Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2011. július 1.. Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ „Nézz hosszasan egy gyermekarcra,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2011. július 1.. Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ „Nézz hosszasan egy gyermekarcra,"— Előadás másolata:

1 Budapest, 2011. július 1.

2 Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ „Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ (Ancsel Éva ) (Ancsel Éva )

3 Biztosítani az emberi jogokat a gyermekek számára is. Figyelembe venni, hogy a gyermekkor különleges védelemre és támogatásra ad jogot. Gondoskodni a gyermekkor miatti különleges jogi és más eszközökről, garanciákról.

4  Hátrányos megkülönböztetés tilalma (2.cikk),  A gyermek mindenek felett álló érdeke (3.cikk),  Az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog (6.cikk),  A gyermek véleményének tiszteletben tartása (12.cikk) (megelőzés, védelem, részvétel ).

5

6 Biztosítja: gyermek mindenekfelett álló érdekét, a gyermek saját családjában való nevelkedésének jogát (18. cikk), a gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen (19.cikk) a gyermeket megillető helyettesítő védelmet, a gyermek elhelyezésének időszakos felülvizsgálatát (20.cikk)

7  A gyermekek jogainak védelme, érdekeinek érvényesítése,  a szülői kötelezettségek teljesítésének segítése,  a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve annak megszüntetése,  a hiányzó szülői gondoskodás pótlása,  a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének segítése

8 A fontosabb gyermekvédelemi jogszabályok

9  1991. évi LXIV. törvény és a Gyermekjogi Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvei:  2009.évi CLX. törvény ( gyermekek fegyveres konfliktus… )  2009. CLXI. törvény (gyermekek eladásáról…)  1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  2005.évi LXXX. törvény (Hágai Örökbefogadási Egyezmény),  2201/2003/EK. tanácsi rendelet (házassági ügyek, szülői felelősség)

10  149/1997. (IX.10.) Korm. rend.(Gyer.)  235/1997. (XII.17. ) Korm. rend. ( Ar.)  133/1997. (VII.29) Korm. Rend. ( Bizr.)  259/2002. (XII. 18.) Korm. rend.( Gymr.)  261/2002.( XII. 18). Korm. rend. (Nevr.)  127/2002. (V.21.) Korm. rend. ( Öfr.)  331/2006. (XII.23) Korm. rend.(Gyszr.)

11  30/1997. ( X.11.) Nm. rend. (Javr.)  15/1998.(IV. 30.) NM. rend. ( Szr.)  25/2002. (V. 20.) ESzCsM. rend ( Hiv.g.)  1/2004.( I.5.) ESzCsM rend. ( Gyj.kép.)  29/2003.(V. 20.) ESzCsM. rend. ( Képzr.)  25/2009.( XI.13.) SZMM. rend. (Gy.névj)  16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet ( nyári étkezés)

12 EU-s elvárások

13 1.) A lehető legtöbbet kihozni a jelenlegi tevékenységből, és sort keríteni a sürgős ügyekre (gyermektelefon). 2.) Meghatározni az EU jövőbeli tevékenységének legfontosabb céljait. 3.) A gyermekek jogainak figyelembevétele az EU intézkedéseiben. 4.) Meghatározni a szervezetek közötti együttműködés módozatait, és megvitatni a gyermekek jogait. 5.) Javítani a gyermekek jogairól szóló tájékoztatást, és fejleszteni a gyermekek jogaihoz kapcsolódó szakmai ismereteket. 6.) Tervet készíteni arról, hogy a gyermekek hogyan tudhatnának meg többet a jogaikról.

14 A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti:  a gyermekek számára fenntartott segélyvonalat, amely 116-111-es számon hívható,  és a 116-000-ás számon elérhető, eltűnt gyerekeket segítő ingyenesen, előszám nélkül hívható, - "Megvagy? Eltűnt gyerekek- harmonizált európai hívószámot. A gyerektelefon 24 órás, ingyenes elérhetősége és a gyerekközpontú hívásfogadás biztosítja, hogy a gyermek meghallgatáshoz való joga érvényesüljön.

15  Alapelvek: A gyermekjogokat az EU alapjogi politikájának szerves részévé kell tenni  Konkrét lépések: Gyermekbarát igazságszolgáltatás; veszélyeztetett helyzetben levő gyermekek;  A gyermekek részvétele és tudatosságuk érősítése  Az EU fellepésének példaértékűnek kell lennie a Szerződések, az EU Alapjogi Charta es az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye gyermekjogokra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartása terén.

16 A gyermekvédelem rendszere

17 Gyermekvédelmi rendszer Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági intézkedések Hatósági intézkedések Javítóintézetek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Otthonteremtési támogatás Védelembe vétel Családba fogadás Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet elrendelése Nevelési felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése Utógondozás elrendelése Aszód Budapest Rákospalota Debrecen Zalaegerszeg Kalocsa Esztergom Rákospalota Utógondozói ellátás elrendelése Utógondozói ellátás elrendelése Óvodáztatási támogatás Családi pótlék természetbeni folyósítása iskoláztatási támogatás felfüggesztése Családi pótlék természetbeni folyósítása iskoláztatási támogatás felfüggesztése Fót

18 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Bölcsőde Családi napközi és Családi gyermekfelügyelet Családi napközi és Családi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Otthont nyújtó ellátások Utógondozói ellátások Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nevelőszülő Gyermekotthon Utógondozó otthon

19 Pénzbeli és természetbeni ellátások

20  Az összlakosságból 12 százalék, a gyermekek közül 19 százalék, 420 ezer gyermek élt egy széles körben elfogadott szegénységi küszöb alatt.  A nyugdíjminimum körül 650 ezer gyermek élt.  A létminimum alatt a lakosság 30 százaléka, a gyermekek 40 százaléka, azaz 850 ezer gyermek élt.

21  Anyagi jólét, indikátorok: háztartás jövedelme, tanulási körülmények, szobaszám/fő Magyarország jövedelem: 11., tanulás: 21., lakhatás: 24. (22.)  Oktatás, indikátorok - PISA: olvasás, matematika, természettudományok Magyarország olvasás: 9., matematika: 10., természettudományok:7. (6.)  Az átlagos helyzetű gyerekek és a legrosszabb helyzetű gyerekek közötti különbségek mérése. Egészség indikátorok: panaszok, egészséges táplálkozás, testmozgás Magyarország: panaszok: 21., táplálkozás: 24., testmozgás: 19. (24.)

22 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%, illetve 140 %-ához igazodó természetbeni ellátás és évi 2x 5.800-5.800 Ft) 560 ezer gyermeket érint. 2.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis 6.270 Ft/fő/hó, valamint évi 2x 8.400-8.400Ft) mintegy 1500 gyermeket érint. 3.) Ingyenesen étkezés bölcsődében, óvodában, általános iskola 1-8.osztályában A gyermekétkeztetés térítési díjának emelése a bölcsődékben, a nyersanyagköltség legfeljebb 50%- át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összeggel.

23 4.) Nyári gyermekétkeztetés ebben az évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 1400 település 130 ezer gyermekét érinti. A rosszabb szociális helyzetben lévő települések nagyobb arányú támogatását szolgálja a leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések megkülönböztetése(1446 település) Gyermekfelügyelet, szabadidős programok biztosítása..

24 5.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (200 ezer gyermeket, 2 mrd Ft összegben érint, 10 ezer Ft/fő/. 6.) Gyermektartásdíj megelőlegezése 11638 gyermeket érint átlagosan 132 ezer Ft/fő/év. ( továbbfolyósítás. ismételt elrendelés, egyösszegű kifizetés, 36 hónap.) 7.) Otthonteremtési támogatás 923 fiatal felnőttet érint átlagosan 1millió 244 ezer Ft-tal. (lakás-előtakarékossági program, hosszabb elszámolási időszak, 30 életév betöltéséig)

25  Óvodáztatási támogatás (RGYK-ban részesülő, halmozottan hátrányos gyermek, 2 hónapos óvodába járás esetén - 20 ezer Ft,- illetve rendszeres óvodába járás esetén június és december hónapban 10 ezer- 10 ezer Ft.)  Óvodáztatási támogatás természetbeni nyújtása (ruha, cipő, tisztasági csomag, gyermekjóléti szolgálat javaslata) )  Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot nyáron)

26 Családi pótlék természetben (elhanyagolás kezelése)  Védelembe vétellel egyidejűleg, vagy fennállása alatt később (fokozatosság elve),  Pénzfelhasználási terv,  100% erejéig – 6 hónapra - eseti gondok kirendelésével ( önkormányzat felelőssége a kárért) (családtámogatási folyószámla és élelmezés, tanszer, gyógyszer, ruházat, iskolai bérlet stb.)  Eseti gondnoki kör ( 10fő /1 eseti gondnok ),  Felülvizsgálat (idő, mérték, mód változtatás, megszüntetése).

27  A jegyző az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 10. kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre (5474 érintett gyermek)  az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – a gyámhatóság elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését (2379 érintett gyermek)  (RGYK. eltérő szabályai)

28 Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő),  2010-ben 84 önálló gyermekjóléti szolgáltató, 664 gyermekjóléti szolgálat  és 57 gyermekjóléti központ működött (98,5 %-ban volt elérhető országszerte. A foglalkoztatottak 92 %-a diplomás)  A szolgálathoz forduló 142 941 gyermek alapproblémája minden harmadik esetben családi konfliktusból, életvezetési gondokból vagy elhanyagolásból adódott.  ( 22 ezer elhanyagolt, 9 ezer bántalmazott kezelése)

29 A szolgálatok 8304 kiskorút kezeltek szabálysértés és 3802-t bűncselekmény elkövetése miatt. A gyermekek közel felét már az alapellátás vagy a védelembe vétel keretében gondozták. A gyermekjóléti rendszerben nyilvántartott kiskorú bűnelkövetők 22 %-a gyermekkorú. A szabálysértést elkövető kiskorúak közül minden negyedik kisebb lopást követett el

30 Speciális szolgáltatások összesen 59 532  Kapcsolattartási ügyelet 10 299  Készenléti szolgálat 3 319  Utcai és lakótelepi szociális munka 26 690  Kórházi szociális munka 3 365  Iskolai szociális munka 15 835  Ifjúsági lelki segélytelefon 24

31  aktív részese, alakítója a folyamatnak,  az elkövetővel való találkozás segít a (bűn)cselekmény traumájának feldolgozásában,  megszűnik, vagy csökken a félelemérzet,  megismerheti a (bűn)cselekmény elkövetésének okait, ez segíti az újabb áldozattá válás megelőzését.

32  aktív részese, alakítója a folyamatnak,  maga teszi jóvá az okozott kárt, bocsánatot kérhet a történtekért,  felelősséget vállal tettéért, szembesül annak következményeivel,  az áldozattal való személyes találkozás hozzájárul a bűnismétlés megelőzéséhez.

33  Egészségügyi szolgáltatást nyújtók, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, munkaügyi hatóság, társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok, állampolgárok.  A gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart, valamint március 31-ig éves tanácskozást szervez

34  Jelzőrendszer elégtelen működése (felelősségre vonás kezdeményezése, büntetőjogi feljelentés, egyeztető- megbeszélés, esetmegbeszélés elrendelése).  Gyermekjogi képviselő (bírság, továbbképzés, egyeztető-megbeszélés kezdeményezése)  Gyermekvédelmi igazgatási bírság ( gyermeki jogok súlyos sérelme, tájékoztatási kötelezettség, működési engedély módosítás elmaradása esetén, - továbbképzés, egyeztető-megbeszélés a birság helyett,vagy mellett).

35  Veszélyeztetett gyermek: 197 948 fő, ebből: anyagi 92146, magatartási 51041 Bántalmazás (testi 2491, szexuális 240, érzelmi 4571),  Elhanyagolás (testi 13661, érzelmi 10339)  Érintett családok száma: 91367  (egységes fogalomhasználat, módszertani ajánlások, kézikönyvek, képzés)

36 A gyermekek jogaival és a pozitív szülői magatartással kapcsolatos képzés támogatása:  elő kell segíteni, hogy a szülők jobban megismerjék szerepük jellegét ( változásának módját), a gyermekek jogait, az előbbiekből következő feladatokat és kötelezettségeket, saját jogaikat,  a gyermekeket is meg kell tanítani arra, hogy mik a jogaik és kötelezettségeik, hogy tisztában legyenek a pozitív szülői magatartás fogalmával, és azzal, hogy ez mit jelent a számukra.

37 Testi fenyítés tilalma - Pozitív szülői magatartás: nevel, képességet fejleszt, erőszakmentes, eligazítást ad és irányt mutat, megszabja a határokat, és lehetővé teszi a gyermek teljes körű fejlődését.

38  670 bölcsőde - 33 ezer férőhely, ( RGYK 5211, védelembe vett 235), csoportlétszám emelés 12-14 főre,  689 családi napközi - 4800férőhely (öt, vagy annál több családi napközit hálózatba kell szervezni)  45 házi gyermekfelügyelet – 119 gondozott gyermek (ikergyermekek, egyedülálló szülő - váltott műszak, betegség, egyik szülő halála)  családi gyermekfelügyelet 2-4 éveseknek.(6 férőhely)

39  4386 óvoda - 350 ezer férőhely  Egységes óvoda-bölcsőde((bölcsődei ellátás nem biztosított és az óvodai nevelés feladatait legfeljebb egy, egycsoportos óvodában látják el - 20fő/5fő -)  Integrált bölcsőde-óvoda ( intézményen belül van olyan egység, amelyik a 0-3 éves, és van olyan egység, amelyik a 3-6 éves korosztályt látja el)  Biztos Kezdet Gyerekházak (0-5 éves életkorú, hátrányos helyzetű gyermekek korai képességfejlesztése és a családok szocio-kulturális támogatása azokon a területeken, ahol ez más módon nem biztosított.)

40  Helyettes szülő ( indokolt távollét, egészségügyi probléma),  Gyermekek átmenti otthona (életvezetés, lakhatás, családi konfliktus, magatartási probléma),  Családok átmeneti otthona (hajléktalanság, bántalmazás, családi konfliktus, életvezetési probléma).

41  helyettes szülői ellátás: 162 fő ( 523 férőhely)  36 gyermekek átmeneti otthona: 1173 fő (502 férőhely) gondozott.  146családok átmeneti otthonában 6189 fő- 2161 gyermek ( 3799 férőhely) gondozott. (együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, várandós anya férjének vagy élettársának a befogadása)  A családok átmeneti otthona krízisközpontot működtethet ( nyolc hétre) - félutasház- szolgáltatás.

42  A gyámhatóság és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató a gyermek és az őt nevelő szülő, vagy más törvényes képviselő tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő irat-betekintési jogát, ha a) büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig, b) ideiglenes megelőző távoltartó, vagy megelőző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig.

43 Kapcsolattartás formái a.) folyamatos és időszakos kapcsolattartás  a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatásával, illetve  a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, vagy  felügyelt kapcsolattartás keretében, és b) levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.

44  Átmeneti gondozásnál kérelemre,  ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelésekor vagy attól számított 10 napon belül hivatalból,  átmeneti nevelésnél hivatalból szabályozza a gyermek szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való kapcsolattartását, valamint  legfeljebb 2 napra történő eltávozás és a 2 napnál hosszabb szabadsága gyám által történő engedélyezéséről vagy annak a gyermek érdekében történő mellőzéséről.

45 Felügyeletet biztosító szakember 1.) átmeneti gondozásnál (ügyeletes gondozó, a gyermekek átmeneti otthona családgondozója (nevelője), a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ családgondozója) 2.) nevelésbe vételnél (nevelőszülői tanácsadó, a gyermekotthon családgondozója, a nevelőszülői hálózatót működtető családgondozója, a gyermekvédelmi szakszolgálat gyámi, gondozói tanácsadója)

46 Gyermekotthon (10 ezer férőhelyből 3 ezer lakásotthoni) Nevelőszülő (5242 hagyományos nevelőszülő, 360 hivatásos, 9 ezer férőhely.) Hivatásos nevelőszülő ( speciális - 3 gyermek -, különleges 5 gyermek) A gyermekotthonok ki (át)alakításának végső időpontja: 2013 (400 lakásotthon, 150 korszerű gyermekotthon, 16 megye befejezte az átalakítást)

47 16 speciális gyermekotthon működik az országban, melyből 2 intézményt civil szervezet, 4 intézményt a NEFMI, és 10 intézményt az önkormányzatok működtetnek. Ezen kívül 11 speciális lakásotthon, illetve 16 gyermekotthon speciális csoportja is ellát speciális szükségletű gyermekeket (600 férőhely)  Speciális szükségletű gyermek száma: 760( 4%) (ebből 160 integráltan, vagy „normál” nevelőszülőnél nevelkedik)  Különleges szükségletű gyermekek száma: 6387(38%)- 1453 fő három év alatti.

48  Családi pótlék 50%- ának felhasználása a gyermekotthonban élő gyermekek számára  (így különösen ruházattal, szabadidő- eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, zsebpénzének biztosítására.)

49  A napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál (684 Ft)  A ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-ánál (64.500 Ft)

50 Ki védi meg a gyermekeket Ki védi meg a gyermekeket?

51  Jegyző gyámhatósági feladatokat (védelembe vétel ideiglenes elhelyezés, apai elismerés)  Városi gyámhivatalok ( önálló gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző) községekre kiterjedő hatáskör) száma 2006. január 1-jén 281. függetlenített vezetők száma 112 fő  3495 gyámhatósági ügyintéző (2292 jegyzői, 1089 városi, 114 megyei), ebből: 455 jogász, 636 államig. főiskola, egyéb felsőfokú 1229 fő;  490 114 (határozat 357178) meghozott döntésből a megtámadott döntések száma: 8029( 4965) államig. úton: 7207(4507), bírósági úton: 598 (322) ügyészi óvás: 98 (66)  Helyben hagyott államig.úton:1854(1205), helyben hagyott bírósági úton: 317 (140)

52 Fogadja a jelzéseket és megteszi a megelőzést szolgáló lépéseket. A konfliktus kezelésére és feloldására törekszik, továbbá információkat szolgáltat.  meghallgatás, megjelenésre való felhívás,  tájékoztatás (intézményrendszerről, szolgáltatásokról, terápiáról és konfliktuskezelésről, büntető és szabálysértési eljárásról, hamis vád következményeiről ),

53  A bántalmazott kérelmére a gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon,  Jegyzőkönyvet vesz fel és intézkedik,  Az eljárásáról és a feltárt tényekről a rendőrséget haladéktalanul tájékoztatja.

54 A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú hozzátartozó esetében a gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat és a bántalmazót felkeresni és velük segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében intézkedni.

55 Megyei kormányhivatalok főbb feladatai:  az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete, ellenőrzése,  másodfokú döntések meghozatala,  gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése és tevékenységük ellenőrzése,  gyermek és ifjúságvédelemi koordinátori feladatok. A feladatokat 17 független vezető, 43 gyámügyes, 37 szakreferens, 22 koordinátor végzi.

56  Koordinálja a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára,  az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól,  Egyeztető értekezlet (jelentés, feladatok).

57 Kötelező elrendelés:  Szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése,  Próbára bocsátás,  Feltételes szabadságra bocsátás,  Javítóintézetből ideiglenes elbocsátás.  Vádemelés elhalasztása  A pártfogók feladata:  a pártfogolt ellenőrzésével, irányításával az ismételt bűnelkövetés megakadályozása,  támogatás, tanácsadás, tájékoztatás segítség nyújtása a bűnelkövetők reintegrációjához, reszocializációjához

58  2010 évben nyilvántartott védelembe vett gyermekek száma 24 027 fő. (RGYK. 7100) ebből:  környezeti 6548, 50 órai hiányzás 1682, szülői magatartás 9371, gyermeki magatartás 5912, gyermek által elkövetett (bűn)cselekmény 1775, bántalmazás 421. A védelembe vételnél 5899 esetben a gyermekjóléti szolgálat jelzésére indult el az eljárás.  Eredménytelen védelembe vételi eljárás ( 2 év utáni felülvizsgálat)

59 Ideiglenes elhelyezéssel érintett gyermekek száma: 7806 ebből: nevelőszülőnél 2389, gyermekotthonban 3157 harmadik személynél 1710  Nevelésbe vett 2364  Megszűnt 1269 - ( 640 védelembe vétel és alapellátás, 629 családba fogadás és örökbefogadás.)  (elhelyezés speciális esetei az örökbefogadás esetén, gondozási hely indokolt megváltoztatása)  Fellebbezés bevezetése ( bíróság, rendőrség döntése kizárt)

60 Átmeneti nevelésbe vettek száma 3086  Magatartási, beilleszkedési zavar: 515 fő;  Bűnelkövetés: 45 fő;  Elhanyagolás: 2210 fő; Bántalmazás: 140 fő;  Összesen: 15536 fő  A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetéséről, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindításról

61 Tartós nevelésbe vettek száma 392 Szülők halála 107  Hozzájárulás az örökbefogadáshoz 93  Bírósági megszüntetés 155 Összesen:1365 fő A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetéséről, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról.

62  személyes szabadság korlátozása( spec. gyermekotthon vezető a pszichológus, orvos kezdeményezésére) 12 fő esetén  biztonsági elkülönítő (24 óra), vagy ezt követően fekvőbeteg-ellátó intézmény,  legfeljebb 36 órán belüli értesítés,  48 órán túl nevelési felügyelet kezdeményezése  bírósági kontroll  gyermekjogi képviselő szerepe (Különleges szükségletű gyermekek helyzetének rendezetlensége )

63  Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, aki örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett, és személyisége, valamint körülményei alapján – a gyámhivatal örökbefogadás előtti eljárása során hozott határozata értelmében – alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb. A rokoni, illetve a házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől, illetve a felkészítő tanfolyam elvégzésétől el kell tekinteni.

64 Külföldi az örökbefogadás, ha egy gyermeket abból az országból ahol szokásos tartózkodási helye van (származási állam) egy másik országba (fogadó állam) visznek örökbefogadását követően, vagy örökbefogadás céljából. (titkos örökbefogadás)

65  2007 év óta a magyar gyámhivatalnak konkrétan döntenie kell abban is, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen életkorú gyermek örökbefogadására alkalmas, illetve arról, hogy alkalmas-e testvérek, vagy egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására, így a döntés már sokkal konkrétabbá vált.  (2002 óta alkalmasság és kötelező gondozás)

66  rendes felmondási tilalom ( kihelyezéstől számított 6 hónap)  örökbefogadói gyes bevezetése ( gyermek 10 életévének betöltéséig befejezett örökbefogadás, napi 4 óra munkavégzés)  nyílt örökbefogadást elősegítő szolgáltatás feladatai (tanácsadás, felkészítés, adatkezelés, nyilvántartás vezetése, megállapodás megkötése, kiválasztás, kapcsolatfelvétel, költségviselés, adatok átadása az országos örökbefogadási nyilvántartás, és a működést engedélyező szerv számára (átláthatóság )  (Új Családjogi könyv)

67  Engedélyezett örökbefogadások száma 733  Ebből titkos örökbefogadás 368  Ebből külföldi állampolgár számára146 (1 évnél fiatalabb örökbeadott gyermek 289 1-3 év közötti gyermekek 139 10 év feletti gyermekek 81)  Felbontott örökbefogadások száma 12  Országos Örökbefogadási Nyilvántartás, Központi Nyilvántartás együttműködése)

68  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2011. július 1.. Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ „Nézz hosszasan egy gyermekarcra,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések