Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP/2005/2.1.5 ˝HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE˝ ˝KARÖLTVE˝ TANULÓBARÁT ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP/2005/2.1.5 ˝HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE˝ ˝KARÖLTVE˝ TANULÓBARÁT ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN."— Előadás másolata:

1 HEFOP/2005/2.1.5 ˝HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE˝ ˝KARÖLTVE˝ TANULÓBARÁT ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN

2 – Főpályázó: Csertán Sándor Általános Iskola (Alsónemesapáti-Nemesapáti) Konzorciumi partnerek: - Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa - Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola (Zalaszabar) - Hálózat az Integrációért Alapítvány 2005- ben került kiírásra a Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP) keretében a ˝Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése˝ című EU-s adaptációs pályázat, melyre konzorciumi formában is lehetett pályázni. A mi konzorciumunk összetétele a következőképpen alakult: A pályázat előzményei:

3 A pályázati program lebonyolításáért a projektmenedzsment a felelős, melynek tagjai: – projektmenedzser: Fehér Attila (Csertán S. Ált. Isk.-igh.) – szakmai vezetők: Szabó Katalin (Csertán S. Ált. Isk.-ig.) Kovácsné Lugosi Mária (Pacsa Ált. Isk.-ig.) Molnár Sándor (Sík S. Ált. Isk.- ig.) Kovács Mónika (Hálózat az Int. Alapítvány) Szabó Katalin (Csertán S. Ált. Isk.-ig.) Kovácsné Lugosi Mária (Pacsa Ált. Isk.-ig.) Molnár Sándor (Sík S. Ált. Isk.- ig.) Kovács Mónika (Hálózat az Int. Alapítvány) – pénzügyi vezető: Patakiné Sümegi Mária Erzsébet (Önk. Alsónemesapáti)

4 A konzorciumi partnerség távlati céljai: a nyitott kirekesztéstől mentes közoktatási szolgáltatás megteremtése a nyitott kirekesztéstől mentes közoktatási szolgáltatás megteremtése befogadó intézményi környezet kialakítása befogadó intézményi környezet kialakítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségi javítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségi javítása a szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az oktatásban a szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az oktatásban a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése a konzorciumi partnerség által kialakított „hálózat” eredményeinek elterjesztése a megyében a konzorciumi partnerség által kialakított „hálózat” eredményeinek elterjesztése a megyében

5 A program közvetlen célja: Az intézmények pedagógiai módszertani fejlesztése, a tantestületek, pedagógusok a központi program által biztosított és az intézmény által kiválasztott továbbképzések keretében sajátítsák el az integrált neveléshez szükséges kompetenciákat, gazdagítsák az e célt szolgáló pedagógiai eszköztárat. Az intézmények pedagógiai módszertani fejlesztése, a tantestületek, pedagógusok a központi program által biztosított és az intézmény által kiválasztott továbbképzések keretében sajátítsák el az integrált neveléshez szükséges kompetenciákat, gazdagítsák az e célt szolgáló pedagógiai eszköztárat. A különböző feltétel- és eszközrendszerrel rendelkező partneriskolák a „horizontális tanulás” révén segítsék egymást a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjában, minél több „jó gyakorlat” megismerésében és használatának elterjesztésében saját intézményükben. A különböző feltétel- és eszközrendszerrel rendelkező partneriskolák a „horizontális tanulás” révén segítsék egymást a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programjában, minél több „jó gyakorlat” megismerésében és használatának elterjesztésében saját intézményükben. Az intézmények tágítsák azt a társadalmi, környezeti kapcsolatot, amely felkarolhatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, segítheti tanulásbeli nehézségeik leküzdését, biztosíthatja a családi háttér folyamatos támogatását. Az intézmények tágítsák azt a társadalmi, környezeti kapcsolatot, amely felkarolhatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, segítheti tanulásbeli nehézségeik leküzdését, biztosíthatja a családi háttér folyamatos támogatását.

6 A program közvetlen célcsoportja: 1. Az iskolák tantestülete (3 iskola összesen 57 fő) és az alapítványi program rész szakmai vezetője (1 fő). E célcsoport a kiválasztott képzési programokon való részvétel keretében elsajátítja a szükséges ismereteket, az intézményi mikrocsoportok keretében kialakítja az alkalmazás helyi gyakorlatát, majd bemutatja azt a konzorciumban résztvevő szakmai és társadalmi partnereknek. 1. Az iskolák tantestülete (3 iskola összesen 57 fő) és az alapítványi program rész szakmai vezetője (1 fő). E célcsoport a kiválasztott képzési programokon való részvétel keretében elsajátítja a szükséges ismereteket, az intézményi mikrocsoportok keretében kialakítja az alkalmazás helyi gyakorlatát, majd bemutatja azt a konzorciumban résztvevő szakmai és társadalmi partnereknek. 2. A programban érintett hivatalok, CKÖ-k, gyermekvédelmi szolgálatok és civil szervezetek delegáltjai. Részükre is központi képzést biztosít a SuliNova kht. 2. A programban érintett hivatalok, CKÖ-k, gyermekvédelmi szolgálatok és civil szervezetek delegáltjai. Részükre is központi képzést biztosít a SuliNova kht.

7 A program közvetett célcsoportja: 1. Az iskolák tanulói (teljes létszám 556 fő- halmozottan hátrányos helyzetű 90 fő), akik a program keretében tanórák és önálló, egyedi foglalkozások keretében találkozhatnak a pedagógusok által elsajátított új módszerekkel. Az új szemléletmód segítheti felzárkózásukat, illetve integrációjukat. 1. Az iskolák tanulói (teljes létszám 556 fő- halmozottan hátrányos helyzetű 90 fő), akik a program keretében tanórák és önálló, egyedi foglalkozások keretében találkozhatnak a pedagógusok által elsajátított új módszerekkel. Az új szemléletmód segítheti felzárkózásukat, illetve integrációjukat. 2. A szülők, akik támogató magatartásukkal erősíthetik az iskolák fejlesztési elképzeléseit. (kb. 200 fő). 2. A szülők, akik támogató magatartásukkal erősíthetik az iskolák fejlesztési elképzeléseit. (kb. 200 fő).

8 Megvalósult tevékenységek: Megvalósult tevékenységek: Mikrocsoportok kialakítása az iskolákban, és között (fejlesztő, szolgáltató, intézményi-környezeti, óvodából iskolába való átmenetet segítő mikrocsoportok). Mikrocsoportok kialakítása az iskolákban, és között (fejlesztő, szolgáltató, intézményi-környezeti, óvodából iskolába való átmenetet segítő mikrocsoportok). A pedagógusok, társadalmi szereplők továbbképzése. Mentori segítséggel az IPR- hez szükséges hálózati intézményi rendszer kialakítása. A pedagógusok, társadalmi szereplők továbbképzése. Mentori segítséggel az IPR- hez szükséges hálózati intézményi rendszer kialakítása. Nyitó közös sajtótájékoztató tartása, intézményi speciális nyitó „szülői értekezlet tartása”. Nyitó közös sajtótájékoztató tartása, intézményi speciális nyitó „szülői értekezlet tartása”. Honlap létrehozása. Honlap létrehozása. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása, fejlesztő eszközök beszerzése. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása, fejlesztő eszközök beszerzése.

9 Társadalmi kerekasztal-beszélgetés szervezése. Társadalmi kerekasztal-beszélgetés szervezése. A képzés és a mikrocsoportok helyi működési eredményeinek felmérése. (Felmérés a program közben és a végén zajlott.) Az eredmények közös értékelése. Részvétel a regionális szakmai műhelyeken, intézményi találkozókon. A képzés és a mikrocsoportok helyi működési eredményeinek felmérése. (Felmérés a program közben és a végén zajlott.) Az eredmények közös értékelése. Részvétel a regionális szakmai műhelyeken, intézményi találkozókon. Helyi adaptációk elkészítése. A helyi pedagógiai program, tanterv átdolgozása. Helyi adaptációk elkészítése. A helyi pedagógiai program, tanterv átdolgozása. Adaptációs foglalkozások tartása halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára intézményenként egyedi elvárások szerint, igénybe vett képzés függvényében. Módszere: egyéni és kiscsoportos felkészítés (max. 8 fő). Adaptációs foglalkozások tartása halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára intézményenként egyedi elvárások szerint, igénybe vett képzés függvényében. Módszere: egyéni és kiscsoportos felkészítés (max. 8 fő). Tanulmányút (Gyermekek Háza –Budapest). Tanulmányút (Gyermekek Háza –Budapest). Közös ismertető kiadvány megjelentetése. Közös ismertető kiadvány megjelentetése.

10 Várt eredmények: hálózati együttműködés alapjainak lerakása hálózati együttműködés alapjainak lerakása halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára új integrált oktatási modell kialakítása halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára új integrált oktatási modell kialakítása képzésen szerzett ismeretek helyi adottságokra történő adaptálása képzésen szerzett ismeretek helyi adottságokra történő adaptálása

11 Támogatás összege (Ft) Honlap Pedagógus továbbképzések: Csertán Sándor Általános Iskola Alsónemesapát i 4.728.945 www.altisk- anapatiwww.altisk- anapati. www.altisk- anapatisulinet.hu 1. Tanórai differenciálás a gyakorlatban, az egyéni fejlődési különbségeknek, szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció egyik feltétele. 2. Kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekekért 3. IPR Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola Zalaszabar4.784.145www.theeye.hu/iskola 1. Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés 2. Drámapedagógia a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma gyermekek integrált nevelésének érdekében 3. IPR

12 Támogatás összege (Ft) Honlap Pedagógus továbbképzések: Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa 4.770.145 1. Hatékony tanulómegismerési technikák 2. Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek integrációja érdekében 3. IPR Hálózat az Integrációért Alapítvány2.117.120 www.haloza t.axelero.net Összesen:16.400.355


Letölteni ppt "HEFOP/2005/2.1.5 ˝HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSE˝ ˝KARÖLTVE˝ TANULÓBARÁT ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ZALA MEGYÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések