Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vis maior esemény bekövetkezését követően az érintett Önkormányzatnak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy azt bejelentse az ebr42 rendszeren, valamint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vis maior esemény bekövetkezését követően az érintett Önkormányzatnak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy azt bejelentse az ebr42 rendszeren, valamint."— Előadás másolata:

1

2 A vis maior esemény bekövetkezését követően az érintett Önkormányzatnak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy azt bejelentse az ebr42 rendszeren, valamint fax-on az Önkormányzati Minisztérium részére!

3 1. számú melléklet Védekezés esetén kell bejelölni, ekkor válik kitölthetővé a 2. sz. melléklet Vis maior tárgya

4 A Keltezés mezőbe csak a település nevét kell beírni, a dátumot a program automatikusan beírja

5 Amennyiben az Önkormányzat a bejelentésében (7
Amennyiben az Önkormányzat a bejelentésében (7. sorban) a védekezést (is) megjelölte, akkor az illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 5 munkanapon belül előzetes helyszíni ellenőrzést kell lefolytatnia, amit a 2. sz. mellékleten kell dokumentálni!

6 Ha volt védekezés, akkor töltendő ki az adatlap
2. számú melléklet Ha volt védekezés, akkor töltendő ki az adatlap Vis maior - nem vis maior? jogszabályi hivatkozással! A „rendkívüli” esemény megtörtént-e (esőzés, szél, földrengés, stb.), vannak-e károk? Volt-e védekezés, az szükséges volt-e? A polgármester milyen módon rendelte el a védekezést, milyen erőforrásokat vettek igénybe? A megállapítások részletes indoklása!

7 Bejelentést követően, 20 munkanapon belül a területileg illetékes Államigazgatási Hivatal által kinevezett és koordinált, minimum 2 fős bizottság helyszíni vizsgálatot végez, melyről a 3. sz. melléklet alapján jegyzőkönyv készül elektronikusan az ebr42 rendszerben!

8 3. számú melléklet 20 munkanapon belül kitöltendő Államigazgatási Hivatal koordinál Igazgatóság érintett szervek

9 Lehetőség a különvélemény (Önkormányzaté is) rögzítésére!
3. számú melléklet 20 munkanapon belül kitöltendő Államigazgatási Hivatal koordinál Igazgatóság érintett szervek Védekezés esetén töltendő ki, egyéb esetben üresen hagyni! Lehetőség a különvélemény (Önkormányzaté is) rögzítésére!

10 Pince-, illetve partfalomlás, valamint földcsuszamlás esetén a támogatás igénylésének további feltétele, hogy az önkormányzat az esemény bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben, továbbá faxon bejelentést tegyen a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kinevezett szakértői bizottság felé. A bejelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. A szakértői bizottság a bejelentést követően haladéktalanul - legkésőbb 11 munkanapon belül - a helyszínen megvizsgálja a káreseményt, és azt a 4. melléklet szerinti veszélyeztetettségi kategóriába sorolja, majd erről az ebr42 rendszerben továbbá faxon tájékoztatja az önkormányzatot.

11 A szakértői bizottság tölti ki
4. számú melléklet A szakértői bizottság tölti ki

12 Az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az 5
Az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az 5. melléklet szerinti adatlapon rögzített támogatási kérelmét - a kötelező mellékletek becsatolásával - a bejelentést követő 22 munkanapon belül köteles benyújtani papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének, továbbá egy másolati példányban a területileg illetékes államigazgatási hivatalnak. A benyújtási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, annak elmulasztása jogvesztő.

13 Az önkormányzat tölti ki.
5. számú melléklet Az önkormányzat tölti ki.

14 Az önkormányzat tölti ki.
5. számú melléklet Az önkormányzat tölti ki.

15 Az önkormányzat tölti ki.
5. számú melléklet Az önkormányzat tölti ki.

16 A támogatott önkormányzat a támogatás felhasználásáról - a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak az önkormányzat, társulás számlájára való megérkezés napjától számított egy éven belül - a 6. melléklet szerinti adatlapok, továbbá a jogszabályban meghatározott hiteles bizonylatok becsatolásával köteles elszámolni. A Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének és a területileg illetékes Államigazgatási Hivatal felé - papír alapon és a 6. melléklet tekintetében elektronikus úton is az ebr42 rendszerben.

17 Az önkormányzat tölti ki.
6. számú melléklet Az önkormányzat tölti ki.

18 Az önkormányzat tölti ki.
6. számú melléklet Az önkormányzat tölti ki.

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A vis maior esemény bekövetkezését követően az érintett Önkormányzatnak 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy azt bejelentse az ebr42 rendszeren, valamint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések