktanácsadói tevékenység, mérési-értékelési szaktanácsadás, az intézmény fenntartója számára nyújtandó szaktanácsadói tevékenység.)

12 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt Projekt megnevezése: 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt


Letölteni ppt "„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú kiemelt projekt „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések