Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elemzések és másodelemzések az intézményi teljesítmények fejlesztésének szolgálatában Kern Zoltán www.slideshare.net/kernz www.kernszolgaltato.hu Kern.zoltan@educatio.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elemzések és másodelemzések az intézményi teljesítmények fejlesztésének szolgálatában Kern Zoltán www.slideshare.net/kernz www.kernszolgaltato.hu Kern.zoltan@educatio.hu."— Előadás másolata:

1 Elemzések és másodelemzések az intézményi teljesítmények fejlesztésének szolgálatában
Kern Zoltán ,

2 A tanulói teljesítmény az iskolai munka összetett minősítése.
MITŐL JÓ EGY ISKOLA? A tanulói teljesítmény az iskolai munka összetett minősítése. 2. Pillanatfelvétel egy hosszabb folyamat következményeiről. Mitől jó egy iskola Mi különbözteti meg az iskolákat

3 AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ÉRTELMEZÉS
→ Az iskolajelentésben közölt sok-sok adat együttesen lehetővé teszi, hogy a kívülálló is egy minden eddiginél árnyaltabb képet kapjon az iskolákról. → Követni lehet az egyes tanulók fejlődését, és ez által képet lehet alkotni az iskola fejlesztő hatásáról is.

4 Kinek nem inge, ne vegye magára Ahová nem tettél, ott ne keress
BÖLCSESSÉGEK…. A kevesebb néha több Kinek nem inge, ne vegye magára Ahová nem tettél, ott ne keress A lejtőn nincs megállás Dobszóval nem lehet verebet fogni.

5 HELYZETKÉP Csak az értelmes, megértett, átélt tudást lehet felidézni. A kompetencia pszichikus folyamat, az értelmi képességek szerveződésével a középpontban: a képességek és készségek rendszerré szerveződését jelenti. Benne nem az iskolai kontextusban megtanultak reprodukálásáról van szó.

6 HELYZETKÉP „Az általános iskola befejezéséig nem vagy csak hiányosan… fejlődnek ki a tanulókban a továbbtanuláshoz, illetve különféle szakmák elsajátításához, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák, mint például az olvasás szövegértés,az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás, a gyakorlatközeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás,

7 KÉRDÉSEK Az értékelés eredményeképpen létrejövő információk pedagógiai felhasználása ? A minősítő/ellenőrző és a támogató/fejlesztő funkciók kívánatos aránya ? Kidolgozni azokat a konkrét megoldásokat, fejlesztési utakat, módszereket és technikákat, amelyek a kevésbé sikeres tanuló vagy intézmény támogatását célozzák ? Mi történik akkor, ha egy tanulóról vagy egy adott intézményről kiderül, hogy a fejlesztő tevékenység alacsony eredményességgel zajlik ?

8 A gondolkodási műveletek
információ-visszakeresés - szavak, kifejezések, adatok visszakeresése - a cselekmény elemeinek azonosítása kapcsolatok, összefüggések felismerése - következtetés egyik eseményről a másikra - egy személyre vonatkozó állítások azonosítása - általánosítások felismerése a szövegben - ok-okozati viszonyok megértése értelmezés - a szöveg, tételmondatainak azonosítása - a cselekménymenet alternatívájának megfogalmazása - a rejtett tartalom feltárása - szöveg stílusának, hangnemének azonosítása MIÉRT KELL MÁSODELEMZÉS A TÖMEGÉRTÉKELÉS TARTHATATLANSÁGA

9 A gondolkodási műveletek három csoportja
Tényismeret és rutinműveletek (a begyakorolt tudás mozgósítása) Modellalkotás, integráció (stratégia kialakítása, módszerek kiválasztása, modellezés) Komplex megoldások és kommunikáció (önálló, eredeti megoldások, eljárások tervezése idegen kontextusban)

10 Mérés-értékelés termékközpontú kimeneti mérés minősítés szelekció
Hagyományos Jelenkori Elsősorban a tanulói teljesítményre irányuló tanári tevékenység Szerepe: termékközpontú kimeneti mérés minősítés szelekció pályaorientáció Az oktatás minden szintjére kiterjedő (tanulóra, tanárra, intézményre, rendszerre, programra) visszacsatolás Szerepe (a hagyományos mellett): folyamatközpontú fejlesztés tanulássegítés tanulói önreflexió és önértékelés hatékonyságnövelés

11 Teljesítmény-különbségek az iskolák között és az iskolákon belül

12 Iskolán belüli elemzés
osztály szintű elemzés iskolai elemzés fenntartói elemzés EGYÉNI ELEMZÉS PUBLIKUS ADATOK ÉRTELMEZÉS Iskola, osztály, csoport szintű összehasonlító elemzések a teljes körű adatok alapján

13 KOMPETENCIAMÉRÉSEK elemzése
Felhasználói jogosultságok kiosztása Fenntartói jelentés Intézményi jelentés Telephelyi jelentés FIT elemző szoftver évfolyam másodelemzése Intézmények átszervezése, megszűnése esetén a teendők.

14 A Telephelyi jelentés A telephely eredménye a többi telephelyhez viszonyítva Standardizált átlagos képességek A képességeloszlások főbb jellemzői A képesség a családi háttér függvényében A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken Az eredmények összevetése az előző évek eredményeivel A telephely osztályainak összehasonlítása Az osztályok képességeloszlásának jellemzői A diákok eloszlása a képességskálán A telephely épületének állapota és tanulói összetétele A telephely épületének állapota A telephely speciális tantermei A telephely tanulói összetétele és a tanulási nehézségekkel küzdő diákok jelenléte a telephelyen iskolatípusonként A fegyelem- és a motivációindex értéke a telephelyen iskolatípusonként Továbbtanulási arány a telephelyen iskolatípusonként

15 Az Iskolai jelentés ábrái
Az iskola eredménye a többi iskolához viszonyítva Az iskolák átlagos eredménye A képességeloszlások főbb jellemzői A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken Az iskola telephelyeinek összehasonlítása Az iskola telephelyeinek átlagos eredménye Az iskola telephelyeinek főbb eloszlásjellemzői A képesség a családi háttér függvényében Az iskola tanulóinak eloszlása a képességskálán telephelyenként

16 A Fenntartói jelentés ábrái
A fenntartó eredménye a többi fenntartóhoz viszonyítva A fenntartók átlagos eredménye A képességeloszlások főbb jellemzői A diákok eloszlása a képességskálán és a képességszinteken A fenntartó iskoláinak összehasonlítása A fenntartó iskoláinak átlagos eredménye A fenntartó iskoláinak főbb eloszlásjellemzői A fenntartó egyes iskoláiban tanuló diákok eloszlása a képességskálán A fenntartó telephelyeinek állapota és tanulói összetétele A fenntartó telephelyeinek állapota A fenntartó telephelyeinek speciális tantermei A tanulók összetétele és tanulási nehézségekkel küzdő diákok jelenléte a fenntartó telephelyein A fegyelem- és a motivációindex értéke a fenntartó telephelyein

17 MÁSODELEMZÉS

18 MÁSODELEMZÉS

19 KOMPETENCIAMÉRÉSEK ELEMZÉSE
Fogalmak az elemzéshez: Átlag Percentilis Konfidencia Hozzáadott pedagógiai érték Hozott érték index Családi háttér index Képességszintek Szignifikáns változás

20 KOMPETENCIAMÉRÉSEK ELEMZÉSE
Fogalmak az elemzéshez: Viszonyítási csoportok átlag eredmények alapján Képesség eloszlási skála Minimum és maximum pontok meghatározása Trendvizsgálat eredmények változása Különböző tanulócsoportok eloszlása a képességskálán Tanulási környezet jellemzői: fegyelem, motiváció, továbbtanulási arányok 

21 KÉPESSÉGSZINTEK - szövegértés
7.szint 1911 pont 6. szint 1771 pont 5. szint 1631 pont 4.szint 1491 pont évfolyam minimum 3. szint 1361 pont 6. évfolyam minimum szintje 2.szint 1211 pont 1 szint 1071 pont

22 KÉPESSÉGSZINTEK - matematika
7.szint 1984 pont 6. szint 1848 pont 5. szint 1712 pont 4.szint 1576 pont évfolyam minimum 3. szint 1440 pont 6. évfolyam minimum szintje 2.szint 1307 pont 1 szint 1168 pont

23 HOZZÁADOTT PEDAGÓGIAI ÉRTÉK
Egy-egy iskola vagy egy-egy pedagógus működésének, munkájának tulajdonítható változások, a pedagógiai hozzáadott érték vizsgálata Az eredményvizsgálatok ne csak a kibocsátott tanulók teljesítményeit, hanem az iskolába bekerülők személyes és környezeti adottságait, ezen kívül a pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételeit is vegyék figyelembe . Gyakorlati megvalósítás eszközei még ma sem tekinthetők megfelelően kidolgozottnak .

24 A HOZZÁADOTT ÉRTÉK ÖSSZETEVŐI AZ ISKOLÁBAN
Hol és milyen körülmények között jön létre a tanulói teljesítmény. A bemenetkor meglévő források milyen mechanizmusokon keresztül alakulnak át ismeretekké, képességekké, attitűdökké? A szociokulturális környezet, mint adottság forrás.

25 Jövőbeni igények prognosztizálása Akcióterv az eltérések meg-
AKCIÓTERV KÉSZÍTÉS A jelenlegi elemzése Jövőbeni igények prognosztizálása Akcióterv az eltérések meg- szüntetésére

26 A tanulói teljesítményt meghatározó tényezők komplex rendszere
tanári sajátosságok módszertani megoldások fejlesztő értékelés tanulók megismerése stb... tanulói sajátosságok kognitív képességek motiváció családi háttér tanulási stratégiák attitűdök,érzések, élmények stb... iskolai sajátosságok tankönyv és taneszköz munkaközösségek szervezése minőségbiztosítás továbbképzések szakmai kontroll intézményi kommunikáció rendkívül összetett komplex rendszer - nincs receptszerű, egyszerű és egy alkalomra szóló megoldás

27

28 HÁRÍTÁS

29 AKCIÓTERV, FEJLESZTÉSI TERV KRITIKUS PONTJAI
A szisztematikus megközelítéssel elkerülhető: a fontos adatok összegyűjtésének elmulasztása a csoport hatáskörén kivül eső problémák kezelése a nem megfelelően azonosított, illetve a nem megfelelően konkretizált problémák a rosszul feltárt ok-okozati láncolat, melynek következtében a tünetek ugyan megszüntethetők, de mivel a valódi ok feltáratlan maradt a probléma újból meg fog jelenni

30 Régi oktatás - Új oktatás
tárgyi tudás ipari társadalom személyes kapcsolat (face to face) kommunikáció hagyományos okt. intézmények utasítások konstruktív tudás tanuló társadalom számítógépre épülő kommunikáció flexibilis innovatív szervezetek egyénre szabott tanulás

31 Mit tegyünk, mit tehetünk, hogy a kompetencia alapú fejlesztés elkezdődjön, meghonosodjon egy intézményben? Szemléletváltozásra, Az iskola menedzsmentjének új célokat kell kitűzni és az ehhez szükséges feladatokat meghatározni felelősökkel, határidővel A pedagógusok módszertani kultúráját kell bővíteni ahhoz, hogy a tanórák milyensége megváltozzon. Az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzése érdekében meg kell tanítani tanulni tanítványainkat. A kompetencia alapú fejlesztéshez elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása

32 „A tanítás az, ami megmarad, amikor a tanultakat elfelejtettük „

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Elemzések és másodelemzések az intézményi teljesítmények fejlesztésének szolgálatában Kern Zoltán www.slideshare.net/kernz www.kernszolgaltato.hu Kern.zoltan@educatio.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések