Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Családszociológiai vázlat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Családszociológiai vázlat"— Előadás másolata:

1 Családszociológiai vázlat
Dr. Skrabski Árpád főiskolai tanár Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kass János: Az Isten tenyerén

2 A pozitív attitűdök szint A pozitív élmények aránya 70 %
A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus. Washington 2004 szept.30 – okt.3 A pozitív attitűdök Martin E.P.Seligman Csíkszentmi-hályi Mihály szint A pozitív élmények aránya 70 % szint Ihletettség (flow) szint Koherencia, az élet értelme

3 A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus
A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus. Washington 2004 szept.30 – okt.3 A házasságról John G. Holmes Megfigyelhető, hogy számos házaspár lényegesen kiválóbbnak látja partnerét, mint ahogy mások vagy a partner saját maga látja magát. A partnerüket kiválónak, egyetlennek látják, akinek biztosak lehetnek szeretetében. A partnerre vonatkozó biztonságérzethez a partner pozitív értékelése szükséges. Ez a partner dicséretét, önazonosságának megerősítését vonja maga után.

4 Az életközösség több mint a két partner külön külön
Az életközösség alaki tulajdonságokkal rendelkezik. Az alakpszichológia szerint az alak több mint a részek összege. (Pl.: az autó több mint az alkatrészeinek halmaza.) Mindkét partner a másikat és az általa megvalósuló (külső szemlélő számára hozzáférhetetlen) életközösséget egyszerre tapasztalja és ezt a másiknak tulajdonítja. Ez nem illúzió hanem valóság. A másik által egy magasabb létsík részesévé válik, így a másik mennyei lényként jelenik meg.

5 A szerelem és az életközösség Jung-i értelmezése
A férfiak az animájukat, a nők az animusukat keresik A projekció áldozatainál a szerelem után kiábrándulás A megtalált anima v. animus életközösség alapja lehet

6 Érdekközösség vagy életközösség
A házasságot a történelem folyamán érdekek alapján kötötték, ez napjainkban is előfordul. Az érdekházasságban is kialakulhatott életközösség, ezt állították követendő példának (Skóciai Margit). Napjainkban az érdekközösség kompromisszumon alapul és könnyen felbomlik.

7 Életszövetség a gyakorlatban
Gay Hendricks, PH.D. Kathlyn Hendricks, PH.D. LASTING LOVE Életszövetség a gyakorlatban A szerzők az elköteleződésnek alapvető szerepet tulajdonítanak. Aki életszövetségben akar élni, többszörösen el kell kötelezze saját magát Sokan akarnak elkötelezettség mentességet, az életük minden pillanatában új és új lehetőségek között a választás lehetőségét. Ez utóbbiak nem akarnak tartós kapcsolatot, de nem is alkalmasak rá.

8 A tartós kapcsolat öt titka
(1) új fajta, teljes elköteleződés, (2) szidalmazás mentes kapcsolat (3) új fajta érzelmi áttetszőség, (4) a kedvesség aktusainak folyamatos gyakorlata, a partner folyamatos elismerése (5) új fajta kreatív energiák,

9 Új fajta, teljes elköteleződés
„Én Veled akarok tartós kapcsolatban, élni.” Minden pár egyéni formát választ. A kapcsolatot számos öntudatlan belső kötöttség gátolhatja. (Például egy olyan elképzelés, hogy a szülők egyetértése szükséges a párkapcsolathoz, vagy a minták, amelyeket szocializáció során átvettek, előítéletek, többek között a vallásos világnézet vagy a partner származásával kapcsolatban stb.) Újabb elköteleződés szükséges, hogy ezeket a kötöttségeket feltárják és felszámolják.

10 Szidalmazás mentes kapcsolat
A világon senki sem javult meg a szidalmazástól. A szidalmazás oka ugyanis a szidalmazóban van. Minden emberben igen nagy kreatív energiakészletek vannak. Ha ezek elfojtódnak, ez okozza a partner hibáztatását. Elköteleződés szükséges arra vonatkozóan, hogy felelőségre vonás mentes kapcsolatot akarnak a partnerek, miközben a felelőséget felvállalják

11 Új fajta érzelmi áttetszőség
El kell érni az érzelmi áttetszőséget, mert ez a tartós, jó kapcsolat – az életszövetség – feltétele. Ez titokmentesség-e? Ha igen, milyen feltételei vannak annak, hogy mindent elmondjunk a partnerünknek? A feltétel: csak úgy szabad kommunikálnunk, ha biztosak vagyunk abban, hogy megértésre találunk.

12 A partner folyamatos elismerése
Allport állítja a fejlett személyiségről, hogy nem szűkíti, hanem bővíti partnere életterét, lehetőségeit, erősíti önazonosságát. Ennek egyik módja a partner pozitív megnyilvánulásainak sorozatos és következetes elismerése. Ez nem általánosságokban történik, hanem a mindennapi részletekben. Annál értékesebb a dicséret, mennél inkább nüánszokat tesz szóvá.

13 Új fajta kreatív energiák
Az elköteleződések, új fajta kreatív energiákat szabadítanak fel, ami az egyént és a párkapcslatot gazdaggá teszi. A jó kapcsolatnak feltétele viszont a kreatív energiák érvényesülése. Érdemes a napot valamilyen kreatív néhány perccel kezdeni. A kreatívitás felszabadítása játék, saját spontán tevékenységből származó öröm.

14 A pozitív attitűdök szint A pozitív élmények aránya 70 %
A Harmadik Nemzetközi Pozitív Psychológiai Kongresszus. Washington 2004 szept.30 – okt.3 A pozitív attitűdök Martin E.P.Seligman Csíkszentmi-hályi Mihály szint A pozitív élmények aránya 70 % szint Ihletettség (flow) szint Koherencia, az élet értelme

15 Richard Rahe: Élet értelme kérdőív
Úgy érzem az életem egy nagyobb terv része, Az életemben sok minden okoz nekem nagy örömöt, Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak, Kétlem, hogy az életemnek bármilyen jelentősége volna, Az értékeim és a hitem vezérelnek mindennapjaimban, Szükséges, hogy magyarázatot keressünk az élet lényeges kérdéseire, Összhangban vagyok a körülöttem lévő emberekkel, Meg vagyok békélve a helyemmel az életben.

16 Az életközösség és a személyiség fejlettsége

17 Közösségiség az életközösség alapja, - kontra kisebbrendűségi komplexus
Minden ember számára a legfontosabb Adler individuál pszichológiája szerint, hogy megtalálja (pótolhatatlan) helyét a közösségben, a társadalomban, a mindenségben. Ez az önazonosság, a koherencia. A kisebbrendűségi komplexusban szenvedők a hatalomra törést azonosnak látják a társadalomban betöltött szerep megtalálásával. A fölény megszerzésének eszközét mások önazonosságának lerombolásában látják. A hatalomra törés ellenségességet, rivalizálást szül. A kisebbrendűségi komplexussal szemben a közösségiség megerősödése vezet az önazonosság állapotához.

18 A kisebbrendűségi komplexus jellemzői
A hataloméhes embernek a mozgatórugója, hogy nem tartja magát értékesnek (kisebbrendűségi komplexus), másokhoz hasonlítgatja magát, más szeretne lenni, ezért mindenkit irigyel akit kiválóbbnak tart saját magánál. Megpróbálja elpusztítani irigysége tárgyait. Sok esetben a hatalom érzéséhez az szükséges, ha más embereket tönkre tud tenni és tönkre is tesz. A Hungarostudy 2002 országosan reprezentatív felmérés alapján kimutatható, hogy az irigység az egyik változó, amelyik a középkorú férfiak halandóságát magyarázza.

19 A kisebbrendűségi komplexus jellemzői
A kisebbrendűségi komplexusban szenvedő ember nem tekinti magát a közösség vagy a természet részének, hanem attól elkülönül. Az öröm forrásának azt tekinti, amit hatalmába kerít. Egyrészt birtokba veszi saját magát, így önmagába zárul. Birtokba akar venni mindent amihez hozzáfér, többek között vagyontárgyakat, pozíciót, emberek testét és lelkét, a feladatokat, a hivatást, a felismert igazságot is. Heriger püspök és a hamis látnok története

20 A kisebbrendűségi komplexus jellemzői
A hatalom megszerzése megtévesztésen alapul. Aki hatalomra tör, magáról nem azt állítja ami, hanem azt amit a döntési helyzetben lévő személyek elfogad-nak. A számára rivális helyzetben lévőkről hazug-ságot állít, hogy ellehetetlenítse őket. A döntést hozók tudatát eltorzítja a befolyásolás trükkjeivel. A hatalom társadalmi funkció társadalmi felelősség-gel. A hatalomra törés lehetőleg minden funkció megszerzését jelenti. A hatalmat viszont a választás korlátlan lehetőségével azonosítják. Aki tehát a hatalmat megszerezte, lehetőleg semmit sem teljesít a felvállalt felelősségből.

21 A kisebbrendűségi komplexus jellemzői
A hatalomra törő arra optimalizál, hogy a hatalmat a legkeve-sebb ráfordítással és a legszélesebb döntési lehetőséggel megtartsa. Ez úgy érhető el, ha másokat megaláz, kontrol-vesztett állapotba hoz, identitásukat rombolja, szorongást kelt, ellentétet szít. Aki tesz valamit, leállítja, aki nem tesz semmit mozgásra bírja. Aki elért valamit azt másnak adja. (double bind) Konfliktusok szítása Kiszolgáltatott, kontrolvesztett depressziós, beszűkült tudatú személyeken lehet a legegyszerűbben uralkodni, de így nem lehet alkotni.

22 Az egészséges személyiség (Allport)
Nem birtokolni akar, hanem részévé akar válni a közösségnek, a világnak (részvétel), ezt Allport az én érzése kiterjesztésének nevezi. Úgy képes meghitt viszonyra, hogy nem szűkíti, hanem bővíti mások mozgásterét, elősegíti önazonosságuk megtalálását. (elismerés) Saját magunk irányában a szeretet azonos az önelfogadással, ez az élet biztonságának megszakíthatatlan érzésén nyugszik. Aki elfogadja önmagát, „a mindenkire jellemző félelmeket – közvetlen veszélyektől éppúgy, mint a halál végső fenyegetésétől – szintén elfogadóan kezeli.”

23 Az egészséges személyiség (Allport)
Megtalálja önazonosságát, feladatát, amit képes ihletett módon (flow) megoldani. Látja a célt, az utat és cselekszik is. Az önismeret összhangba hozza a kozmikus méreteket az emberi korlátokkal, szoros kapcsolatot mutat a humorérzékkel. A humor „az a képesség, hogy nevessünk azokon a dogokon, amelyeket szeretünk (természetesen beleértve önmagunkat és mindazt, ami hozzánk tartozik), és továbbra is szeressük őket. Egységesítő életfilozófiával rendelkezik, megtalálja az élet értelmét.

24 Kistérségek faktoranalízise
K. Komplexus Önazonosság Ellenségesség , ,15 Anómia , ,17 Szociális bizalmatlanság ,73 Versengés ,61 Depresszió , ,17 Iskolában töltött évek , ,23 Jövedelem , ,14 Koherencia-élet értelme , ,71 Probléma orientált megbirkózás ,65 Megvalósít valamit ,57 Segítség barátoktól, ismerősöktől -, ,47 Együttműködés , ,40 Közösségi hatékonyság , ,40 Segítség családtagoktól , ,32 Vallásgyakorlás ,21

25 Az érdekközösség ismérvei
Birtokolni és kontrolálni akarja a kapcsolatot 1. kompromisszumos megállapodás, ennek sajátos értelmezése, 2. a másik terének korlátozása, 3. a másik kiszolgáltatott helyzete (anyagi, lelki), 4. erőszak a családban, a diktatúrák börtö neinek minden módszere megtalálható.

26 Az életközösség ismérvei
Nem lehet birtokolni, elkötelezettség útján részévé lehet válni. A közösségi érzés elnyomja a hatalomra törést. (Adler, Allport) Szereteten alapul: „Jó hogy vagy, azt akarom, hogy méginkább legyél.” Olyan intim kapcsolat amelyben nem korlátozzák, hanem tágítják egymás terét. (Allport) Vágyakozás magasabb létsík után. Mindkét félben meglévő transzcendens igény - az igazság, az Isten utáni éhség - felbonthatatlan egységet hoz létre.

27 Ekhnaton és Nefretiti

28 Vélemények a családról, a család védő funkciója

29 Módszertan A minták a magyar népességet életkor, nem, régiók és településnagyság szerint képviselték 16 illetve 18 év felett Hungarostudy 1988: személy Hungarostudy 1995: személy Hungarostudy 2002: személy Keresztmetszeti, hosszmetszeti összefüggések

30 Módszerek Hungarostudy 2002 kérdőíves vizsgálat 117 kérdéscsoport (kb. 300 kérdés) Egészségi adatok, betegségek, bio-pszicho-szociális háttértényezők 12634 (5654 férfi, 6980 nő) személy, otthoni interjú A kérdezőbiztosi feladatot a Védőnői Szolgálat munkatársai végezték

31 Hungarostudy 2002 felmérés kérdőívei
Pszichoszociális faktorok: ·      megbirkózás ·      társas támogatás ·      ellenségesség ·      társadalmi tőke ·      reménytelenség .      impulzivitás ·      elégedettség ·      életcélok · vallásosság Társadalmi-gazdasági jellemzők ·      demográfiai jellemzők · viszonylagos lemaradás mutatói Életminőség és egészségi indikátorok: . WHO életminőség kérdőív . egészségi állapot jellemzői Mentális egészség mutatói: ·     Beck Depresszió Skála, ·     Szorongás skála Vitális kimerültség Életmód és stressz: ·   dohányzás ·    alkohol ·    drog ·  munka, kapcsolati stressz      · életesemények, szükségletek 

32 A jó párkapcsolatban élők
Házastársa, élettársa az önhöz legközelebb álló személy, bizalmasa? Problémáikat közösen szokták megoldani? Házastársával (élettársával) közösen töltik szabadidejüket? „3” értéket adó házasok: 5250 (86.1%) élettársak 570 (82.8%)

33 A partnertől kapott támogatás Házastárs, élettárs segít
] A partnertől kapott támogatás Házastárs, élettárs segít % nem 1,7 keveset 2,5 átlago-san 8,8 nagyon 79,4 összesen 100,0

34 Segítség, amire a partnerüktől számíthattak 1988-ban, 1995-ben, 2002-ben
a nők a férfiak

35 Önhatékonyság Az élet értelme

36 Ellenségesség Együttműködés

37 Probléma orientált megbirkózás Érzelem orientált megbirkózás

38 SRH Egészségi állapot önbecslése
WHO életminőség SRH Egészségi állapot önbecslése

39 Szociális bizalmatlanság
Irigység

40 A magyarság családbarát
Kívánt gyerek szám Gye-rek-szám Abor-tusz házas 2.23 1.31 0.29 élet-társ 2.09 1.14 0.42 87.3 % a házasságot tartja a legjobb életformának, 70,5% úgy véli, nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke. (Pongrácz Tiborné)

41 Milyen életformát tanácsolnak a fiataloknak %
Pongrácz Tiborné % teljes po-puláció házasok fiatal házasok élettárs fiatalok egyedül éljen 2.4 1.7 1.6 2.6 1.8 7.7 4.3 3.6 21.8 18.8 élettárs & házas 58.2 56.0 74.5 66.8 76.7 házas-ság 29.1 35.6 19.0 6.8 1.0 nem tudja 2.7 2.5 1.4 2.0

42 Nem lehet igazán boldog akinek nincs gyermeke Litvánia Belgium
Finnország Nyugatnémet ország Szlovénia Lengyel ország Keletnémet ország Cseh ország Hollandia Olaszország Magyar ország 21,3% 31,8 % 41,6 % 49,0 % 51,3 % 54,5 % 59,5 % 60,6 % 61,7 % 62,1 % 70,5 % Pongrácz Tiborné

43 Gyermekvállalás: Alapelv: a kívánt gyermekek megszületését kell támogatni! Mit jelent ez a mai magyar társadalomban? Nem akar gyereket % Egy gyereket szeretne % Két gyereket szeretne % Három gyereket szeretne % Több gyereket szeretne %

44 Hol születnek meg kevésbé a kívánt gyermekek?
A felsőbb végzettségű nők és férfiak egyaránt több gyereket szeretnének, ezzel szemben közöttük születnek meg legkevésbé a kívánt gyermekek! Miért? A társadalom nem támogatja, hogy a magasabb végzettségű nő pl. az otthoni segítséget kifizesse, hogy ezzel a hivatásában is eredményeket érjen el, nem kompenzálják, hogy eleve hátrányba kerül a hivatása terén, ami pedig az államnak is nagy veszteség

45 A kívánt és a tényleges gyerekszám eltérése iskolázottság szerint, a 45 évnél fiatalabb magyar nők között:

46 Gyermekvállalás és egészségi állapot:
Férfiaknál az egészségi állapot önbecslése pozitív kapcsolatban Nőknél negatív kapcsolatban A gyermek vállalás ára ma: A nők esetében rosszabb pszichológiai és általános egészségi állapot, kevesebb segítség barátoktól, kollégáktól ez a társadalom bűne, mások helyett is vállalt felelősség

47 Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezői lépésenkénti regresszió elemzés szerint:
Legfontosabb: Partnertől várható támogatás,élettársi kapcsolatban még fontosabb összesen 15 %-ot, nőknél 12 %-ot, férfiaknál 22 %-ot magyaráz a gyerekszám különbségeiből Hány gyereket szeretne? További 9 % Vallás fontossága Szomszédtól várható támogatás Kooperativitás Munkahelyi kontroll nőknél negatív, ffiaknál pozitív

48 Alapvető probléma a családok, a gyermeket akarók kiszolgáltatottsága
Munkahelyi kiszolgáltatottság- pl áruházláncok Egzisztenciális bizonytalanság Iskolázott nők hátrányos helyzete Fogyasztói szemlélet a gyermekvállalással kapcsolatban

49 Életciklusok és párkapcsolat

50 Konfliktusok és a család életciklusai
A konfliktusok kihívások amelyek megoldása fejleszti a személyt, családot (Erikson) életszakasz siker kudarc kapcsolat 1.) 0-2 éves bizalom bizalmatlan anya 2.) 2-3 éves autonómia szégyen szülők 3.) 3-5 éves kreatívitás bűntudat nagy család 4.) 6-12 év megbízható kisebbrendű szomszéd, isk 5.) év önazonos szerepzavar kortárs cs. 6.) év intímitás magány párkapcsolat 7.) év kompetens stagnálás munk. megosz 8.) 65 felett generációs felelősség reménytelen emberiség

51 Fiatalok konfliktusai
1. Sok fiatal azért nem akar házasodni, mert nem akarják magukat elkötelezni. 2. Az életközösség feltétele az elköteleződés. 3. Az elköteleződés nélküli szexuális kapcsolatok sorozata veszélybe sodorja az életközösség létrejöttét. - koherens jövőhöz koherens múlt kell - szabaderkölcsű szubkultúra 4. Ha valakinek elsődleges célja a házasság, így nem lehet életközösséget létrehozni, a partner kell legyen a cél.

52 5. Fontos tehát, hogy az ember ne ragaszkodjon a házassághoz, más életformát is el tudjon képzelni magának, ilyen értelemben legyen független. Ne a házasságért, hanem egy másik emberért válassza a házasságot. 6. Aki nem házasodik meg, annak is el kell köteleződnie. Az elköteleződés ez esetben a többi emberért vállalt hivatás, ami nem „szingli” állapot, hanem a papi, vagy szerzetesi, vagy ezekhez hasonló életformát jelent. 7. Az életközösség alapja éppen az elkötelezett élet több lehetőségét felvállaló belső függetlenség.

53 Ifjú párok jellemző konfliktusai
Élettársi viszony és házasság A lakosság 58.2 %-a helyesli az élettársi viszonyt mint próbaházasságot. (Pongráczné) Az élettársi viszony majd házasság inkább vezet váláshoz mint a házasság (Pongráczné) A házasság és az élettársi viszony nem tekinthető azonosnak (abortusz, drog …) Az elkötelezettséget fokozza a jegyesség idején az áldozathozatal, a megtartóztatás.

54 Nemi szerepek az ifjú házasoknál
Az ifjú felnőttkorban alapvető az önazonosság, a nemi szerepek megtalálása. Maszkulin szocializáció, Codorow, Hofstede Familizmus - feminizmus A nők többet szenvednek, mégis tovább élnek. Gyermekvállalás akadálya a bizonytalanság, a munkahelyeken a bánásmód a nőkkel.

55 A nők új helyzetének pozitív oldala:
A nők iskolázottsága védi a gyermekek, férfiak, a család egészségét A nők sokrétű szerepe a társadalomban kihívás mind a nők, mind a férfiak számára Etológiai örökség: hímeknél dominanciára törekvés, nőstények a fészek, utódok védelme Ne a nő legyen jobb férfi, mint a férfiak, hanem kölcsönösen tanuljunk egymástól

56 Gyermekszületés konfliktusai
Ősbizalom életre szóló lehetőség Szüléssel kapcsolatos depresszió Megcsalhatja-e az anya a férjet a gyermekével? Gyermekágyi apakór. Idősebb testvér problémája. Nemi szerepek átrendeződése. A gyermek-nevelésben mindkét nemre szükség van. Inkább védi a férfiak egészségét a gyermek.

57 A gyermeknevelés tévedései
A kisgyermek „csodagyermeke az isteni anyának” (Jung) nem kapja meg ezt a statuszt A gyermeket nem nevelik önálló játékra, állandóan foglalkoztatják, mindennel ellátják, így alakul ki a céltalan unatkozó (borderline) személyiség. (önkárosító magatartásformák) A video, a tv nézés nem társaság, hanem magány. Megfoszt a kreatív gondolkodástól és a más emberekkel való együttműködés készségétől. A fiatal nem kapja meg azt, hogy minden körülmények között számíthat szülei segítségére.

58 Kritikus életkor: a játék fontossága
A gyermekkori önálló játék az idegrendszeri- lelki-testi fejlődés, jól-lét, kreativitás, rugalmasság, belső motiváció alapja Természet közelségének megtapasztalása Lényegkiemelő készség megtanulása Kiemelkedően kreatív tudósok példája- tanya, osztatlan iskola- hogy pótolható a modern társadalomban? Hiánya: unalom, üresség, belső motiváció hiánya, öncélú izgalomkeresés- függőségek

59 A házasságot veszélyeztető tényezők
A házastársi kapcsolatot állandóan építeni kell Érdeklődni kell a partner munkája, érdeklődési köre iránt (együttműködő házaspárok). A munkahelyen kialakulhat másokkal intenzív szellemi együttműködés. A munkahelyi „csapatépítés” rombolhatja a házastársi kapcsolatokat. A válás azzal kezdődhet, ha valamelyik fél olyan önálló társaságot alakít ki amelyiknek a másik nem része.

60 Az aktív korosztályban a munka központi szerepe:
Két probléma: ha nincs, bizonytalan, vagy ha túl sok az alacsony munkahelyi biztonság, alacsony kontroll, társas támogatás hiánya és a hét végi munka a depressziós tünetegyüttes igen szignifikáns előrejelzője Nőknél a főnökkel való elégedettség fontosabb A depresszió megelőzésében a jövedelemmél fontosabbak a fentiek 2001-es EU dekrétum- a munkahelyi vezetők munkaköri kötelessége a lelki egészség megőrzése a munkahelyen!

61 Többváltozós lineáris regresszió
Többváltozós lineáris regresszió. Függő változó: középkorú (45-64 éves) női és férfi halandóság (kistérségenként a megkérdezettek számával súlyozva)(n=12529) NŐK: (SZJA nélkül 11.7%) - egy főre jutó SZJA % - közös. hatékonyság % - vallás gyakorlás % - iskolaév % + társ. bizalmatlanság % - civil szervezeti tagság % - kölcsönösség % versengő attitűd NS koherencia NS FÉRFIAK: (SZJA nélkül 6.5%) - egy főre jutó SZJA % - iskolaév % - közös. hatékonyság % + társ. bizalmatlanság % + versengő attitűd % + vallásgyakorlás % - koherencia % - civil szervezeti tagság 67.6% - kölcsönösség %

62 Többváltozós regressziós modell, függő változó a középkorú (45-64 éves) férfi halálozás, független változók: iskolázottság, jövedelem, elégedettség a 150 kistérségben I. modell férfi változók Férfi iskolázottság % II. modell női változók Női iskolázottság % Női elégedetlenség % III. modell mindkét nem Női iskolázottság %

63 Többváltozós regressziós modell, függő változó a középkorú (45-64 éves) női halálozás, független változók: iskolázottság, jövedelem, elégedettség a 150 kistérségben I. modell női változók Női iskolázottság % II. Modell férfi változók Férfi iskolázottság % III. modell mindkét nem Női iskolázottság % Férfi elégedetlenség %

64 Nők szerepe a középkorú férfiak egészségével kapcsolatban
Korrelációs együtthatók, középkorú férfiak halálozása

65 Következtetések: a férfiak korai halálozása szempontjából a saját iskolázottságuknál is jelentősebb védő tényező a nők iskolázottsága, és független veszélyeztető tényező a nők anyagi helyzettel való elégedetlensége A nők korai halálozásának megelőzésében a női iskolázottság a legfontosabb védő tényező, de rájuk is hat a férfiak elégedetlensége

66 Feminista csapda: Nem lehet szembeállítani a női és férfi érdekeket
Finnországban a nők kényszerítették ki a férfiakat védő népegészségügyi programot Észak Karéliába- nem akarjuk, hogy a férjeink meghaljanak a férfiak és a nők ugyanannyi gyermeket szeretnének Familist szemlélet, nem feminist szükséges

67 Az idősek Elkötelezettség kontra depresszió
A generációs felelősség azt jelenti, hogy nem a saját problémái, hanem a fiatalok sorsa érdekli. Szeretne segíteni, illetve adni a fiataloknak. Létre kell hozni a fiatalok és idősek együttműködését. Szembe kell nézzen számos veszteséggel (statusz, befolyás, munka lehetőség, betegség). A teljesítmény attitűd öngyilkossághoz vezethet. A tökéletességet úgy is meghatározhatjuk, hogy egyre kevesebb feltétellel képes koherens létezésre (megbízhatóság, életcélok, élet értelme)

68 A család funkciói, családtörténet

69 Felnőttek pszichés védelme
A család funkciói Termelés Fogyasztás Reprodukció Szocializáció Felnőttek pszichés védelme Korábban a termelési funkció, manapság a felnőttek pszichés védelme megelőzi a többi funkciót

70 1. Családfejlődés Morgan(1871): csoportházasság> poligámia > monogámia (tévesnek bizonyult) Murdock: a fejlettség alacsonyabb szintjén gyakoribb a poligínia Parsons: Termelési funkció a döntő! a nukleáris család mozgékonyabb! nukleáris család > gyűjtögetők, vadász kiterjesztett család > agrár társadalom (kelet) nyitott nukleáris (szolgákkal, beleágyazva a környezetbe) > agrár (nyugat) nukleáris család > ipari társadalom.

71 2. Családfejlődés A család gazdasági egység: - házasság anyagi szempontok szerint, földesúr beleszól a jobbágy házasságba, földnélkülieknek megtiltják a házasságon kívüli szexualitás tolerált, szerelmi viszony házasságon kívüli, az így született gyermekeket felnevelték a gyermekek fiatal korukba más családhoz szegődtek, gyermekek 25 %-a meghalt

72 3. Családfejlődés Stone: nyitott ágazati család XVI.-XVII sz. korlátozott patriarchális XVIII. sz.-tól zárt, otthonközpontú, nukleáris. A család elveszti gazdasági alapját – érzelmi individualizmus kibontakozása Kialakul a gyermekkor fogalma Háború a család körül: Kritikusok meg akarják szüntetni, Neotradicionalisták meg akarják védeni, Szakemberek problémacentrikusak

73 4. Családfejlődés Trieszt-Szentpétervár vonal:
Nyugaton késői házasságkötés, egzisztencia megteremtését követően Keleten korai házasságkötés, szülők befogadják az új párt A rendszerváltást követően terjed a nyugati minta Magyarországon

74


Letölteni ppt "Családszociológiai vázlat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések