Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. esettanulmány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. esettanulmány"— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. esettanulmány
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. esettanulmány Dr. Tarnóczi Tibor

2 Eredménykimutatás Utolsó év előtti év (1000 £) Utolsó év (1000 £)
Értékesítési bevétel 14 006 22 140 Az értékesített termékek költsége 7 496 11 618 Bruttó eredmény 6 510 10 792 Működési költségek 4 410 6 174 Működési eredmény 2 100 4 618 Fizetendő kamatok 432 912 Adózás előtti eredmény 1 668 3 706 Adó fizetési kötelezettség 420 780 Adózott eredmény 1 248 2 296 Osztalékfizetés 600 800

3 Mérleg Utolsó év előtti év (1000 £) Utolsó év (1000 £) ESZKÖZÖK 12 956
24 444 Befektetett eszközök 8 600 14 470 Forgóeszközök 4 356 9 974 Készletek 2 418 5 820 Vevői követelések 1 614 3 744 Egyéb követelések 268 402 Pénzeszközök 56 8 FORRÁSOK Saját tőke 6 874 9 000 Jegyzett tőke (1 £/részvény) 3 600 Eredménytartalék 3 274 5 400 Kötelezettségek 6 082 15 444 Hosszú lejáratú köztelezettségek 6 600 Banki hitel Rövid lejáratú kötelezettségek 2 482 8 844 Szállítói kötelezettségek 1 214 2 612 Egyéb kötelezettségek 248 Adó 420 780 Folyószámlahitel 600 5 050

4 JAVASOLT AKCIÓTERV Pénzügyi szakértő hiánya az igazgatóságban és a pénzügyi kontroll szemmel látható hiánya a vállalkozás tevékenységében (pl.: a vállalkozás több alkalommal is túllépte a folyószámla limitjét). A megfelelő üzleti tervezés hiánya. A vállalati növekedés nem kontrolláltnak és nem előrejelzettnek tűnik. Nem nyilvánvaló, hogy a PL megpróbálta biztosítani a vállalkozás növekedésének finanszírozásához szükséges tőkét. Úgy tűnik, hogy a PL csak akkor reagál a fejleményekre, amikor azok felmerülnek, ahelyett, hogy már megjelenésük előtt feltárná a problémákat. Annak ellenére relatíve magas osztalékot fizettek ki, hogy a vállalkozásnak likviditási problémái vannak.

5 ROCE – a működő tőke (nettó eszközök) hozama

6 Közönséges részvények könyv szerinti hozama

7 Értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény

8 Értékesítési árbevétel arányos működési eredmény

9 Készletezési időszak

10 Beszedési időszak

11 Befektetett eszközök forgási sebessége

12 Általános likviditási mutató

13 Likviditási gyorsráta

14 Tőkeáttételi arány

15 Megjegyzések a mutatókhoz
A PL a tevékenységeinek nagyobb méretű bővülését tapasztalta. Az elmúlt év értékesítési bevételei az előző évhez képest 60%-kal emelkedtek. A profit, ugyanazon időszakra vonatkozóan, 135%-kal nőtt. Növekedett a ROCE mutató is, de a kamatráta növekedése miatt a ROCE még nagyobb növekedést okozott a ROE mutatóban, hatékonyan használva a tőkeáttételt. Ugyanakkor a tőkeáttétel szintje most elég magasnak tűnik. Az értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény mutató növekedett, ami hozzájárult az árbevétel arányos adózás utáni eredmény növekedéséhez.

16 Megjegyzések a mutatókhoz
A likviditási helyzet számottevően gyengült, ami feltehetően egy kedvező pozíció volt, de most kifejezetten kedvezőtlennek látszik. Eléggé egyértelmű, hogy a bank folyamatos segítsége fontos. A készletek az elmúlt évhez képest lassabban forognak. Mindamellett a mutatóra a jövőbeni magasabb értékesítési szint várakozás miatt a készletnövekedési igény lehet hatással. A vevői követelések beszedési időszaka jelentős mértékben növekedett az időszak során. A mutatóra az értékesítés bárminemű növekedése hatással lehet az évvége felé.

17 A működési tevékenységből származó cash flow

18 A befektetési tevékenységből származó cash flow
A finanszírozási tevékenységből származó cash flow

19 Számítások a befektetési cash flow-hoz
Be - nyitó nettó könyv szerinti érték Az év során elszámolt értékcsökkenés Be - záró nettó könyv szerinti érték Be – növekedés az év során 8 670 Be – befektetett eszközök

20 A pénzeszközök változása

21 Számítások a pénzeszközök változásához

22 Akcióterv 1. A PL-nek gondoskodnia kellene egy pénzügyi szakértőről az igazgatótanácsba, hogy megfelelő kontroll alatt legyenek a vállalkozás pénzügyi és befektetési tevékenységei. A cash flow kimutatás bemutatja, hogy a vállalkozás az elmúlt év során közel 8.7 millió fontot fektetett befektetett eszközökbe, de csak 3 millió fonttal nőttek a vállalkozás finanszírozásához felhasznált hitelei. Az eredmény egy szükségszerű romlás volt a vállalkozás pénzügyi pozíciójában.

23 Akcióterv 2. A PL nehéznek találhatja potenciális befektetőket találni. Noha a vállalkozás nagyon jövedelmező, a tőkeáttétel szintje meglehetősen magasnak tűnik és az likviditási válsággal szembesül. Mindamellett lehetnek olyan befektetők (pl. kockázati tőkések), akik még vonzónak találhatják a PL-t. Azok fel vannak készülve, hogy felvállaljanak egy ilyen kockázatot a tőzsdén a feltételezhető magas hozam reményében. Ugyanakkor a Keeble fivérek nem szeretnék, ha másik nagy részvényese lenne a cégnek, szeretnék kivédeni ennek az lehetőségnek a megvalósulását. Meg megszólítani a vevőket és a szállítókat, hogy esetleg ők készek-e kis befektetéseket eszközölni a vállalkozásba. Ugyanakkor ennek a megközelítésnek is lehetnek hátrányai. A vevők és a szállítók esetleg olyan módon kívánják felhasználni részvényeiket a vállalkozás jövőbeli politikájának a befolyásolására, ami alááshatja a cég autonómiáját.

24 Akcióterv 3. A Pl-n kívülről jövő nagyobb tőkebefektetés hiányában szükséges arról gondoskodni a tevékenységek szintje még jobban összehangolásra kerüljön a pénzügyi lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy a PL-nek sokkal erősebb kontroll alatt kell tartania a vállalkozás bővítését. Rövid távon, szükséges lehet a tevékenységi szint csökkentése vagy legalább a rendelések növekedési rátájának a csökkentése annak érdekében, hogy rendelések teljes mértékben teljesítésre kerüljenek. Bár ez a politika az értékesítések csökkenését okozhatja, de ennek alternatívája az lehet, hogy a cég a likviditáshiány miatt összeomlik.

25 Akcióterv 4. PL-nek meg kell próbálni megtalálni belső pénzügyi forrásokat előállításának az útját, annak érdekében, hogy megkísérelhesse a bank kérésének a kielégítését, és a vállalkozás likviditása javuljon. Ha a vevőket és a szállítókat is érinteni fogja a PL likviditási gondja, akkor az meggyorsíthatják a vállalkozás összeomlását. A következő lépéseket kellene megfontolni: Csökkenteni vagy megszüntetni az osztalék kifizetését. Értékesíteni a kihasználatlan eszközöket. Csökkenteni a készletszintet. Csökkenteni a követelések beszedési idejét. A jövőben vásárlás helyett lízingelni a befektetett eszközöket.

26 Belső források előállítása
Az elmúlt évi értékesítési szint megtartásával, a készletszintnek és a követelés beszedési időszaknak az előző évi szintre csökkentésével történő belső forrás előállítás.

27 Megjegyzés a belső forrás előállításhoz
A táblázat számai azt érzékeltetik, hogy a folyószámlahitel bank által igényelt csökkentése lehetséges, ha a vállalkozás rövid távon visszafogja a növekedését. Lehetségesnek látszik további belső források előállítása is, mert a múlt évet megelőző évben mind a készletezési mind a beszedési idő elég hosszúnak tűnik, különösen a készletezési idő. Ha a készletezési és a beszedési időt is le tudnánk csökkenteni 30 napra, akkor 2 886 font, ha csak a készletezési időt tudnánk csökkenteni, akkor is 2 149 font többletforrás keletkezne. (Általában a beszedési idő csökkentése nehezebb.) Ez jóval több, mint a közvetlen problémamegoldás igényelne.


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. esettanulmány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések