Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Központi Szociális Információs Fejlesztések”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Központi Szociális Információs Fejlesztések”"— Előadás másolata:

1 „Központi Szociális Információs Fejlesztések”
Dr. Magyar Gyöngyvér Szakmai vezető, / Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Keszthely 2014. november 14.

2 Előadás Témái TÁMOP  „Központi Szociális információs fejlesztések„ c. projektről Pénzbeli és természetbeni ellátások nyilvántartása (PTR modul) Szociális Vezetői Információs Rendszer (SzocVir modul) Működés engedélyezés (MükEng modul)

3 TÁMOP 5.4.2-12 „Központi Szociális információs fejlesztések"
A projekt megvalósítás ideje:           – A tervezett hosszabbítás ideje: A projekt célja: A szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. TÁMOP / Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Projekt Igazgatóság 1071 Budapest, Peterdy utca 15. Telefon: (1) Fax: (1)

4 OSZIR modulstruktúra Országos Szociális Információs Rendszer GYVR ÖFR
Vezető Információs Rendszer és Statisztikai modul (adattárház jellegű szolgáltatások) Személyi alap nyilvántartás Szervezeti alap nyilvántartás Egyéb nyilvántartások, szakrendszerek Szociális Ágazati Portál Felhasználók Állampolgárok Szakértők Intézmények Hatóságok Szakfeladat ellátását támogató szakmai modulok MUKENG Ellenőrzés és bírság KENYSZI TEVADMIN GYVR ÖFR Pénzbeli és természetbeni ellátások nyilvántartása Kapacitás tervezés Finanszírozás tervezés Meglévő elem Új/fejlesztendő elem Ügyfél kapu – Hivatali kapu Külső rendszerek Törzsek, kódtípusok, tudásbázis Szociális Regiszter (partnertörzs) Igénybevevői nyilvántartás (TAJ alapú) Szolgáltatások, ellátások jegyzéke Keretrendszer alapszolgáltatások (Felhasználói nyilvántartások, IDM, jogosultság-, domainkezelés, naplózás, interfész kezelés ) Tranzakciós adatok Integrációs modul (ESB) Interfész Ágazati vezetők További felhasználók Országos Szociális Információs Rendszer

5 PTR: Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere

6 Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere
A modul keretében a pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának kialakítása valósul meg és a kiválasztott ellátások esetében ügymenet-támogatási rendszer épül ki. A modul célja: Egységes, országos nyilvántartás létrehozása, amely támogatja a pénzbeli és természetbeni ellátások elbírálásához kapcsolódó feladatokat. Rendszer átláthatóságának növelése, valamint a párhuzamosságok kiszűrése a támogatások megítélésében.

7 PTR jogszabályi hÁTTERE
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) Korm. rendelet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

8 PTR által kezelt ellátásOK Bevezetés: 2013. december 15
Települési Önkormányzat Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás FHT, rendszeres szociális segély RSZS) Lakásfenntartási támogatás (LFT) Lakásfenntartási támogatás – Adósságkezelési támogatás (LFTA) Közgyógyellátás – méltányossági (KGYM) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) Ápolási díj – méltányossági (APDM) Járási Hivatal Időskorúak járadéka (IDJ) Közgyógyellátás – normatív (KGYN) Közgyógyellátás – alanyi (KGYA) Ápolási díj – alanyi (APDA)

9 PTR által JELENLEG NEM kezelt ellátások – Fejlesztés alatt
Települési Önkormányzat Adósságkezelési szolgáltatás – AK Önkormányzati segély – OSE Óvodáztatási támogatás - OVT Járási Hivatal Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - ESZJ Járási Gyámhivatal Gyermektartásdíj megelőlegezése – GYT Otthonteremtési támogatás - OTT

10 PTR MÉRETÉRE UTALÓ ADATOK
Rendszerben lévő határozatok száma: ebből jogerős: 1,25 millió 1,3 millió Ellátásban érintettek száma: 1,7 millió Rendszerben lévő hivatalok száma: 3000 Rendszerben lévő felhasználók száma: 6000

11 A projekt terjedelme: A hivatalok eljárásának támogatási módja
A központilag biztosított felületen az eljárási cselekményekről adatot kell szolgáltatni és ehhez kapcsolódóan automatikus ellenőrzések valósulnak meg. Webes adatszolgáltatás A hivatal ügyintézője a hivatal saját rendszerét használja, a rendszer automatikusan és elektronikusan kommunikál a központi rendszerrel, a szükséges adatokat továbbítja, az ellenőrzésekről információt kap. Adatszolgáltatás interfészen Az eljárási cselekmények részben vagy egészben a központi rendszerben valósulnak meg. Ügymenet-támogatás

12 AKKREDITÁLT PTR képzés
A képzési program nyilvántartásba vételi száma: E /2014/D001 A képzési program teljes óraszáma: 8 óra (45 perc/tanóra) Képzési napok száma: 1 nap A képzés a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP / számú „Központi szociális információs fejlesztések” című kiemelt projekt keretében valósul meg. Kiknek ajánljuk a képzést?

13 PTR KÉPZÉS tanegységek
A Magyarországon használatos szociális elektronikus információs rendszerek általános bemutatása 2. tanegység A pénzbeli és természetbeni ellátások nyilvántartásának kialakítása, a folyamat ismertetése 3. tanegység Gyakorlati feladatsorok támogatott megoldása 4. tanegység Esetfeldolgozások

14 Összes meghirdetett képzési nap 2014.10.13 - 2015.01.29. 46 nap
PTR Képzés ütemezése Összes meghirdetett képzési nap 46 nap Teljes létszámmal betelt 29 nap Összes meghirdetett férőhely 1150 fő Eddig regisztrált 770 fő Lezajlott képzési napok 15 nap

15 SzocVir: Szociális Vezetői Információs Rendszer

16 A hivatalokban irathegyek vannak.
Kiinduló állapot A hivatalokban irathegyek vannak. Szigetszerű. korszerűtlen, kevéssé hatékony informatikai támogatás létezik. Az ellátások elbírálása, folyósítása után több mint egy év elteltével sincsenek megbízható statisztikai és gazdálkodási adatok.

17 Adatok lekérdezése: Éves, negyedéves, havi bontásban;
Lehetőség Adatok lekérdezése: Éves, negyedéves, havi bontásban; országos, megyei, járási, települési, igénybevevői bontásban; tudjuk az igénybevételi napok számát és kalkulálható az állami támogatás mértéke

18 SzocVir felépítése SzocVIR Adattárház
PTR Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) Szolgáltatói Nyilvántartás (Mükeng/ Szocreg) Modul 1. Modul 2. Modul n.

19 Kenyszi PTR Adatok összefésülése Forrás Fenntartó
Szolgáltatás nyújtási hely Szolgáltatás főtípus Szolgáltatás altípus Az adott hónapban igénybevett napok száma Becsült költség: Az igénybevett napok száma beszorozva egy képzett normatívával. PTR Elbíráló hatóság --- Ellátás főtípus Ellátás altípus Ha teljes hónapra biztosított ellátás a hónap napjainak száma, egyébként a tört időszak napjainak száma Határozattal megítélt pénzbeli és természetbeni ellátás összege

20 SzocVir funkciói Riportok Dashboard Saiku

21 Jelenleg definiált riportok
Példa Ellátásban érintettek száma Ellátások összegének alakulása Ellátások számának alakulása Ellátottak száma Megállapított határozatok száma Jogszabályi minimum és maximum intervallumon kívül eső ellátások Több ellátásban részesülő ellátottak Program használata Járási hivatal ellátás feltöltöttség Települési önkormányzat ellátás feltöltöttség

22 Dashboard 1: Ellátások összege
Kiválasztható a lekérdezés hónapja Megjelenítésre kerülnek a megyei adatok Részletes adatok megtekintése kiválasztott megye vonatkozásában

23 Dashboard 2: Zala megyei ellátások összege
Havi adatok ellátásokra vonatkozóan Kiválasztott ellátás vonatkozásában részletes adatok jeleníthetők meg

24 Saiku:Dimenziók (lekérdezési és szűrési feltételek)
Év/Negyedév/Hónap/All Idő Ellátás típus/Ellátás altípus/Ellátás jogcím Ellátás típusa Megye/Település/Szervezet név Szervezet: Megye /Település Igénylő: Ellátások száma Rögzített ellátás összeg (rendszeres) Rögzített ellátás összeg (természetbeni) Rögzített ellátás összeg (eseti) Adatok

25 Saiku:Földrajzi dimenzió
Országos adatok Megyei adatok Járási adatok Település adatok Háztartás adatok

26 MŰKENG: Működés engedélyezési rendszer

27 MŰKENG modul – SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS
A modul célja: A papíralapú engedélyek nyilvántartását szolgáló Szociális Regiszter helyett jog keletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles hatósági nyilvántartás került kialakításra: A Szolgáltatói Nyilvántartás. Ez a modul biztosítja ennek a nyilvántartásnak a avezetését. A MÜKENG rendszer a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését engedélyező hatóságok (kormányhivatalok szociális és gyámhivatalai, valamint az NRSZH) működés engedélyezési és ellenőrzési eljárásaihoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elektronizálását támogatja.

28 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

29 Fenntartók és engedélyesek száma megyénként 2014. november 11-i adatok

30 MŰKENG felhasználók száma: 996 2014. november 11-i adatok

31 Fejlesztési eredmények
2014. július 1-én hatályba lépett a évi III. tv. 92/K § (4d) és a évi XXXI. tv. 98.§, ezzel elindult az e-kérelem benyújtási lehetősége. Benyújtható kérelmek: BEJEGYZŐ MÓDOSÍTÓ TÖRLŐ A MŰKENG rendszerhez eddig e-kérelem benyújtásra regisztrált: 849 fenntartó

32 MŰKENG képzés fenntartók számára: E-kérelmek benyújtása
Meghirdetett összes férőhely: hely Megtartott képzések száma: nap A fenntartói oktatásra eddig regisztrált: 434 fő Ebből részt vett az oktatáson: fő Benyújtott e-kérelmek száma: db Működési engedéllyel rendelkező fenntartók száma: db

33 Beküldött e-kérelmek megyénkénti bontásban 2014. november 11-i adatok

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„Központi Szociális Információs Fejlesztések”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések