Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Budapest, 2014. december 16. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Budapest, 2014. december 16. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális."— Előadás másolata:

1 Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Budapest, 2014. december 16. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Változások az ágazati szabályozásban 2015.

2 2014. december 16.Krizsán Ildikó 2

3 Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság 2014. december 16.Krizsán Ildikó 3 Dr. Tóth Zsófia

4 Szociális ellátások változásai  2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás.  Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás kidolgozása.  Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó felülvizsgálata.  Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi ellátásnál.  A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a szociális szakosított ellátások hatékonyabb működtetésére irányuló koncepció kidolgozása.  Szociális alapszolgáltatások megerősítése.  Házi segítségnyújtás reformja.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 4

5 Szociális törvény módosításának fő elemei 1. Gyakorlati tapasztalatok során felmerült problémák. 2. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése 3. Szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése – öngondoskodás hangsúlyosabbá tétele érdekében. 4. Belépési hozzájárulás. 5. Költségvetést megalapozó egyes törvényekben is lesznek változások. 6. Fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-gondozó otthonainak kiváltásával kapcsolatos módosítások. 7. Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. 8. Befogadás szabályainak módosítása. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 5

6 Támogatott lakhatás célcsoport változás  Fogyatékos személyek  Szenvedélybetegek  Pszichiátriai betegek  Hajléktalan személyek (2015 január 1-től hatályon kívül helyezve) 2014. december 16.Krizsán Ildikó 6

7 Támogatott lakhatás – lakhatási szolgáltatás  legfeljebb 6 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy  7-12 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy  legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 7

8 Támogatott lakhatás változások 2015. január 1- től  Már meglévő ápoló-gondozó otthoni férőhelyek csak támogatott lakhatás valamelyik formájában szervezhető át, határidő törlésre kerül, nem kell december 31-ig átalakítani. „Bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig működtethető lakóotthoni formában.”  Lehetőség az 50 férőhelyig történő bővítésre, új férőhelyet nem kell támogatott lakhatás formájában megszervezni. Ezzel a kiváltást követően azoknak a személyeknek nyújt ellátást, akik számára nem megfelelő a támogatott lakhatási forma. (komplex szükségletfelmérés alapján) 2014. december 16.Krizsán Ildikó 8

9 Támogatott lakhatás változások 2015. január 1- től  Jogviszony keletkezése csak komplex szükségletfelmérés megtörténte után. Előtte nincs költségvetési támogatás.  Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás első lakhatás programra)  Krízishelyzet (csőd, természeti katasztrófa) esetén főszabály alól kivétel, átvevő fenntartó nem minősül új intézménynek, a) ha az átvett intézmény újként lesz bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, b) illetve nem minősül új férőhelynek, ha az átvett intézmény ellátottjait a fenntartó a már meglévő intézményeiben látja el új férőhelyek létrehozásával. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 9

10 Intézményi jogviszony megszüntetése  Az esetkör kibővül: az ellátott térítésidíj - fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. (rosszhiszeműség)  6 hónapon át folyamatosan és ennek összege 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja.  Kivétel, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre, ebben az esetben nem lehet alkalmazni.  Írásbeli tájékoztatás jogkövetkezményekről 3 hónap elteltével. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 10

11 Befogadás szabályai – egyedi miniszteri méltányossági lehetőség  Egyedi, méltányolható helyzet kezelésére EMMI minisztere az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben az adott szolgáltatás befogadásáról dönthet kapacitásra tekintet nélkül.  Figyelembe kell venni: a) Költségvetési forrásokat b) Területi lefedettséget c) Ellátási szükségletet d) Szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitásokat. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 11

12 EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS ALAKULÁSA A Szociális törvény szerinti szakosított ellátási formák körébe tartozó bentlakást nyújtó szociális intézményekben működhetnek átlagos szintű ellátást nyújtó férőhelyek, illetve átlagot jóval meghaladó minőségű – emelt szintű – ellátást nyújtó férőhelyek. A szociális ellátórendszerben 1997 óta ismert az egyszeri hozzájárulás, melynek szabályai a tartós bentlakást nyújtó emelt szintű férőhelyek esetében lehetővé tették egy egyszeri, magasabb összegű hozzájárulás megállapítását. 2008. január 1-jétől új emelt szintű férőhelyet már nem lehet engedélyezni, azonban a megüresedő emelt szintű férőhelyek azóta is betölthetők. Átminősítés lezárult. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 12

13 2014. december 16.Krizsán Ildikó 13 Az állami támogatás folyamatos csökkenése miatt 2006-tól kezdve az emelt szintű férőhelyek száma jelentősen lecsökkent: adataink szerint számuk 2.455 férőhely összesen. (2014. november 26-i adat) Ebből állami 138, önkormányzati 1.077, nem állami 831, egyházi 409 férőhely. Bevezetésekor az egyszeri hozzájárulás összege nem haladhatta meg az éves intézményi térítési díj tízszeresét (később ez lecsökkent az állami támogatás hétszeresére). A betöltött emelt szintű férőhelyek esetében ugyan továbbra is lehet egyszeri hozzájárulást kérni, azonban annak összege a korábbi több millió Ft-os nagyságrendről – az állami támogatáshoz való kötése és annak csökkenése miatt – jelentősen csökkent. A béralapú támogatás bevezetése óta a csökkenés csak az egyházi és a nem állami fenntartókat érinti, mert önkormányzati fenntartók esetében a Költségvetési törvény nem tesz különbséget az emelt szintű és az átlagos szintű férőhelyek finanszírozása között

14 Emeltszintű férőhelyek megoszlása fenntartó típusok szerint 2014. december 16.Krizsán Ildikó 14

15 Belépési hozzájárulás 1. 1. Öngondoskodás erősítése céljából tartós bentlakást nyújtó ellátásoknál. 2. Kivétel: rehabilitációs intézmények, hajléktalanok otthona és rehabilitációs célú lakóotthonok. 3. Konkrét összegben kell megállapítani. 4. Legfeljebb 8 millió forint lehet, évente egyszer lehet változtatni közzététel mellett. 5. Egyházi és nem állami fenntartók esetében csak a férőhelyek 50 %-ig lehet megállapítani. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 15

16 Belépési hozzájárulás 2. 1. Ellátást nem lehet megtagadni attól, aki nem képes fizetni. 2. Beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony időarányosan visszajár (örökösnek is). 3. Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére KELL fordítania. 4. Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor választható a belépési hozzájárulás alkalmazása, DE nem lehet átminősíteni az emeltszintű férőhelyet. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 16

17 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben  Intézményi felvételkor még nem tudott, de folyamatban lévő rendszeres pénzellátási kérelem esetén – pl. rokkantsági járadék.  A rendszeres pénzellátás visszamenőlegesen kerül megállapításra – kérelem beadásának napján – így az intézmények a személyi térítési díjat a rendszeres pénzellátás alapján visszamenőlegesen megállapíthatják. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 17

18 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása Újonnan 2015. január 1-jével létrehozandó családsegítés szolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan hozható létre. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 18

19 Intézményi jogviszony vitás esetei  Vitás ügyben jogorvoslati rend egyértelművé tétele. Vita esetén első körben intézményvezető, majd fenntartó végső esetben bíróság dönt.  Döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 19

20 Egyéb pontosítások  150 fős szabály alól kivétel hajléktalan célcsoport szakosított intézményi ellátása.  Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás pontosítás, ugyanazon ellátási területen több fenntartó nem hozat létre azonos szolgáltatást.  Iskolai szociális munka lehetőségének megteremtése. 2014. december 16.Krizsán Ildikó 20

21 2014. december 16.Krizsán Ildikó 21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

22 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA 1054 Budapest, Báthory utca 10. Telefonszám: 06 1 795 3427 2014. december 16. Elérhetőség Krizsán Ildikó


Letölteni ppt "Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Budapest, 2014. december 16. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések