Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Bizalmi vagyonkezelés Gazdasági indokoltsága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Bizalmi vagyonkezelés Gazdasági indokoltsága"— Előadás másolata:

1 A Bizalmi vagyonkezelés Gazdasági indokoltsága
Society of Trust and Estate Practitioners Hungarian Chapter

2 GAZDASÁGI SZEMPONTOK Belföldi háttér Célok 4000 vállalkozás
Vagyon konzerválása és egyben tartása a későbbi generációk számára. 10 évnél régebben alakult A vállalkozás hosszú távú működésének a fenntartása. 50 főnél többet foglalkoztat Munkahelyek megtartása. 60 éves korosztályba léptek a tulajdonosok Visszavonulás után biztosítva legyen a vagyon megfelelő kezelése és a megélhetés.

3 BVK AZ ÜZLETI ÉLETBEN Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter

4 NEMZETKÖZI TREND I. A VR házastársa, gyereke stb. részére a vagyonkezelő döntése alapján a trustvagyon bevételéből meghatározott mértékű támogatások kifizetésre létrehozott trust (discretionary trust) A trustvagyonból időszakonkénti kifizetések teljesítésére létrehozott trust (annuity) Politikusoknak (blind trust) Kiskorú rokon támogatására létrehozott trust. Szellemi fogyatékos támogatására létrehozott trust. Rokon részére olyan trust létrehozása, amely annak tékozlását megakadályozza

5 NEMZETKÖZI TREND II. A VR betegsége esetén gyógyítására, ápolására, valamint halála esetén eltemettetésére létrehozott trust Jótékony célra támogatást biztosító trust (charitable trust) Ingatlan kezelésére irányuló trust A trustvagyon csak meghatározott életkor után elérhető a kedvezményezett számára. A VR halála után meghatározott idővel felszabaduló trust vagyon a kedvezményezett számára. A VR valamennyi munkavállalójának a nyugdíjazásuktól a halálukig meghatározott összeget fizető trust.

6 NEMZETKÖZI TREND III. Ingatlan felosztására és az így keletkező telkek értékesítésére létrehozott trust (land trust) Gazdasági tevékenység folytatására és a nyereség szétosztására létrehozott trust (business trust) Részvények, értékpapírok kezelésére létrehozott trust (investment v. unit trust) Egy/több társaságban meglévő részesedés kezelésére, részvényesi jogok gyakorlására létrehozott trust.

7 HAGYATÉKI TERVEZÉS BANCROFT TRUST

8 HAGYATÉKI TERVEZÉS Alapítva 1882 1928-ban Clarence Barron tulajdonos családi trust-ba rakta részvényeit (supervoting és ordinary) II. világháború után pénzügyi alapkiadvány lett A számítógépek megjelenésével konkurrensek jelentkeztek (Bloomberg)

9 A management elkényelmesedett És jött Rupert Murdoch
HAGYATÉKI TERVEZÉS A management elkényelmesedett És jött Rupert Murdoch Clarence Barron ötödik generációja végül az eladás mellett döntött Society of Trust and Estate Practitioners Tel: Bécsi út Fax: 1035 Budapest Hungary

10 Simon Property Group Inc - SPG
BEFEKTETÉSKEZELÉS SPDR Gold Trust – GLD Tőzsdei kapitalizáció – 62,7 milliárd USD 1357 tonna arany Simon Property Group Inc - SPG Tőzsdei kapitalizáció – 51,9 milliárd USD 24,5 millió nm kereskedelmi ingatlan tulajdonosa

11 CSALÁDI TRUST

12 MAGYARORSZÁGON I. Generációs vagyon transzfer
A családi vállalkozás bizalmi vagyonkezelésbe helyezése Vállalkozási felhasználás Kvázi képviselet Közös vállalkozás (joint venture) és unit trust Tranzakciós célú bizalmi vagyonkezelés, vállalat felvásárlások Szavatossági jogok biztosítása Biztosítéki célú felhasználás Vagyonkezelés (aktív, passzív)

13 MAGYARORSZÁGON II. Vagyonvédelem (felelősségkorlátozás)
Pénzügyi műveletek Vállalati reorganizáció Értékpapírosítás Nyugdíj alap-, előtakarékosság Jótékonyság Adótervezés

14 GAZDASÁGI ELŐNYÖK Rugalmasság Előnyös befektetés
Felülírja az öröklési jogot (és a hagyatéki eljárást) Üzleti befektetések diverzifikálása Felülírja a házassági vagyonjogot Nyugdíj-előtakarékosság Véd a hitelezőktől? Oktatás és egészség Nincsenek tartalmi megkötések Adózás?

15 A BVK ADÓZÁSA Society of Trust and Estate Practitioners
Hungarian Chapter

16 A BVK ADÓZÁSA bizalmi vagyonkezelő vagyonrendelő kedvezményezett
Kezelt vagyon TAO HIPA ILLETÉK ÁFA (TAO) (SZJA) ÁFA TAO SZJA TB+EHO ILLETÉK vagyonrendelés vagyonkezelés vagyon felosztás

17 TRANSZPARENCIA? TRUST KEDVEZMÉNYEZETT JÖVEDELEM

18 VAGYONRENDELÉS kezelt vagyon (SZJA) (TAO) ÁFA VAGYONRENDELÉS

19 VAGYONRENDELÉS ÁFA NINCS
Magánszemély Gazdálkodó szerv. ÁFA NINCS Ha a Ptk. szerinti BVK szerződés alapján a szerző: adóalany kötelezettséget vállal: jogok és kötelezettségek jogutódjaként, illetik és terhelik. nincs olyan jogállása, ami a fenti kötelezettséget kizárja vagy csorbítja.

20 VAGYONRENDELÉS SZJA NINCS Illeték
Bizalmi vagyonkezelő Magánszemély Gazdálkodó szervezet SZJA NINCS Illeték Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a bizalmi vagyonkezelőként bejelentett személynek, a BVK szerződés alapján történő vagyonszerzése. Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a bizalmi vagyonkezelőként bejelentett szervezetnek a BVK szerződés alapján történő vagyonszerzése. TAO Helyi adó

21 VAGYONRENDELÉS Bizalmi vagyonkezelő Magánszemély Gazdálkodó szervezet
Számviteli tv. Bekerülési érték szerződés szerint

22 A KEZELT VAGYON Art.: a kezelt vagyon adózó (adószám), de a BVK jár el. Szt.: vállalkozó a kezelt vagyon. TAO: belföldi illetékességű adózó a kezelt vagyon. HIPA: adóalany a kezelt vagyon. ÁFA: nem adóalany. A kezelt vagyon beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a BVK elkülönítve teljesíti. BVK mentesül a közzétételi és könyvvizsgálati kötelezettség alól, a kezelt vagyon éves beszámolójának tekintetében

23 VAGYONKIADÁS kedvezményezett Vagyonkiadás Kezelt vagyon SZJA TAO ÁFA
ILLETÉK

24 VAGYON / HASZONKIADÁS Kedvezményezett Magánszemély
Gazdálkodó szervezet SZJA adómentes a kezelt vagyon (tőke) kiadása kezelt vagyon haszna osztalék kifizetésnek minősül nem alkalmazható, ha a kedvezményezett e pozícióját valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként szerezte. NINCS

25 VAGYON / HASZONKIADÁS II.
Kedvezményezett Magánszemély Gazdálkodó szervezet Illeték - Transzparencia: mintha közvetlenül a vagyonrendelőtől szerezte volna ha visszterhes jogviszonyra tekintettel kötötték a BVK-t, akkor a kedvezményezett visszterhes vagyonátruházási illetéket fizet. nem tárgya az illetéknek, ha a vagyonrendelő szerez - ha visszterhes jogviszonyra tekintettel kötötték a BVK-t, akkor a kedvezményezett visszterhes vagyonátruházási illetéket fizet. - nem tárgya az illetéknek, ha a vagyonrendelő szerez

26 VAGYON / HASZONKIADÁS III.
Kedvezményezett Magánszemély Gazdálkodó szervezet TAO NINCS - A hozam kifizetése: osztalék - Vagyonrendelő = kedvezményezett: kezelt vagyon kiadása miatt adóalap nem keletkezik - Minden egyéb esetben a tőke kiadása adóalapot képez. ÁFA - van, ha nem a vagyonrendelő a kedvezményezett és az Áfa tv. tárgyi hatálya alá esik a kiadott vagyon

27 „ADÓHÁTRALÉKOK” Vagyonrendelés Vagyonkezelés Vagyon kiadása
Számv. tv.: Tartós követelés Vagyonkezelés TAO, ART és Számv. tv.: Nem üzletszerű BVK. ÁFA: Kezelt vagyon adóalanyisága. Vagyon kiadása SZJA: Hozam kifizetése külföldieknek.

28 VAGYONRENDELÉS A vállalkozó vagyonrendelőnél a kezelésbe adott vagyon tartós követelésnek minősül. A bekerülési érték a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök bizalmi vagyonkezelési szerződés szerinti értéke. Hitelezők megtévesztése? Miért van ez a szabály? VH problematika! Megoldás: USA-modell

29 VAGYONKEZELÉS I. A kezelt vagyon önálló számviteli alany és a TAO. alanya. A bizalmi vagyonkezelő látja el a kezelt vagyon számviteli és adózási kötelezettségeit. Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés esetén is.

30 VAGYONKEZELÉS II. A vagyon hasznosításának esete.
A kezelt vagyon nem minősül ÁFA-alanynak, de TAO és Számv. tv. szerint mégis. A bizalmi vagyonkezelő ÁFA-alanyisága határozza meg a kezelt vagyonét. A bizalmi vagyonkezelő számláz… Csoportos adóalanyiság! Jogképes, nem jogképes?

31 A HOZAM KIADÁSA Adójogi vélelem (kvázi osztalék):
Magánszemély kedvezményezett részére kifizetett hozam osztalékként adózik. Külföldi magánszemély részére kifizetett hozam is osztaléknak minősül Mo-n. Forrásadó Osztaléknak minősül-e az adóegyezmény alapján? Eset: Külföldi vagyonrendelő, külföldi vagyon, hazai BVK, külföldi kedvezményezett. Adóztatunk?

32 MELYIK? Magánalapítvány vagy bizalmi vagyonkezelés?

33 „A leghosszabb országút is véget ér valahol…”
ZÁRÓGONDOLAT „A leghosszabb országút is véget ér valahol…”

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. MAGYAR CSABA, TEP, CTA Primus Trust Zrt. Igazgatósági tag STEP Hungary ALAPÍTÓ TAG Tel: ,


Letölteni ppt "A Bizalmi vagyonkezelés Gazdasági indokoltsága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések