Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELEMZÉSEK ÉS MÁSODELEMZÉSEK AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN Kern Zoltán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELEMZÉSEK ÉS MÁSODELEMZÉSEK AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN Kern Zoltán"— Előadás másolata:

1 ELEMZÉSEK ÉS MÁSODELEMZÉSEK AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN Kern Zoltán www.slideshare.net/kernz www.kernszolgaltato.hu Kern.zoltan@educatio.hu 06-30-3392530, 06-30-959-2810

2 1. A tanulói teljesítmény az iskolai munka összetett minősítése. 2. Pillanatfelvétel egy hosszabb folyamat következményeiről. 2 MITŐL JÓ EGY ISKOLA?

3 AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ÉRTELMEZÉS eddiginél árnyaltabb képet kapjon az iskolákról. → Az iskolajelentésben közölt sok-sok adat együttesen lehetővé teszi, hogy a kívülálló is egy minden eddiginél árnyaltabb képet kapjon az iskolákról. iskola fejlesztő hatásáról → Követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.

4 A kevesebb néha több Kinek nem inge, ne vegye magára Ahová nem tettél, ott ne keress A lejtőn nincs megállás Dobszóval nem lehet verebet fogni. BÖLCSESSÉGEK….

5 HELYZETKÉP Csak az értelmes, megértett, átélt tudást lehet felidézni. A kompetencia pszichikus folyamat, az értelmi képességek szerveződésével a középpontban: a képességek és készségek rendszerré szerveződését jelenti. Benne nem az iskolai kontextusban megtanultak reprodukálásáról van szó.

6 HELYZETKÉP  „Az általános iskola befejezéséig nem vagy csak hiányosan… fejlődnek ki a tanulókban a továbbtanuláshoz, illetve különféle szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák, mint például az olvasás szövegértés,az érvelő- bizonyító és az elemző szövegalkotás, a gyakorlatközeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás,

7 KÉRDÉSEK Az értékelés eredményeképpen létrejövő információk pedagógiai felhasználása ? A minősítő/ellenőrző és a támogató/fejlesztő funkciók kívánatos aránya ? Kidolgozni azokat a konkrét megoldásokat, fejlesztési utakat, módszereket és technikákat, amelyek a kevésbé sikeres tanuló vagy intézmény támogatását célozzák ? Mi történik akkor, ha egy tanulóról vagy egy adott intézményről kiderül, hogy a fejlesztő tevékenység alacsony eredményességgel zajlik ?

8 A gondolkodási műveletek információ-visszakeresés - szavak, kifejezések, adatok visszakeresése - a cselekmény elemeinek azonosítása kapcsolatok, összefüggések felismerése - következtetés egyik eseményről a másikra - egy személyre vonatkozó állítások azonosítása - általánosítások felismerése a szövegben - ok-okozati viszonyok megértése értelmezés - a szöveg, tételmondatainak azonosítása - a cselekménymenet alternatívájának megfogalmazása - a rejtett tartalom feltárása - szöveg stílusának, hangnemének azonosítása

9 Tényismeret és rutinműveletek Tényismeret és rutinműveletek (a begyakorolt tudás mozgósítása) Modellalkotás, integráció Modellalkotás, integráció (stratégia kialakítása, módszerek kiválasztása, modellezés) Komplex megoldások és kommunikáció Komplex megoldások és kommunikáció (önálló, eredeti megoldások, eljárások tervezése idegen kontextusban) A gondolkodási műveletek három csoportja

10 Hagyományos Jelenkori Elsősorban a tanulói teljesítményre irányuló tanári tevékenység Szerepe:  termékközpontú  kimeneti mérés  minősítés  szelekció  pályaorientáció Az oktatás minden szintjére kiterjedő (tanulóra, tanárra, intézményre, rendszerre, programra) visszacsatolás Szerepe (a hagyományos mellett):  folyamatközpontú  fejlesztés  tanulássegítés  tanulói önreflexió és önértékelés  hatékonyságnövelés MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS

11 Teljesítmény-különbségek az iskolák között és az iskolákon belül

12 Iskolán belüli elemzés PUBLIKUS ADATOK ÉRTELMEZÉS Iskola, osztály, csoport szintű összehasonlító elemzések a teljes körű adatok alapján osztály szintű elemzés iskolai elemzés fenntartói elemzés EGYÉNI ELEMZÉS

13 KOMPETENCIAMÉRÉSEK elemzése Felhasználói jogosultságok kiosztása www.oktatas.hu Fenntartói jelentés Intézményi jelentés Telephelyi jelentés FIT elemző szoftver 6.8.10. évfolyam másodelemzése Intézmények átszervezése, megszűnése esetén a teendők. 13

14 A Telephelyi jelentés A telephely eredménye a többi telephelyhez viszonyítva – Standardizált átlagos képességek – A képességeloszlások főbb jellemzői – A képesség a családi háttér függvényében – A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken Az eredmények összevetése az előző évek eredményeivel A telephely osztályainak összehasonlítása – Az osztályok képességeloszlásának jellemzői – A diákok eloszlása a képességskálán A telephely épületének állapota és tanulói összetétele – A telephely épületének állapota – A telephely speciális tantermei – A telephely tanulói összetétele és a tanulási nehézségekkel küzdő diákok jelenléte a telephelyen iskolatípusonként – A fegyelem- és a motivációindex értéke a telephelyen iskolatípusonként – Továbbtanulási arány a telephelyen iskolatípusonként

15 Az Iskolai jelentés ábrái Az iskola eredménye a többi iskolához viszonyítva – Az iskolák átlagos eredménye – A képességeloszlások főbb jellemzői – A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken Az iskola telephelyeinek összehasonlítása – Az iskola telephelyeinek átlagos eredménye – Az iskola telephelyeinek főbb eloszlásjellemzői – A képesség a családi háttér függvényében – Az iskola tanulóinak eloszlása a képességskálán telephelyenként

16 A Fenntartói jelentés ábrái A fenntartó eredménye a többi fenntartóhoz viszonyítva – A fenntartók átlagos eredménye – A képességeloszlások főbb jellemzői – A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken A fenntartó iskoláinak összehasonlítása – A fenntartó iskoláinak átlagos eredménye – A fenntartó iskoláinak főbb eloszlásjellemzői – A fenntartó egyes iskoláiban tanuló diákok eloszlása a képességskálán A fenntartó telephelyeinek állapota és tanulói összetétele – A fenntartó telephelyeinek állapota – A fenntartó telephelyeinek speciális tantermei – A tanulók összetétele és tanulási nehézségekkel küzdő diákok jelenléte a fenntartó telephelyein – A fegyelem- és a motivációindex értéke a fenntartó telephelyein

17 MÁSODELEMZÉS

18

19 KOMPETENCIAMÉRÉSEK ELEMZÉSE Fogalmak az elemzéshez:  Átlag  Percentilis  Konfidencia  Hozzáadott pedagógiai érték  Hozott érték index  Családi háttér index  Képességszintek  Szignifikáns változás 19

20 KOMPETENCIAMÉRÉSEK ELEMZÉSE Fogalmak az elemzéshez:  Viszonyítási csoportok átlag eredmények alapján  Képesség eloszlási skála  Minimum és maximum pontok meghatározása  Trendvizsgálat eredmények változása  Különböző tanulócsoportok eloszlása a képességskálán  Tanulási környezet jellemzői: fegyelem, motiváció, továbbtanulási arányok  20

21 KÉPESSÉGSZINTEK - szövegértés 7.szint1911 pont 6. szint1771 pont 5. szint1631 pont 4.szint1491 pont 8. 10. évfolyam minimum 3. szint1361 pont 6. évfolyam minimum szintje 2.szint1211 pont 1 szint1071 pont 21

22 KÉPESSÉGSZINTEK - matematika 7.szint1984 pont 6. szint1848 pont 5. szint1712 pont 4.szint1576 pont 8. 10. évfolyam minimum 3. szint1440 pont 6. évfolyam minimum szintje 2.szint1307 pont 1 szint1168 pont 22

23 HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK  Egy-egy iskola vagy egy-egy pedagógus működésének, munkájának tulajdonítható változások, a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata  Az eredményvizsgálatok ne csak a kibocsátott tanulók teljesítményeit, hanem az iskolába bekerülők személyes és környezeti adottságait, ezen kívül a pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételeit is vegyék figyelembe.  Gyakorlati megvalósítás eszközei még ma sem tekinthetők megfelelően kidolgozottnak. 23

24 A HOZZÁADOTT ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI AZ ISKOLÁBAN  Hol és milyen körülmények között jön létre a tanulói teljesítmény. A bemenetkor meglévő források milyen mechanizmusokon keresztül alakulnak át ismeretekké, képességekké, attitűdökké?  A szociokulturális környezet, mint adottság forrás. 24

25 AKCIÓTERV KÉSZÍTÉS A jelenlegi elemzése Jövőbeni igények prognosztizálása Akcióterv az eltérések meg- szüntetésére

26 A tanulói teljesítményt meghatározó tényezők komplex rendszere tanulói sajátosságok kognitív képességek motiváció családi háttér tanulási stratégiák attitűdök,érzések, élmények stb... tanári sajátosságok módszertani megoldások fejlesztő értékelés tanulók megismerése stb... iskolai sajátosságok tankönyv és taneszköz munkaközösségek szervezése minőségbiztosítás továbbképzések szakmai kontroll intézményi kommunikáció rendkívül összetett komplex rendszer - nincs receptszerű, egyszerű és egy alkalomra szóló megoldás

27

28 HÁRÍTÁS

29 AKCIÓTERV, FEJLESZTÉSI TERV KRITIKUS PONTJAI A szisztematikus megközelítéssel elkerülhető:  a fontos adatok összegyűjtésének elmulasztása  a csoport hatáskörén kivül eső problémák kezelése  a nem megfelelően azonosított, illetve a nem megfelelően konkretizált problémák  a rosszul feltárt ok-okozati láncolat, melynek következtében a tünetek ugyan megszüntethetők, de mivel a valódi ok feltáratlan maradt a probléma újból meg fog jelenni

30 Régi oktatás - Új oktatás tárgyi tudás ipari társadalom személyes kapcsolat (face to face) kommunikáció hagyományos okt. intézmények utasítások konstruktív tudás tanuló társadalom számítógépre épülő kommunikáció flexibilis innovatív szervezetek egyénre szabott tanulás

31 Szemléletváltozásra, Az iskola menedzsmentjének új célokat kell kitűzni és az ehhez szükséges feladatokat meghatározni felelősökkel, határidővel A pedagógusok módszertani kultúráját kell bővíteni ahhoz, hogy a tanórák milyensége megváltozzon. Az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzése érdekében meg kell tanítani tanulni tanítványainkat. tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása Mit tegyünk, mit tehetünk, hogy a kompetencia alapú fejlesztés elkezdődjön, meghonosodjon egy intézményben?

32 „A tanítás az, ami megmarad, amikor a tanultakat elfelejtettük „

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "ELEMZÉSEK ÉS MÁSODELEMZÉSEK AZ INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN Kern Zoltán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések