Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!"— Előadás másolata:

1

2 A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!

3 A víz elterjedése a Földön A Föld víztartalékai nagyban befolyásolják a Föld éghajlatát.(Üvegházhatású gáz) A Föld teljes vízkészlete 1500 millió köbkilométer (1 köbkm = 1 billió köbm) Ebből 83,51% tengervíz 15,45% kőzetvíz 1,007% állandó jégtakaró

4 A víz körforgása a természetben

5 Előfordulása a természetben A világűrben itt-ott A Föld felszínének ¾ része(óceánok tengerek, tavak, folyók...) Szilárd cseppfolyós és gáznemű Minden élő szervezetben Tiszta állapotban nagyon ritkán(desztillált víz), leggyakrabban oldatok formájában Ivóvíz! Természetes vizek, lágyvíz és keményvíz

6 A vízmolekula

7 H 2 O szerkezete: Hidrogén atomok Oxigén atom

8 A víz elektrolízise Egyenáram Grafit Pt,vagy grafit Vizes oldat Anód: + O2O2 H2H2 Katód: - 2O 2  = O 2 + 4e  A víz bontása elektromos áram segítségével 4H + + 4e  = 2H 2

9 A három atom egyenlő szárú háromszöget alkot, a molekula V- alakú. a kötésszög 104,5 o, az O — H kötéstávolság 96 pm, a H…..H távolság 151pm. A vízmolekula képződésekor a hidrogén- és az oxigénatomok elektronszerkezete egyaránt módosul

10 Az oxigénatomtörzs körüli négy elektronpár elhelyezkedésének ideális alakja a tetraéderes (109,5 o ) szerkezet lenne. A nem kötő elektronpároknak azonban nagyobb a helyigénye, mint a kötő elektronpároknak, így a tetraéder torzult lesz, a H—O—H kötésszög csökken.

11 Hidrogén- híd-kötés Hidrogénhíd-kötés (protonkötés)

12 Halmazállapot-változások a víz változatlanul megy át egyik fázisból a másikba, anélkül, hogy kémiai reakció következne be, csupán szerkezeti átalakulás történik. a folyamatok meghatározott - a vízre jellemző - hőmérsékleti és nyomásviszonyok fennállása esetén, azok hatására mennek végbe.

13 Jégben, a vízmolekulákat olyan erős kölcsönhatások tartják össze, amelyek ellenállnak az alak- és térfogat változtató erőknek, a tér minden irányában szabályos rend szerint összekapcsolódva : kristályrácsot alkotva helyezkednek el. Cseppfolyós halmazállapot Szilárd halmazállapot (jég) A vízmolekulák halmazállapotai:

14 A cseppfolyós halmazállapot A molekulák meglehetősen szorosan töltik ki a teret, közöttük viszonylag e rős vonzóerők hatnak.

15 A gáz halmazállapot - vízgőz nincs önálló alakja, sem önálló térfogata, a rendelkezésre álló teret teljesen kitölti, illetve korlátlan mértékben képes kitágulni. a vízmolekulák állandó, rendezetlen mozgásban vannak (haladó, forgó mozgás), a molekulákat alkotó oxigén és hidrogén atomok rezgő mozgást végeznek, a mozgások iránya és sebessége állandóan változik.

16 Az oldódás (elegyedés) Adott folytonos közegben a részecskék molekuláris méretű eloszlatása (hőmozgás révén) - fizikai oldódás egyes anyagok reakcióba lépnek a vízzel - oldódásuk kémiai oldódás ionos kötésű kristályok oldásamolekularácsos kötésű kristályok oldása

17 NaCl a vízben

18 A víz felületi feszültsége, a víz kohéziós ereje (hidrogénhíd kötés) A vízmolekulák kölcsönhatásban vannak egymással a hidrogénhíd kötések miatt. Kohezió a vízmolekulák hálószerű összekapcsolódásának az eredménye. A kapilláris jelenségek a kohéziós és adhéziós erők következményei, ezekkel a jelenségekkel magyarázhatóak a növényekben a különböző transzport folyamatok. Mikroszkópikus hajszálcsövek

19 A felületi feszültség következtében a vízre helyezett zsiletpenge nem sülyed el, vagy a rovarok is megpihenhetnek a víz felszínén. A hidrogénhíd kötések a felelősek a kivételesen magas felületi feszültségért! Az adhéziós erő következménye látszik a képen. A víz felületi feszültsége-az adhéziós erő

20 Az eső természetes savassága és a savas eső (a víz kiváló oldószer!) H 2 O + CO 2 → H 2 CO 3 H 2 O + H 2 CO 3 HCO 3  + H 3 O + Természetes savasság: pH ≈ 5, mészkő, vízkő képződése: H 2 CO 3 + CaCO 3 2HCO 3  + Ca 2+ (aq) Savas eső: SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3 SO 2 + O 3 = SO 3 + O 2 SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 2NO 2 + 2H 2 O = HNO 2 + HNO 3

21 A víz legfontosabb kémiai reakciói -Reagál a nemfémoxidokkal: SO 3 +H 2 O→H 2 SO 4 Ha a víz nemfémoxidokkal reagál, savak keletkeznek. -Reagál fémoxidokkal: CaO+H 2 O →Ca(OH) 2 Ha a fémoxidok reagálnak vízzel, bázisok keletkeznek.

22 A víz és az élet Az élet a Földön a vízben kezdődött, és 3 billió évig tartott az evolúció. A mai civilizáció fennmaradása szintén a víztől függ. Az emberi szervetet sejtjei 70– 95 % vizet tartalmaznak. Katt a képre!

23 e-mail: zolihat@gmail.com zolihat@gmail.com Köszönöm a figyelmet! Készítette: Hatala Zoltán Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér ©2009


Letölteni ppt "A víz A milétoszi iskolához tartozó Thalész a vizet tartotta arkhénak (őselemnek) Katt a képre!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések