Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak"— Előadás másolata:

1 Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Rendezvényszervezés I. (Gazdálkodás, pénzügy, költségvetés) Előadó: Keresztes Attila alezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Utaztatási és Külszolgálati Pénzügyi Osztály osztályvezető

2 Tantárgyi tematika A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet A költségvetés végrehajtásának általános szabályai. (Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítés igazolási, érvényesítési, utalványozási feladatok)

3 A nemzetközi és belföldi (hazai) katonai együttműködéssel összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás A protokolláris és vendéglátási feladatok költségvetési igényei a jóváhagyott éves tervekben és az eseti rendezvények költségvetésében kerülnek jóváhagyásra. A protokolláris és vendéglátási teendőket a honvédelmi szervezetek tekintetében országos szinten egy szervezet, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár szervezi és végzi. keretgazda: az adott rendezvény költségvetési előirányzata tekintetében rendelkezési jogkörrel bíró személy Költségviselő szervezet: a költségvetési előirányzattal rendelkező szervezet

4 74/2011. (VII. 8.) HM utasítás Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár feladata a belföldi (hazai) és nemzetközi protokolláris feladatokhoz szükséges szolgáltatások megrendelése, biztosítása az igénybevevők által beküldött 8. melléklet szerinti – előzetesen egyeztetett – igények alapján. A 8. melléklet szerinti igénylőlapon a programazonosító számot az igénylőnek minden esetben szerepeltetnie kell, a programazonosító szám hiánya, illetve hibás kitöltése esetén az igénylőt 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra kell felszólítani. Hibás, illetve hiányos programazonosító szám esetén az igénylésben foglaltak nem teljesíthetőek.

5 8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz
szerv megnevezése Nyt. sz.: számú példány Keret terhére! (NÉV) MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Tárgy: Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése Programazonosító szám: A meghívására érkező delegáció:

6 Nemzetközi keretek/feladatok
Feladat megnevezése Szakmai felügyeletet gyakorló Keretgazda Nemzetközi tanfolyamok HVKFH HVK Személyzeti Csoportfőnökség Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések MH Kiképzési és Doktrinális Központ Multilaterális együttműködés HM VPVTHÁT HM Védelempolitikai Főosztály Kétoldalú kapcsolatok HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály HM VGH Kereskedelmi utazások, fogadások HM VGHÁT HM Védelemgazdasági Hivatal Fegyverzet-ellenőrzés

7 Fogalmak Szakmai felügyeletet gyakorló: a keretgazda részére meghatározza a honvédelmi miniszter által kitűzött politikai célok elérését szolgáló nemzetközi feladatokkal kapcsolatos prioritásokat, valamint a szakmai feladatok végrehajtásával kapcsolatos beszámolás módját és rendjét. Keretgazda szervezet: a keretek felhasználásának irányítását, a feladatokat megvalósító költségviselő szervezetek beszámoltatását, valamint a felügyeletet gyakorló szerv felé történő szakmai beszámolást és nagybani költségelszámolást végzi.

8 A delegációra vonatkozó adatok: Igényelt szolgáltatások:
8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése A delegációra vonatkozó adatok: Igényelt szolgáltatások: C) Előzetes költségvetés:

9 8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése C) Előzetes költségvetés: F.sz. Szolgáltatás Időtartam/nap Kategória Egységár Ft/fő Szolgáltatás részletesen Összesen B/1 Kormányváró  B/2 Ideiglenes határnyitás B/3 Szállítás B/4 Szállás B/5 Étkezés B/6 Munkareggeli B/7 Díszétkezés B/8 Állófogadás B/9 Büfé B/10 Tolmács

10 8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése C) Előzetes költségvetés: F.sz. Szolgáltatás Időtartam/nap Kategória Egységár Ft/fő Szolgáltatás részletesen Összesen B/11 Ajándék B/12 Kulturális költség B/13 Személyi biztosítás, biztonsági szolgáltatás B/14 Hatósági díjak, illetékek, idegenfor- galmi adó

11 8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése C) Előzetes költségvetés: F.sz. Szolgáltatás Időtartam/nap Kategória Egységár Ft/fő Szolgáltatás részletesen Összesen B/15 Egyéb szolgáltatások: a) Terembérlet b) Virág c) Zászlóbérlés, - vásárlás d) Zeneszolgáltatás e) Autópályaköltség f) Dekoráció g) Fotó, videó h) Idegenvezetői díj i) Irodaszer j) Mobiltelefon-, illetve telefonhasználat

12 8. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz Hazai Nemzetközi Vendégfogadási Szolgáltatások Igénylése C) Előzetes költségvetés: F.sz. Szolgáltatás Időtartam/nap Kategória Egységár Ft/fő Szolgáltatás részletesen Összesen k) Koszorú (szalag) l) Technikai biztosítás B/16. Szakértői és tiszteletdíj B/17. További, meg nem nevezett szolgáltatások: B/ B/18. Egyéb Összesen:  Ebből: MH BHD költség:  Ebből készpénz felvétel: 

13 Biztosító szerv szerint
9. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz A vendégfogadás során felmerülő egyéb költségek Fsz. Megnevezés Biztosító szerv szerint B/1 Tolmácsolás A szolgáltatást a 8. melléklet szerinti igénylés alapján az MH BHD központi keretből biztosítja B/2 Gépjármű-biztosítás B/3 Hajóbérlés A szolgáltatást a 8. melléklet szerinti igénylés alapján az MH BHD a fogadó fél KNET/MET kerete terhére biztosítja * B/4 Útlevél A szolgáltatást az érintett szervezet saját intézményi keretéből biztosítja B/5 Idegenvezető A szolgáltatást a 8. melléklet szerinti igénylés alapján az MH BHD a fogadó fél KNET/MET kerete terhére biztosítja* B/6 Személyi és mozgásbiztosítás A biztosítást végző szerv által számított költségeket a költségvetési tervben megjelölt (vendéglátó) szerv biztosítja.

14 8-9. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz (záradék)
*KNET/MET: kétoldalú nemzetközi együttműködési terv/multilaterális együttműködési terv Melléklet: Programtervezet , 20..., év hó nap ………………………………… (programfelelős/végrehajtó/szerv vezető aláírás) , 20.., év hó nap Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………. (HM kabinetfőnök/HM PRI igazgató) (ellenjegyző szerv/vezető aláírás)

15 Hazai rendezvények Állófogadás alkohollal:
– Március 15., központi ünnepségek; – Május 21., honvédelem napi rendezvények (több helyszínen); – Augusztus 20., Központi ünnepségek (több helyszínen); – Augusztus 20., Tisztavatás; – Október 23., központi ünnepségek (több helyszínen: Juta-domb, HM HIM); – Tiszthelyettes avatás; – Katonacsaládok Találkozója (Komáromi Erőd); – Miniszter úr, Vezérkari főnök úr adventi estéje; – Missziós búcsúztató és visszafogadó rendezvények; – Magyar kultúra napja; – Ludovika-fesztivál; – Kecskeméti Repülőnap külön parancs szerint; – Esetleges honvéd bál, külön parancs szerint.

16 Hazai rendezvények Állófogadás alkohol nélkül: – Missziós Karácsony;
– Fegyvernemi Napok; – Központi szervek rendezvényei; – Szolgálatteljesítés közben elhunytak családjainak köszöntése. Munkaebéd, munkavacsora: – Magyar Tartalékosok Szövetsége rendezvények; – Honvédelmi Tudósítók Köre rendezvényei; – Idősek Világnapja; – Katonaözvegyek találkozója; – Sajtórendezvények (munka reggelik, munkaebéd); – HM-tárcaközi rendezvények; – HVKF vezetői értekezlet; – MH fegyelmi értekezlet; – HM és HVKF éves feladatszabó rendezvények; – Kegyeleti koszorúzások, megemlékezések (november 1.).

17 Hazai rendezvények Koktélparti: – Éves attaséköszöntés;
– Maléter Pál kopjafa koszorúzás; – Újévi és év végi vezetői rendezvények. Büfé: – Tárcaközi és többpárti egyeztetések; – „Úszó Erőd” Balaton átúszás; – Bécs–Budapest szupermarathón; – HÉF ülése; – Kegyeleti rendezvények (békeidőben elhunytak évenkénti koszorúzása, esetleges temetés, pl. hejcei repülőkatasztrófa). A felsorolás nem taxatív, a felsorolt rendezvények megtartása nem kötelező, a rendelkezésre álló költségvetési fedezet függvényében korlátlanul van helye törlésnek. A honvédelmi miniszter engedélyével indokolt esetben itt meg nem jelölt rendezvény is tartható, illetve szintén honvédelmi miniszteri engedéllyel a felsorolt rendezvények más vendéglátási típusban is megtarthatóak.

18 Szervezetek hazai rendezvényei
A HM és háttérintézményei vonatkozásában a HM Tervezési és Koordinációs Főosztály, az MH katonai szervezetei vonatkozásában a Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda évente legkésőbb október 31-ig kötelesek megküldeni a 12. melléklet szerinti listát a következő évben tervezett rendezvényeikről az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár részére. - Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár a beérkezett listák, valamint a rendelkezésre álló költségvetési fedezet figyelembevételével elkészíti az összesített rendezvénytervet és legkésőbb november 30-ig felterjeszti jóváhagyásra a HM kabinetfőnök útján a HM KÁT részére.

19 12. melléklet a 74/2011. (VII. 8.) HM utasításhoz
Fsz. Program- azonosító Tervezett felső- vezetői jelenlét Hely- szín Időpont Felelős Együtt- működők Megjegy- zés költségviselő szervezet(ek) (az összegek E Ft-ban) Költsé- gek össze- sen (az összegek E Ft- ban) A B C D E

20 Hazai rendezvények költségvetése
Egy keret: „Hazai rendezvényi tevékenységek” A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat külföldi kiküldetés, hazai rendezvény címén a saját költségvetésében tervez előirányzatokat a nemzetközi és belföldi kapcsolatokból eredő különféle rendezvények kiadásaira.

21 A számvitelről szóló 2000. évi C
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

22 A számvitelről szóló 2000. évi C
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.

23 A számvitelről szóló 2000. évi C
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők. A számviteli bizonylatot – fentiektől eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják – idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően – belső szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni.

24 A számvitelről szóló 2000. évi C
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők: a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);

25 A számvitelről szóló 2000. évi C
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai; f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.

26 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A számvitelről szóló évi C. törvény A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei. A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény A számla kötelező adattartalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

27 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény A számla kötelező adattartalma d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy db) adószáma, amely alatt az adómentes termékértékesítést részére teljesítették, vagy dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra az áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

28 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény A számla kötelező adattartalma f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

29 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény A számla kötelező adattartalma i) az alkalmazott adó mértéke; j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; l) adómentesség esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; m) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; n) új közlekedési eszköz értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, meghatározott adatok; o) a „különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák” kifejezés, a különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

30 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII
Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény A számla kötelező adattartalma p) a „különbözet szerinti szabályozás – használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás – műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás – gyűjteménydarabok és régisek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében; q) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. Egyszerűsített adattartalommal állítható ki számla: ha a teljesítés időpontjáig az ellenérték megfizetése készpénzzel vagy készpénz helyettesítő fizetési eszközzel megtörténik. A számla egyszerűsített adattartalma azt jelenti, hogy a fenti h) pontban megjelölt (adóalap) helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege, valamint a i) pontban megjelölt helyett (adó összege) az alkalmazott adómértéknek megfelelő százalékérték feltüntetése kötelező azzal, hogy egyúttal a j) pontban megjelölt adat (áthárított adó) nem tüntethető fel.

31 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet A költségvetés végrehajtásának általános szabályai. (Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, teljesítés igazolási, érvényesítési, utalványozási feladatok)

32 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet Kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.

33 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

34 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

35 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Az érvényesítés az utalványozás előtt történik.

36 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – utalványozás alapján lehet. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

37 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni a) az „utalvány” szót, b) a költségvetési évet, c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és megnevezését, f) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását, és h) az érvényesítést.

38 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.


Letölteni ppt "Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések