Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1168-06/3 Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása 20. Tétel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1168-06/3 Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása 20. Tétel."— Előadás másolata:

1 1168-06/3 Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása
20. Tétel

2 A szervezetnél használt szoftverek nyilvántartása
Számviteli törvény Informatikával kapcsolatos szabályzatok

3 Számviteli nyilvántartás Számviteli 2000. évi C. tv. 23. , 24. , 28
Befektetett eszközök: immateriális javak (szoftverek, melyek legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozást) Készlet: forgóeszköz (tartós használat nem áll fenn) Hardver értékcsökkenés: csak aktivált (működő) hardvernél=SZOFTVERREL!

4 Informatikával kapcsolatos szabályzatok ISO/IEC 19770-1

5 SW gazdálkodási szabályzat
Szoftverigények Kezelés Engedélyezés Telepítések-törlések Felhasználói mozgás Szoftver és licenc nyilvántartás Adatvédelem, adatkezelés Szoftverhasználat rendje internet használat használat dokumentumkezelés magáncélú felhasználás Folyamatok betartása

6 MINTA IT nyilvántartás Licencnyilvántartó rendezőkarton
Gyártó Termék neve Fajtája Verzió Nyelv Userszám Licenc Számla száma Vásárlás dátuma Gépenkénti kimutatás a telepített szoftverekről Szoftver Licenc típusa Gyártónkénti kimutatás a telepített szoftverekről db MINTA

7 A szerzői jog Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
A szerzői jog védelemben részesíti az irodalom, a tudomány és a művészet minden olyan alkotását, mely egyéni, eredeti jelleggel bír és rögzítve van.

8 A szerző jogai 1. Személyhez fűződő jogok Vagyoni jogok

9 Személyhez fűződő jogok
A mű nyilvánosságra hozatala A név feltüntetése A mű egységének védelme

10 Vagyoni jogok A vagyoni jogok a személyhez fűződő jogokkal ellen­tétben örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet, meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A szerzőnek kizárólagos joga van a mű bár­milyen felhasználására és a felhasználás en­ge­dé­lyezésére, melynek fejében díjazás illeti meg.

11 A mű felhasználásának minősülnek
a többszörözés joga a terjesztés joga a nyilvános előadás joga a mű nyilvánossághoz való közvetítésének joga az átdolgozás joga.

12 Védelmi idő A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelem­ben. A szerzői joghoz kapcsolódó (szomszédos) jogok védelmi ideje a teljesítményt követő év első napjától számított ötven év.

13 A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátai
A szabad felhasználás díjtalan, ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. A szabad felhasználás csak a vagyoni jogokat érinti, kizárólag a már nyilvánosságra hozott művekre vonatkozik. A SZABAD FELHASZNÁLÁS SZOFTVEREKRE NEM VONATKOZIK!!!!

14 A szabad felhasználás esetei
a mű részletét a forrás, valamint az ott meg­jelölt szerző megnevezésével bárki idézheti iskolai és tudományos célra felhasználható magáncélra rendszerint másolható, ha ez jövedelemszerzést nem szolgál haszonkölcsönbe adható ha az előadás jövedelemszerzést nem szolgál, és a közreműködők sem részesülnek díjazásban, a művek bizonyos esetekben elő­adhatók tény- és híranyagot tartalmazó közlemények felhasználhatók.

15 A szerzői jog megsértésének következményei
Büntető jogi BTK 329/A –Vagyoni hátrány okozása- gondatlanság max. 1 év különösen nagy vagyoni hátrány max. 8 év Polgári jogi követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, követelheti, hogy a jogsértő adjon elégtételt, követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok tekintetében, követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző helyzet helyreállítását a jogsértő részéről és költségén.

16 Szoftverekre vonatkozó szabályozás
A licenc szó „engedély” értelemben használt. Az eredetileg latin licencia szó az elmúlt évtizedekben német illetve angol közvetítéssel került a köztudatba.

17 Licencszerződés A szerző bizonyos feltételekkel engedélyt adhat arra, hogy a művét mások használják (to license the use under copyright). Erről szól az adott műre vonatkozó License Agreement, vagyis a licencszerződés. Ez azt írja elő, hogy bár a szerző marad a mű tulajdonosa, bizonyos emberek, például vevők, felhasználók, stb. bizonyos feltételek mellett használhatják a művet, illetve annak másolatait, sokszorosított példányait.

18 Licencek típusai Közkincs (Public domain) Freeware Shareware
Próbaváltozat (demo) Abandonware Kereskedelmi licencek

19 Közkincs (Public domain)
Szabadon terjeszthető és licencdíj-fizetési kötelezettség nélkül felhasználható szellemi alkotások leírására használt gyűjtőfogalom. A közkincs nagyon hasonló a freeware fogalmához, de fontos különbség kettőjük között, hogy míg előző státuszt az alkotás akkor éri el, ha a jogtulajdonos az alkotása feletti szerzői joga - általában törvény erejénél fogva - megszűnik, addig freeware esetében ilyen jogvesztésről szó sincsen.

20 Freeware Szabadon terjeszthető és felhasználható szoftverek jelölésére használt gyűjtőfogalom. A freeware licencek lényege, hogy azokban tulajdonos korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélküli terjesztési és felhasználási jogot biztosít mindenki számára, bizonyos értelemben "közkinccsé" téve azt. Ugyanakkor a freeware szoftverek legtöbbjéhez alkotója nem mellékeli a program forráskódját, illetve nem engedélyezi módosított, derivált változatok létrehozatalását és terjesztését sem.

21 Shareware Ingyenesen, de csak korlátozott mértékben és/vagy ideig terjeszthető, birtokolható és felhasználható szoftver. A shareware modell lényege, hogy a potenciális felhasználók számára lehetővé teszi a szoftverek kipróbálását annak megvásárlása előtt is, azonban különböző korlátozásokat szab a felhasználásra vonatkozólag. Ezek közül a legelterjedtebb az időbeli ill. funkcionális korlátozás (pl. telepítéstől számított 30 napig használható a szoftver, vagy egyes funkciói csak a kereskedelmi változatban működnek, stb.), amelyet a szoftver gyakran technikai eszközökkel is kikényszerít (pl. megtagadja a futást a 30 nap eltelte után). Ha a szoftver a tesztidőszak alatt megtetszik a felhasználónak, úgy a gyártótól illetve a forgalmazóktól megvásárolhatja annak az ingyenes változat korlátozásaitól mentes, kereskedelmi változatát, míg egyéb esetben a licenc a birtokolt kópiák törlését illetve megsemmisítését szokta előírni.

22 Próbaváltozat (demo, trial)
Kereskedelmi szoftver időben és/vagy funkcióiban korlátozott, ingyenesen elérhető változata. A trial változatokat a gyártók azért adják ki, hogy a potenciális vásárlóik lehetőséget kapjanak termékeik kipróbálására azok megvásárlása nélkül is. A triálba épített korlátozások gondoskodnak arról, hogy a felhasználók az ingyenes változattal ne legyenek képesek hosszútávon is dolgozni, és amennyiben szükségük van az adott szoftverre, kénytelenek legyenek a teljes változatot megvásárolni.

23 Abandonware Olyan szoftverek jelölésére használt fogalom, amellyel kapcsolatosan az eredeti jogtulajdonos vélhetően már semmilyen jogérvényesítési igénnyel nem fog fellépni (pl. annak nem-kereskedelmi célú terjesztése esetén). Az abandonware nem hivatalos jogi státuszt jelent, hanem kizárólag arra utal, hogy vélhetően a szoftverrel kapcsolatosan - annak elértéktelendése vagy elavulása folytán - már senki nem kívánja a nem-üzleti célú másolás vagy felhasználás korlátozását lehetővé tevő jogait gyakorolni.

24 Kereskedelmi licencek
Microsoft licecelési politikája Többi gyártó követi.

25 EULA A Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) a felhasználó és a Microsoft közötti szerződés. Az EULA a szoftver használatával kapcsolatos jogokat tartalmazza. A Microsofttal kötött mennyiségi licencszerződésben foglalt jogok és korlátozások eltérhetnek az EULA-ban foglaltaktól. Ebben az esetben a mennyiségi licencszerződés a mérvadó.

26 Mennyiségi licencelés
Licentípusok áttekintése OEM Original Equipment Manufacturer FPP Full Package Product Mennyiségi licencelés Volume Licensing OEM szoftverlicencek beszerzése leggyakrabban akkor történik, ha új számítógépet vásárolnak jogszerűen előtelepített szoftverrel. Az OEM-licencek legfontosabb tulajdonsága, hogy kizárólag azon a számítógépen használhatók, amelyre a szoftvert először telepítették. Az ún. „teljes dobozos termék” fóliával lezárt dobozos szoftvert jelent. Fontos tulajdonsága, hogy a számítógép cseréjekor lehetőség van az FPP-licencek új hardverre való átvitelére. A Microsoft mennyiségi licencprogramjai több licenc vásárlásakor költséghatékony megoldásokat kínálnak a legkülönbözőbb méretű vállalatok számára, akár már két asztali számítógép esetén is.

27 OEM – Rendszerépítői licenc OEM Rendszerépítő Licencszerződés
Hol található? Jogok A Microsoft és a Rendszerépítő között Az OEM rendszerépítői csomag oldalára rögzítetten – a rendszerépítők a csomag felbontásával elfogadják ezt a szerződést. Szabályozza a rendszerépítő OEM termékek forgalmazására vonatkozó jogait és kötelezettségeit. Terjesztési jogosultság, végfelhasználói támogatás, COA matrica elhelyezése stb. CD és Dokumentáció EULA COA A rendszerépítői csomagok 1, 3 vagy 30 „egyedi szoftverlicenc”-et tartalmaznak. Mindegyik csak az alábbiakkal együtt értékesíthető: Teljes felületén hologrammal ellátott CD és dokumentáció Eredetiséget igazoló tanusítvány (COA) matrica Végfelhasználói Licencszerződés (EULA)* Ezen összetevők nem választhatók szét és egyike sem értékesíthető külön-külön. Az 1, 3 illetve 30 darabos csomag felbontását követően az abban található egyedi Windows illetve Office szoftverlicenceket csak egy teljesen összeállított számítógéprendszer merevlemezére az OEM Előtelepítő Készlet (OPK) segítségével előtelepítve forgalmazható. Az OPK használatával biztosíthatja a felhasználók számára a Windows “Out of Box” élményt és az azonnali lehetőséget az EULA elfogadására. Windows értékesítése hardver nélkül Az 1 csomagos Windows operációs rendszer, ha a rendszerépítő nem nyitja fel a csomagolást, hardver elem nélkül tovább értékesíthető mind egy másik rendszerépítőnek, mind végfelhasználónak. Ebben az esetben a vásárló nem jogosult terméktámogatásra. Szerver szoftverek OEM licencelésben Kizárólag 1 darabos kiszerelésben létezik Kizárólag egy teljesen összeállított számítógéprendszerrel együtt forgalmazható. Nem kötelező előtelepíteni a számítógépre, amellyel együtt forgamazásra kerül.

28 OEM – Végfelhasználói licenc (EULA)
Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) Szerződés Hol található? Jogok A Microsoft és a Végfelhasználó között Általában a szoftver első indításakor jelenik meg. A végfelhasználó el kell fogadja az EULA-t mielőtt elkezdi használni a szoftvert. Szabályozza a végfelhasználó szoftver használra vonatkozó jogait. Továbbadás, downgrade és más szoftverhasználattal kapcsolatos jogokat. OEM szoftver Licenc továbbadása, újra telepítése Amennyiben egy OEM rendszerépítői szoftver telepítésre került, tilos azt más számítógépre átteni vagy telepíteni – az annak a számítógépnek a részét képezi, melyre eredetileg telepítésre került – még akkor is, ha az a számítógép már nincs használatban. Mivel a rendszerépítő a kötelező támogatást csakis az eredeti számítógépen megtalálható licenc esetében kell biztosítsa, nem támogathat olyan szoftvert, mely az általa összeállított számítógépről átkerült egy nem általa összeállított számítógépre. Felújított PC: Számítógép rendszer, melynek hardver elemei lényegesen módosultak, ezért új Windows licenc szükséges hozzá. Általában minden frissíthető/cserélhető az alaplap kivételével, és a Windows licenc megtartható Amennyiben az alaplapot nem hiba/sérülés miatt cserélik ki, akkor új operációs rendszer licencre van szükség, mivel az alaplap cserével valójában egy „új” számítógép készült. Amennyiben hiba/sérülés miatt szükséges az alaplap cseréje akkor nem igényel új licencet. Egy felújított PC egy másik felhasználó számára kizárólag úgy adható át, ha a teljes számítógép a licenccel és annak minden egyes elemével együttesen (licenc, CD, COA, kézikönyvek, dokumentációk) kerül átadásra. Használt PC: Számítógép rendszer amelynek hardver elemei kis mértékben vagy egyáltalán nem módosultak. Az operációs rendszert tilos új vagy más számítógépre áthelyezni. A teljes számítógép a licenccel és annak minden egyes elemével kizárólag együttesen (licenc, CD, COA, kézikönyvek, dokumentációk) egy másik felhasználó számára átadható.

29 FPP – „Teljes dobozos termék”
A teljes dobozos termék (FPP – Full Package Product) fóliával lezárt dobozos szoftvert jelent. Az ilyen típusú szoftverekhez tartozó licencek kiskereskedelmi üzletekben szerezhetők be. Az FPP azon felhasználók számára alkalmas, akik kis számú szoftverlicencet kívánnak gyorsan beszerezni; illetve ideális választás az otthoni felhasználók számára. A számítógép cseréjekor lehetőség van az FPP-licencek új hardverre való átvitelére.

30 Mennyiségi licencelés - áttekintés
Amíg az FPP és OEM licencek esetében az ügyfél és a Microsoft között fennálló jogokat az ún. végfelhasználói licenszerződés (EULA – End-user License Agreement) szabályozzák a mennyiségi licenszerződések esetében ugyanezt a szerepet a „szoftverhasználati jogok” (PUR – Product Use Rigths) töltik be. Ennek a legfontosabb jellemzője, hogy egyetlen dokumentumként szabályozza a szerződésben foglalt összes termékre a használati jogokat. Tranzakció alapú licenc-beszerzés A vállalkozás akkor szerzi be a szükségessé váló licenceket, amikor arra szüksége van. Hátránya egy „átfogó” licenszerződéssel szemben, hogy a szoftverlicenc díját általában előre ki kell fizetni, ill. nem, vagy csak alacsonyabb kedvezmény érhető el. „Átfogó” licenc-beszerzés (PC számban és időben kiterjesztett) Amennyiben egy vállalkozás számos szoftverrel dolgozik és/vagy bármikor szükség lehet újabb licencek telepítésére, a megrendelések adminisztrációja, a rendszergazdai, valamint a szoftverek nyilvántartásával járó feladatok jelentős többletterhet róhatnak az üzemeltetőkre. Egy „átfogó” licenszerződés esetében az összes licenc egy szerződés keretében kezelhető, és adott esetben elég, ha meghatározott időszakonként csak összeszámolják a szervezetnél használt szoftvereket és a következő időszakban ez alapján fizetik a megfelelő díjat. Örökös licencjog Az ügyfél megvásárolja a szoftverhasználati jogot és a mennyiésgi licenszerződés lejárta után is használhatja azt (a végfelahsználói licenszerződésben foglaltak betartása mellett). Nem örökös licencjog (előfizetéses konstrukció) A szoftverlicenc használati joga – előfizetéses alapon -a mennyiségi licenszerződés időtartamára érvényes. A szerződés lejártával az ügyfélnek lehetősége van az ún. kivásárlásra, amelyet követően a licenc örökös licencé alakul át.

31 Programjavítások, programfrissítések.
A programok naprakészségének biztosítás alapvető feladat a védelem hatékonyságának fenntartásához A gyártó által biztosított frissítések, javítások eléréséről általában a végfelhasználói licenc rendelkezik.


Letölteni ppt "1168-06/3 Számítógépes rendszerek hardveres és szoftveres eszközeinek bemutatása 20. Tétel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések