Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az integráció fogalma:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az integráció fogalma:"— Előadás másolata:

1 Az integráció fogalma:
Az integráció aktuális kérdései a közoktatás intézményeiben összeállította : Madár Ildikó Forrás: Petriné Dr. Feyér Judit: Különleges bánásmódot igénylő tanulók integrálása Integráció: latin eredű = beillesztés, egyes részek egységgé illesztése - Az integráció fogalma: Az integráció: azaz a különböző okoknál fogva tanulásban akadályozottak együttes oktatása - nevelése hasonló korú és ilyen zavarokat nem mutató társaikkal

2 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportosítása
1. Speciális pedagógiai bánásmódot igénylő tanulók ( gyógypedagógiai kompetenciába tartozó ): a, tanulásban akadályozottak: enyhe értelmi fogyatékos – debilisek, nehezen tanulók b, értelmileg akadályozottak: mérsékelt,súlyos értelmi fogyatékosok c, mozgáskorlátozottak, mozgás-és testi fogyatékosok d, viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők (nehezen nevelhetők, inadaptáltak)

3 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportosítása
e, beszédben akadályozottak: beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók f, látássérültek: vakok, gyengén látók g, hallássérültek: nagyothallók, és siketek 2. Tanulási nehézséggel küzdő tanulók: a, fejletlen kognitív képességek, koncentráció hiány, emocionális problémák b, szociális, kulturális v. nyelvi hátrányok, kétnyelvű tanulók c, hosszú távú spec. nehézségek: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, egyéb beszédhiba 3.

4 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek csoportosítása
3. Magatartászavarok miatt : a, visszahúzódó regresszív és depresszív viselkedésű tanulók b, ellenséges, agresszív tanulók, engedetlen, kötekedőek, támadóak 4. Kivételes képességű, tehetséges gyermekek: a, különböző területeken jelentkező teljesítmények, amelyek kimagaslanak az átlagtól - (művészeti, kognitív, szociális tehetség)

5 Változó társadalmi elvárások
Eddigi gyakorlat: Szakszerűen képzett gyógypedagógusok, terapeuták, speciális intézményekben szegregált – elkülönített oktatás, nevelés, képzés során fejlesztették a különös bánás módban részesítendő gyermekeket. Napjainkban elvárása: Az esélyegyenlőség megteremtésének jegyé- ben a különböző okoknál fogva rászoruló tanulók integrálása- beillesztése hasonló korú társaik közé

6 Az Integráció formái Kizárólagos- teljes integráció (Olaszország)
Széleskörű integráció a speciális intézmények párhuzamos működtetésével, csak a halmozottan fogyatékosok vannak elkülönítve- ( fejlett nyugati országokban) Integráció kutatási, kísérleti szinten. ( Magyarországon jelenleg ez van érvényben.)

7 Tudást mindenkinek! - Cselekvési Terv 2006-2010 programban az integrációt érintő területek
Továbbra is fellép a szegregáció ellen. A változtatás legfőbb célja a közoktatás működésének hatékonyabbá tétele, a tanulók esélyegyenlőségének növelése, a készségek, képességek fejlesztése. 2007 szeptemberétől az iskolák beiskolázási körzeteit úgy kell kialakítani, hogy ne jöhessen létre szegregáció a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körében. Forrás:CONFORG Szakmai Konferencia, szept 27. 7.

8 A Közoktatási Tervezet konkrét integrációt érintő változásai
A Kt.85.-§-ának módosított szövege szerint az önkormányzati intézkedési tervnek új elemként tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. ( ide vissza fogok térni a későbbiekben, mert fontos elem lesz a Ti érdekérvényesítésetek kapcsán! 21.§ A 3. számú melléklete II. rész 7. pont módosításával szélesebb körben van lehetőség az óvodai csoportok, iskolai osztályok maximális létszámának átlépésére

9 Esélykülönbségek csökkentése
Folytatódik az „ Utolsó Padból „ program. A képesség - kibontakoztató és integrációs normatíva továbbra is igényelhető lesz. Biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élő gyermekek, amennyiben állapotuk megengedi, kortársaikkal együtt tanuljanak. Folytatni kell az UTRAVALÓ ösztöndíj programot, amely ma már eddig is 20 ezer hátrányos helyzetű fiatal egyéni fejlesztését segíti

10 További jogszabályok, rendeletek
A Magyar Közlöny 61. számában megjelent az oktatási miniszter 22/2006.(V. 22) OM rendelete a Sajátos Nevelési Igényű tanuló óvodai, és iskolai oktatásának irányelvéről, és ennek módosításáról. Az új rendelet a 3/ A. §-sal egészül ki, mely a súlyosan, halmozottan sajátos nevelésre szoruló illetve helyzetű tanulók fejlesztő iskolai oktatását végző intézmény a rehabilitációs pepoját, valamint az oktatásra vonatkozó irányelveit figyelembe véve készít, illetve fogad el

11 A kerület álláspontja az integrációval kapcsolatban
A kerületben ÚJ INTÉZKEDÉSI TERV készül 2006 évben Jelenleg is aktuális a KISEBBSÉGI- ETNIKAI Program Óvoda: Zenevár, Iskola: Kastélydomb, Táncsics, Pitagorasz Ettől az évtől megkezdődött: Az UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK működése a volt SOFI most SMK= SPECIÁLIS MÓDSZERTANI KÖZPONT munkatársaival Óvodákban: a, Mozgássérült:- Robogó b, Hallás sérült, és értelmi fogyatékosok: Napsugár c, Látás sérült, és értelmi fogyatékosok : Aprók Falva d, Beszéd problémák: Csemete Nevelde Általános Iskolákban: a, Mozgássérült: Pitagorasz b, Látássérült: Kapocs u .

12 Kerületi álláspont a törvényi szabályok értelmében
Kis létszámú osztály fogalma megszűnik, ilyen formán kikerül a törvényből! Jelenleg a Csontváry Alternatív Iskola a Pedagógiai Programjában tervez olyan csökkentett létszámú osztály indítását, akik kevesebb tanulóval kezdik meg munkájukat ebben a tanévben is. (Ezt a programjuk lehetővé teszi) Logopédiai osztály működése : Eötvös Iskola Ennek lehetőségét szintén lehetővé teszi a törvény

13 Mi a lehetősége a pedagógusoknak az Integráció megvalósításának folyamatában?
A Kt jelen érvényben levő 85.§ a következőket tartalmazza: „ az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni- a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben- a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését, valamint az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői, és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a szakszervezetek véleményét!!!!! 103. § ( 2) alapján vizsgálja, hogy a nevelési, pedagógiai program megfelel e az intézkedési tervben foglaltaknak. 13.

14 Megértő, és kitartó figyelmét
Köszönettel Megértő, és kitartó figyelmét mindenkinek nagy tisztelet- tel megköszönöm: Madár Ildikó PIHGY közoktatási szakértő 15.

15

16

17


Letölteni ppt "Az integráció fogalma:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések