Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD

2 Eredménykimutatás 2 Utolsó év előtti év (1000 £) Utolsó év (1000 £) Értékesítési bevétel14 00622 140 Az értékesített termékek költsége7 49611 618 Bruttó eredmény6 51010 792 Működési költségek4 4106 174 Működési eredmény2 1004 618 Fizetendő kamatok432912 Adózás előtti eredmény1 6683 706 Adó fizetési kötelezettség420780 Adózott eredmény1 2482 296 Osztalékfizetés600800

3 Mérleg 3 Utolsó év előtti év (1000 £)Utolsó év (1000 £) ESZKÖZÖK 12 95624 444 Befektetett eszközök 8 60014 470 Forgóeszközök 4 3569 974 Készletek 2 4185 820 Vevői követelések 1 6143 744 Egyéb követelések 268402 Pénzeszközök 568 FORRÁSOK 12 95624 444 Saját tőke 6 8749 000 Jegyzett tőke (1 £/részvény) 3 600 Eredménytartalék 3 2745 400 Kötelezettségek 6 08215 444 Hosszú lejáratú köztelezettségek 3 6006 600 Banki hitel 3 6006 600 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 4828 844 Szállítói kötelezettségek 1 2142 612 Egyéb kötelezettségek 248402 Adó 420780 Folyószámlahitel6005 050

4 JAVASOLT AKCIÓTERV Pénzügyi szakértő hiánya az igazgatóságban és a pénzügyi kontroll szemmel látható hiánya a vállalkozás tevékenységében (pl.: a vállalkozás több alkalommal is túllépte a folyószámla limitjét). A megfelelő üzleti tervezés hiánya. A vállalati növekedés nem kontrolláltnak és nem előrejelzettnek tűnik. Nem nyilvánvaló, hogy a PL megpróbálta biztosítani a vállalkozás növekedésének finanszírozásához szükséges tőkét. Úgy tűnik, hogy a PL csak akkor reagál a fejleményekre, amikor azok felmerülnek, ahelyett, hogy már megjelenésük előtt feltárná a problémákat. Annak ellenére relatíve magas osztalékot fizettek ki, hogy a vállalkozásnak likviditási problémái vannak. 4

5 ROCE – a működő tőke (nettó eszközök) hozama 5

6 Közönséges részvények könyv szerinti hozama 6

7 Értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény 7

8 Értékesítési árbevétel arányos működési eredmény 8

9 Készletezési időszak 9

10 Beszedési időszak 10

11 Befektetett eszközök forgási sebessége 11

12 Általános likviditási mutató 12

13 Likviditási gyorsráta 13

14 Tőkeáttételi arány 14

15 Megjegyzések a mutatókhoz A PL a tevékenységeinek nagyobb méretű bővülését tapasztalta. Az elmúlt év értékesítési bevételei az előző évhez képest 60%-kal emelkedtek. A profit, ugyanazon időszakra vonatkozóan, 135%-kal nőtt. Növekedett a ROCE mutató is, de a kamatráta növekedése miatt a ROCE még nagyobb növekedést okozott a ROE mutatóban, hatékonyan használva a tőkeáttételt. Ugyanakkor a tőkeáttétel szintje most elég magasnak tűnik. Az értékesítési árbevétel arányos bruttó eredmény mutató növekedett, ami hozzájárult az árbevétel arányos adózás utáni eredmény növekedéséhez. 15

16 Megjegyzések a mutatókhoz A likviditási helyzet számottevően gyengült, ami feltehetően egy kedvező pozíció volt, de most kifejezetten kedvezőtlennek látszik. Eléggé egyértelmű, hogy a bank folyamatos segítsége fontos. A készletek az elmúlt évhez képest lassabban forognak. Mindamellett a mutatóra a jövőbeni magasabb értékesítési szint várakozás miatt a készletnövekedési igény lehet hatással. A vevői követelések beszedési időszaka jelentős mértékben növekedett az időszak során. A mutatóra az értékesítés bárminemű növekedése hatással lehet az évvége felé. 16

17 A működési tevékenységből származó cash flow 17

18 A befektetési tevékenységből származó cash flow 18 A finanszírozási tevékenységből származó cash flow

19 Számítások a befektetési cash flow-hoz Be - nyitó nettó könyv szerinti érték-8 600 Az év során elszámolt értékcsökkenés 2 800 Be - záró nettó könyv szerinti érték14 470 Be – növekedés az év során 8 670 Be – befektetett eszközök 19

20 A pénzeszközök változása 20

21 Számítások a pénzeszközök változásához 21

22 Akcióterv 1. A PL-nek gondoskodnia kellene egy pénzügyi szakértőről az igazgatótanácsba, hogy megfelelő kontroll alatt legyenek a vállalkozás pénzügyi és befektetési tevékenységei. A cash flow kimutatás bemutatja, hogy a vállalkozás az elmúlt év során közel 8.7 millió fontot fektetett befektetett eszközökbe, de csak 3 millió fonttal nőttek a vállalkozás finanszírozásához felhasznált hitelei. Az eredmény egy szükségszerű romlás volt a vállalkozás pénzügyi pozíciójában. 22

23 Akcióterv 2. A PL nehéznek találhatja potenciális befektetőket találni. –Noha a vállalkozás nagyon jövedelmező, a tőkeáttétel szintje meglehetősen magasnak tűnik és az likviditási válsággal szembesül. –Mindamellett lehetnek olyan befektetők (pl. kockázati tőkések), akik még vonzónak találhatják a PL-t. Azok fel vannak készülve, hogy felvállaljanak egy ilyen kockázatot a tőzsdén a feltételezhető magas hozam reményében. –Ugyanakkor a Keeble fivérek nem szeretnék, ha másik nagy részvényese lenne a cégnek, szeretnék kivédeni ennek az lehetőségnek a megvalósulását. –Meg megszólítani a vevőket és a szállítókat, hogy esetleg ők készek-e kis befektetéseket eszközölni a vállalkozásba. Ugyanakkor ennek a megközelítésnek is lehetnek hátrányai. A vevők és a szállítók esetleg olyan módon kívánják felhasználni részvényeiket a vállalkozás jövőbeli politikájának a befolyásolására, ami alááshatja a cég autonómiáját. 23

24 Akcióterv 3. A Pl-n kívülről jövő nagyobb tőkebefektetés hiányában szükséges arról gondoskodni a tevékenységek szintje még jobban összehangolásra kerüljön a pénzügyi lehetőségekkel. –Ez azt jelenti, hogy a PL-nek sokkal erősebb kontroll alatt kell tartania a vállalkozás bővítését. –Rövid távon, szükséges lehet a tevékenységi szint csökkentése vagy legalább a rendelések növekedési rátájának a csökkentése annak érdekében, hogy rendelések teljes mértékben teljesítésre kerüljenek. –Bár ez a politika az értékesítések csökkenését okozhatja, de ennek alternatívája az lehet, hogy a cég a likviditáshiány miatt összeomlik. 24

25 Akcióterv 4. PL-nek meg kell próbálni megtalálni belső pénzügyi forrásokat előállításának az útját, annak érdekében, hogy megkísérelhesse a bank kérésének a kielégítését, és a vállalkozás likviditása javuljon. Ha a vevőket és a szállítókat is érinteni fogja a PL likviditási gondja, akkor az meggyorsíthatják a vállalkozás összeomlását. A következő lépéseket kellene megfontolni: –Csökkenteni vagy megszüntetni az osztalék kifizetését. –Értékesíteni a kihasználatlan eszközöket. –Csökkenteni a készletszintet. –Csökkenteni a követelések beszedési idejét. –A jövőben vásárlás helyett lízingelni a befektetett eszközöket. 25

26 Belső források előállítása 26 Az elmúlt évi értékesítési szint megtartásával, a készletszintnek és a követelés beszedési időszaknak az előző évi szintre csökkentésével történő belső forrás előállítás.

27 Megjegyzés a belső forrás előállításhoz A táblázat számai azt érzékeltetik, hogy a folyószámlahitel bank által igényelt csökkentése lehetséges, ha a vállalkozás rövid távon visszafogja a növekedését. Lehetségesnek látszik további belső források előállítása is, mert a múlt évet megelőző évben mind a készletezési mind a beszedési idő elég hosszúnak tűnik, különösen a készletezési idő. Ha a készletezési és a beszedési időt is le tudnánk csökkenteni 30 napra, akkor 2 886 font, ha csak a készletezési időt tudnánk csökkenteni, akkor is 2 149 font többletforrás keletkezne. (Általában a beszedési idő csökkentése nehezebb.) Ez jóval több, mint a közvetlen problémamegoldás igényelne. 27


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 1. ESETTANULMÁNY Dr. Tarnóczi Tibor PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NAGYVÁRAD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések