Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium."— Előadás másolata:

1 A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Főosztály

2 Előzmények és aktualitások
A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról szóló 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat A Korm. határozat tartalmának megfelelően több kormány-előterjesztés tervezet is készült Az egységes európai igazságügyi portál létrehozásához kötődő hazai feladatokról szóló Korm. határozat tervezete: „A Kormány felhívja az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy biztosítsa, hogy az erre vonatkozó egységes és elektronikus nyilvántartás kialakítása után a fordítókra és szakértőkre vonatkozó információk az erre szolgáló egységes felületen keresztül folyamatosan, angol és magyar nyelven elérhetők legyenek az egységes európai igazságügyi portálról”

3 Irányadó jogszabályok
A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet A szakfordító és tolmács képesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet Az egyes szakfordítói és tolmács szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 5/2004. (II. 27.) OM rendelet

4 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény

5 Az Európai Unió szabályozása a szakfordítói és tolmácsolási tevékenységgel kapcsolatban
Speciális szabályozása jelenleg nincsen Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Római Szerződés) A „soknyelvűségért” felelős európai biztos A Bizottság kerethatározat-javaslata a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, valamint a Tanács ehhez kapcsolódó állásfoglalása Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról Aspects of Legal Interpreting and Translation, Antwerp, November 2009

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról
Hatály: gazdasági szolgáltatások Engedélyezési eljárások eltörlése (csak kivételes esetben tartható fenn, ha közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá, megkülönböztetés-mentes és a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg) Adminisztratív terhek csökkentése Elektronikus ügyintézés az egyablakos rendszeren keresztül Határon átnyúló szolgáltatásnyújtást korlátozó rendelkezések eltörlése Átülteti a magyar jogrendszerbe: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény

7 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény Átülteti a belső piaci irányelvet a magyar jogrendszerbe Hatályba lép október 1-jén A szolgáltatókra irányadó rendelkezések: A szolgáltatásra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége a szolgáltatásnyújtás előtt Reklámszabadság Panaszokra való válaszadás kötelezettsége Jogorvoslatokról való tájékoztatás kötelezettsége A kötelezettségszegés a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint szankcionálandó

8 A szakfordításról és tolmácsolásról szóló jogszabályok felülvizsgálata
A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása: Igazolványkiadás megszüntetése – szakmai képesítés előírása A jegyzői feladatkör megszüntetésével egyidejűleg elhárulnak az európai unió más tagállama területén letelepedettek magyarországi szolgáltatásnyújtása előtti akadályok Átmeneti szabályok deregulációja Szakmai szervezetek álláspontja a felülvizsgálattal kapcsolatban A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló IRM rendelet tervezete

9 A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység átfogó felülvizsgálatának szempontjai
Országos, gyors elérhetőség – névjegyzék Jogbiztonság Adatvédelem Költségvetési vonzat Állam fokozott ellenőrző szerepének biztosítása Formai követelmények a hiteles fordításokkal kapcsolatban Törvényi szintű szabályozás

10 A felülvizsgálat főbb területei
Országosan egységes, elektronizált névjegyzék létrehozatala A hatósági tolmács kör megteremtése Hatósági feladatok centralizálása a hiteles fordítások és hatósági tolmácsolás esetében A hiteles fordítói tevékenység A hiteles fordítói tevékenység és a cégszabályok kapcsolata

11 A hatósági feladatellátás lehetséges garanciarendszere
Büntetlen előélet Képesítési követelmények Szakmai gyakorlat Jogi vizsga Lektorálási kötelezettség Közreműködési kötelezettség A gazdálkodó szervezetekre előírt feltételek A hiteles fordításra előírt formai kritériumok A hiteles fordítók és hatósági tolmácsok ellenőrzését ellátó szervezet

12 A szakmai ellenőrzést ellátó szervezet alternatívái
Cél: a minőségi követelmények és a jogbiztonság egyidejű garantálása Lehetséges alternatívák: Szakmai kamara létesítése Igazságügyi szakértői kamarák szervezetébe történő integrálódás Belső „lektori” vagy „auditori” rendszer A közigazgatási szervezet általi feladatellátás

13 Összegzés Európai Uniós követelményeknek való megfelelés A névjegyzék felállítása, mint prioritás A szakmai színvonal megőrzése Az állam ellenőrző szerepének biztosítása a hatósági feladatellátás esetében A kirendelő hatóságok igényeinek való megfelelés A kereskedelmi tevékenységek esetében az ügyfelek szempontjainak figyelembevétele, „tiszta” piaci viszonyok teremtése Költségvetési szempontból racionális megoldás keresése Hatásvizsgálat a rendszer későbbi továbbfejlesztése érdekében


Letölteni ppt "A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések