Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adózási alapismeretek Vanó Péter 37/518-408

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adózási alapismeretek Vanó Péter 37/518-408"— Előadás másolata:

1 Adózási alapismeretek Vanó Péter 37/518-408 vanop@karolyrobert.hu

2 1. AZ ADÓRENDSZER, ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK, AZ ADÓZÁS RENDJE 1.1. AZ ADÓ FOGALMA, AZ ADÓRENDSZER ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Az adó fogalma: - kényszerített jellegű - vissza nem térülő - pénzbeli szolgáltatás - állam vagy szervezet jogszabályok alapján hajt be - meghatározott nagyságú, feltételű, esedékességű

3 ADÓ CSOPORTOSÍTÁSAI - Adóviselés alapján: közvetlen (direkt) adók: szja, ta közvetett (indirekt) adók: áfa, regisztrációs adó - Adó tárgya szerint: bevételt terhelő adók: jövedelemadók (szja, ta) hozadéki adók (kamat, prémium, árfolyamnyereség) vagyont terhelő adók: gépjárműadó, építményadó, telekadó - Adó felhasználása szerint: általános adók: szja, áfa, jövedéki adó céladók: rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás

4 ADÓ CSOPORTOSÍTÁSAI 2. - Adó mértéke szerint: lineáris adóztatás progresszív adóztatás degresszív adóztatás - Egyéb tipizálás: központi adók: állami költségvetés bevételét növelik helyi adók: helyi önkormányzatok bevételét növelik - Adórendszerben betöltött szerepük alapján: rendes adók: évről-évre fellelhető adók rendkívüli adók: valamilyen rendkívüli eseményhez kapcsolódnak

5 1.2. AZ ADÓ SZEREPE AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBEN

6 A központi költségvetés bevételei (milliárd Ft) 20042005 5 2595 794

7 1.5. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK Adójog:- anyagi jogszabályok - eljárási szabályok Adónem:- az adó valamely fajtája Adóztató:- adószedésre jogosult adóhatóság Adóév:- időszak, amelyre az adókötelezettség vonatkozik Adóalany: - adófizetésre kötelezett jogi vagy természetes személy Adótárgy:- tevékenység, vagyon, jog vagy jövedelem

8 1.5. ADÓZÁSI ALAPFOGALMAK 2. Adóalap:- adótárgy egységnyi mennyisége Adómérték: - adóalap egységére jutó adó tételesen vagy adókulcs alapján Adótartozás: - esedékességig meg nem fizetett adó, adóelőleg, ill. jogtalanul igénybe vett költségvetési támogatás

9 1.6. AZ ADÓZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYAI ADÓHATÓSÁGOKAPEHVPOP Önkormányzat jegyzője (Illetékhivatal)

10 Adókötelezettségek bejelentés, nyilatkozattétel bejelentés, nyilatkozattétel adómegállapítás adómegállapítás bevallás bevallás adó- és adóelőleg fizetés adó- és adóelőleg fizetés bizonylat kiállítás és megőrzés bizonylat kiállítás és megőrzés nyilvántartás vezetés (könyvvezetés) nyilvántartás vezetés (könyvvezetés) adatszolgáltatás adatszolgáltatás adólevonás, adóbeszedés adólevonás, adóbeszedés

11 Bejelentkezés az adóhatósághoz Cégbíróság vagy adóhivatal (tevékenységtől függ) Kereskedelmi forgalomban kapható nyomtatványon APEH: –a cég neve, rövidített cégneve, –székhelye, telephelye, –alapító okiratának kelte, száma, –gazdálkodási forma, –tevékenysége megkezdésének időpontja, –valamennyi pénzforgalmi jellegű bankszámlájának, elszámolási számlájának száma, –könyvvezetésének módja, –iratai őrzésének helye, –jogelődje, alapítója, valamint ezek adószáma, –képviselője, vezető tisztségviselőinek, könyvvizsgálójának neve, lakóhelye, adóazonosító száma, –tevékenységének felsorolása KSH számjel feltűntetésével, –a tulajdonosok nevét, lakóhelyét, adóazonosítóját, –nyilatkozat az általános forgalmi adóról (pl. tárgyi, alanyi adómentesség). Helyi adóhatóság: –tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül a helyi adók, a gépjármű adó adókötelezettség miatt az illetékes önkormányzat adóhatóságához is be kell jelentkezni

12 Bevallási és adóelőleg-fizetési határidők SZJA –adóelőleg: tárgyidőszakot követő hónap 12-e –bevallás: május 20. ill. február 15. ÁFA –havi, negyedéves: tárgyidőszakot követő hó 20-a –éves: február 15. társasági adó –adóelőleg: minden hó 20-a, negyedévet követő hó 20-a (+ feltöltési kötelezettség!) –bevallás: május 31. EVA –adóelőleg: I-III. negyedévet követő hó 12-e –bevallás: február 15. ill. május 31. helyi adók –adóelőleg: tárgyév március és szeptember 15-e –bevallás: feltöltés (dec. 20.) és május 31.

13 AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Ellenőrzés kiterjedhet az adókötelezettségek betartásának ellenőrzésére Ellenőrzések típusai: –preventív ellenőrzés (jogsértést megelőzi) –egyszerűsített ellenőrzés (adatok és bevallás egyeztetése) –helyszíni ellenőrzés (munkaidőben, 8-20-ig) Becslést alkalmazhatnak Jegyzőkönyv 8 munkanapon belül észrevételt lehet tenni Határozat - írásban

14 JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁSBAN anyagi jellegű –késedelmi pótlék –önellenőrzési pótlék –adóbírság –mulasztási bírság nem anyagi jellegű („intézkedések”) –zár alá vétel (12, 30, 60 napra) –lefoglalás

15 FELADATOK - ART ART/1) A 2005. évi személyi jövedelemadó bevallását nem pontosan készítette el. Nem volt tudomása arról, hogy 1.350.000 Ft felett bevallott jövedelem esetén is jogosult lehet adójóváírásra, csak az összeget csökkenteni kell. A bevallott összes jövedelme 1.540.000 Ft, amelyből a munkabér 1.100.000 Ft, s azt 12 hónapra kapta. 2007. szeptember 17-én önellenőrzést hajt végre. A jegybanki alapkamat 7,75%. –Hogyan kell eljárnia? ART/2) Egy havi áfa bevalló vállalkozás 2005. február 23-án átadott egy 200.000 Ft nyilvántartási értékű számítógépet egy általános iskolának térítés nélkül. A vállalkozás az ezzel kapcsolatos áfát nem vallotta be és nem is fizette meg. 2007. szeptember 20-án önellenőrzést hajtottak végre. A jegybanki alapkamat az önellenőrzés időpontjában 7,25%, az eszköz adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységből való kivonásakor pedig 8,25%. –Hány Ft önellenőrzési pótlékot kell felszámítani és megfizetnie a cégnek?

16 ART/3) Az adóhivatali ellenőrzés 2007. szeptember 15-én azt állapította meg, hogy a magánszemély a 2002. március 20-án benyújtott bevallásában jogtalanul vett igénybe 18.000 Ft adójóváírást. A jegybanki alapkamat 7,75%. –Mire számíthat a magánszemély? ART/4) Egy cég a költségelszámolásban elkövetett hibák miatt 250.000 Ft-tal több költséget számolt el. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adózás előtti eredménye ennyivel kevesebb 2002. gazdasági évre. Hibájára 2007. szeptember 14-én jött rá, amikor el is végezte az önellenőrzést. A társasági adó mértéke 2002-ben 18%, 2007- ben 16%. A hiba feltárásakor a jegybanki alapkamat 7,75%. –Milyen kötelezettsége van a cégnek?


Letölteni ppt "Adózási alapismeretek Vanó Péter 37/518-408"

Hasonló előadás


Google Hirdetések