Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!"— Előadás másolata:

1 A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!

2 A víz elterjedése a Földön
A Föld víztartalékai nagyban befolyásolják a Föld éghajlatát.(Üvegházhatású gáz) A Föld teljes vízkészlete 1500 millió köbkilométer (1 köbkm = 1 billió köbm) Ebből 83,51% tengervíz 15,45% kőzetvíz 1,007% állandó jégtakaró

3 A víz körforgása a természetben

4 Előfordulása a természetben
A világűrben itt-ott A Föld felszínének ¾ része(óceánok tengerek, tavak, folyók...) Szilárd cseppfolyós és gáznemű Minden élő szervezetben Tiszta állapotban nagyon ritkán(desztillált víz), leggyakrabban oldatok formájában Ivóvíz! Természetes vizek, lágyvíz és keményvíz

5 A vízmolekula

6 H2O szerkezete: Oxigén atom Hidrogén atomok

7 A víz bontása elektromos áram segítségével
A víz elektrolízise A víz bontása elektromos áram segítségével H2 O2 Egyenáram Grafit Pt,vagy grafit Vizes oldat Anód: + Katód: - 2O2 = O2 + 4e 4H+ + 4e = 2H2

8 az O — H kötéstávolság 96 pm, a H…..H távolság 151pm.
A vízmolekula képződésekor a hidrogén- és az oxigénatomok elektronszerkezete egyaránt módosul A három atom egyenlő szárú háromszöget alkot, a molekula V-alakú. a kötésszög 104,5 o, az O — H kötéstávolság 96 pm, a H…..H távolság 151pm.

9 Az oxigénatomtörzs körüli négy elektronpár elhelyezkedésének ideális alakja a tetraéderes (109,5o) szerkezet lenne. A nem kötő elektronpároknak azonban nagyobb a helyigénye, mint a kötő elektronpároknak, így a tetraéder torzult lesz, a H—O—H kötésszög csökken.

10 Hidrogénhíd-kötés (protonkötés)

11 Halmazállapot-változások
a víz változatlanul megy át egyik fázisból a másikba, anélkül, hogy kémiai reakció következne be, csupán szerkezeti átalakulás történik. a folyamatok meghatározott - a vízre jellemző - hőmérsékleti és nyomásviszonyok fennállása esetén, azok hatására mennek végbe.

12 A vízmolekulák halmazállapotai:
Jégben, a vízmolekulákat olyan erős kölcsönhatások tartják össze, amelyek ellenállnak az alak- és térfogat változtató erőknek, a tér minden irányában szabályos rend szerint összekapcsolódva: kristályrácsot alkotva helyezkednek el. Cseppfolyós halmazállapot Szilárd halmazállapot (jég)

13 A cseppfolyós halmazállapot
A molekulák meglehetősen szorosan töltik ki a teret, közöttük viszonylag erős vonzóerők hatnak.

14 A gáz halmazállapot - vízgőz
nincs önálló alakja, sem önálló térfogata, a rendelkezésre álló teret teljesen kitölti, illetve korlátlan mértékben képes kitágulni. a vízmolekulák állandó, rendezetlen mozgásban vannak (haladó, forgó mozgás), a molekulákat alkotó oxigén és hidrogén atomok rezgő mozgást végeznek, a mozgások iránya és sebessége állandóan változik.

15 Az oldódás (elegyedés)
Adott folytonos közegben a részecskék molekuláris méretű eloszlatása (hőmozgás révén) - fizikai oldódás ionos kötésű kristályok oldása molekularácsos kötésű kristályok oldása egyes anyagok reakcióba lépnek a vízzel - oldódásuk kémiai oldódás

16 NaCl a vízben

17 A víz felületi feszültsége, a víz kohéziós ereje (hidrogénhíd kötés)
A vízmolekulák kölcsönhatásban vannak egymással a hidrogénhíd kötések miatt. Kohezió a vízmolekulák hálószerű összekapcsolódásának az eredménye. A kapilláris jelenségek a kohéziós és adhéziós erők következményei, ezekkel a jelenségekkel magyarázhatóak a növényekben a különböző transzport folyamatok. Mikroszkópikus hajszálcsövek

18 A víz felületi feszültsége-az adhéziós erő
A felületi feszültség következtében a vízre helyezett zsiletpenge nem sülyed el, vagy a rovarok is megpihenhetnek a víz felszínén. A hidrogénhíd kötések a felelősek a kivételesen magas felületi feszültségért! Az adhéziós erő következménye látszik a képen.

19 Az eső természetes savassága és a savas eső (a víz kiváló oldószer!)
SO2 + H2O = H2SO3 SO2 + O3 = SO3 + O2 SO3 + H2O = H2SO4 2NO H2O = HNO2 + HNO3 H2O + CO2 → H2CO3 H2O + H2CO3 HCO3 + H3O+ pH ≈ 5, mészkő, vízkő képződése: H2CO3 + CaCO HCO3 + Ca2+(aq)

20 A víz legfontosabb kémiai reakciói
-Reagál a nemfémoxidokkal: SO3+H2O→H2SO4 Ha a víz nemfémoxidokkal reagál, savak keletkeznek. -Reagál fémoxidokkal: CaO+H2O →Ca(OH)2 Ha a fémoxidok reagálnak vízzel, bázisok keletkeznek.

21 A víz és az élet Az élet a Földön a vízben kezdődött, és 3 billió évig tartott az evolúció. A mai civilizáció fennmaradása szintén a víztől függ. Az emberi szervetet sejtjei 70–95 % vizet tartalmaznak. Katt a képre!

22 e-mail: zolihat@gmail.com
Köszönöm a figyelmet! Készítette: Hatala Zoltán Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér ©2009


Letölteni ppt "A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések