Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai nap 2014. szeptember 24.. A mi iskolánk (Az én iskolám) „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai nap 2014. szeptember 24.. A mi iskolánk (Az én iskolám) „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei,"— Előadás másolata:

1 Szakmai nap 2014. szeptember 24.

2 A mi iskolánk (Az én iskolám) „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát.” (Oroszlány Péter)

3 Befogadó-elfogadó iskola

4 Adatok a tanulókról Az iskola tanulóinak a száma: 417 fő Hátrányos helyzetű tanulók száma: 36 fő Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 30 fő Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 22 fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási, zavarral küzdők száma: 77 fő Ingyen tankönyvben részesülők száma: 258 fő ebből 1-2. osztályos tanuló: 109 Ingyenesen 110 fő, kedvezményesen étkezik: 35 fő

5 Más kép - másképp

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Gyakran elhangzott: o egyre rosszabb (gyengébb) a gyerekanyag (amivel természetesen mi nem értettünk egyet) o ezek a gyerekek nem olyanok, mint régen o motiválatlanok a gyerekek o egyre nehezebb fegyelmezni a gyerekeket

16 Módszertani, szemléletbeli változás Tantestületi képzések: 2004: Differenciált tanulásszervezés alapjai 2006: Hatékony iskolát mindenkinek – avagy integrált nevelés a gyakorlatban 2008: Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok felismerésének és kezelésének köréből

17 Módszertani, szemléletbeli változás

18

19 Infrastruktúra Bővítés: o 2003: 4 új tanterem teljes berendezéssel o 2004: új ebédlő, melegítő konyha teljes berendezéssel o 2005: aula

20 Infrastruktúra Fejlesztések: o Teljes fűtéskorszerűsítés o Teljes akadálymentesítés o Tető, nyílászárók, padozat cseréje o Hőszigetelés o Az 1-2. évfolyamon bútorcsere o Eszközfejlesztés: 8 projektor 8 tanári lap-top 6 fehértábla mimióval

21 Infrastruktúra o Eszközfejlesztés: másolók, nyomtatók interaktív tananyagok két kis nyelvi labor berendezés informatika terem teljes berendezése, 30 tanulói számítógép

22 Jó úton vagyunk? TÁMOP 3.1.4. pályázatban megfogalmazott célok: o A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. o A kompetencia alapú oktatás elterjesztése. o A kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése, elsajátítása. o A nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése

23 Jó úton vagyunk? A TÁMOP 3.1.4. pályázatban megfogalmazott célok: o A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. o Az esélyegyenlőség érvényesítése. o Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. o Digitális írástudás elterjesztése (digitális tartalmak, taneszközök; a tanórák 25%-a IKT-val vezérelt).

24 Jó úton vagyunk? Adaptáció 1. Gyermekek Háza: Együttnevelés, esélyegyenlőség biztosítása (módszereket tartalmazó kiadványok, szakkönyvek) 2. Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: Kompetenciafejlesztő játékok, feladatok gyűjteménye, együttnevelés, eltérő képességű tanulók fejlesztési lehetőségei játékkal.

25 Jó úton vagyunk? Innovációk (az idei tanévben) o Három hetet meghaladó projekt Címe: Ép testben ép lélek Bevont osztály: 2.b osztály Projektgazda: Miklósi Lászlóné o Témahét Címe: Sport hete Bevont osztály: 1-8. a,b,d Projektgazda: Duhaj Szidónia

26 Jó úton vagyunk? Innovációk: o Moduláris oktatás Bevont osztály: 2.a osztály Projektgazda: Lantosné Simári Erzsébet o Műveltségterület oktatása Bevont osztály: 6.a Projektgazda: Svébisné Komjáti Rozália

27 Jó úton vagyunk? Új tanulásszervezési eljárások, módszerek: Kooperatív technikák rétegdifferenciálás páros munka individuális munka csoport munka tevékenységközpontú órák projektoktatás

28 Jó úton vagyunk Pedagógusszerep megváltozott: az előadói tanárszerep támogató, innovatív, irányító, segítő szereppé alakult. Előminősített referencia intézmény. 2011. március 9. TÁMOP 3.1.7 Referencia intézményi pályázat: 1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény. 2. Új típusú felső oktatási gyakorlóhely, partnerintéz- mény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaköz- vetítő.

29 „Egy hajóban evezünk” Lehetőségek kihasználása: o Portfólió feltöltés: 5 fő o Próba szaktanácsadás: 4 fő o Ingyenes továbbképzések: 1. Kölyökatlétika: 1 fő 2. Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: mód- szertani megújulás és egységes fittségmérés a gya- korlatban: 5 fő 3. Nevelőtestületi szakmai nap (TÁMOP 3.1.5 Pályázat)

30 „Egy hajóban evezünk” Ingyenes továbbképzések: 4. Intézményvezetés, digitális kompetenciafejlesztés: 1 fő 5. Stressz-kezelés, kiégés elleni technikák: 22 fő 6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: 1 fő 7. Kooperatív technikák haladóknak: 1 fő 8. Tanulói viselkedés, tanulásirányítás: 12 fő 9. Testi és lelki egészségre nevelés: 1 fő 10. Sakkhatás: 2 fő

31 „Egy hajóban evezünk” Lehetőségek kihasználása: o Az első osztályos tanító nénik az új tankönyv családot választották, mert bízunk benne, hogy a véleményü- ket figyelembe véve végzik majd el a módosításokat. o Kolléganőt tankönybírálatra kértek föl.

32 „Egy hajóban evezünk” Változásokhoz szükség van: o Elkötelezettségre o Hitre o Bizalomra o Türelemre o Optimizmus o önképzés

33 „Egy hajóban evezünk” Könyvajánlás: o Dr. Spencer Kagan, Miguelé Kagan: Kooperatív tanulás o Fülöp Istvánné: Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával o Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan

34 Jövőkép Közeli: TÁMOP 3.1.4.B-13/1-20013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” projekt keretében MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA

35 Jövőkép „Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.” (Csíkszentmihályi Mihály)

36 Az iskolarendszerbe, munkavilágá- ba bekerülve ilyen: o - boldog o - kiegyensúlyozott o - vidám o - sikeres

37 Köszönöm a figyelmet Szabadosné Malata Ibolya igazgató Hernád-Pusztavacs Általános 2376 Hernád Fő út 150. 06 29 374 117, 06 30 216 8057 hernadsuli@upcmail.hu


Letölteni ppt "Szakmai nap 2014. szeptember 24.. A mi iskolánk (Az én iskolám) „Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések