Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

B u d a p e s t i Ü g y v é d i K a m a r a A l a p í t v a: 1 8 7 5 Sérelemdíj az ügyvédi felelősségbiztosítások szemszögéből Magyarországon dr. Réti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "B u d a p e s t i Ü g y v é d i K a m a r a A l a p í t v a: 1 8 7 5 Sérelemdíj az ügyvédi felelősségbiztosítások szemszögéből Magyarországon dr. Réti."— Előadás másolata:

1 B u d a p e s t i Ü g y v é d i K a m a r a A l a p í t v a: 1 8 7 5 Sérelemdíj az ügyvédi felelősségbiztosítások szemszögéből Magyarországon dr. Réti László a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke AIDA Budapest Kollokvium 2014. november 28.

2 Sérelemdíj (Ptk.2:52) Ptk. miniszteri indokolás „a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elégtétellel történő közvetett kompenzációja és egyben magánjogi büntetése” Változás: Egyszerűsödik a bizonyítás (korábban: lásd Pf.III.24.951/1999., összegszerűségre: BDT2004. 1046) Előzmény a bírói gyakorlatban Ügyvédi mulasztás: már csak a mulasztás tényét kellett bizonyítani: „sérült a károsultnak az az alkotmányos joga, hogy igényét bírósági úton tudja érvényesíteni” (BH.2013. 89., BH.2012. 90.

3 Sérelemdíj (Ptk.2:52) Kérdés: lesz-e egyáltalán ilyen ügyvédi felelősségbiztosítási ügy?

4 Mi a személyiségi jog sérelme? Ptk. 251: „A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése; b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése; c) a személy hátrányos megkülönböztetése; d) a becsület és a jó hírnév megsértése; e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése; f) a névviseléshez való jog megsértése; g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.” + Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how] + Ptk. 2:50. § [Kegyeleti jog]

5 A MÜBSE által 2013-ban kifizetett kárügyek típusai Ingatlan adás-vétel30 % Jogi képviselet ellátása23 % Végintézkedések17 % Határidő mulasztás13 % Kölcsönügyletek4 % Cégeljárás4 % Ingatlan illeték4 % Minden más5 %

6 A jogi képviselettel összefüggő kifogások: ritka, általában nvk keretében ítélték meg – ez most változhat. Következtetés: a tipikus ügyvédi műhibák ritkán okoznak személyiségi jogi sérelmet. Tapasztalat: eddig még nincs is bírói gyakorlat

7 Szabályozástörténet Új Ptk. 6:470. § (1) = régi Ptk. 559. § (1) bekezdés: „a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős” a különböző tárgyú felelősségbiztosítási törvények mind a Ptk. szerinti kárfogalomra alapítottak > a sérelemdíj (a jogkövetkezmény) nem esett volna a kárfogalom alá > kimaradt volna a felelősségbiztosítási fedezet alól is

8 Szabályozási korrekciók Emiatt már 2013-ban módosították az ügyvédi törvényt: Üt. 10.§ (1)-(2) bekezdés majd – hatálybalépés előtt – az új Ptk.-t: 6:470. § (1) bekezdés ezzel általánossá vált a sérelemdíj hatályának kiterjesztése a felelősségbiztosításokra

9 Tisztességtelen reklámok A sérelemdíjjal kapcsolatos tisztességtelen reklámgyakorlatok az ügyvédi felelősségbiztosítások körében (a piacvezető MÜBSÉ-vel szemben): a sérelemdíjra történő, törvényi kötelezettségen túlmenő, extra szolgáltatáskénti hivatkozás; az átmeneti szabályokra történő megtévesztő hivatkozás

10 Átmeneti szabály: Ptké. 55. § (2) Az átmeneti időre (az új Ptk. előtti szerződések esetében) csak olyan mértékben és feltételekkel ír elő biztosítói helytállási kötelezettséget, amilyen mértékben és feltételekkel az a nem vagyoni károk megtérítésére a Ptk. hatálybalépését megelőzően köteles lett volna;

11 Reklámozási kérdések 4. Ezzel szemben: nem, vagy alig mutatkozik különbség, a most piacra lépő biztosítóknak nincs régi Ptk-s portfóliójuk, a MÜBSE 2014. április 28-án a biztosítottakra kedvezően módosította biztosítási feltételeit attól függetlenül, hogy a szerződéskötés az új vagy a régi Ptk. hatályának fennállása ideje alatt történt:

12 Zárszó A sérelemdíj olyan új jogintézmény, amely jelentős változásokat hozhat a személyiségi jogok védelme körében. Az ügyvéd – ügyfél viszonylatban a sérelemdíj megtérítésével kapcsolatos problematika ugyanakkor - az eddigi műhiba tapasztalatok alapján - nem tűnik súlyponti kérdésnek. Nyitott kérdés: a nem személyiségi jogi nvk-k újrapozícionálása

13 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "B u d a p e s t i Ü g y v é d i K a m a r a A l a p í t v a: 1 8 7 5 Sérelemdíj az ügyvédi felelősségbiztosítások szemszögéből Magyarországon dr. Réti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések