Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális segélyezési rendszer átalakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális segélyezési rendszer átalakítása"— Előadás másolata:

1 A szociális segélyezési rendszer átalakítása
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Szakmai tanácskozás a MANORKA projekt keretében Dr. Hajós Andrea jogi referens 2015. február 10.

2 Áttekintés A szociális segélyezési rendszer év folyamán jelentősen átalakul. Az átalakítás célja: átláthatóbb ellátórendszer kialakítása. Az átalakítás fő elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek: Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere.

3 A segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök egységesítése
2015. március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási (járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerülnek. Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások: Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

4 Az aktív korúak ellátása I.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Az ellátásra való jogosultság megállapítása jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe kerül. Egyéb szempontból az ellátásra való jogosultság feltételei, az ellátás összege ( Ft) nem változnak. Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély március 1-jétől átalakul, ilyen jogcímen ellátásra való jogosultság a továbbiakban nem állapítható meg. A korábban rendszeres szociális segélyre jogosult ellátotti kör – egy átmeneti időszakot követően – más támogatásokra válhat jogosulttá: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és az önkormányzat rendelete alapján jogosultak, amennyiben vállalják az együttműködést. az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak az egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét biztosítani nem tudó személyek. A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők jogosultsága év elején felülvizsgálatra kerül, e felülvizsgálat eredményeként állapítja meg a hatóság, hogy a továbbiakban melyik ellátásra lesznek jogosultak.

5 Az aktív korúak ellátása II.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: Újonnan bevezetésre kerülő ellátás a rendszeres szociális segély helyett. Az ellátást a járási hivatal állapítja meg. Azon aktív korúak ellátására jogosult személyek számára, akiktől az egészségi állapotuk, vagy a 14 év alatti gyermekük felügyeletének megoldatlansága miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettség nem elvárható. Havi összege a család méretétől és jövedelmétől függ: a család egy fogyasztási egységre jutó jövedelmét az öregségi nyugdíjminimum 92%-áig ( Ft) egészíti ki, de legfeljebb a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a (2015-ben Ft). Ha foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy is van a családban, úgy a maximum összeg a fenti összeg és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás különbözete (2015-ben Ft).

6 Az önkormányzatok által biztosított ellátások I.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez.

7 Az önkormányzatok által biztosított ellátások II.
Rendkívüli települési támogatás: A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

8 Átmeneti szabályok Lakásfenntartási támogatás: a december 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. Adósságkezelési szolgáltatás: A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. Méltányossági közgyógyellátás: A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (ezekben az esetekben a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani).

9 Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép.

10 A segélyezési rendszer átalakítása
Jelenlegi ellátások Az átalakítást követő ellátások Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása – rendszeres szociális segély Aktív korúak ellátása – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Önkormányzati segély Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás - Törvény alapján nyújtott Törvény alapján nyújtott Önk. döntése alapján nyújtott

11 A finanszírozási rendszer
A finanszírozási rendszer az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztásnak megfelelően átalakul akként, hogy az önkormányzatok – adóerő-képességükhöz igazodóan – nagyobb szerepet vállaljanak a helyi szociális problémák megoldásában. Az állam által biztosított ellátások finanszírozása Az önkormányzatok által biztosított ellátások finanszírozása 100%-ban központi költségvetésből kerülnek kifizetésre. Saját erőforrásokból történik, azzal, hogy azok az önkormányzatok, amelyek a segélyezéshez nem rendelkeznek elegendő erőforrással, a központi költségvetésből támogatást igényelhetnek. Átmeneti időszak: a lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás kifizetéséhez a központi költségvetésben visszaigényelhető támogatás lesz biztosított.

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szociális segélyezési rendszer átalakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések