Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Húsz éves a Szociális törvény Az alapellátások fejlesztése és a szakellátás reformja felé vezető út Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Húsz éves a Szociális törvény Az alapellátások fejlesztése és a szakellátás reformja felé vezető út Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető."— Előadás másolata:

1 Húsz éves a Szociális törvény Az alapellátások fejlesztése és a szakellátás reformja felé vezető út Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető

2 A szolgáltatások történeti fejlődése 1.Nagycsalád, család, közösség- természetes állapot 2.Intézményesítés első szakasza: a rászorulók kimenekítése a társadalomból-specializáció 3.Intézményesítés második szakasza: az intézmények védték a zavaró elemektől a közösséget-szegregáció

3

4 A szolgáltatások történeti fejlődése 4. Deinstitucionalizáció: bentlakásos intézmények differenciálódása, családközeli szolgáltatások fejlődése-integráció 5. Lokális közösségekbe való visszatérés, családközeli szolgáltatások dominanciája- inklúzió

5

6 A szolgáltatások fejlődésének mozgató rugói 1.Alapvető emberi jogok bázisának kiszélesedése 2.A normalizáció elvének és gyakorlatának térnyerése 3.Az egyéni élet végéig tartó fejlődésre és tanulásra való emberi képesség elismerése 4.Szülői érdekérvényesítő mozgalmak 5.Hazai és Európai Uniós alapelvek 6.Magyarország: 1057/2011-es Kormányhatározat a kiváltásról

7 Iskola ÓvodaEgyetem, főiskola Nyílt munkaerő- piac Fogyatékos ember életútjai (hagyományos rendszer) Nyugdíj Passzív ellátás Sz. B.* Speciális iskola Speciális szakiskola Védett munkahely Családi élet Bentlakásos intézet Idősek otthona Kirekesztés 7 évSzületés14 év18 év65 év Felmérés, vizsgálat: Orvosi alapú Egyszer 7 éves korban Megváltoztathatatlan Döntéshozatal: Orvosi diagnózis alapján Szakemberek döntenek Szolgáltatásnyújtás: Specializált intézményekben Fogyatékosságügyi specialistákkal Orvosi megközelítés Pénzbeli ellátások Hosszútávú, alacsony szintű jövedelem helyettesítő kategorizált Jellemzők: * Sz. B.: szakértői bizottság Teljes bevonódás Elszigetelt családi élet

8 Fogyatékos ember életútjai új típusú rendszerben Teljes bevonódás ÓvodaIskolaEgyetem, főiskola Nyílt munkaerőpiac Nyugdíj Tanácsadó központok Támogató szolgáltatások (személyi asszisztens, jeltolmács, Fecske, rehabilitációs mobil csapatok, szállítás, sorstárs klub…) Nappali központ Speciális iskolaSpeciális szakképzés Jövedelem fenntartási eszköz Védett munkahely nyugdíj Családi élet (természetes vagy nevelő család)Saját családi élet Támogatott lakhatás (lakóotthon, támogatott kis létszámú lakóegységek) Integrált idős otthon Kirekesztés Születés7 év14 év18 év65 év Döntéshozatal: Szükségletfelmérésen alapul Személyes döntés és választás Egyenlő esélyek Szolgáltatásnyújtás: Mindenki számára elérhető szolgáltatásokban Személyes asszisztencia Holisztikus megközelítés Pénzbeli ellátások: Személyes szükségekhez igazodó Részvételre ösztönző Az új rendszer jellemzői: Felmérés, vizsgálat: Folyamatosan Interdiszciplináris Kívánságra, környezeti és személyes tényezőkre épít Foglalkoztatási tanácsadó iroda

9 Hazai fejlődés ’80-as évek közepe (civil és önkormányzati oldal) 1993: Szociális tv.: Az alapellátások: étkeztetés és házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása; családsegítés A szakellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmények (típusait a törvény nevesíti, s meghatározza a személyi kört, kik milyen intézményekben gondozhatók), rehabilitációs intézmények, nappali ellátást nyújtó intézmények, nappali melegedő, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

10 KézenFogva Alapítvány - Fészek program 1997-2002 36 civil szervezet 41 lakóotthon, 500 értelmi, halmozottan fogyatékossággal élő, autista embernek

11 Fészek program

12 Fészek program hatása 1.1998: lakóotthoni intézmény az Szt.-ben, végrehajtási rendeletek 2.Intézményi lobbi aktivizálódása pl. (fejlesztési források, 1999-től nem lehet bérleményben civil lakóotthon, csak ha önkormányzattal ellátási szerződést köt)

13 1998. A fogyatékos személyek jogairól szóló törvény: „A fogyatékos személyek számára tartós bentlakás nyújtó intézményeket fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló életvitelre személyi segítséggel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó lakóotthonban történjen, továbbá az arra rászoruló súlyos fogyatékos személyek számára humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani.” kétféle szakmapolitikai irány (modernizáció/restauráció vs. lakóotthonok, támogató szolgálat terjesztése) 2000-2002: Intézményi lobbi eredményeképpen 2 mrd-os minisztériumi lakóotthon építési program önkormányzati intézményeknek (zömmel kerítésen belül- pl. Diósjenő, Dunakeszi stb.) 2001: Az alapellátási feladatok körébe az idősek ellátásán túl bekerült a helyben élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek ellátása is. 2001: kormány határozat a kastélyok kiváltásáról Hazai fejlődés

14 1999-2008: restauráció: 23 mrd nem innovatív felhasználás belügyminisztériumi un. címzett támogatások felhasználásával 2003: támogató szolgáltatás (A szolgáltatást egy modellkísérleti program után a 2001. évi LXXIX. törvény 2003. január 1- től emelte a szociális ellátórendszerbe, mint speciális alapellátási feladatot) 2005- től a szolgáltatást kiterjesztették a kistérségekre is.2008 pályázati finanszírozás. 2003: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése, fogyatékos személyek körébe az autista személyek is bekerültek 2006: szociális foglalkoztatás bevezetése (ellátotti jogviszony, de szegregáló) 2006: súlyosan, halmozott fogyatékos emberek is lakóotthonba költözhetnek, illetve nappali intézménybe járhatnak 2006-2008: FSZK lakóotthon fejlesztés: 8 lakóotthon További fejlemények

15 2007: ENSZ egyezmény ratifikálása 2007: Fecske program indítása 2007 ITKR (irányított területi kiegyenlítési rendszer), amely szerint a nem állami fenntartásban működő szolgáltatások esetében a működési engedély megléte önmagában nem jelent finanszírozásra való jogosultságot. Az újonnan létrehozni kívánt nem állami fenntartású szolgáltatások, férőhelyek esetén szakértő bizottság döntött új szolgáltatások, férőhelyek szükségességéről. Ezt hatályon kívül helyezték. 2008: azok a nappali szolgáltatók, amelyek szociális foglalkoztatást is nyújtottak a normatíva 60%-át igényelhetik 2008: Támogató szolgálatok, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális foglalkoztatás pályázati finanszírozási rendszerben történő működés További fejlemények

16 2009: Eu-s források korrekciója 2010: elindult a szociális ellátások megújítását célzó folyamat. 2012: A 2011. évi CLIV. törvény alapján a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2012. január 1-jével állami fenntartásba kerültek. 2011-12: kiváltási stratégia, támogatott lakhatási szolgáltatás 2013. január 1-jétől a fogyatékos, a pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának megszervezése és az intézmények fenntartása is állami kötelezettséggé vált. Az átvett intézmények állami fenntartói és módszertani támogató feladatait a 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendelet alapján, 2013. január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. 2013. január 1: támogatott lakhatás szolgáltatás 2012-2015: 6 intézmény kiváltás a További fejlemények

17

18

19

20 Jelenleg 180 településen van igénylő családunk.

21 Köszönöm a figyelmet! pordan.akos@kezenfogva.hu


Letölteni ppt "Húsz éves a Szociális törvény Az alapellátások fejlesztése és a szakellátás reformja felé vezető út Pordán Ákos KézenFogva Alapítvány, ügyvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések