Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Erdélyi Tamás ERDÉLYI TAMÁS 37/518-318.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Erdélyi Tamás ERDÉLYI TAMÁS 37/518-318."— Előadás másolata:

1 Készítette: Erdélyi Tamás ERDÉLYI TAMÁS TERDELYI@MAIL.GYFK.HU 37/518-318

2 Készítette: Erdélyi Tamás MIKROÖKONÓMIA

3 Készítette: Erdélyi Tamás 1. Mutassa be a közgazdaságtan alapvető fogalmait (termelési tényezők, termelési lehetőségek határa, gazdasági szereplők, gazdaságkoordináció típusai, a közgazdaságtan alapkérdései)!

4 Készítette: Erdélyi Tamás A) A közgazdaságtan tárgya C) A közgazdaságtan alapkérdései - MIT termeljenek? - HOGYAN termeljenek? - KINEK termeljenek? D) A termelési tényezők: - a természet, - a munka, - a tőke, - a vállalkozó. B) Szűkösség és gazdálkodás

5 Készítette: Erdélyi Tamás E) Termelési lehetőségek határa F) Pareto-hatékonyság P Q S Élelmiszer Gép E F G

6 Készítette: Erdélyi Tamás G) Gazdasági szereplők: - háztartás, - üzleti szervezet, - az állam. H) Specializáció I) Munkamegosztás J) Kooperáció K) A gazdaságkoordináció és alaptípusai: - etikai koordináció, - agresszív koordináció, - piaci koordináció, - bürokratikus koordináció, - vegyes koordináció.

7 Készítette: Erdélyi Tamás 2. Ismertesse a piaci kereslet és kínálat fogalmát, a piaci mechanizmus működését! Mutassa be a Marshall-keresztet és a piaci egyensúly kialakulását! Melyek a keresleti és kínálati függvények mozgását meghatározó tényezők? Hogyan mutatható be az időtávok szerepe az egyensúly kialakulásában?

8 Készítette: Erdélyi Tamás A) A piac fogalma B) A piac elemei: - kereslet, - kínálat, - ár, - jövedelem. C) A piaci szereplők: - vásárlók, - eladók, - állam, állami intézmények.

9 Készítette: Erdélyi Tamás D) A piaci szereplők közös jellemzői: - racionális gazdasági cselekvés, - önérdek, - gazdasági hatékonyság.

10 Készítette: Erdélyi Tamás A keresleti függvény d: demand (kereslet) p2p2 p1p1 Q1Q1 Q2Q2 d

11 Készítette: Erdélyi Tamás s: supply (kínálat) p Q s p2p2 p1p1 Q1Q1 Q2Q2 A kínálati függvény

12 Készítette: Erdélyi Tamás p Q d s p1p1 p2p2 pEpE Q2Q2 Q2’Q2’ Q1Q1 Q1’Q1’ QEQE S > D Marshall-kereszt

13 Készítette: Erdélyi Tamás E) Mikroökonómiai időtáv: - piaci időtáv, - rövid táv, - hosszú táv.

14 Készítette: Erdélyi Tamás 3. Miben különbözik egymástól a hasznosság kardinális és ordinális szemlélete? Mit jelent a határhaszon elmélet? Ismertesse Gossen I. és II. törvényét!

15 Készítette: Erdélyi Tamás B) A hasznosság kardinális megközelítése C) A hasznosság ordinális megközelítése A hasznosság kardinális megközelítése. A határhaszon elmélet D) Hasznossági függvény A) Hasznosság

16 Készítette: Erdélyi Tamás B) Határhaszon (Marginal Utility) U Q TU MU Összhaszon és határhaszon függvények Telítettségi pont, TU max MU = 0

17 Készítette: Erdélyi Tamás C) Gossen I. törvénye (csökkenő határhaszon elve) F) Gossen II. törvénye D) Feláldozott haszon E) Nyert haszon

18 Készítette: Erdélyi Tamás 4. Ismertesse a közömbösségi görbék rendszerét!

19 Készítette: Erdélyi Tamás A) A hasznosság ordinális szemlélete B) A fogyasztói döntések alapfeltevései: - a választás tárgyát a fogyasztói kosarak képezik, - a választás célja a hasznosság maximalizálása, - minden jószág homogén és tökéletesen osztható, - a fogyasztó teljes körűen informált, - a fogyasztó racionális és szuverén, - nem vesszük figyelembe az időtényezőt.

20 Készítette: Erdélyi Tamás C) Preferencia viszonyok két jószágkosár összehasonlításakor: - szigorúan preferált, - gyengén preferált, - közömbös.

21 Készítette: Erdélyi Tamás D) A preferenciarendezés axiómái: - teljesség elve, - reflexivitás követelménye, - tranzitivitás követelménye, - dominancia elve. E) Közömbösségi görbe F) Közömbösségi térkép

22 Készítette: Erdélyi Tamás Közömbösségi görbe U1U1 U2U2 U3U3

23 Készítette: Erdélyi Tamás E) A közömbösségi görbék jellemzői: - nem metszhetik egymást, - negatív meredekségűek, - konvexek, - minél távolabb helyezkednek el az origótól, annál preferáltabbak. F) Helyettesítési ráta (Rate of Substitution) G) Helyettesítés határrátája (Marginal Rate of Substitution)

24 Készítette: Erdélyi Tamás Közömbösségi görbe ΔYΔY ΔXΔX U1U1

25 Készítette: Erdélyi Tamás H) Különleges alakú közömbösségi görbék Egymást helyettesítő termékek Vaj Margarin Közömbös termékek Napernyő Benzin Egymást kiegészítő termékek Bal cipő Jobb cipő

26 Készítette: Erdélyi Tamás Egyszerű feladat A B

27 Készítette: Erdélyi Tamás 5. Mit mutat meg a háztartások költségvetési korlátja? Mutassa be a fogyasztó optimális választását a költségvetési korlát és a közömbösségi görbék rendszerének segítségével!

28 Készítette: Erdélyi Tamás A) A költségvetési egyenes - képlete - meredeksége - a költségvetési egyenes helyzete függ: - a fogyasztó jövedelmétől, - a két termék árarányától. B) A fogyasztó racionális választása =>

29 Készítette: Erdélyi Tamás Költségvetési egyenes pypy pXpX

30 Készítette: Erdélyi Tamás Költségvetési egyenes elmozdulása a jövedelem változás hatására

31 Készítette: Erdélyi Tamás Költségvetési egyenes elmozdulása az árváltozás hatására

32 Készítette: Erdélyi Tamás A fogyasztó optimális választása U1U1

33 Készítette: Erdélyi Tamás Feladat: Az alábbi diagramon egy fogyasztó közömbösségi térképe található. Ha a fogyasztó jövedelme $100 hetente és az X termék, valamint az Y termék ára $5, mennyi lesz a fogyasztó optimális választása X és Y termékből?

34 Készítette: Erdélyi Tamás Miként alakul az X és Y termék mennyisége a fogyasztói kosárban, ha a fogyasztó jövedelme $150-re emelkedik?

35 Készítette: Erdélyi Tamás Miként alakul az X és Y termék mennyisége a fogyasztói kosárban, ha a fogyasztó jövedelme $150, de az X termék ára $2,5-re csökken?

36 Készítette: Erdélyi Tamás

37 6. Hogyan történik az ICC, a PCC és az Engel- görbe levezetése, és mi a mikroökonómiai jelentősége? Mik az inferior és a Giffen-javak? Mutassa be a paradox árhatásokat!

38 Készítette: Erdélyi Tamás A) Jövedelem-fogyasztás görbe (Income Consumption Curve) B) Engel-görbe C) Ár-fogyasztás görbe (Price Consumption Curve) D) Egyéni keresleti görbe E) Inferior javak G) Paradox árhatások: - sznob hatás, - spekulációs hatás, - Veblen-hatás, - Giffen-hatás. F) Giffen-javak

39 Készítette: Erdélyi Tamás Hatásfelbontás U0U0 e0e0 e1e1 e’e’ A B C x0x0 x1x1 HHJH TH

40 Készítette: Erdélyi Tamás 7. Mit jelent a kereslet árrugalmassága, jövedelem-rugalmassága és kereszt- árrugalmassága?

41 Készítette: Erdélyi Tamás A) Extern fogyasztói hatások: - nyáj-hatás, - sznob-hatás, - Veblen-hatás. B) Keresletrugalmasság C) Keresletet befolyásoló tényezők: - adott termék árváltozása, - másik termék árváltozása, - fogyasztók jövedelem változása.

42 Készítette: Erdélyi Tamás D) A keresletrugalmasság lehet: - kereslet árrugalmassága: - negatív szám, - rugalmas kereslet - rugalmatlan kereslet - egységnyi rugalmasságú - kereslet kereszt-árrugalmassága, - kereslet jövedelem rugalmassága.

43 Készítette: Erdélyi Tamás 8. Mutassa be a termelési függvényt és a termelés technikai összefüggéseit (határtermék, átlagtermék, csökkenő hozadék törvénye)!

44 Készítette: Erdélyi Tamás A) A termelési függvény - általános alakja: Q = F(L,K) B) Rövid távú termelési függvény C) Ceteris paribus D) Határtermék (Marginal Product): - munka határterméke (MP L ): - tőke határterméke (MP K ):

45 Készítette: Erdélyi Tamás TP max MP L Termelési függvény

46 Készítette: Erdélyi Tamás Határtermék, átlagtermék diagram MP = 0 => TP max. MP L AP L

47 Készítette: Erdélyi Tamás E) Átlagtermék (Average Product): - munka átlagterméke (AP L ): - tőke átlagterméke (AP K ): F) Csökkenő hozadék törvénye G) Hosszú távú termelési függvény

48 Készítette: Erdélyi Tamás 9. Értelmezze az isoquant görbék rendszerét és az isocost egyenest! Hogyan történik az optimális tényezőkombináció meghatározása?

49 Készítette: Erdélyi Tamás Egyenlőtermék (isoquant) görbe Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3

50 Készítette: Erdélyi Tamás Q1Q1 A technikai-helyettesítési ráta (RTS) és a technikai helyettesítési határráta (MRTS) bemutatása KK LL C) Technikai helyettesítés határrátája (Marginal Rate of Technical Substitution)

51 Készítette: Erdélyi Tamás Egyenlőköltség egyenes TC = K·p K +L·p L => pKpK pLpL

52 Készítette: Erdélyi Tamás Optimális tényezőkombináció E) Optimális tényezőkombináció Q1Q1

53 Készítette: Erdélyi Tamás 10. A vállalkozások költségei és a költségfüggvények. A bruttó, a számviteli és a gazdasági profit

54 Készítette: Erdélyi Tamás A) Ráfordítás B) Költség C) Profit - Veszteség - Számviteli költség:Folyó költség + Amortizáció - Folyó költség - Gazdasági költség - Alternatív költség:pl.: kamat, saját munkabér - Normál profit - Explicit költség D) Költségek

55 Készítette: Erdélyi Tamás - Implicit költség - Változó költség (Variable Cost): - Állandó Költség (Fix Cost) - lineáris, - degresszív, - progresszív. E) Bevétel és profit - árbevétel: - Bruttó profit: Árbevétel - Folyó költségek - Számviteli profit: Árbevétel - Számviteli költségek - Gazdasági profit: Árbevétel - Gazdasági költség

56 Készítette: Erdélyi Tamás - Teljes költség (Total Cost): TC = FC + VC - Átlagköltség: - Határköltség: Rövid távú költségfüggvények

57 Készítette: Erdélyi Tamás FC, VC, TC TC VC FC Q

58 Készítette: Erdélyi Tamás Q Költség MC ATC AVC AFC

59 Készítette: Erdélyi Tamás G) Hosszú távú költségfüggvények Q AC LAC SAC SAC: Rövid távú költségfüggvény LAC: Hosszú távú költségfüggvény

60 Készítette: Erdélyi Tamás 11. A tökéletes versenypiac jellemzői. Profitmaximalizálás a kompetitív piacon. A kínálati görbe származtatása. A veszteségminimalizáló stratégia: az üzembezárási és a fedezeti pont.

61 Készítette: Erdélyi Tamás A) A piaci versenyhelyzet két szélsőséges formája: - tökéletes verseny, - monopólium. B) Egy termék piacának jellegét, formáját meghatározó tényezők: - piaci szereplők száma, nagysága, - piacra lépés feltételei, - termék jellege, - piaci szereplők befolyása az árak alakulására, - információhoz való hozzájutás lehetősége.

62 Készítette: Erdélyi Tamás C) Piaci formák:- tökéletes versenypiac, - monopolpiac. D) Tökéletes versenypiac jellemzői: - korlátlan számú termelő és vevő, - piacra való szabad be- és kilépés, - homogén, egymást helyettesíthető termékek, - az ár a szereplőktől független külső adottság, - szabad információáramlás. E) Határbevétel (Marginal Revenue): F) Átlagbevétel (Average Revenue):

63 Készítette: Erdélyi Tamás G) Csak a tökéletes versenyhelyzet esetén!: MR = p = AR H) Versenyző vállalat profitmaximalizálásának a feltétele: MC = MR(p) Q Költség MC ATC AVC AFC

64 Készítette: Erdélyi Tamás I) Kompetitív vállalat fedezeti pontja: MC = p = ATC min Q Költség MC ATC AVC AFC

65 Készítette: Erdélyi Tamás J) Kompetitív vállalat üzembezárási pontja: MC = p = AVC min Q Költség MC ATC AVC AFC

66 Készítette: Erdélyi Tamás K) Veszteségminimalizáló zóna L) Kínálati görbe származtatása Q Költség MC ATC AVC AFC

67 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055 185 2110 3130 4160 5210 6280 A határköltség és határbevétel értelmezése

68 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055- 18530 211025 313020 416030 521050 628070

69 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055-0 1853050 211025100 313020150 416030200 521050250 628070300

70 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055-0- 1853050 21102510050 31302015050 41603020050 52105025050 62807030050

71 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055-0-- 1853050 20 2110251005025 3130201505030 4160302005020 521050250500 62807030050-20

72 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055-0-- 1853050 20-35 2110251005025-10 313020150503020 416030200502040 52105025050040 62807030050-2020

73 Készítette: Erdélyi Tamás Termék mennyiség KöltségHatárköltség (MC) BevételHatárbevétel (MR) Határprofit (MΠ) Összprofit 055-0-- 1853050 20-35 2110251005025-10 313020150503020 416030200502040 52105025050040 62807030050-2020

74 Készítette: Erdélyi Tamás 12. Ismertesse a monopólium kialakulásának okait! Mutassa be a természetes monopóliumot! Jellemezze a monopolpiacot!

75 Készítette: Erdélyi Tamás A) A monopólium kialakulásának okai: - a minimálisan hatékony méret nagy a piac méretéhez viszonyítva, - egy iparág vállalatai összeállnak, - történeti fejlődés véletlene folytán. B) A monopolpiac jellemzői: - a piacon egyetlen vállalat van jelen, - a terméket egy vállalat állítja elő, - a termék mással nem helyettesíthető, - a piacra más vállalat képtelen belépni, - a termék áráról a vállalat dönt, - a monopol vállalat birtokolja az összes információt.

76 Készítette: Erdélyi Tamás C) A természetes monopólium D MR qmqm pmpm papa qaqa q0q0 qsqs 2q 0 LMC M LAC 2V LAC M

77 Készítette: Erdélyi Tamás D) Az oligopolpiac jellemzői: - néhány vállalat működik a termék piacán, - a vállalatok kölcsönösen függnek egymástól, - a vállalatok árkövetők (áralakító szerepük korlátozott). E) Piaci erő: - Herfindahl index - Lerner index - koncentrációs ráta

78 Készítette: Erdélyi Tamás F) Monopszónia, oligopszónia G) Cournot-duopólium - a vállalatokat belépési korlát védi a versenytől, - a vállalatok ismerik a piaci keresleti görbét, - mindkét vállalat úgy véli, hogy a másik változatlanul tartja kibocsátási szintjét a döntés pillanatában, - döntéseiket egyidőben hozzák meg.

79 Készítette: Erdélyi Tamás H) Stackelberg-duopólium - vezető vállalat: saját kibocsátási döntésével befolyásolni tudja a többi vállalatot, - követő vállalat: változatlannak tartja a versenytársak kibocsátását, - a vezető vállalat ismeri a másik vállalat reakciófüggvényét és az információt beépíti a döntésébe, - a döntést a vállalatok egyidejűleg és egymástól függetlenül hozzák meg döntéseiket, - a vezető vállalat növelheti piaci részesedését,

80 Készítette: Erdélyi Tamás I) Chamberlin-duopólium - mindkét vállalat ismeri a másik vállalat reakciófüggvényét és azt beépíti a sajátjába, - mindkét vállalat vezetőként viselkedik.

81 Készítette: Erdélyi Tamás J) Duopol együttműködés fogoly dilemmája 2. vállalat betartja a szerződést nem tartja be a szerződést 1. vállalat betartja 4,510,1 -2,25 4,5 nem tartja be -2,250 10,10 Kooperáció nélkül a domináns egyensúly, ha egyik sem tartja be a stratégiát.

82 Készítette: Erdélyi Tamás 13. Mutassa be a monopólium profitmaximalizáló tevékenységét! Mit jelent a monopólium tevékenységéből eredő jóléti veszteség? Melyek az árdiszkrimináció formái?

83 Készítette: Erdélyi Tamás P D TR Q

84 Készítette: Erdélyi Tamás TR Q TR max D MR

85 Készítette: Erdélyi Tamás A) A monopólium profitmaximalizálási feltétele: MC = MR - a monopólium költségfüggvénye megegyezik a versenyző vállalat költségfüggvényével! - a monopólium keresleti függvénye megegyezik a piaci keresleti függvénnyel! - monopólium esetén: MR < p

86 Készítette: Erdélyi Tamás B) A monopólium pozitív profitja q1q1 P1P1 C MC ATC AVC q C, P d=D MR

87 Készítette: Erdélyi Tamás

88 d d P x P n-1 x n-1 pnpn xnxn x1x1 p1p1 C) Fogyasztói többlet

89 Készítette: Erdélyi Tamás C) A monopólium holtteher-vesztesége P Q LMC qmqm PMPM

90 Készítette: Erdélyi Tamás D) Árdiszkrimináció - elsőfokú (tökéletes) árdiszkrimináció: különböző egységeket, különböző árakon, de az árak vevőnként különböznek - másodfokú árdiszkrimináció: különböző egységeket, különböző árakon, de ugyanazért a mennyiségért, ugyanazt az árat kell fizetni, - harmadfokú árdiszkrimináció: különböző egységek, különböző árakon, de ugyanaz az ember az eladott mennyiség minden egységét azonos áron kapja.

91 Készítette: Erdélyi Tamás 14. Hasonlítsa össze a kompetitív piacon lévő vállalkozást a monopóliummal, a kibocsátás, a profit, az árak és a jóléti hatások szempontjából.

92 Készítette: Erdélyi Tamás 15. A termelési tényezők piaca. A termelési tényezők keresletét meghatározó tényezők. Az optimális tényezőkombináció.

93 Készítette: Erdélyi Tamás A) A termelési tényezők:- természeti erőforrások, - munka, - tőke, - vállalkozó. Termelési tényezők Elsődleges termelési tényezők - természeti erőforrások, - munka. Tőketényezők - termelt tőkejavak, -pénz és értékpapír.

94 Készítette: Erdélyi Tamás Vállalatok Háztartások kereslet kínálat PIAC Termékpiac Termelési tényezők piaca

95 Készítette: Erdélyi Tamás B) A termelési tényezők kereslete - input felhasználás növelésének kritériuma: MFC = VMP F - a keresletet a határtermék piaci értéke határozza meg, - a keresleti függvény elemei: - a termelési tényező határtermelékenysége, - a termelt termék ára, - a termelési tényezők határköltsége. - származékos kereslet - együttes kereslet

96 Készítette: Erdélyi Tamás E) Az optimális tényezőkombináció kritériuma F) A termelési tényező keresletét befolyásoló tényezők: - helyettesítő termelési tényező relatív ár és hatékonyság változása, G) Termelési tényezők szűkösen állnak rendelkezésre => piaca sohasem tisztán kompetitív H) Termelési tényezők kínálata

97 Készítette: Erdélyi Tamás 16. A munkapiac jellemzése. A munkapiac keresletét és kínálatát meghatározó tényezők. A bérkülönbségek okai.

98 Készítette: Erdélyi Tamás Munkapiac Kereslet Kínálat Munkáltató Munkavállaló

99 Készítette: Erdélyi Tamás

100 A) Munkakínálat a) szabadidő és munka dilemmája: b) nominálbér, c) reálbér, d) reálbér index = - cél a jólét maximalizálása

101 Készítette: Erdélyi Tamás Az egyéni munkakínálati görbe Munkakínálat (L S ) Munkabér (W) erősebb jövedelemhatás erősebb helyettesítési hatás

102 Készítette: Erdélyi Tamás - munkakínálat béren kívüli tényezői: - nők munkaerő állományban való részvétele, - közösségbe kerülés lehetősége, - egyéb elfoglaltság időigénye, - munkakereslet. B) Munkakereslet a) származékos kereslet, c) munka határterméke d) határtermék bevétel b) termelési tényezők kereslete együttes kereslet, - függ a termelési tényezők mennyiségétől - munka minőségétől

103 Készítette: Erdélyi Tamás L (fő)P L (Ft/fő)Q (kg)MP L (kg/fő)P (Ft/kg)VMP L (Ft/fő) 16001,00 26002,10 36003,30 46004,20 56005,00 66005,65

104 Készítette: Erdélyi Tamás L (fő)P L (Ft/fő)Q (kg)MP L (kg/fő)P (Ft/kg)VMP L (Ft/fő) 16001,00 26002,101,10 36003,301,20 46004,200,90 56005,000,80 66005,650,65

105 Készítette: Erdélyi Tamás L (fő)P L (Ft/fő)Q (kg)MP L (kg/fő)P (Ft/kg)VMP L (Ft/fő) 16001,00 750 26002,101,10750 36003,301,20750 46004,200,90750 56005,000,80750 66005,650,65750

106 Készítette: Erdélyi Tamás L (fő)P L (Ft/fő)Q (kg)MP L (kg/fő)P (Ft/kg)VMP L (Ft/fő) 16001,00 750 26002,101,10750825 36003,301,20750900 46004,200,90750675 56005,000,80750600 6 5,650,65750488

107 Készítette: Erdélyi Tamás C) Bérkülönbségek okai: - eltérő munkatermelékenység a különböző foglalkozási ágakban, - kellemetlen szakmák - magasabb bérek, kellemes szakmák - alacsonyabb bérek, - társadalmi értékítéletek, - magasabb szakképzettség, - kivételes tehetségek, - munkaerő területi inmobilitása, - társadalmi felfogás.

108 Készítette: Erdélyi Tamás D) A bérek és a munkakereslet nem kompetitív piaci viszonyok között - minimum bér, - munkakínálat korlátozása, - monopolhelyzetek, - munkabér alsó korlátja és felső határa.

109 Készítette: Erdélyi Tamás 17. Melyek a tőkepiac főbb jellemzői? Mutassa be a reálkamatlábat és nominális kamatlábat! Milyen főbb értékpapír típusokat különböztetünk meg?

110 Készítette: Erdélyi Tamás A tőke és piaca Forma szerint Reáltőke Nominál, vagy kölcsöntőke Megjelenés szerint Gépek Berendezések Anyagok Pénz Értékpapír Piac Eszközpiac Pénzpiac Tőkepiac Értékpapírpiac

111 Készítette: Erdélyi Tamás Pénzügyi piacok Pénzpiac - kereskedelmi váltó, - kincstárjegy, - rövid lejáratú bankbetét, - rövid lejáratú bankhitel, - rövid lejáratú letéti jegy. Tőkepiac - hosszú lejáratú bankbetét, - hosszú lejáratú bankhitel, - kötvények, - részvények, - záloglevelek.

112 Készítette: Erdélyi Tamás A) Bankhitelek, bankbetétekMegtakarítók betét betéti kamat Bank hitel hitelkamat Beruházók kamatrés - kamatláb (k) A kölcsöntőke keresletét a tőke határtermelékenysége határozza meg! Nominális kamatláb Reálkamatláb = nominális kamatláb – inflációs ráta

113 Készítette: Erdélyi Tamás C) Értékpapírtípusok: 1. váltó Jellemzői - fizetési ígérvény, vagy felszólítás, - rövid lejáratú, forgatható. Típusai - saját váltó, - idegen váltó. - váltóforgatás - váltóleszámítolás

114 Készítette: Erdélyi Tamás 2. állampapírok Jellemzői - az állam adósságát megtestesítő értékpapír Típusai - államkötvény, - kincstárjegy. 3. kötvény Jellemzői - hitelviszonyt testesít meg, - hosszú lejáratú, fix kamatozású. névértékkibocsátási árárfolyam

115 Készítette: Erdélyi Tamás 4. záloglevél 5. részvény Jellemzői - tulajdonosi jogot testesít meg, - lejárat nélküli. névértékkibocsátási értékárfolyam reáltőkefiktív tőkeosztalékportfolió

116 Készítette: Erdélyi Tamás Részvények csoportosítása Forgalomképesség alapjánTagsági jogok alapján Bemutatóra szóló részvény Névre szóló részvény Elsőbbségi részvény Törzsrészvény - a részvény alaptípusa, - szabadon átruházható. - korlátozottan forgalomképes, - átruházható. - osztalék nagysága rögzített, - kisebb mértékű, - a többi osztalékot megelőzően fizetik. - a részvény alaptípusa, - az osztalék nagysága függ a vállalat eredményességétől

117 Készítette: Erdélyi Tamás D) Elsődleges értékpapírpiac E) Másodlagos értékpapírpiac F) Értéktőzsde - azonnali (prompt) ügylet, - határidős (termin) ügylet, - spekulációs ügylet: - hausse ügylet (árfolyam emelkedésre számít), - baisse ügylet (árfolyamcsökkenésre számít). G) Reáltőke piaca

118 Készítette: Erdélyi Tamás 18. Melyek a tőkebefektetések értékelésének módszerei? Mit jelent a pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték? Hogyan határozható meg a nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb?

119 Készítette: Erdélyi Tamás A) A befektetést motiváló tényezők - értékmegőrzés, illetve gyarapítás, - folyó jövedelemszerzés. B) Az idő szerepe - jelenérték - nettó jelenérték - jövőérték - belső kamatláb

120 Készítette: Erdélyi Tamás C) Vagyonértékelés módszerei - jövedelemtermelő képessége alapján, - könyvszerinti érték alapján, - egyenkénti eszközértékelés alapján.

121 Készítette: Erdélyi Tamás 19. Mik a földpiac sajátosságai? Jellemezze a különbözeti és az abszolút földjáradékot! Hogyan történik a föld árának meghatározódása?

122 Készítette: Erdélyi Tamás A) A föld kereslete - a határtermék bevételi görbéje határozza meg, - származékos kereslet. B) A föld kínálata - állandó. C) A járadék

123 Készítette: Erdélyi Tamás D) Különbözeti földjáradék (Ricardo) - I. számú különbözeti járadék - II. számú különbözeti (intenzitási) járadék - helyzeti járadék E) Abszolút földjáradék (Say) F) A föld árának meghatározása

124 Készítette: Erdélyi Tamás 20. A gazdasági tevékenység egyéni és társadalmi megítélése. A közjavak, vegyes javak és magánjavak. A közjavak kereslete és kínálata.

125 Készítette: Erdélyi Tamás B) Pareto optimum C) Piaci elégtelenség D) A gazdasági tevékenység egyéni és társadalmi megítélése - társadalmi határköltség (Marginal Social Cost) - társadalmi határhaszon (Marginal Social Benefit) - negatív externália esetén MPC < MSC - egyéni határhaszon (Marginal Private Benefit) - egyéni határköltség (Marginal Private Cost)

126 Készítette: Erdélyi Tamás - társadalmilag hatékony erőforrás-felhasználás kritériuma MSB = MSC - a piaci és társadalmi egyensúly negatív külső hatás esetén MC MU MSC EC MSU EB p q Vegyi üzem termelése qt qp

127 Készítette: Erdélyi Tamás E) Magánjavak - elosztása piaci mechanizmuson keresztül, - korlátozott a mennyiségük, - fogyasztásból való kizárás lehetősége, - rivalizálás a fogyasztók között, - a haszon a fogyasztónál jelentkezik. F) Közjavak - kollektív fogyasztás jellemzi, - fogyasztásának társadalmi haszna van, - fogyasztásából nem zárható ki senki,

128 Készítette: Erdélyi Tamás - mennyiségük nem korlátozott, - nincs rivalizálás a fogyasztók között. G) Vegyes javak 1. csoport - nincs kizárás, - készletük korlátolt, - rivalizálás. 2. csoport - készletük minimálisan korlátolt, - kizárhatóság, - rivalizálás, de nem szükségszerűen. pl.: kábeltévé, metró, mozi, stb.pl.: autópálya, felsőoktatás, stb.

129 Készítette: Erdélyi Tamás H) A közjavak kereslete és kínálata A közjavaknak nincs piaci keresletük és kínálatuk. - jellegüknél fogva költségesek, - nagy a tőkeigényük és magas az állandó költségek aránya, - sokáig működnek, így a megtérülésük lassú, - nem lehet, illetve nehéz azonosítani a fogyasztókat, - kizárás nem megvalósítható.

130 Készítette: Erdélyi Tamás 21. A pozitív és negatív externáliák. A külső gazdasági hatások internalizálása. A Coase tétel.

131 Készítette: Erdélyi Tamás A) Externáliák 1. termelési externáliák - pozitív termelési externáliák - negatív termelési externáliák 2. fogyasztói externáliák - pozitív fogyasztói externáliák - negatív fogyasztói externáliák

132 Készítette: Erdélyi Tamás B) Jóléti közgazdasági iskola (A. C. Pigou) C) Jogi-közgazdasági iskola (R. Coase) - externáliák internalizálása - negatív externális hatásokat okozó tevékenységek megadóztatása - pozitív externális hatásokat okozó tevékenységek támogatása - tulajdonjogok tisztázatlansága

133 Készítette: Erdélyi Tamás D) Internalizálások szintjei 1. önkéntes megállapodás az érintett felek között 2. vállalatok egyesülése 3. jogi eszközök alkalmazása 4. kényszerű kártalanítás 5. adminisztratív intézkedések 6. adók és támogatások eszköze E) Környezetszennyezés

134 Készítette: Erdélyi Tamás KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Készítette: Erdélyi Tamás ERDÉLYI TAMÁS 37/518-318."

Hasonló előadás


Google Hirdetések