Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nevelési program, mint a fejlesztés stratégiája A befogadó óvoda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nevelési program, mint a fejlesztés stratégiája A befogadó óvoda."— Előadás másolata:

1 A nevelési program, mint a fejlesztés stratégiája A befogadó óvoda

2 Az előadás tartalma 1. Érzelmi nevelés – szocializáció az Alapprogram tükrében 2. Integráció, inkluzív nevelés 3. Együttműködés a nevelésben 4. A befogadó óvoda jellemzői

3 Tendenciák ♦ Környezeti kihívások A „minden nem biztos” korában élünk. A „minden nem biztos” korában élünk. ökológiai változások ökológiai változások társadalmi – kulturális sokrétűség. társadalmi – kulturális sokrétűség. a migráció közoktatási üggyé válik a migráció közoktatási üggyé válik ♦ Törvényi változások az óvodai nevelésben nevelésben Értékmegőrzés - értékteremtés Értékmegőrzés - értékteremtés (új hangsúlyok, fogalmak, tartalmak) (új hangsúlyok, fogalmak, tartalmak) integráció, inkluzív pedagógia integráció, inkluzív pedagógia kompetencia fejlesztés kompetencia fejlesztés

4 Érzelmi nevelés – szocializáció az Alapprogram tükrében ♦ Miért fontos a családi – óvodai környezet ösztönző hatása az érzelmi fogékonyság alakulásában? ● Az érzelmek dominanciája uralja az ● Az érzelmek dominanciája uralja az óvodás kort ( önérvényesítő törekvések, óvodás kort ( önérvényesítő törekvések, szabad önkifejezés) szabad önkifejezés) Érzelemformáló személyi kapcsolatok Érzelemformáló személyi kapcsolatok jelentősége meghatározó jelentősége meghatározó óvodapedagógus – gyermek; gyermek – dajka, óvodapedagógus – gyermek; gyermek – dajka, gyermek – gyermek közötti interakcióban gyermek – gyermek közötti interakcióban

5  Hogyan segíti az óvoda a gyermek szocializációját? szocializációját? Egyéni és közösségi szociális Egyéni és közösségi szociális tulajdonságok alakításával tulajdonságok alakításával Szokás és normarendszer Szokás és normarendszer megalapozásával megalapozásával Az óvoda felnőtt közösségének Az óvoda felnőtt közösségének modellnyújtásával modellnyújtásával

6

7 Személyiség központúság Kifejezi, hogy ismerjük a gyermeket a maga testi – lelki – szellemi változásaiban Önszerveződés Biológiai alapok Optimalizált környezeti ingermintázat Pedagógiai tudatosság Alkalmazott módszerek Szeretet, kommunikáció

8

9 Integráció, inkluzív nevelés ♦ Hogyan jelenik meg az óvodák életében? ♦ Hogyan jelenik meg az óvodák életében? Az integráció gondolata humanisztikus alapértékek Az integráció gondolata humanisztikus alapértékek elfogadását jelenti. elfogadását jelenti. integrált nevelés = sajátos nevelési igényű integrált nevelés = sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadása, együtt nevelése ép gyermekek elfogadása, együtt nevelése ép társaikkal (alapító okiratban jelölve) társaikkal (alapító okiratban jelölve) inkluzív nevelés = mindenkit befogadó inkluzív nevelés = mindenkit befogadó nevelési mód (ma a kirekesztés ellentétes nevelési mód (ma a kirekesztés ellentétes irányú folyamataként értelmezzük) irányú folyamataként értelmezzük) A társadalmi sokszínűség eredményes kezelése A társadalmi sokszínűség eredményes kezelése

10 ♦ Tágabban értelmezett integráció az óvodában óvodában A beilleszkedési, tanulási, magatartási A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése nehézséggel küzdő gyermekek nevelése A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása helyzetű gyermekek ellátása (Ktv szabályozása – nevelési tanácsadás) (Ktv szabályozása – nevelési tanácsadás) A migráns (multikulturális – interkulturális) A migráns (multikulturális – interkulturális) gyermekek támogató nevelése gyermekek támogató nevelése (kapcsolatfelvétel, felkészülés, felkészítés) (kapcsolatfelvétel, felkészülés, felkészítés) A nyelvi, szocializációs, kulturális és vallási A nyelvi, szocializációs, kulturális és vallási különbözőségek kezelése különbözőségek kezelése

11 ♦ Akkor lehet sikeres a befogadó típusú integráció, ha a gyermek - család – megismerése a a gyermek - család – megismerése a fejlesztés alapja.(kapcsolatfelvétel, fejlesztés alapja.(kapcsolatfelvétel, családlátogatás, anamnézis) családlátogatás, anamnézis) a gyermek befogadásának gondos a gyermek befogadásának gondos előkészítése megtörténik előkészítése megtörténik az egyéni szükségletekhez igazodik az az egyéni szükségletekhez igazodik az összehangolt fejlesztés (TEAM munka) összehangolt fejlesztés (TEAM munka) a csoportszervezési formák, fejlesztő a csoportszervezési formák, fejlesztő módszerek, eszközök célirányosan adottak módszerek, eszközök célirányosan adottak

12 ♦ Inkluzív nevelési formában az óvodai nevelésnek /fejlesztésnek biztosítania kell: nevelésnek /fejlesztésnek biztosítania kell: Az esélyegyenlőséget, amely egyenlő Az esélyegyenlőséget, amely egyenlő hozzáférést eredményező hozzáférést eredményező nevelési/fejlesztési módot jelent nevelési/fejlesztési módot jelent Az egyenlő esélyeket - amely a gyermek változó Az egyenlő esélyeket - amely a gyermek változó szükségleteiből indul ki és a különbségek szükségleteiből indul ki és a különbségek kompenzációját eredményező befogadó kompenzációját eredményező befogadó rendszeren keresztül valósul meg rendszeren keresztül valósul meg Az interakciókban megtapasztalt biztonság és Az interakciókban megtapasztalt biztonság és kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének megtanulását a sokféle ember sokféle módon történő megtanulását a sokféle ember sokféle módon történő együttélésében. együttélésében.

13

14

15 Együttműködés a nevelésben ♦ Szakemberek együttműködése Szakmai kompetenciák és határaik Szakmai kompetenciák és határaik (tevékenységi körök tisztázása) (tevékenységi körök tisztázása) autonómia biztosítása autonómia biztosítása kapcsolattartás kiépítése kapcsolattartás kiépítése ♦ A befogadó óvodapedagógus személyisége személyisége gyermekközpontú (elfogadó, segítő, gyermekközpontú (elfogadó, segítő, támogató), innovatív jó vezető támogató), innovatív jó vezető hiteles (emberi – szakmai) hiteles (emberi – szakmai) empatikus, önfeláldozó empatikus, önfeláldozó

16 ♦ Pedagógus – szülő partner kapcsolata bizalom, kölcsönös elfogadás, párbeszéd bizalom, kölcsönös elfogadás, párbeszéd (konzultatív stílus), kapcsolattartás, (konzultatív stílus), kapcsolattartás, segítségnyújtás a családnak segítségnyújtás a családnak ♦ Szülők és az óvodai dolgozók viszonya kölcsönös tisztelet, segítő együttműködés kölcsönös tisztelet, segítő együttműködés ♦ Az érintett és a többségi szülők viszonya tolerancia, együttérzés, előítélet- tolerancia, együttérzés, előítélet- mentesség mentesség segítőkészség (diszkrimináció mentes) segítőkészség (diszkrimináció mentes)

17 ÜZENET: ÜZENET: „A gyermek minden érzelmi hatásra rendkívül fogékony; harmóniát kíván, azt, hogy minden felnőtt énjének legjobb részét fordítsa felé.” (Szabó Magda) „A gyermek minden érzelmi hatásra rendkívül fogékony; harmóniát kíván, azt, hogy minden felnőtt énjének legjobb részét fordítsa felé.” (Szabó Magda)

18 Köszönöm a figyelmet! Turi Istvánné www.mesehazovoda.hu www.mesehazovoda.huilona.turi@freemail.hu


Letölteni ppt "A nevelési program, mint a fejlesztés stratégiája A befogadó óvoda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések