Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tessedik Sámuel Főiskola Mikroökonómia Gödör Zsuzsanna főiskolai adjunktus Gazdaságtudományi Intézet 102. szoba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tessedik Sámuel Főiskola Mikroökonómia Gödör Zsuzsanna főiskolai adjunktus Gazdaságtudományi Intézet 102. szoba"— Előadás másolata:

1 Tessedik Sámuel Főiskola Mikroökonómia Gödör Zsuzsanna főiskolai adjunktus Gazdaságtudományi Intézet 102. szoba godor@zeus.tsf.hu

2 Tematika Piac és piaci mechanizmus A fogyasztói magatartás A kereslet A termelés A termelés költségei A vállalati kínálat tökéletes verseny esetén

3 Irodalom Előadások, szemináriumok anyaga Solt Katalin: Mikroökonómia, TRI -MESTER Bt. 2001. Daruka Magdolna – Simanovszky Zoltán: Mikroökonómia feladatgyűjtemény, TRI -MESTER Bt., Tatabánya 2003.

4 Évközi tanulmányi követelmények Nappali tagozaton a gyakorlatok rendszeres látogatása, legfeljebb a TVSZ szerinti hiányzás lehetséges. Nappali tagozaton a félév folyamán 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, az előre kiírt időpontban. A ZH-ról való hiányzást igazolni kell! Levelező tagozaton nincs külön évközi követelmény.

5 Értékelés módszere Nappali tagozaton az aláírás feltétele a 2 zárthelyi dolgozat megírása, ezekből minimum 17 pont elérése.. A zárthelyi dolgozatokból megszerezhető pontszám 40. Az elért pontszám a kollokviumi jegy kialakításánál is figyelembe vételre kerül. A kreditpontok megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. A számonkérés írásbeli dolgozat formájában történik. Értékelési szempontok: 0-50% elégtelen, 51-63% elégséges, 64-75% közepes, 76-87% jó, 88-100% jeles.

6 Értékelés módszere Levelező tagozaton: A kreditpontok megszerzéséhez legalább elégséges kollokviumi jegy szükséges. Értékelési szempontok: 0-50% elégtelen, 51-63% elégséges, 64-75% közepes, 76-87% jó, 88- 100% jeles. Megajánlott jegy: A félév során előre meghatározott időpontban lehetőség van egy zh megírására, amelynek sikeres teljesítésével megajánlott jegy szerezhető. Az értékelés szempontjai ugyanazok, mint a vizsgaidőszakban.

7 Néhány alapfogalom Exogén változók Endogén változók Optimalizáció alapelve Egyensúly alapelve

8 Termelés Elosztás Csere Fogyasztás Közgazdaságtan - társadalomtudomány Mit, Hogyan, Kinek?? Erőforrás szűkösség; allokáció – gazdálkodási kényszer

9 Gazdasági racionalitás – a szereplők önérdekei határozzák meg magatartásukat. Hatékonyság és optimum  adott ráfordítással max. kibocsátás vagy  adott kibocsátás min. ráfordítás  hatékonyság=eredmény/ráfordítás

10 Munka (Labour) Természeti tényezők (lAnd) Tőkejavak (reáljavak; pénz, értékpapír) (Capital – K) Vállalkozói szolgáltatás (Enterpreneur) Termelési tényezők

11 Koordinációs mechanizmusok Etikai Agresszív Bürokratikus Piaci

12 Tényezői: Áru (szolgáltatás) Pénz Kereslet; egyéni, piaci (Demand function) Kínálat; egyéni, piaci (Supply function) Ár (Price) Jövedelem (Income) A piac és szereplői

13 A keresleti görbe pxpx x 1000 400 6090 Rezervációs ár

14 Marshall-kereszt pxpx x S D pepe xexe pApA xAxA pBpB xBxB túlkínálat túlkereslet egyensúly

15 Komparatív statika – a kínálat változása pxpx x S D pepe xexe p e’ x e’ S’

16 Komparatív statika – a kereslet változása pxpx x S D pepe xexe p e’ D’

17 Piaci formák versenyzői piac monopolista –diszkrimináló monopolista (eltérő – rezervációs – áron) –közönséges monopolista (ugyanazon az áron) árszabályozás pxpx Px*Px* x* x S D Árbevétel téglalap

18 Költségvetési korlát x I/p Y I/p x I=p x. x+p y. y meredekség: -px/py Megvalósítható lehetőségek (költségvetési) halmaza y

19 Költségvetési korlát változása 1. x I/p y I/p x I’=p x. x+p y. y meredekség: -p x /p y y I’/p y I’/p x I’I’ Változik a fogyasztó jövedelme

20 I’I’ Költségvetési korlát változása 2. x I/p y I/p x I’=p x ’. x+p y.y meredekség: -p x ’/p y y I/p x ’ Változik az egyik termék ára

21 Költségvetési korlát változása 3. Adók  Mennyiségi adó  Értékadó  Egyösszegű adó Mennyiségi támogatás Adagolás

22 A fogyasztói magatartás Alapfogalmak: 1.Fogyasztó: gazdasági szereplő, célja saját szükségleteinek kielégítése 2.Szükséglet: valamely jószág megszerzése iránti vágy, hiányérzet, mely cselekvésre késztet, a fogyasztás révén kielégítést nyer 3.Hasznosság: közgazdasági értelemben minden, ami képes a társadalom valamely tagjának szükségletét kielégíteni

23 A fogyasztói magatartás A fogyasztó célja: A fogyasztásból származó hasznosságérzet, -vagyis a szükségletkielégítés fokának - maximalizálása! A racionális fogyasztó tehát cselekedeteivel haszonmaximalizálásra törekszik!

24 A fogyasztói magatartás elméletei Kardinális elmélet 1.A hasznosság mérhető, 2.A mérés tőszámokkal történik, ezek kifejezik a hasznosság fokát 3.Egy termék hasznosságát fejezi ki Ordinális elmélet 1.A hasznosság mérése nem lehetséges, nem is szükséges, 2.A fogyasztó legyen képes összehasonlításra és rangsorolásra (preferenciák) 3.Legalább két terméket hasonlít össze

25 Elfogyasztot t mennyiség Q Teljes haszon TU Határhaszon MU=ΔTU/ΔQ 00 119 2 36 351 464 575 684 791 896 999 10100 1199

26 Elfogyasztott mennyiség Q Teljes haszon TU Határhaszon MU=ΔTU/ΔQ 00- 119 2 36 17 35115 46413 57511 6849 7917 8965 9993 101001 1199

27 Kardinális elmélet Teljes haszon (TU), határhaszon (MU) Gossen I. és II. törvénye TU MU x x x0x0 Telítettségi pont

28

29 A preferencia Fogyasztói kosár Preferenciarendezés tulajdonságai  Szigorúan preferált, gyengén preferált, közömbös  teljes, reflexív, tranzitív (axiómák)

30 A közömbösségi görbe y x U0U0 U1U1 U2U2 y y’ y’’ xx’x’’ A B C

31 A közömbösségi görbék tulajdonságai (Jól viselkedő közömbösségi görbék)  Nem metszhetik, nem érinthetik egymást  Minden ponton átmegy egy görbe  Végtelen sok van egy térben  Folytonos  Ált. negatív meredekség (helyettesíthetőség)  Ált. konvex (az átlag preferálása)

32 Különleges alakú közömbösségi görbék Tökéletesen helyettesítő jószágok Kiegészítő jószágok Konkáv közömbösségi görbék Semleges jószágok Káros jószágok Telítettség

33 Helyettesítési határráta Diszkrét pontok (helyettesítési ráta – RS) Folytonos (nagyon kicsi) elmozdulás (helyettesítési határráta – MRS) Csökkenő és állandó MRS y x A B yy xx MRS= -  y/  x y1y1 y2y2 x1x1 x2x2

34 Optimális választás 1. y x A Költségvetési egyenes Közömbösségi görbék

35 Optimális választás 3. – helyettesítő termékek x2x2 x1x1 Kérdés a költségvetési egyenes és a közömbösségi görbe meredeksége Közömbösségi görbék Költségvetési egyenes A

36 Optimális választás 4. – tökéletes kiegészítés x2x2 x1x1 Közömbösségi görbék Költségvetési egyenes A

37 Jövedelem adó vagy mennyiségi adó p x x+p y y=I (p x +t)x+p y y=I; Tax: tx=R p x x+p y y=I-R; Tax: tx=R x y választás (adó nélkül) választás mennyiségi adó esetén választás jövedelem adó esetén

38 Jövedelem-változás hatása a keresletre y x I x jövedelem-fogyasztási görbe ( ICC) Engel-görbe I1I1 I2I2 I3I3 I1I1 I2I2 I3I3 x’x’’x’’’ Engel-görbe (luxus, normál és inferior jószágok)

39 Árváltozás hatása a keresletre ár-fogyasztási görbe (PCC) egyéni keresleti görbe y x pxpx x p x3 p x2 p x1 x’x’’x’’’ p x3 p x2 p x1 normál és inverz keresleti görbe

40 Egyéni keresleti görbe  Normál hatás (jószág)  Nyáj-hatás  Sznob-hatás  Veblen (minőségi) hatás  Spekulációs hatás

41

42 Kereslet rugalmasság Árrugalmasság (normál és paradox javak)  Ívrugalmasság  Pontrugalmasság  Rugalmas, rugalmatlan, egységnyi rugalmasságú javak Jövedelem rugalmasság (normál, inferior és szuperior javak) Kereszt-árrugalmasság (helyettesítő, kiegészítő és semleges javak)

43

44 A fogyasztói többlet pxpx x p x1 x1x1 D Teljes fogyasztói többlet p rez p rez : rezervációs ár, a vevő maximálisan ennyit adna a termékért P x1 : piaci ár, a társadalmi értékítélet tükrözője

45 A fogyasztói többlet pxpx x p x1 x1x1 D Nettó fogyasztói többlet p x1 * x 1 a költés p rez

46 A fogyasztói többlet pxpx x p x1 x1x1 D fogyasztói többlet változása p x2 x2x2

47 A termelői többlet pxpx x p x1 x1x1 termelői többlet S

48

49 A piaci keresleti görbe pxpx x „A” fogyasztó egyéni keresleti görbéje „B” fogyasztó egyéni keresleti görbéje összpiaci keresleti görbe: az egyéni keresletek összessége 100 50 30 20102545

50

51 Döntés a szabadidő és a munkaidő között p * C=M+w * L, ahol M nem munkajövedelem C idő 24 óra szabadidő munkaidő fogyasztás Változhat: M és/vagy w Optimális döntés: anyagi javak vagy szabadidő?

52 Az egyéni munkakínálati függvény 24-z 1 24-z 2 24-z 4 24-z 3 w w4w4 w3w3 w2w2 w1w1 munkaidő A munkakínálatát befolyásoló tényezők továbbá: túlóra béremelés adó  egyösszegű  lineáris  progresszív  degresszív

53

54 Gazdasági időtávok Nagyon rövid táv (piaci) Rövid táv Hosszú táv Nagyon hosszú táv

55 A vállalat - vállalkozások input (termelési tényezők) – output (kibocsátás) reálfolyamatok - pénzfolyamatok Vállalat célja: profitmaximalizálás Bevételek – költségek, ráfordítások  hatékonyság  termelési méret  külső (piaci és bürokratikus) és belső (bürokratikus) koordináció jellege

56 Munka (Labour) Természeti tényezők (lAnd) Tőkejavak (reáljavak; pénz, értékpapír) (Capital – K) Vállalkozói szolgáltatás (Enterpreneur) Termelési tényezők

57 A termelési függvény Termelési függvény: Q=f(L,K,A,E)=Q=f(L,K) K L Q A B termelési pontok KBKB KAKA LALA LBLB QAQA QBQB

58 A rövidtávú (parciális) termelési függvény L Q Q=f(L,K 0 ) K 0 :az állandó termelési tényező (Tőke) L: a változó termelési tényező (Munka)

59 A termelés átlag- és határterméke Egy termelési tényező (munka) átlagterméke (AP L = Q/L) Egy termelési tényező (munka) határterméke (MP L =dQ/dL) Tényező parciális termelési rugalmassága (ε L =MP L /AP L )

60 Q L MP L, AP L L E M I Q (TP L ) AP L MP L iem növekvő hozadék csökkenő hozadék negatív hozadék tényező hozadéki optimuma fix tényező hozadéki optimuma Parciális termelési függvény (Q), Határ- és Átlagtermék (MP L, AP L ) függvények összefüggései

61 Termeléselemzés Isoquant (a termelés közömbösségi görbéje) K L I1I1 I2I2 I3I3 A B C

62 Technikai helyettesítési határráta Diszkrét pontok (technikai helyettesítési ráta – RTS) Folytonos elmozdulás (technikai helyettesítési határráta – MRTS) K L A B KK LL MP K. dK+MP L. dL=0 C

63 Az inputtényezők sajátos viszonyai (részben) tökéletes helyettesíthetőség (MRTS=állandó) K L isoquantok K L kötött input-arányok (Leontief termelési függvény; szűk keresztmetszet szerepe)

64 A törtvonalú isoquant K L A B C E1E1 E2E2 E3E3 skálaegyenesek: adott tényezőarány– adott technológia Technológiák helyettesíthetősége (A-B és B-C)

65 A termelés skálahozadéka βQ=f(αK,αL), ha α<β, növekvő hozadék, pl.: Q=L 2 * K α=β, állandó hozadék, pl.: Q=(L * K) 1/2 α>β, csökkenő hozadék, pl.: Q=(L * K) 1/4 Méretgazdaságosság – a nagybani termelés előnyei

66 A profit Profit=bevétel-költség Vállalati érték – profitok jelenértéke Tőzsdei érték – profitok jelenértéke Cél: a tőzsdei érték maximalizálása (bizonytalanság, időérték) Tulajdonos – menedzsment döntései

67 A termelés költségei Elsüllyedt költségek Alternatív költségek Tartós befektetés – stock ráfordítás Folyamatos költségek – flow költségek

68 Költség és jövedelem formák explicit költség érték- csökkenés számviteli költség számviteli profit normál profit összes gazdasági költség gazdasági profit bevétel implicit költség

69 Költségvetési korlát, isocost egyenes Tényezőárak és változása Összköltség és változása K L TC/ p K TC/p L TC=p L L+p K K

70 „Optimális” választás a termelésben K L A e I0I0 Optimalizáció kritériuma: MP L /p L =MP K /p K Maximális output – minimális összköltség

71 Rövid távú költségfüggvények Független változó a termelés (q) Függő változó a költség (C) Fix költség: FC Változó költség: VC(q) Teljes költség: TC(q)=FC+VC(q) Határköltség MC Átlagos költségek AFC (átl.fix ktg.) AVC (átlagos változó ktg.) AC (átlagköltség)

72 A fix termelési tényező a tőke (K), és a változó a munka (L) Fix költség: FC=Kp K Változó költség: VC(q)=Lp L Teljes költség: TC(q)=Kp K +Lp L Határköltség MC=dTC/dq=dVC/dq Átlagos költségek AFC=FC/q, AVC=VC/q, AC=TC/q )

73 A változó-költségfüggvény származtatása qq LC (költség) II’ qiqi qi’qi’ Q=f(L,K 0 ) VC=g(q,K 0 )

74 C q C q FC VC TC AVC MC AC AFC üzem technikai optimuma inputtényező optimuma

75 C q C q FC VC TC AVC MC AC AFC


Letölteni ppt "Tessedik Sámuel Főiskola Mikroökonómia Gödör Zsuzsanna főiskolai adjunktus Gazdaságtudományi Intézet 102. szoba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések