Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 6. –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 6. –"— Előadás másolata:

1 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 6. – 7. óra A tantárgy a BME munkapiaci kapcsolatrendszerének fejlesztése című ROP 3.3 projekt keretében került kifejlesztésre REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

2 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TARTALOM  Regionalizmus Magyarországon  Regionális politikai modellváltás  Területfejlesztési stratégiák Magyarországon  Területfejlesztés hazai intézményrendszere  Társadalmi-gazdasági helyzetkép  Vállalati szektorok, vállalati stratégiák Magyarországon TARTALOM  Regionalizmus Magyarországon  Regionális politikai modellváltás  Területfejlesztési stratégiák Magyarországon  Területfejlesztés hazai intézményrendszere  Társadalmi-gazdasági helyzetkép  Vállalati szektorok, vállalati stratégiák Magyarországon REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

3 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

4 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

5 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK SZEREPE KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN A nyugati folyamatokhoz képest nincsenek meg a régiók kialakulásának hagyományai Felülről irányított regionalizáció Hiányzik az „alulról felfelé” építkezés Államhatalom túlsúlya, kis közössége izoláltsága, zártsága

6 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Magyarországon is hiányoztak a régióépítés gyökerei: határaink nem estek egybe a természeti tájak határaival Nem voltak megfeleltethetőek az etnikai, kulturális, vallási határok REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK MAGYARORSZÁGON

7 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. A középkori Magyarország jellemzői: XI-XII. század: dukátusok (területi egység + intézmény) Nem régió, de területileg markánsan elhatárolható országrész, relatíve önálló irányítás alatt Szent László, Könyves Kálmán: Dalmácia, Horvátország, Szlavónia meghódítása Régiókként tagozódtak be a magyar közigazgatásba REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK MAGYARORSZÁGON

8 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK MAGYARORSZÁGON A középkori Magyarország jellemzői: Árpád-ház kihalása után: Egyes országrészek különböző személyek fennhatósága alá kerültek (birtokszerzési vágy), nem értékelhető régióként 1335: Visegrádi Találkozó (Károly Róbert) Politikai és kereskedelemi együttműködés Első magasabb szintű regionális együttműködés Török hódítás időszaka 5 vilajet, adóbehajtási szerepkörrel

9 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK MAGYARORSZÁGON Az újkori Magyarország jellemzői: II. József: 1784: Magyarországot 1o, Erdélyt 3 közigazgatási egységre osztja (vármegyerendszer autonómiájának megszüntetése) Bach-korszak: 1854-6o: Magyarországot 5 körzetre tagolják + Horvát- Szlavónország, Vajdaság, Bánság önálló 1867 után: visszaáll a megyerendszer, de az állam föderatív jellegű

10 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK TÖRTÉNETE Területfejlesztési politika Magyarországon: 199o előtt kevésbé preferált állami feladat Területi folyamatok a XX. században – korszakonként különböző jellemzők

11 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 1918-2o közötti időszak Az I. Világháború utáni időszak: Területi folyamatok szerepének kiéleződése, erősödése Trianon: a magyar állam területének, szerkezetének átrendeződése (a főváros szerepe) Negatív gazdasági, szociális hatások (foglalkoztatottság, népesség, termelés) Infrastrukturális problémák (úthálózat, közlekedés) REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

12 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 192o-as évek Tudományos munkák az ország közigazgatási rendszere változtatására, a területi-szerkezeti átalakulás és hatásainak elemzése Teleki Pál: TÁJELMÉLET (folyamatok kölcsönhatása) Magyary Zoltán: az ország rendezése kormányzati funkcióként vetődik fel, modernizációs törekvések REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

13 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 193o-as évek Gömbös-kormány programja: Nemzeti Munkaterv Országrendezés csak minden tényező megfelelő összehangolásával lehetséges 1937. évi VI. tc.: Városrendezés és építésügy Nemzetközi igényesség Városfejlesztési tervek, területfelhasználási tervek, általános rendezési tervek REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

14 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 194o-es évek A II. Világháború pusztításainak felszámolása: átfogó gazdaságszervezési feladat (Újjáépítési és Közmunkaügyi Minisztérium) TERINT (Területrendezési Intézet): Területi és települési változások regisztrálása, tervek kidolgozása Cél: szocialista iparosítás, szocialista városépítés REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

15 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 195o-es évek 6o3/31/195o Kormányhatározat (Népgazdasági Tanács): Regionális tervek készítése, város-és községrendezés Települések osztályozása (elfogadás nem járt sikerrel) Kiemelten fejlesztendő települések, nagyberuházási centrumok (72) Települések, ahol a városi fejlődés elősegítése a cél Falusias jellegű, részben fejlesztendő települések REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

16 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 196o-as évek ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI TANULMÁNYTERV Településhálózat áttekintése, fejlődési irányok, funkciók Koordináló anyag a beruházások eldöntésénél Átdolgozott változat: Országos Településhálózat-fejlesztési Keretterv REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

17 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 197o-es évek 1oo7/ 1971. (III.6.) Kormányhatározat: Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) Területi kiegyenlítés, körzetesítés, de negatív hatások Települések közötti ellentétek, dekoncentrációs intézkedések elmaradása 2oo6/71 Kormányrendelet: Területi Tervezés Rendje További ellentmondások (intézményrendszer, funkciók) REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

18 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. 199o-es évek Válságkezelés: területfejlesztési támogatások a keleti országrészre fókuszáltak, de mégis a legtöbb forrás a központi térségben (Budapest) került felhasználásra Fontos: 1996: Területfejlesztési Törvény (EU-konform) NUTS II. szintű régiók, intézményrendszer REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

19 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. OTK-t érő támadások, a terület-tervezés merev rendszerének megszüntetése 2 terv: Népgazdasági Terv, Tanácsi szintű Terv OTK módosítása (Parlament, 12/198o-85) 1986: Gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésére vonatkozó program elfogadása (infrastruktúra, termelésbővítés, foglalkoztatottság, gazdasági szerkezet átalakulása) REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 198o-as évek

20 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁK KORSZAKAI 197o-1985: A vidék elmaradottságának csökkentésére irányuló államszocialista politika 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka 1995-től: Új regionális politika

21 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Jellemzők: Erőteljes ipartelepítés, agrárnépesség életszínvonalának mesterséges emelése Központi intézkedések nem bírták a piaci hatások próbáját Fejlesztési forrásokhoz jutás jellege további aránytalansághoz vezetett Hitelvesztés (közpolitika) REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 197o-1985: A vidék elmaradottságának csökkentésére irányuló államszocialista politika

22 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka Tranzíció (gazdasági-politikai-társadalmi rendszerváltás) időszakának jellemzői: Állami tulajdon leépülése, magántulajdon dinamikus terjedése Piacgazdaság intézményeinek kiépülése Új gazdasági struktúra kialakulása Társadalmi különbségek Non-profit szervezetek jelenléte, befolyása

23 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka Jellemzők: Tanácsrendszer felszámolására és az önkormányzatiság megvalósítására tett intézkedések: pozitív hatások Települések: nagyobb szabadság, méltányos források Központi infrastrukturális programok: gáz, csatornázás, ivóvízhálózat, iskolaépítések

24 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka Jellemzők: Területi folyamatok felerősödése: TÉRGAZDASÁG Új területi szereplők: Állam hatása a területi gazdaságra csökken, feladata válságok kezelése, azok hatásai csökkentése Több százezer új gazdasági egység, helyi monopólimok megtörése

25 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka Új területi szereplők: Külföldi működő tőke terjedése Budapest és környéke Közép-és Nyugat-Dunántúl Szolgáltató (tercier) szektor térhódítása Pénzügyi szolgáltatások

26 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. RENDSZERVÁLTÁS: HATÁSOK A TERÜLETI POLITIKÁRA: Területi érdekérvényesítés lehetősége csökkent azáltal, hogy az önkormányzatok versenyhelyzetbe kerültek egymással Az önkormányzati dominancia azon céloknak kedvezett, melyek a kistelepülések alapellátásának fejlesztését ösztönözték Decentralizált regionális döntések: romlott a társadalmi ellenőrzöttség Jellemző a regionális válságkezelés – még nem kialakult regionális politika REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1985-1995: Átmeneti kompenzáló megoldás időszaka

27 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Európai Unió hatásai – pozitív változások Regionális fejlesztések célrendszere, technikája függetlenedik az ágazati politikáktól Központi források ösztönző, támogató jellege Infrastrukturális és oktatási fejlesztésekkel a térségi vonzerő növelése felértékelődik Autonóm fejlesztési politikák (városok önálló programjai) REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1995-től: Új regionális politika

28 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási szerkezetének átalakulása (újszerű versenyképesség) „Vállalkozásbarát önkormányzat” – vállalkozásösztönzés is egyben Helyi szürkeállomány megtartásának fontossága Egészségügyi és szociális kiadások szerkezete is átalakulóban REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON 1995-től: Új regionális politika

29 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV Hatályba lépés: 1996. Június 5. Főbb jellemzők, intézkedések: Keretjelleggel meghatározza az Országgyűlés, kormány, miniszterek és az Országos Területfejlesztési Tanács feladat-és hatáskörét Meghatározza a területfejlesztés térségi feladatait Középszinten létrehozta a regionális és megyei fejlesztési tanácsokat Meghatározza a térségi programok kidolgozásának rendjét

30 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV Főbb jellemzők, intézkedések: Területfejlesztés-rendezés eszközeinek, pénzügyi eszközök körének meghatározása Tervezés fő irányainak kijelölése Társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos keretszabályok Területfejlesztés központi és területi eszközeinek meghatározása Decentralizáció minimális szintjének meghatározása

31 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV EU-konformitás: Megfelelés az igazságosság és méltányosság és egyenlőség elvének, gazdaságfejlesztési orientációjú Szervezetrendszerében a partnerség elvére épít, decentralizáló jellegű Piackonform eszközöket alkalmaz, áttekinthető és egyértelmű szervezeti felelősséget határoz meg Felhasznált eszközök hatékonyságának mérését megköveteli

32 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV Rendelkezés a magyarországi, több megyére kiterjedő tervezési-statisztikai régiók létrehozásáról: 7 NUTS II. szintű régió

33 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON

34 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. TV: Intézményrendszer ORSZÁGOS SZINT REGIONÁLIS SZINT MEGYEI SZINT KISTÉRSÉGI SZINT

35 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS SZINT PARLAMENT KORMÁNY MINISZTÉRIUMOK ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS TERÜLETI ÉS SZAKMAI KÉPVISELETEK

36 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS SZINT REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCSOK (7 RÉGIÓ) Feladat: a régiókat alkotó megyék közösen határozzák meg fejlesztési prioritásaikat Régió gazdaságának fejlesztése

37 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON MEGYEI SZINT MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCSOK Saját hatáskörben dönthetnek a területfejlesztést közvetlenül szolgáló állami pénzeszközök többségéről Munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztést elősegítő infrastruktúra

38 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON KISTÉRSÉGI SZINT TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK (KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK) Regionális politika meghatározó eleme Aktív részvétel a megyei döntésekben

39 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. FELADATA: Ország területpolitikájának meghatározása Országos területfejlesztési koncepció elfogadása Eszköz-és intézményrendszer meghatározása Támogatások, decentralizáció elveinek meghatározása Területrendezési tervek elfogadása Kormány beszámoltatása a területfejlesztési politika végrehajtásáról REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON PARLAMENT

40 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. KORMÁNY REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Döntéseiben biztosítja a területfejlesztési politika érvényesülését Döntésjavaslatok, koncepciók Parlament elé terjesztése Területfejlesztési célokat szolgáló pénzeszközök összehangolása Pénzügyi támogatás a programok végrehajtásához Regionális fejlesztési tanácsok létrehozásának kezdeményezése Határmenti térségekkel, szomszédos országokkal együttműködés kezdeményezése, ösztönzése, támogatása

41 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. ORSZÁGOS TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Közreműködik a területfejlesztéssel-és rendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában Döntés-előkészítő, javaslattevő, véleményező és koordinációs feladatok Különböző szintek közötti összhang megteremtése Javaslattétel a területfejlesztési célú ágazati eszközök összehangolására

42 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MINISZTÉRIUMOK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Országos területfejlesztési politikát megalapozó koncepciók, javaslatok készítése Tervezési, koordinációs, szervező és információs feladatok Országos és térségi koncepciók, programok összehangolása Végrehajtással összefüggő feladatok, eszközök felhasználásának szervezése Tájékoztatás a Kormány részére

43 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Vizsgálja, értékeli a régió helyzetét, kidolgozza a területfejlesztési koncepcióját Véleményezi a területét érintő országos koncepciókat Közreműködik a válsághelyzetek kezelésében Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról Szervezi a programok végrehajtását, beszámol

44 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TERÜLETI ÁLLAM- IGAZGATÁSI SZERVEK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, tervezés koordinálásában szakmai segítségnyújtás, információszolgáltatás, ellenőrzés Egyes területrendezési feladatok ellátása (területi főépítész) Tervek véleményezése, megvalósulás figyelése, tervmódosítás kezdeményezése indokolt esetben

45 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TÉRSÉGI FELESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A régió illetve a megyehatáron túlterjedő, egyes kiemelt területfejlesztési feladatok ellátása (fedezet, munkaszervezet stb.) 1996. évi XXI. TV. BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS Javaslat koncepciókra, programokra Megállapodások finanszírozásról más érintett szervekkel

46 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI TERÜLET- FEJLESZTÉSI TANÁCS REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: A megye területén összehangolja a kormányzat, a helyi önkormányzatok stb fejlesztési koncepcióit Értékeli, elemzi a megye helyzetét, adottságait, lehetőségeit Kidolgozza, elfogadja a megye fejlesztési programját, pénzügyi tervet készít, egyeztet a felettes szervekkel Dönt a hatáskörébe utalt pénzösszegek felhasználásáról, forrásokat gyűjt a programok megvalósításához

47 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON FELADATA: Felelős a megye területére vonatkozó területrendezési terv elkészítéséért Összehangolja a feladatait és biztosítja azok összhangját a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal A hosszú távú fejlesztési koncepciókról állást foglal, véleményez Információszolgáltatás (KSH), a települési önkormányzati társulások kialakításának segítése

48 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON Települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása Közös pénzalap kialakítása, működtetése Önálló jogi személyiség Kompetenciáik, közigazgatásban elfoglalt helyük még nem tisztázott teljesen, nem tekinthetőek partnerségi intézménynek

49 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. REGIONALIZMUS MAGYARORSZÁGON


Letölteni ppt "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 6. –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések