Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások az ágazati szabályozásban 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások az ágazati szabályozásban 2015."— Előadás másolata:

1 Változások az ágazati szabályozásban 2015.
Krizsán Ildikó főosztályvezető Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Budapest, december 16.

2 Krizsán Ildikó 2014. december 16.

3 Szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárság
Dr. Tóth Zsófia Krizsán Ildikó 2014. december 16.

4 Szociális ellátások változásai
2016-ig kidolgozásra kerül az állam, az egyén és a család felelősségvállalásának megosztásáról szóló szabályozás. Hozzátartozók felelősségvállalásáról szóló szabályozás kidolgozása. Szociális szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak átfogó felülvizsgálata. Jogosultsági kritériumok újragondolása valamennyi ellátásnál. A gyermekjóléti szolgáltatások megerősítése, valamint a szociális szakosított ellátások hatékonyabb működtetésére irányuló koncepció kidolgozása. Szociális alapszolgáltatások megerősítése. Házi segítségnyújtás reformja. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiterjesztése. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

5 Szociális törvény módosításának fő elemei
Gyakorlati tapasztalatok során felmerült problémák. Értelmezési nehézségek kiküszöbölése Szociális intézmények fenntarthatóságának elősegítése – öngondoskodás hangsúlyosabbá tétele érdekében. Belépési hozzájárulás. Költségvetést megalapozó egyes törvényekben is lesznek változások. Fogyatékos személyek nagy létszámú ápoló-gondozó otthonainak kiváltásával kapcsolatos módosítások. Támogatott lakhatás szabályainak módosítása. Befogadás szabályainak módosítása. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

6 Támogatott lakhatás célcsoport változás
Fogyatékos személyek Szenvedélybetegek Pszichiátriai betegek Hajléktalan személyek (2015 január 1-től hatályon kívül helyezve) Krizsán Ildikó 2014. december 16.

7 Támogatott lakhatás – lakhatási szolgáltatás
legfeljebb 6 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy 7-12 fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy legfeljebb 50 fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

8 Támogatott lakhatás változások 2015. január 1-től
Már meglévő ápoló-gondozó otthoni férőhelyek csak támogatott lakhatás valamelyik formájában szervezhető át, határidő törlésre kerül, nem kell december 31-ig átalakítani. „Bentlakásos intézményi ellátás december 31-éig működtethető lakóotthoni formában.” Lehetőség az 50 férőhelyig történő bővítésre, új férőhelyet nem kell támogatott lakhatás formájában megszervezni. Ezzel a kiváltást követően azoknak a személyeknek nyújt ellátást, akik számára nem megfelelő a támogatott lakhatási forma. (komplex szükségletfelmérés alapján) Krizsán Ildikó 2014. december 16.

9 Támogatott lakhatás változások 2015. január 1-től
Jogviszony keletkezése csak komplex szükségletfelmérés megtörténte után. Előtte nincs költségvetési támogatás. Hajléktalan célcsoport kikerül a jogosultsági körből (jelentős EU forrás első lakhatás programra) Krízishelyzet (csőd, természeti katasztrófa) esetén főszabály alól kivétel, átvevő fenntartó nem minősül új intézménynek, ha az átvett intézmény újként lesz bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, illetve nem minősül új férőhelynek, ha az átvett intézmény ellátottjait a fenntartó a már meglévő intézményeiben látja el új férőhelyek létrehozásával. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

10 Intézményi jogviszony megszüntetése
Az esetkör kibővül: az ellátott térítésidíj - fizetési kötelezettségének annak ellenére nem tesz eleget, hogy jövedelmi, vagyoni viszonyai egyébként lehetővé tennék. (rosszhiszeműség) 6 hónapon át folyamatosan és ennek összege 2 havi személyi térítési díj összegét meghaladja. Kivétel, ha a kötelezett ingatlanvagyonán jelzálogjog került bejegyzésre, ebben az esetben nem lehet alkalmazni. Írásbeli tájékoztatás jogkövetkezményekről 3 hónap elteltével. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

11 Befogadás szabályai – egyedi miniszteri méltányossági lehetőség
Egyedi, méltányolható helyzet kezelésére EMMI minisztere az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, indokolt esetben az adott szolgáltatás befogadásáról dönthet kapacitásra tekintet nélkül. Figyelembe kell venni: a) Költségvetési forrásokat b) Területi lefedettséget c) Ellátási szükségletet d) Szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitásokat. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

12 EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS ALAKULÁSA
A Szociális törvény szerinti szakosított ellátási formák körébe tartozó bentlakást nyújtó szociális intézményekben működhetnek átlagos szintű ellátást nyújtó férőhelyek, illetve átlagot jóval meghaladó minőségű – emelt szintű – ellátást nyújtó férőhelyek. A szociális ellátórendszerben 1997 óta ismert az egyszeri hozzájárulás, melynek szabályai a tartós bentlakást nyújtó emelt szintű férőhelyek esetében lehetővé tették egy egyszeri, magasabb összegű hozzájárulás megállapítását január 1-jétől új emelt szintű férőhelyet már nem lehet engedélyezni, azonban a megüresedő emelt szintű férőhelyek azóta is betölthetők. Átminősítés lezárult. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

13 Az állami támogatás folyamatos csökkenése miatt 2006-tól kezdve az emelt szintű férőhelyek száma jelentősen lecsökkent: adataink szerint számuk férőhely összesen. (2014. november 26-i adat) Ebből állami 138, önkormányzati 1.077, nem állami 831, egyházi 409 férőhely. Bevezetésekor az egyszeri hozzájárulás összege nem haladhatta meg az éves intézményi térítési díj tízszeresét (később ez lecsökkent az állami támogatás hétszeresére). A betöltött emelt szintű férőhelyek esetében ugyan továbbra is lehet egyszeri hozzájárulást kérni, azonban annak összege a korábbi több millió Ft-os nagyságrendről – az állami támogatáshoz való kötése és annak csökkenése miatt – jelentősen csökkent. A béralapú támogatás bevezetése óta a csökkenés csak az egyházi és a nem állami fenntartókat érinti, mert önkormányzati fenntartók esetében a Költségvetési törvény nem tesz különbséget az emelt szintű és az átlagos szintű férőhelyek finanszírozása között Krizsán Ildikó 2014. december 16.

14 Emeltszintű férőhelyek megoszlása fenntartó típusok szerint
Krizsán Ildikó 2014. december 16.

15 Belépési hozzájárulás 1.
Öngondoskodás erősítése céljából tartós bentlakást nyújtó ellátásoknál. Kivétel: rehabilitációs intézmények, hajléktalanok otthona és rehabilitációs célú lakóotthonok. Konkrét összegben kell megállapítani. Legfeljebb 8 millió forint lehet, évente egyszer lehet változtatni közzététel mellett. Egyházi és nem állami fenntartók esetében csak a férőhelyek 50 %-ig lehet megállapítani. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

16 Belépési hozzájárulás 2.
Ellátást nem lehet megtagadni attól, aki nem képes fizetni. Beköltözést követő 3 éven belül megszűnik a jogviszony időarányosan visszajár (örökösnek is). Fenntartónak a bevételt az intézmény fenntartására és fejlesztésére KELL fordítania. Megüresedő emelt szintű férőhelyek betöltésekor választható a belépési hozzájárulás alkalmazása, DE nem lehet átminősíteni az emeltszintű férőhelyet. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

17 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
Intézményi felvételkor még nem tudott, de folyamatban lévő rendszeres pénzellátási kérelem esetén – pl. rokkantsági járadék. A rendszeres pénzellátás visszamenőlegesen kerül megállapításra – kérelem beadásának napján – így az intézmények a személyi térítési díjat a rendszeres pénzellátás alapján visszamenőlegesen megállapíthatják. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

18 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
Újonnan január 1-jével létrehozandó családsegítés szolgáltatás csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan hozható létre. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

19 Intézményi jogviszony vitás esetei
Vitás ügyben jogorvoslati rend egyértelművé tétele. Vita esetén első körben intézményvezető, majd fenntartó végső esetben bíróság dönt. Döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

20 Egyéb pontosítások 150 fős szabály alól kivétel hajléktalan célcsoport szakosított intézményi ellátása. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás pontosítás, ugyanazon ellátási területen több fenntartó nem hozat létre azonos szolgáltatást. Iskolai szociális munka lehetőségének megteremtése. Krizsán Ildikó 2014. december 16.

21 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Krizsán Ildikó 2014. december 16.

22 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA
1054 Budapest, Báthory utca 10. Telefonszám: Krizsán Ildikó 2014. december 16.


Letölteni ppt "Változások az ágazati szabályozásban 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések