Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Erdélyi Tamás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Erdélyi Tamás"— Előadás másolata:

1 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia ERDÉLYI TAMÁS 37/ Készítette: Erdélyi Tamás

2 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia MIKROÖKONÓMIA Készítette: Erdélyi Tamás

3 Készítette: Erdélyi Tamás
1. Mutassa be a közgazdaságtan alapvető fogalmait (termelési tényezők, termelési lehetőségek határa, gazdasági szereplők, gazdaságkoordináció típusai, a közgazdaságtan alapkérdései)! Készítette: Erdélyi Tamás

4 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia A) A közgazdaságtan tárgya B) Szűkösség és gazdálkodás C) A közgazdaságtan alapkérdései - MIT termeljenek? - HOGYAN termeljenek? - KINEK termeljenek? D) A termelési tényezők: - a természet, - a munka, - a tőke, - a vállalkozó. Készítette: Erdélyi Tamás

5 E) Termelési lehetőségek határa
Élelmiszer Gép P G E Q S F F) Pareto-hatékonyság Készítette: Erdélyi Tamás

6 Készítette: Erdélyi Tamás
G) Gazdasági szereplők: - háztartás, - üzleti szervezet, - az állam. H) Specializáció I) Munkamegosztás J) Kooperáció K) A gazdaságkoordináció és alaptípusai: - etikai koordináció, - agresszív koordináció, - piaci koordináció, - bürokratikus koordináció, - vegyes koordináció. Készítette: Erdélyi Tamás

7 Készítette: Erdélyi Tamás
2. Ismertesse a piaci kereslet és kínálat fogalmát, a piaci mechanizmus működését! Mutassa be a Marshall-keresztet és a piaci egyensúly kialakulását! Melyek a keresleti és kínálati függvények mozgását meghatározó tényezők? Hogyan mutatható be az időtávok szerepe az egyensúly kialakulásában? Készítette: Erdélyi Tamás

8 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A piac fogalma B) A piac elemei: - kereslet, - kínálat, - ár, - jövedelem. C) A piaci szereplők: - vásárlók, - eladók, - állam, állami intézmények. Készítette: Erdélyi Tamás

9 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia D) A piaci szereplők közös jellemzői: - racionális gazdasági cselekvés, - önérdek, - gazdasági hatékonyság. Készítette: Erdélyi Tamás

10 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia A keresleti függvény p1 Q1 p2 Q2 d d: demand (kereslet) Készítette: Erdélyi Tamás

11 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia A kínálati függvény p s p2 Q2 p1 Q1 Q s: supply (kínálat) Készítette: Erdélyi Tamás

12 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia Marshall-kereszt p Q d s p2 Q2 Q2’ S > D pE p1 QE Q1 Q1’ Készítette: Erdélyi Tamás

13 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia E) Mikroökonómiai időtáv: - piaci időtáv, - rövid táv, - hosszú táv. Készítette: Erdélyi Tamás

14 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia 3. Miben különbözik egymástól a hasznosság kardinális és ordinális szemlélete? Mit jelent a határhaszon elmélet? Ismertesse Gossen I. és II. törvényét! Készítette: Erdélyi Tamás

15 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia A) Hasznosság B) A hasznosság kardinális megközelítése C) A hasznosság ordinális megközelítése A hasznosság kardinális megközelítése. A határhaszon elmélet D) Hasznossági függvény Készítette: Erdélyi Tamás

16 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia Összhaszon és határhaszon függvények U Q TU Telítettségi pont, TUmax MU MU = 0 B) Határhaszon (Marginal Utility) Készítette: Erdélyi Tamás

17 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia C) Gossen I. törvénye (csökkenő határhaszon elve) D) Feláldozott haszon E) Nyert haszon F) Gossen II. törvénye Készítette: Erdélyi Tamás

18 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia 4. Ismertesse a közömbösségi görbék rendszerét! Készítette: Erdélyi Tamás

19 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia A) A hasznosság ordinális szemlélete B) A fogyasztói döntések alapfeltevései: - a választás tárgyát a fogyasztói kosarak képezik, - a választás célja a hasznosság maximalizálása, - minden jószág homogén és tökéletesen osztható, - a fogyasztó teljes körűen informált, - a fogyasztó racionális és szuverén, - nem vesszük figyelembe az időtényezőt. Készítette: Erdélyi Tamás

20 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Preferencia viszonyok két jószágkosár összehasonlításakor: - szigorúan preferált, - gyengén preferált, - közömbös. Készítette: Erdélyi Tamás

21 Készítette: Erdélyi Tamás
D) A preferenciarendezés axiómái: - teljesség elve, - reflexivitás követelménye, - tranzitivitás követelménye, - dominancia elve. E) Közömbösségi görbe F) Közömbösségi térkép Készítette: Erdélyi Tamás

22 Készítette: Erdélyi Tamás
Közömbösségi görbe U3 U1 U2 Készítette: Erdélyi Tamás

23 Készítette: Erdélyi Tamás
E) A közömbösségi görbék jellemzői: - nem metszhetik egymást, - negatív meredekségűek, - konvexek, - minél távolabb helyezkednek el az origótól, annál preferáltabbak. F) Helyettesítési ráta (Rate of Substitution) G) Helyettesítés határrátája (Marginal Rate of Substitution) Készítette: Erdélyi Tamás

24 Készítette: Erdélyi Tamás
Közömbösségi görbe U1 ΔY ΔX Készítette: Erdélyi Tamás

25 Készítette: Erdélyi Tamás
H) Különleges alakú közömbösségi görbék Egymást helyettesítő termékek Vaj Margarin Közömbös termékek Napernyő Benzin Egymást kiegészítő termékek Bal cipő Jobb cipő Készítette: Erdélyi Tamás

26 Készítette: Erdélyi Tamás
Egyszerű feladat A B Készítette: Erdélyi Tamás

27 Készítette: Erdélyi Tamás
5. Mit mutat meg a háztartások költségvetési korlátja? Mutassa be a fogyasztó optimális választását a költségvetési korlát és a közömbösségi görbék rendszerének segítségével! Készítette: Erdélyi Tamás

28 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A költségvetési egyenes - képlete => - meredeksége - a költségvetési egyenes helyzete függ: - a fogyasztó jövedelmétől, - a két termék árarányától. B) A fogyasztó racionális választása Készítette: Erdélyi Tamás

29 Készítette: Erdélyi Tamás
Költségvetési egyenes py pX Készítette: Erdélyi Tamás

30 Készítette: Erdélyi Tamás
Költségvetési egyenes elmozdulása a jövedelem változás hatására Készítette: Erdélyi Tamás

31 Készítette: Erdélyi Tamás
Költségvetési egyenes elmozdulása az árváltozás hatására Készítette: Erdélyi Tamás

32 Készítette: Erdélyi Tamás
A fogyasztó optimális választása U1 Készítette: Erdélyi Tamás

33 Készítette: Erdélyi Tamás
Feladat: Az alábbi diagramon egy fogyasztó közömbösségi térképe található. Ha a fogyasztó jövedelme $100 hetente és az X termék, valamint az Y termék ára $5, mennyi lesz a fogyasztó optimális választása X és Y termékből? Készítette: Erdélyi Tamás

34 Készítette: Erdélyi Tamás
Miként alakul az X és Y termék mennyisége a fogyasztói kosárban, ha a fogyasztó jövedelme $150-re emelkedik? Készítette: Erdélyi Tamás

35 Készítette: Erdélyi Tamás
Miként alakul az X és Y termék mennyisége a fogyasztói kosárban, ha a fogyasztó jövedelme $150, de az X termék ára $2,5-re csökken? Készítette: Erdélyi Tamás

36 Készítette: Erdélyi Tamás

37 Készítette: Erdélyi Tamás
6. Hogyan történik az ICC, a PCC és az Engel-görbe levezetése, és mi a mikroökonómiai jelentősége? Mik az inferior és a Giffen-javak? Mutassa be a paradox árhatásokat! Készítette: Erdélyi Tamás

38 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Jövedelem-fogyasztás görbe (Income Consumption Curve) B) Engel-görbe C) Ár-fogyasztás görbe (Price Consumption Curve) D) Egyéni keresleti görbe E) Inferior javak F) Giffen-javak G) Paradox árhatások: - sznob hatás, - spekulációs hatás, - Veblen-hatás, - Giffen-hatás. Készítette: Erdélyi Tamás

39 Készítette: Erdélyi Tamás
Hatásfelbontás e’ U0 e0 e1 C B A x1 x0 JH HH TH Készítette: Erdélyi Tamás

40 Készítette: Erdélyi Tamás
7. Mit jelent a kereslet árrugalmassága, jövedelem-rugalmassága és kereszt-árrugalmassága? Készítette: Erdélyi Tamás

41 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Extern fogyasztói hatások: - nyáj-hatás, - sznob-hatás, - Veblen-hatás. B) Keresletrugalmasság C) Keresletet befolyásoló tényezők: - adott termék árváltozása, - másik termék árváltozása, - fogyasztók jövedelem változása. Készítette: Erdélyi Tamás

42 Készítette: Erdélyi Tamás
Mikroökonómia D) A keresletrugalmasság lehet: - kereslet árrugalmassága: - negatív szám, - rugalmas kereslet - rugalmatlan kereslet - egységnyi rugalmasságú - kereslet kereszt-árrugalmassága, - kereslet jövedelem rugalmassága. Készítette: Erdélyi Tamás

43 Készítette: Erdélyi Tamás
8. Mutassa be a termelési függvényt és a termelés technikai összefüggéseit (határtermék, átlagtermék, csökkenő hozadék törvénye)! Készítette: Erdélyi Tamás

44 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A termelési függvény - általános alakja: Q = F(L,K) B) Rövid távú termelési függvény C) Ceteris paribus D) Határtermék (Marginal Product): - munka határterméke (MPL): - tőke határterméke (MPK): Készítette: Erdélyi Tamás

45 Készítette: Erdélyi Tamás
Termelési függvény TPmax MPL Készítette: Erdélyi Tamás

46 Készítette: Erdélyi Tamás
Határtermék, átlagtermék diagram MPL APL MP = 0 => TP max. Készítette: Erdélyi Tamás

47 Készítette: Erdélyi Tamás
E) Átlagtermék (Average Product): - munka átlagterméke (APL): - tőke átlagterméke (APK): F) Csökkenő hozadék törvénye G) Hosszú távú termelési függvény Készítette: Erdélyi Tamás

48 Készítette: Erdélyi Tamás
9. Értelmezze az isoquant görbék rendszerét és az isocost egyenest! Hogyan történik az optimális tényezőkombináció meghatározása? Készítette: Erdélyi Tamás

49 Készítette: Erdélyi Tamás
Egyenlőtermék (isoquant) görbe Q1 Q3 Q2 Készítette: Erdélyi Tamás

50 Készítette: Erdélyi Tamás
A technikai-helyettesítési ráta (RTS) és a technikai helyettesítési határráta (MRTS) bemutatása Q1 K L C) Technikai helyettesítés határrátája (Marginal Rate of Technical Substitution) Készítette: Erdélyi Tamás

51 Készítette: Erdélyi Tamás
Egyenlőköltség egyenes pK pL TC = K·pK+L·pL => Készítette: Erdélyi Tamás

52 Készítette: Erdélyi Tamás
Optimális tényezőkombináció Q1 E) Optimális tényezőkombináció Készítette: Erdélyi Tamás

53 Készítette: Erdélyi Tamás
10. A vállalkozások költségei és a költségfüggvények. A bruttó, a számviteli és a gazdasági profit Készítette: Erdélyi Tamás

54 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Ráfordítás B) Költség C) Profit - Veszteség D) Költségek - Számviteli költség: Folyó költség + Amortizáció - Folyó költség - Gazdasági költség - Alternatív költség: pl.: kamat, saját munkabér - Normál profit - Explicit költség Készítette: Erdélyi Tamás

55 Készítette: Erdélyi Tamás
- Implicit költség - Változó költség (Variable Cost): - lineáris, - degresszív, - progresszív. - Állandó Költség (Fix Cost) E) Bevétel és profit - árbevétel: - Bruttó profit: Árbevétel - Folyó költségek - Számviteli profit: Árbevétel - Számviteli költségek - Gazdasági profit: Árbevétel - Gazdasági költség Készítette: Erdélyi Tamás

56 Készítette: Erdélyi Tamás
Rövid távú költségfüggvények - Teljes költség (Total Cost): TC = FC + VC - Átlagköltség: - Határköltség: Készítette: Erdélyi Tamás

57 Készítette: Erdélyi Tamás
FC, VC, TC TC VC FC Q Készítette: Erdélyi Tamás

58 Készítette: Erdélyi Tamás
Q Költség MC ATC AVC AFC Készítette: Erdélyi Tamás

59 Készítette: Erdélyi Tamás
G) Hosszú távú költségfüggvények Q AC LAC SAC SAC: Rövid távú költségfüggvény LAC: Hosszú távú költségfüggvény Készítette: Erdélyi Tamás

60 Készítette: Erdélyi Tamás
11. A tökéletes versenypiac jellemzői. Profitmaximalizálás a kompetitív piacon. A kínálati görbe származtatása. A veszteségminimalizáló stratégia: az üzembezárási és a fedezeti pont. Készítette: Erdélyi Tamás

61 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A piaci versenyhelyzet két szélsőséges formája: - tökéletes verseny, - monopólium. B) Egy termék piacának jellegét, formáját meghatározó tényezők: - piaci szereplők száma, nagysága, - piacra lépés feltételei, - termék jellege, - piaci szereplők befolyása az árak alakulására, - információhoz való hozzájutás lehetősége. Készítette: Erdélyi Tamás

62 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Piaci formák: - tökéletes versenypiac, - monopolpiac. D) Tökéletes versenypiac jellemzői: - korlátlan számú termelő és vevő, - piacra való szabad be- és kilépés, - homogén, egymást helyettesíthető termékek, - az ár a szereplőktől független külső adottság, - szabad információáramlás. E) Határbevétel (Marginal Revenue): F) Átlagbevétel (Average Revenue): Készítette: Erdélyi Tamás

63 Készítette: Erdélyi Tamás
G) Csak a tökéletes versenyhelyzet esetén!: MR = p = AR H) Versenyző vállalat profitmaximalizálásának a feltétele: MC = MR(p) Q Költség MC ATC AVC AFC Készítette: Erdélyi Tamás

64 Készítette: Erdélyi Tamás
I) Kompetitív vállalat fedezeti pontja: MC = p = ATCmin Q Költség MC ATC AVC AFC Készítette: Erdélyi Tamás

65 Készítette: Erdélyi Tamás
J) Kompetitív vállalat üzembezárási pontja: MC = p = AVCmin Q Költség MC ATC AVC AFC Készítette: Erdélyi Tamás

66 Készítette: Erdélyi Tamás
K) Veszteségminimalizáló zóna Q Költség MC ATC AVC AFC L) Kínálati görbe származtatása Készítette: Erdélyi Tamás

67 Készítette: Erdélyi Tamás
A határköltség és határbevétel értelmezése Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 1 85 2 110 3 130 4 160 5 210 6 280 Készítette: Erdélyi Tamás

68 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 2 110 25 3 130 20 4 160 5 210 50 6 280 70 Készítette: Erdélyi Tamás

69 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 50 2 110 25 100 3 130 20 150 4 160 200 5 210 250 6 280 70 300 Készítette: Erdélyi Tamás

70 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 50 2 110 25 100 3 130 20 150 4 160 200 5 210 250 6 280 70 300 Készítette: Erdélyi Tamás

71 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 50 20 2 110 25 100 3 130 150 4 160 200 5 210 250 6 280 70 300 -20 Készítette: Erdélyi Tamás

72 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 50 20 -35 2 110 25 100 -10 3 130 150 4 160 200 40 5 210 250 6 280 70 300 -20 Készítette: Erdélyi Tamás

73 Készítette: Erdélyi Tamás
Termék mennyiség Költség Határköltség (MC) Bevétel Határbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 55 - 1 85 30 50 20 -35 2 110 25 100 -10 3 130 150 4 160 200 40 5 210 250 6 280 70 300 -20 Készítette: Erdélyi Tamás

74 Készítette: Erdélyi Tamás
12. Ismertesse a monopólium kialakulásának okait! Mutassa be a természetes monopóliumot! Jellemezze a monopolpiacot! Készítette: Erdélyi Tamás

75 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A monopólium kialakulásának okai: - a minimálisan hatékony méret nagy a piac méretéhez viszonyítva, - egy iparág vállalatai összeállnak, - történeti fejlődés véletlene folytán. B) A monopolpiac jellemzői: - a piacon egyetlen vállalat van jelen, - a terméket egy vállalat állítja elő, - a termék mással nem helyettesíthető, - a piacra más vállalat képtelen belépni, - a termék áráról a vállalat dönt, - a monopol vállalat birtokolja az összes információt. Készítette: Erdélyi Tamás

76 Készítette: Erdélyi Tamás
C) A természetes monopólium LACM LMCM MR D qm pm LAC2V 2q0 pa qa qs q0 Készítette: Erdélyi Tamás

77 Készítette: Erdélyi Tamás
D) Az oligopolpiac jellemzői: - néhány vállalat működik a termék piacán, - a vállalatok kölcsönösen függnek egymástól, - a vállalatok árkövetők (áralakító szerepük korlátozott). E) Piaci erő: - Herfindahl index - Lerner index - koncentrációs ráta Készítette: Erdélyi Tamás

78 Készítette: Erdélyi Tamás
F) Monopszónia, oligopszónia G) Cournot-duopólium a vállalatokat belépési korlát védi a versenytől, a vállalatok ismerik a piaci keresleti görbét, mindkét vállalat úgy véli, hogy a másik változatlanul tartja kibocsátási szintjét a döntés pillanatában, döntéseiket egyidőben hozzák meg. Készítette: Erdélyi Tamás

79 Készítette: Erdélyi Tamás
H) Stackelberg-duopólium - vezető vállalat: saját kibocsátási döntésével befolyásolni tudja a többi vállalatot, - követő vállalat: változatlannak tartja a versenytársak kibocsátását, - a vezető vállalat ismeri a másik vállalat reakciófüggvényét és az információt beépíti a döntésébe, - a döntést a vállalatok egyidejűleg és egymástól függetlenül hozzák meg döntéseiket, - a vezető vállalat növelheti piaci részesedését, Készítette: Erdélyi Tamás

80 Készítette: Erdélyi Tamás
I) Chamberlin-duopólium - mindkét vállalat ismeri a másik vállalat reakciófüggvényét és azt beépíti a sajátjába, - mindkét vállalat vezetőként viselkedik. Készítette: Erdélyi Tamás

81 Készítette: Erdélyi Tamás
J) Duopol együttműködés fogoly dilemmája 2. vállalat betartja a szerződést nem tartja be a szerződést 1. vállalat betartja 4,5 10,1 -2,25 nem tartja be Kooperáció nélkül a domináns egyensúly, ha egyik sem tartja be a stratégiát. Készítette: Erdélyi Tamás

82 Készítette: Erdélyi Tamás
13. Mutassa be a monopólium profitmaximalizáló tevékenységét! Mit jelent a monopólium tevékenységéből eredő jóléti veszteség? Melyek az árdiszkrimináció formái? Készítette: Erdélyi Tamás

83 Készítette: Erdélyi Tamás
P D TR Q Készítette: Erdélyi Tamás

84 Készítette: Erdélyi Tamás
TR Q TRmax MR D Készítette: Erdélyi Tamás

85 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A monopólium profitmaximalizálási feltétele: MC = MR - a monopólium költségfüggvénye megegyezik a versenyző vállalat költségfüggvényével! - a monopólium keresleti függvénye megegyezik a piaci keresleti függvénnyel! - monopólium esetén: MR < p Készítette: Erdélyi Tamás

86 Készítette: Erdélyi Tamás
B) A monopólium pozitív profitja MC ATC AVC q C, P d=D MR q1 P1 C Készítette: Erdélyi Tamás

87 Készítette: Erdélyi Tamás

88 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Fogyasztói többlet d P x x1 p1 Pn-1 xn-1 pn xn Készítette: Erdélyi Tamás

89 Készítette: Erdélyi Tamás
C) A monopólium holtteher-vesztesége P Q LMC qm PM Készítette: Erdélyi Tamás

90 Készítette: Erdélyi Tamás
D) Árdiszkrimináció - elsőfokú (tökéletes) árdiszkrimináció: különböző egységeket, különböző árakon, de az árak vevőnként különböznek - másodfokú árdiszkrimináció: különböző egységeket, különböző árakon, de ugyanazért a mennyiségért, ugyanazt az árat kell fizetni, - harmadfokú árdiszkrimináció: különböző egységek, különböző árakon, de ugyanaz az ember az eladott mennyiség minden egységét azonos áron kapja. Készítette: Erdélyi Tamás

91 Készítette: Erdélyi Tamás
14. Hasonlítsa össze a kompetitív piacon lévő vállalkozást a monopóliummal, a kibocsátás, a profit, az árak és a jóléti hatások szempontjából. Készítette: Erdélyi Tamás

92 Készítette: Erdélyi Tamás
15. A termelési tényezők piaca. A termelési tényezők keresletét meghatározó tényezők. Az optimális tényezőkombináció. Készítette: Erdélyi Tamás

93 A) A termelési tényezők: - természeti erőforrások,
- munka, - tőke, - vállalkozó. Termelési tényezők Elsődleges termelési tényezők - természeti erőforrások, - munka. Tőketényezők - termelt tőkejavak, -pénz és értékpapír. Készítette: Erdélyi Tamás

94 Készítette: Erdélyi Tamás
PIAC Termékpiac Termelési tényezők piaca kínálat kereslet Háztartások Vállalatok kereslet kínálat Készítette: Erdélyi Tamás

95 Készítette: Erdélyi Tamás
B) A termelési tényezők kereslete - származékos kereslet - együttes kereslet - input felhasználás növelésének kritériuma: MFC = VMPF - a keresletet a határtermék piaci értéke határozza meg, - a keresleti függvény elemei: - a termelési tényező határtermelékenysége, - a termelt termék ára, - a termelési tényezők határköltsége. Készítette: Erdélyi Tamás

96 Készítette: Erdélyi Tamás
E) Az optimális tényezőkombináció kritériuma F) A termelési tényező keresletét befolyásoló tényezők: - helyettesítő termelési tényező relatív ár és hatékonyság változása, G) Termelési tényezők szűkösen állnak rendelkezésre => piaca sohasem tisztán kompetitív H) Termelési tényezők kínálata Készítette: Erdélyi Tamás

97 Készítette: Erdélyi Tamás
16. A munkapiac jellemzése. A munkapiac keresletét és kínálatát meghatározó tényezők. A bérkülönbségek okai. Készítette: Erdélyi Tamás

98 Készítette: Erdélyi Tamás
Munkapiac Kereslet Kínálat Munkáltató Munkavállaló Készítette: Erdélyi Tamás

99 Készítette: Erdélyi Tamás

100 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Munkakínálat a) szabadidő és munka dilemmája: - cél a jólét maximalizálása b) nominálbér, c) reálbér, d) reálbér index = Készítette: Erdélyi Tamás

101 Készítette: Erdélyi Tamás
Az egyéni munkakínálati görbe Munkakínálat (LS) Munkabér (W) erősebb jövedelemhatás erősebb helyettesítési hatás Készítette: Erdélyi Tamás

102 Készítette: Erdélyi Tamás
- munkakínálat béren kívüli tényezői: - nők munkaerő állományban való részvétele, - közösségbe kerülés lehetősége, - egyéb elfoglaltság időigénye, - munkakereslet. B) Munkakereslet a) származékos kereslet, b) termelési tényezők kereslete együttes kereslet, c) munka határterméke - függ a termelési tényezők mennyiségétől - munka minőségétől d) határtermék bevétel Készítette: Erdélyi Tamás

103 Készítette: Erdélyi Tamás
L (fő) PL (Ft/fő) Q (kg) MPL (kg/fő) P (Ft/kg) VMPL (Ft/fő) 1 600 1,00 2 2,10 3 3,30 4 4,20 5 5,00 6 5,65 Készítette: Erdélyi Tamás

104 Készítette: Erdélyi Tamás
L (fő) PL (Ft/fő) Q (kg) MPL (kg/fő) P (Ft/kg) VMPL (Ft/fő) 1 600 1,00 2 2,10 1,10 3 3,30 1,20 4 4,20 0,90 5 5,00 0,80 6 5,65 0,65 Készítette: Erdélyi Tamás

105 Készítette: Erdélyi Tamás
L (fő) PL (Ft/fő) Q (kg) MPL (kg/fő) P (Ft/kg) VMPL (Ft/fő) 1 600 1,00 750 2 2,10 1,10 3 3,30 1,20 4 4,20 0,90 5 5,00 0,80 6 5,65 0,65 Készítette: Erdélyi Tamás

106 Készítette: Erdélyi Tamás
L (fő) PL (Ft/fő) Q (kg) MPL (kg/fő) P (Ft/kg) VMPL (Ft/fő) 1 600 1,00 750 2 2,10 1,10 825 3 3,30 1,20 900 4 4,20 0,90 675 5 5,00 0,80 6 5,65 0,65 488 Készítette: Erdélyi Tamás

107 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Bérkülönbségek okai: - eltérő munkatermelékenység a különböző foglalkozási ágakban, - kellemetlen szakmák - magasabb bérek, kellemes szakmák - alacsonyabb bérek, - társadalmi értékítéletek, - magasabb szakképzettség, - kivételes tehetségek, - munkaerő területi inmobilitása, - társadalmi felfogás. Készítette: Erdélyi Tamás

108 Készítette: Erdélyi Tamás
D) A bérek és a munkakereslet nem kompetitív piaci viszonyok között - minimum bér, - munkakínálat korlátozása, - monopolhelyzetek, - munkabér alsó korlátja és felső határa. Készítette: Erdélyi Tamás

109 Készítette: Erdélyi Tamás
17. Melyek a tőkepiac főbb jellemzői? Mutassa be a reálkamatlábat és nominális kamatlábat! Milyen főbb értékpapír típusokat különböztetünk meg? Készítette: Erdélyi Tamás

110 Készítette: Erdélyi Tamás
A tőke és piaca Forma szerint Reáltőke Nominál, vagy kölcsöntőke Megjelenés szerint Gépek Berendezések Anyagok Pénz Értékpapír Piac Eszközpiac Pénzpiac Tőkepiac Értékpapírpiac Készítette: Erdélyi Tamás

111 Készítette: Erdélyi Tamás
Pénzügyi piacok Pénzpiac - kereskedelmi váltó, - kincstárjegy, - rövid lejáratú bankbetét, - rövid lejáratú bankhitel, - rövid lejáratú letéti jegy. Tőkepiac - hosszú lejáratú bankbetét, - hosszú lejáratú bankhitel, - kötvények, - részvények, - záloglevelek. Készítette: Erdélyi Tamás

112 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Bankhitelek, bankbetétek Megtakarítók betét betéti kamat Bank hitel hitelkamat Beruházók kamatrés - kamatláb (k) Nominális kamatláb Reálkamatláb = nominális kamatláb – inflációs ráta A kölcsöntőke keresletét a tőke határtermelékenysége határozza meg! Készítette: Erdélyi Tamás

113 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Értékpapírtípusok: 1. váltó Jellemzői - fizetési ígérvény, vagy felszólítás, - rövid lejáratú, forgatható. Típusai - saját váltó, - idegen váltó. - váltóforgatás - váltóleszámítolás Készítette: Erdélyi Tamás

114 Készítette: Erdélyi Tamás
2. állampapírok Jellemzői - az állam adósságát megtestesítő értékpapír Típusai - államkötvény, - kincstárjegy. 3. kötvény Jellemzői - hitelviszonyt testesít meg, - hosszú lejáratú, fix kamatozású. névérték kibocsátási ár árfolyam Készítette: Erdélyi Tamás

115 Készítette: Erdélyi Tamás
4. záloglevél 5. részvény Jellemzői - tulajdonosi jogot testesít meg, - lejárat nélküli. névérték kibocsátási érték árfolyam reáltőke fiktív tőke osztalék portfolió Készítette: Erdélyi Tamás

116 Készítette: Erdélyi Tamás
Részvények csoportosítása Forgalomképesség alapján Tagsági jogok alapján Elsőbbségi részvény Bemutatóra szóló részvény - osztalék nagysága rögzített, - a részvény alaptípusa, - kisebb mértékű, - szabadon átruházható. - a többi osztalékot megelőzően fizetik. Névre szóló részvény Törzsrészvény - korlátozottan forgalomképes, - a részvény alaptípusa, - az osztalék nagysága függ a vállalat eredményességétől - átruházható. Készítette: Erdélyi Tamás

117 Készítette: Erdélyi Tamás
D) Elsődleges értékpapírpiac E) Másodlagos értékpapírpiac F) Értéktőzsde - azonnali (prompt) ügylet, - határidős (termin) ügylet, - spekulációs ügylet: - hausse ügylet (árfolyam emelkedésre számít), - baisse ügylet (árfolyamcsökkenésre számít). G) Reáltőke piaca Készítette: Erdélyi Tamás

118 Készítette: Erdélyi Tamás
18. Melyek a tőkebefektetések értékelésének módszerei? Mit jelent a pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték? Hogyan határozható meg a nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb? Készítette: Erdélyi Tamás

119 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A befektetést motiváló tényezők - értékmegőrzés, illetve gyarapítás, - folyó jövedelemszerzés. B) Az idő szerepe - jelenérték - nettó jelenérték - jövőérték - belső kamatláb Készítette: Erdélyi Tamás

120 Készítette: Erdélyi Tamás
C) Vagyonértékelés módszerei - jövedelemtermelő képessége alapján, - könyvszerinti érték alapján, - egyenkénti eszközértékelés alapján. Készítette: Erdélyi Tamás

121 Készítette: Erdélyi Tamás
19. Mik a földpiac sajátosságai? Jellemezze a különbözeti és az abszolút földjáradékot! Hogyan történik a föld árának meghatározódása? Készítette: Erdélyi Tamás

122 Készítette: Erdélyi Tamás
A) A föld kereslete - a határtermék bevételi görbéje határozza meg, - származékos kereslet. B) A föld kínálata - állandó. C) A járadék Készítette: Erdélyi Tamás

123 Készítette: Erdélyi Tamás
D) Különbözeti földjáradék (Ricardo) - I. számú különbözeti járadék - II. számú különbözeti (intenzitási) járadék - helyzeti járadék E) Abszolút földjáradék (Say) F) A föld árának meghatározása Készítette: Erdélyi Tamás

124 Készítette: Erdélyi Tamás
20. A gazdasági tevékenység egyéni és társadalmi megítélése. A közjavak, vegyes javak és magánjavak. A közjavak kereslete és kínálata. Készítette: Erdélyi Tamás

125 Készítette: Erdélyi Tamás
B) Pareto optimum C) Piaci elégtelenség D) A gazdasági tevékenység egyéni és társadalmi megítélése - egyéni határköltség (Marginal Private Cost) - egyéni határhaszon (Marginal Private Benefit) - társadalmi határköltség (Marginal Social Cost) - társadalmi határhaszon (Marginal Social Benefit) - negatív externália esetén MPC < MSC Készítette: Erdélyi Tamás

126 Készítette: Erdélyi Tamás
- társadalmilag hatékony erőforrás-felhasználás kritériuma MSB = MSC - a piaci és társadalmi egyensúly negatív külső hatás esetén MSC p q Vegyi üzem termelése EC MU MC qp MSU qt EB Készítette: Erdélyi Tamás

127 Készítette: Erdélyi Tamás
E) Magánjavak - elosztása piaci mechanizmuson keresztül, - korlátozott a mennyiségük, - fogyasztásból való kizárás lehetősége, - rivalizálás a fogyasztók között, - a haszon a fogyasztónál jelentkezik. F) Közjavak - kollektív fogyasztás jellemzi, - fogyasztásának társadalmi haszna van, - fogyasztásából nem zárható ki senki, Készítette: Erdélyi Tamás

128 Készítette: Erdélyi Tamás
- mennyiségük nem korlátozott, - nincs rivalizálás a fogyasztók között. G) Vegyes javak 1. csoport - nincs kizárás, - készletük korlátolt, - rivalizálás. 2. csoport - készletük minimálisan korlátolt, - kizárhatóság, - rivalizálás, de nem szükségszerűen. pl.: autópálya, felsőoktatás, stb. pl.: kábeltévé, metró, mozi, stb. Készítette: Erdélyi Tamás

129 Készítette: Erdélyi Tamás
H) A közjavak kereslete és kínálata A közjavaknak nincs piaci keresletük és kínálatuk. - jellegüknél fogva költségesek, - nagy a tőkeigényük és magas az állandó költségek aránya, - sokáig működnek, így a megtérülésük lassú, - nem lehet, illetve nehéz azonosítani a fogyasztókat, - kizárás nem megvalósítható. Készítette: Erdélyi Tamás

130 Készítette: Erdélyi Tamás
21. A pozitív és negatív externáliák. A külső gazdasági hatások internalizálása. A Coase tétel. Készítette: Erdélyi Tamás

131 Készítette: Erdélyi Tamás
A) Externáliák 1. termelési externáliák - pozitív termelési externáliák - negatív termelési externáliák 2. fogyasztói externáliák - pozitív fogyasztói externáliák - negatív fogyasztói externáliák Készítette: Erdélyi Tamás

132 Készítette: Erdélyi Tamás
B) Jóléti közgazdasági iskola (A. C. Pigou) - externáliák internalizálása - negatív externális hatásokat okozó tevékenységek megadóztatása - pozitív externális hatásokat okozó tevékenységek támogatása C) Jogi-közgazdasági iskola (R. Coase) - tulajdonjogok tisztázatlansága Készítette: Erdélyi Tamás

133 Készítette: Erdélyi Tamás
D) Internalizálások szintjei 1. önkéntes megállapodás az érintett felek között 2. vállalatok egyesülése 3. jogi eszközök alkalmazása 4. kényszerű kártalanítás 5. adminisztratív intézkedések 6. adók és támogatások eszköze E) Környezetszennyezés Készítette: Erdélyi Tamás

134 Készítette: Erdélyi Tamás
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Készítette: Erdélyi Tamás


Letölteni ppt "Készítette: Erdélyi Tamás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések