Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium."— Előadás másolata:

1 A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és Szolgáltatási Főosztály

2 Előzmények és aktualitások A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról szóló 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat A közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos további feladatokról szóló 2233/2007. (XII. 12.) Korm. határozat A Korm. határozat tartalmának megfelelően több kormány-előterjesztés tervezet is készült A Korm. határozat tartalmának megfelelően több kormány-előterjesztés tervezet is készült Az egységes európai igazságügyi portál létrehozásához kötődő hazai feladatokról szóló Korm. határozat tervezete: Az egységes európai igazságügyi portál létrehozásához kötődő hazai feladatokról szóló Korm. határozat tervezete: „A Kormány felhívja az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy biztosítsa, hogy az erre vonatkozó egységes és elektronikus nyilvántartás kialakítása után a fordítókra és szakértőkre vonatkozó információk az erre szolgáló egységes felületen keresztül folyamatosan, angol és magyar nyelven elérhetők legyenek az egységes európai igazságügyi portálról”

3 Irányadó jogszabályok A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet A szakfordító és tolmács képesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet A szakfordító és tolmács képesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet Az egyes szakfordítói és tolmács szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 5/2004. (II. 27.) OM rendelet Az egyes szakfordítói és tolmács szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 5/2004. (II. 27.) OM rendelet

4 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény

5 Az Európai Unió szabályozása a szakfordítói és tolmácsolási tevékenységgel kapcsolatban Speciális szabályozása jelenleg nincsen Speciális szabályozása jelenleg nincsen Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Római Szerződés) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés (Római Szerződés) A „soknyelvűségért” felelős európai biztos A „soknyelvűségért” felelős európai biztos A Bizottság kerethatározat-javaslata a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, valamint a Tanács ehhez kapcsolódó állásfoglalása A Bizottság kerethatározat-javaslata a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, valamint a Tanács ehhez kapcsolódó állásfoglalása Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról Aspects of Legal Interpreting and Translation, Antwerp, 26-28 November 2009 Aspects of Legal Interpreting and Translation, Antwerp, 26-28 November 2009 http://www.lessius.eu/tt/nieuws/eulita/default.aspx

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról Hatály: gazdasági szolgáltatások Hatály: gazdasági szolgáltatások Engedélyezési eljárások eltörlése (csak kivételes esetben tartható fenn, ha közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá, megkülönböztetés-mentes és a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg) Engedélyezési eljárások eltörlése (csak kivételes esetben tartható fenn, ha közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja alá, megkülönböztetés-mentes és a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg) Adminisztratív terhek csökkentése Adminisztratív terhek csökkentése Elektronikus ügyintézés az egyablakos rendszeren keresztül Elektronikus ügyintézés az egyablakos rendszeren keresztül Határon átnyúló szolgáltatásnyújtást korlátozó rendelkezések eltörlése Határon átnyúló szolgáltatásnyújtást korlátozó rendelkezések eltörlése Átülteti a magyar jogrendszerbe: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény Átülteti a magyar jogrendszerbe: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

7 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény Átülteti a belső piaci irányelvet a magyar jogrendszerbe Átülteti a belső piaci irányelvet a magyar jogrendszerbe Hatályba lép 2009. október 1-jén Hatályba lép 2009. október 1-jén A szolgáltatókra irányadó rendelkezések: A szolgáltatókra irányadó rendelkezések:  A szolgáltatásra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége a szolgáltatásnyújtás előtt  Reklámszabadság  Panaszokra való válaszadás kötelezettsége  Jogorvoslatokról való tájékoztatás kötelezettsége  A kötelezettségszegés a fogyasztóvédelmi törvény előírásai szerint szankcionálandó

8 A szakfordításról és tolmácsolásról szóló jogszabályok felülvizsgálata A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása: A 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása:  Igazolványkiadás megszüntetése – szakmai képesítés előírása  A jegyzői feladatkör megszüntetésével egyidejűleg elhárulnak az európai unió más tagállama területén letelepedettek magyarországi szolgáltatásnyújtása előtti akadályok  Átmeneti szabályok deregulációja  Szakmai szervezetek álláspontja a felülvizsgálattal kapcsolatban A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló IRM rendelet tervezete A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló IRM rendelet tervezete

9 A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység átfogó felülvizsgálatának szempontjai Országos, gyors elérhetőség – névjegyzék Országos, gyors elérhetőség – névjegyzék Jogbiztonság Jogbiztonság Adatvédelem Adatvédelem Költségvetési vonzat Költségvetési vonzat Állam fokozott ellenőrző szerepének biztosítása Állam fokozott ellenőrző szerepének biztosítása Formai követelmények a hiteles fordításokkal kapcsolatban Formai követelmények a hiteles fordításokkal kapcsolatban Törvényi szintű szabályozás Törvényi szintű szabályozás

10 A felülvizsgálat főbb területei Országosan egységes, elektronizált névjegyzék létrehozatala Országosan egységes, elektronizált névjegyzék létrehozatala A hatósági tolmács kör megteremtése A hatósági tolmács kör megteremtése Hatósági feladatok centralizálása a hiteles fordítások és hatósági tolmácsolás esetében Hatósági feladatok centralizálása a hiteles fordítások és hatósági tolmácsolás esetében A hiteles fordítói tevékenység A hiteles fordítói tevékenység A hiteles fordítói tevékenység és a cégszabályok kapcsolata A hiteles fordítói tevékenység és a cégszabályok kapcsolata

11 A hatósági feladatellátás lehetséges garanciarendszere Büntetlen előélet Büntetlen előélet Képesítési követelmények Képesítési követelmények Szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat Jogi vizsga Jogi vizsga Lektorálási kötelezettség Lektorálási kötelezettség Közreműködési kötelezettség Közreműködési kötelezettség A gazdálkodó szervezetekre előírt feltételek A gazdálkodó szervezetekre előírt feltételek A hiteles fordításra előírt formai kritériumok A hiteles fordításra előírt formai kritériumok A hiteles fordítók és hatósági tolmácsok ellenőrzését ellátó szervezet A hiteles fordítók és hatósági tolmácsok ellenőrzését ellátó szervezet

12 A szakmai ellenőrzést ellátó szervezet alternatívái Cél: a minőségi követelmények és a jogbiztonság egyidejű garantálása Cél: a minőségi követelmények és a jogbiztonság egyidejű garantálása Lehetséges alternatívák: Lehetséges alternatívák: Szakmai kamara létesítése  Igazságügyi szakértői kamarák szervezetébe történő integrálódás  Belső „lektori” vagy „auditori” rendszer  A közigazgatási szervezet általi feladatellátás

13 Összegzés Európai Uniós követelményeknek való megfelelés A névjegyzék felállítása, mint prioritás A szakmai színvonal megőrzése Az állam ellenőrző szerepének biztosítása a hatósági feladatellátás esetében A kirendelő hatóságok igényeinek való megfelelés A kereskedelmi tevékenységek esetében az ügyfelek szempontjainak figyelembevétele, „tiszta” piaci viszonyok teremtése Költségvetési szempontból racionális megoldás keresése Hatásvizsgálat a rendszer későbbi továbbfejlesztése érdekében


Letölteni ppt "A szakfordítói és tolmácsolási tevékenység jogi szabályozása és felülvizsgálatának lehetséges irányai Dr. Németh Szabolcs Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések