Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2015.03.26. Projekt zárás. 2 2015.03.26. Projekt MEGVALÓSÍTÁSA A Projekt fizikai MEGVALÓSÍTÁSÁNAK napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2015.03.26. Projekt zárás. 2 2015.03.26. Projekt MEGVALÓSÍTÁSA A Projekt fizikai MEGVALÓSÍTÁSÁNAK napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott."— Előadás másolata:

1 1 2015.03.26. Projekt zárás

2 2 2015.03.26. Projekt MEGVALÓSÍTÁSA A Projekt fizikai MEGVALÓSÍTÁSÁNAK napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél (indikátorilag bizonyíthatóan) szerződésszerűen teljesült és a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi rendezése megtörtént. VAGYIS ha a Kedvezményezett valamennyi, a nevére kiállított, elszámolható költségszámlát pénzügyileg teljesítette, a Projekt eredményeként létrejött vagyontárgyakon tulajdonjogot szerzett és a projektet fizikailag is befejezte. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt tényleges megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül. A fizikai megvalósulás nem azonos a fizikai befejezéssel! A projekt fizikai befejezésének a fejlesztés utolsó elemének megtörténte minősül.

3 3 2015.03.26. A projekt tényleges befejezése Feltételei: Projekt fizikai befejezése Valamennyi kötelezettség teljesült (hatósági engedélyekben foglaltak is!) Hatóságok által kiadott működési engedélyek, Használatba vételi engedély, stb. Záró PEJ és az utolsó kifizetési igény benyújtása Záró helyszíni szemle  zárójegyzőkönyv Forráslehívás A kedvezményezett utolsó beszámolóját és kifizetési igénylését a KSZ jóváhagyta.

4 4 2015.03.26. Projektzárás „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését és az utolsó kifizetési igénylést elfogadta.” /Támogatási szerződés részlete/

5 5 2015.03.26. Projekt záró dokumentumok A befejezését követő 60 napon belül pénzügyileg és műszakilag is el kell számolni az alábbi dokumentumok benyújtásával: Pénzügyi beszámoló (a projekt megvalósítását tanúsító, bizonylatokkal és hatósági engedélyekkel alátámasztva) Záró PEJ - A helyszíni munkálatok megvalósulásának fényképpel is igazolt dokumentálása, továbbá A végelszámolás után esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről történő lemondó nyilatkozat.

6 6 2015.03.26. Projekt záró dokumentumok HA módosult a zárás dátuma, ellenőrizni - a Pálytáj felületen a módosított dátumok szerepelnek-e. Záró Kifizetési Kérelmet mindenképpen kell benyújtani, akkor is, ha a Kedvezményezett minden költségét elszámolta a zárás előtt - nullás ZKK kérelmek egyszerre kerülnek feldolgozásra, a hiánypótlás egy, vagy két levelet a kifizetési kérelemre/szakmai jelentésre, vagy mindkettőre vonatkozik. A záró beszámolóhoz is csatolni szükséges egy rövid (egy oldalas) szakmai beszámolót. ( Word dokumentum, letölthető ESZA honlapról.)

7 7 2015.03.26. Projekt záró dokumentumok Számlák a projekt záró dátuma, plusz 45 napig keletkezhetnek és fizethetőek ki, illetve ezek lehetnek a Záró Kifizetési Kérelembe. (Támogatási Szerződés 3. pont.) Az ESZA kizárólag a hatályos Támogatási Szerződésben rögzített projekt záró dátumáig megvalósított tevékenységek kapcsán kiállított számlákat fogadja be!!! DE Ha a Kedvezményezett nem tudja teljesíteni a foglalkoztatási indikátorokat a projekt zárásáig, akkor a záró jelentés benyújtásáig teljesített foglalkoztatási indikátorokat is beszámíthatók.

8 8 2015.03.26. ZPEJ: A kedvezményezett a záró PEJ-t az utolsó (záróegyenleg) kifizetési igénnyel együtt (a záró elszámolási csomag mellékleteként) nyújtja be a 217/1998-as kormányrendelet (ámr) 91.§, (5), e) pontja alapján. A záró kifizetési igény + a szükséges dokumentumok (E- és papír változatban) megfelelően kitöltve és aláírva Költségösszesítő, Számlaösszesítő, Fentieket alátámasztó dokumentumok. Benyújtandó dokumentumok

9 9 2015.03.26. Benyújtandó dokumentumok A költségszámlák hitelesített példánya - cégszerű aláírással szükséges igazolni, hogy az mindenben megegyezik az eredetivel. Egy eredeti és egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat átutalás esetén bankszámlakivonatot, vagy eredeti banki igazolást, a forintra történő átszámítás módjának dokumentálását

10 10 2015.03.26. Fizetési kérelem ellenőrzése Minden pontja ki van töltve Arra a projektre vonatkozik, amely elszámolásához beadták Kedvezményezett adatai megegyeznek a szerződésben rögzítettel Csatolt számlák db száma megegyezik az itt megnevezettel Számlaszám megegyezik a szerződésben rögzítettel, / szállítói közvetlen kifizetés esetén szállítói számla van rögzítve Bejelentett aláíró írta alá Számszakilag összhangban van az igényelhető összeggel

11 11 2015.03.26. A számlák tartalmi vizsgálata Számla összhangban van a támogatási szerződéssel és a mellékletét képező költségvetéssel; Az adott projekthez kapcsolódik; Pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján szerepel, illetve nem szerepel a nem elszámolható költségek között; Magyarországon megvalósuló projekthez kapcsolódik;

12 12 2015.03.26. A számlák formai vizsgálata Számviteli, ÁFA törvény betartásaSzámviteli, ÁFA törvény betartása Vevőként a kedvezményezett szerepelVevőként a kedvezményezett szerepel Vevő címe az, ami a támogatási szerződésben szerepelVevő címe az, ami a támogatási szerződésben szerepel Számla kiállítója azonos a mellékelt szerződések szállítóivalSzámla kiállítója azonos a mellékelt szerződések szállítóival Számla dátuma alapján befogadhatóSzámla dátuma alapján befogadható Számla teljesítése megtörtént (igazoló dokumentum van)Számla teljesítése megtörtént (igazoló dokumentum van) Számszaki adatok megfelelőségét (összeg, devizanem)Számszaki adatok megfelelőségét (összeg, devizanem) Számlán rajta van a támogatási szerződés számaSzámlán rajta van a támogatási szerződés száma

13 13 2015.03.26. Egyéb szempontok A fenntartási időszakban az „Arculati kézikönyv” szerinti tájékoztató táblát kell kihelyezni a projekt helyszínére.A fenntartási időszakban az „Arculati kézikönyv” szerinti tájékoztató táblát kell kihelyezni a projekt helyszínére. A fenntartási időszak a projekt hatályos záró dátuma, plusz öt év. Minden Kedvezményezett (akinek van), köteles honlapján beszámolni a projektjéről, és annak támogatottságáról.Minden Kedvezményezett (akinek van), köteles honlapján beszámolni a projektjéről, és annak támogatottságáról. Néhány mondatban célszerű bemutatni a projektet, és a finanszírozás forrását, + logók és egyebek. Legkésőbb a záró PEJ-hez nyomtatva benyújtani. Elmulasztása  SZABÁLYTALANSÁGI ELJÁRÁS A beszerzett eszközök az üzembe helyezésés után 3 évig nem idegeníthetőek el, és üzemben kell azokat tartani – ELLNŐRZIK.A beszerzett eszközök az üzembe helyezésés után 3 évig nem idegeníthetőek el, és üzemben kell azokat tartani – ELLNŐRZIK.

14 14 2015.03.26. Záró helyszíni ellenőrzés Menete nem tér el az időközi helyszíni ellenőrzésétől. Az időpontjáról tájékoztatják a Kedvezményezetteket. Elsősorban számlákhoz kapcsolódik, és a számlák alapján kerül a teljesítés megvizsgálásra. JAVASOLT a számlához tartozó alátámasztó dokumentumokat az adott számlával együtt kezelni. A záró helyszíni ellenőrzés nem késleltetheti a benyújtott Kifizetési Kérelem időben történő feldolgozását, DE HA hiánypótlási igény  a hiánypótlás benyújtásának időtartama nem számít be a Kifizetési Kérelem feldolgozásának határidejébe.

15 15 2015.03.26. A Támogatási Szerződés jogi lezárása PROJEKT fenntartás

16 16 2015.03.26. A projekt fenntartása Kezdete: projekt fizikai megvalósítását követő nap Fenntartás: 5 évig Visszafizetés terhe mellett vállalja 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdés  Nem történik jelentős módosulás Évente fenntartási projekt fenntartási jelentés (PFJ) elért eredmények számbavétele tevékenységek nyomon követésére A jelentést a Pálytáj felületen is elérhető dokumentumon kell benyújtani. Szerződés jogi lezárása Projekt fenntartási szakaszának lezárása  Záró PFJ

17 17 2015.03.26. Projekt lezárása „ A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, és az utolsó projekt fenntartási jelentés jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült. (Támogatási Szerződés részlete) azaz X db PFJ beadásra került.


Letölteni ppt "1 2015.03.26. Projekt zárás. 2 2015.03.26. Projekt MEGVALÓSÍTÁSA A Projekt fizikai MEGVALÓSÍTÁSÁNAK napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések