Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei"— Előadás másolata:

1 Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

2 Alapvető kémiai folyamatok
10. Lecke Alapvető kémiai folyamatok

3 1. Egyesülés Az egyesülés során 2 vagy több anyagból 1 anyag képződik.
Példák egyesülésre: A szén égetésekor szén-dioxid keletkezik: C + O2  CO2 A szén-dioxid vízben való oldódásakor szénsav keletkezik: H2O + CO2  H2CO3 Az ammóniagáz vízben való oldódásakor ammónium-hidroxid képződik: NH3 + H2O  NH4OH

4 2. Bomlás 2.1 Egyszerű bomlás
A bomlás során 1 anyagból 2 vagy több anyag képződik. Példák bomlásra: CaCO3  CaO + CO2 2 CuO  2 Cu + O2

5 Proton és hidroxónium ion
A hidrogénion lényegében egy csupasz proton (hiszen a hidrogén atommagjában nem található neutron, csupán egy proton), ez azonban energetikailag nem stabil állapot ezért a H+ ion kapcsolatba lép egy vízmolekulával, és egy energetikailag stabilabb formáció, a hidroxónium-ion (H3O+) képződik: O H x . +

6 2.2 Elektrolitos disszociáció
Az elektrolitos disszociáció egy speciális bomlási folyamat. Az elektrolit olyan oldat, amelyben elektromosan töltött részecskék találhatóak, a disszociáció szó pedig bomlást, szétválást jelent. Vízkémiai vonatkozásban az elektrolitos disszociáció azt jelenti, hogy a vízben oldott anyagok ionjaikra esnek szét (azaz úgy bomlanak el, hogy elektromosan töltött részecskék keletkeznek). Az ionok két nagy csoportja a pozitív töltésű kationok (Na +,, K +,, Ca2+, Mg 2+, H +, …) és a negatív töltésű anionok (halogenid-ionok: F-, Cl-, Br-, I- összetett anionok: SO42- (szulfát-ion), NO3- (nitrát-ion), NO2- (nitrit-ion), SO3- (szulfit-ion), PO43- (foszfát-ion), CO32- (karbonát-ion), HCO3- (hidrogénkarbonát-ion)

7 Elektrolitok fogalma Az elektrolitok tehát vizes oldatok, melyekben pozitív és negatív töltésű ionok fordulnak elő. Ezek az ionok a disszociációs folyamat révén jutnak az oldatba. Disszociáció például a konyhasó vízben való oldása. A konyhasó amint feloldódik, rögtön disszociál is: NaCl  Na+ + Cl- A kálcium-karbonát oldódása is disszociáció. (A CaCO3 csak kis mértékben oldódik ugyan a vízben, de amint lesz oldott CaCO3, az rögtön disszociál kálcium-ionra és karbonát-ionra.) CaCO3  Ca2+ + CO32-

8 Disszociált molekulák száma Összes molekulák száma az oldatban
A disszociáció foka Disszociációra csak az oldott állapotú anyagok képesek. A disszociáció foka (a) a következőképpen határozható meg: A savak illetve lúgok erősségét a disszociáció foka szabja meg. α = Disszociált molekulák száma Összes molekulák száma az oldatban ≤ 1

9 3. Cserebomlás CaCl2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaCl HCl + NaOH  NaCl + H2O
A cserebomlás során 2 anyagból 2 újabb anyag képződik. A cserebomlási folyamatok a vegyiparban leggyakrabban alkalmazott folyamat típusok. A cserebomlási folyamatok egyik esete a kicsapatás, melynek során vízben nagyon rosszul oldódó csapadék képződik. Erre mutat egy példát a következő reakcióegyenlet: A cserebomlás egy speciális esete a semlegesítési folyamat is, melynek során savból és lúgból, só és víz képződik. Erre példa a sósav és a nátrium-hidroxid reakciója: CaCl2 + Na2CO3  CaCO NaCl HCl + NaOH  NaCl + H2O sav lúg víz

10 4. Oxidáció és redukció Minden olyan folyamat, amelynek során az anyag oxigénnel egyesül, oxidációs folyamat. C + O2  CO2 S + O2  SO2 4 Al O2  2 Al2O3 (mindenféle anyag égése oxidációs folyamat) Oxidálódik az az anyag, amelytől hidrogént vonunk el. 2 H2S + O2  2 S H2O (ennél a reakciónál tehát a kén-hidrogénben lévő kén oxidálódott azáltal, hogy elemi kénné alakult át) Minden anyag oxidálódik, amely elektront veszít.

11 4. Oxidáció és redukció Redukálódik minden anyag, amely hidrogént vesz fel. A következő folyamat például a nitrogén szempontjából redukció: N H2  2NH3 Redukciós folyamat az a folyamat, amikor egy anyag oxigént ad le. Redukciós folyamat az alábbi, vasgyártás során alkalmazott reakció: Fe2O CO  2 Fe CO2 Redukálódik minden anyag, amely elektront vesz fel.

12 Az oxidáció és redukció elválszthatatlan
Az oxidáció és redukció definíciói sem mondanak egymásnak ellent. Ha valamely kémiai reakció az egyik definíció szerint redukciónak bizonyul, akkor az egy másik definíció szerint is redukció kell, hogy legyen. Például az ammóniagáz képződésének folyamata (N H2  2NH3) az első definíció szerint redukció, hiszen a nitrogén a hidrogénnel egyesül. Az ammóniában a nitrogén elektronegativitása nagyobb, mint a hidrogén elektronegativitása, tehát a nitrogén valamilyen mértékben elvonja az elektronokat a hidrogéntől. Ebben az esetben a nitrogén elektront nyer (ugyan nem teljes mértékben), azaz a folyamat a harmadik definíció szerint is redukció. Az oxidáció és a redukció összetartozó folyamatok, mindig együttesen játszódnak le. Annak megállapítása, hogy egy folyamat oxidáció vagy redukció mindig azt jelenti, hogy az egyik anyag szempontjából vizsgáljuk a folyamatot. Például a szén égetésének folyamata a szén szempontjából oxidáció, míg az oxigén szempontjából redukció.

13 Oxidálószerek Oxidálószerek mindazon anyagok, amelyek elektront képesek felvenni. Ilyenek a nagy elektronvonzó képességgel, nagy elektronegativitással rendelkező anyagok. Az oxidálószerek lehetnek elemek és vegyületek is. Példák oxidálószerekre: Elemek: O2, atomos oxigén, O3 (ózon), F2, Cl2, Br2 Vegyületek: KMnO4 (hipermangán v. kálium-permanganát) K2Cr2O7 (kálium-bikromát) H2O2 (hidrogén-peroxid) HOCl (hipoklóros-sav) NaOCl (nátrium-hipoklorit, hypo) KClO3 (kálium-klorát)

14 Redukálószerek A redukálószerek olyan anyagok, amelyek könnyen le tudnak adni elektront. A redukálószerek redukálnak, miközben maga a redukálószer oxidálódik (elektront veszít). Példák redukálószerekre: H2 C CO NH2 – NH2 (hidrazin) O R – C (aldehidek) H R: szerves csoport Na Kis elektronegativitású fémek K Fr Cs Mg

15 Kérdések a leckéhez Egyesülés és bomlás Elektrolitos disszociáció
Oxidáció és redukció

16 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések