Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD

2 Eredménykimutatás 2 Utolsó év előtti év (1000 £) Utolsó év (1000 £) Értékesítési bevétel Az értékesített termékek költsége Bruttó eredmény Működési költségek Működési eredmény Fizetendő kamatok Adózás előtti eredmény Adó fizetési kötelezettség Adózott eredmény Osztalékfizetés600800

3 Mérleg 3 Utolsó év előtti év (1000 £)Utolsó év (1000 £) ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Forgóeszközök Készletek Vevői követelések Egyéb követelések Pénzeszközök 568 FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke (1 £/részvény) Eredménytartalék Kötelezettségek Hosszú lejáratú köztelezettségek Banki hitel Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Adó Folyószámlahitel

4 JAVASOLT AKCIÓTERV Pénzügyi szakértő hiánya az igazgatóságban és a pénzügyi kontroll szemmel látható hiánya a vállalkozás tevékenységében (pl.: a vállalkozás több alkalommal is túllépte a folyószámla limitjét). A megfelelő üzleti tervezés hiánya. A vállalati növekedés nem kontrolláltnak és nem előrejelzettnek tűnik. Nem nyilvánvaló, hogy a PL megpróbálta biztosítani a vállalkozás növekedésének finanszírozásához szükséges tőkét. Úgy tűnik, hogy a PL csak akkor reagál a fejleményekre, amikor azok felmerülnek, ahelyett, hogy már megjelenésük előtt feltárná a problémákat. Annak ellenére relatíve magas osztalékot fizettek ki, hogy a vállalkozásnak likviditási problémái vannak. 4

5 ROCE – a működő tőke (nettó eszközök) hozama 5

6 Közönséges részvények könyv szerinti hozama 6

7 Értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény 7

8 Értékesítési árbevétel arányos működési eredmény 8

9 Készletezési időszak 9

10 Beszedési időszak 10

11 Befektetett eszközök forgási sebessége 11

12 Általános likviditási mutató 12

13 Likviditási gyorsráta 13

14 Tőkeáttételi arány 14

15 Megjegyzések a mutatókhoz A PL a tevékenységeinek nagyobb méretű bővülését tapasztalta. Az elmúlt év értékesítési bevételei az előző évhez képest 60%-kal emelkedtek. A profit, ugyanazon időszakra vonatkozóan, 135%-kal nőtt. Növekedett a ROCE mutató is, de a kamatráta növekedése miatt a ROCE még nagyobb növekedést okozott a ROE mutatóban, hatékonyan használva a tőkeáttételt. Ugyanakkor a tőkeáttétel szintje most elég magasnak tűnik. Az értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény mutató növekedett, ami hozzájárult az árbevétel arányos adózás utáni eredmény növekedéséhez. 15

16 Megjegyzések a mutatókhoz A likviditási helyzet számottevően gyengült, ami feltehetően egy kedvező pozíció volt, de most kifejezetten kedvezőtlennek látszik. Eléggé egyértelmű, hogy a bank folyamatos segítsége fontos. A készletek az elmúlt évhez képest lassabban forognak. Mindamellett a mutatóra a jövőbeni magasabb értékesítési szint várakozás miatt a készletnövekedési igény lehet hatással. A vevői követelések beszedési időszaka jelentős mértékben növekedett az időszak során. A mutatóra az értékesítés bárminemű növekedése hatással lehet az évvége felé. 16

17 A működési tevékenységből származó cash flow 17

18 A befektetési tevékenységből származó cash flow 18 A finanszírozási tevékenységből származó cash flow

19 Számítások a befektetési cash flow-hoz Be - nyitó nettó könyv szerinti érték Az év során elszámolt értékcsökkenés Be - záró nettó könyv szerinti érték Be – növekedés az év során Be – befektetett eszközök 19

20 A pénzeszközök változása 20

21 Számítások a pénzeszközök változásához 21

22 Akcióterv 1. A PL-nek gondoskodnia kellene egy pénzügyi szakértőről az igazgatótanácsba, hogy megfelelő kontroll alatt legyenek a vállalkozás pénzügyi és befektetési tevékenységei. A cash flow kimutatás bemutatja, hogy a vállalkozás az elmúlt év során közel 8.7 millió fontot fektetett befektetett eszközökbe, de csak 3 millió fonttal nőttek a vállalkozás finanszírozásához felhasznált hitelei. Az eredmény egy szükségszerű romlás volt a vállalkozás pénzügyi pozíciójában. 22

23 Akcióterv 2. A PL nehéznek találhatja potenciális befektetőket találni. –Noha a vállalkozás nagyon jövedelmező, a tőkeáttétel szintje meglehetősen magasnak tűnik és az likviditási válsággal szembesül. –Mindamellett lehetnek olyan befektetők (pl. kockázati tőkések), akik még vonzónak találhatják a PL-t. Azok fel vannak készülve, hogy felvállaljanak egy ilyen kockázatot a tőzsdén a feltételezhető magas hozam reményében. –Ugyanakkor a Keeble fivérek nem szeretnék, ha másik nagy részvényese lenne a cégnek, szeretnék kivédeni ennek az lehetőségnek a megvalósulását. –Meg megszólítani a vevőket és a szállítókat, hogy esetleg ők készek-e kis befektetéseket eszközölni a vállalkozásba. Ugyanakkor ennek a megközelítésnek is lehetnek hátrányai. A vevők és a szállítók esetleg olyan módon kívánják felhasználni részvényeiket a vállalkozás jövőbeli politikájának a befolyásolására, ami alááshatja a cég autonómiáját. 23

24 Akcióterv 3. A Pl-n kívülről jövő nagyobb tőkebefektetés hiányában szükséges arról gondoskodni a tevékenységek szintje még jobban összehangolásra kerüljön a pénzügyi lehetőségekkel. –Ez azt jelenti, hogy a PL-nek sokkal erősebb kontroll alatt kell tartania a vállalkozás bővítését. –Rövid távon, szükséges lehet a tevékenységi szint csökkentése vagy legalább a rendelések növekedési rátájának a csökkentése annak érdekében, hogy rendelések teljes mértékben teljesítésre kerüljenek. –Bár ez a politika az értékesítések csökkenését okozhatja, de ennek alternatívája az lehet, hogy a cég a likviditáshiány miatt összeomlik. 24

25 Akcióterv 4. PL-nek meg kell próbálni megtalálni belső pénzügyi forrásokat előállításának az útját, annak érdekében, hogy megkísérelhesse a bank kérésének a kielégítését, és a vállalkozás likviditása javuljon. Ha a vevőket és a szállítókat is érinteni fogja a PL likviditási gondja, akkor az meggyorsíthatják a vállalkozás összeomlását. A következő lépéseket kellene megfontolni: –Csökkenteni vagy megszüntetni az osztalék kifizetését. –Értékesíteni a kihasználatlan eszközöket. –Csökkenteni a készletszintet. –Csökkenteni a követelések beszedési idejét. –A jövőben vásárlás helyett lízingelni a befektetett eszközöket. 25

26 Belső források előállítása 26 Az elmúlt évi értékesítési szint megtartásával, a készletszintnek és a követelés beszedési időszaknak az előző évi szintre csökkentésével történő belső forrás előállítás.

27 Megjegyzés a belső forrás előállításhoz A táblázat számai azt érzékeltetik, hogy a folyószámlahitel bank által igényelt csökkentése lehetséges, ha a vállalkozás rövid távon visszafogja a növekedését. Lehetségesnek látszik további belső források előállítása is, mert a múlt évet megelőző évben mind a készletezési mind a beszedési idő elég hosszúnak tűnik, különösen a készletezési idő. Ha a készletezési és a beszedési időt is le tudnánk csökkenteni 30 napra, akkor font, ha csak a készletezési időt tudnánk csökkenteni, akkor is font többletforrás keletkezne. (Általában a beszedési idő csökkentése nehezebb.) Ez jóval több, mint a közvetlen problémamegoldás igényelne. 27


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések