Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012."— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012

2 1. Számítógép a nyelvoktatásban-ABC Egy 3 modulos gyakorlati tréninget ajánlok a kollégák számára, ahol nem egy bemutató óra végighospitálásáról vagy egy el ő adás végighallgatásáról van szó, hanem mindenki gépnél ülve, lépésr ő l lépésre sajátíthatja el - a kidolgozott módszertan szerint - a számítógép alkalmazásának lehet ő ségeit és trükkjeit. Egy-egy modul 3 órás, a modulok egymásra épülnek. Ideális kis csoportok jelentkezése 6-10 f ő.

3 Kinek és miért ajánljuk? A továbbképzés során a kollégák felismerhetik azt, hogy a számítógépes munka kiemelten alkalmas tanulóközpontú tanítási módszerek kialakítására. Különösen ajánlott nyelvi el ő készít ő osztályok és nyelvi tagozatokban oktató tanárok részére. A képzés felöleli a nyelvi kompetencia minden területét (hallott és írott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség és nyelvtan). Ezek a kétszint ű érettségi alapkövetelményei is.

4 Árak Know How: 200.000.- Ft Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés, továbbképzés: alkalmanként 40.000.- Ft (A fent részletezett költségmutatókat az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától független, érdemes 5-10 f ő s csoportoknak részt venni a tréningen.) Távolságtól függ ő háromszori egri utazás költsége Mentorálás alkalmanként 30 ezer Kiadvány 5000,- Ft/f ő

5 2. Terepi megfigyelések és vizsgálatok középiskolások számára A kínált programcsomag a természet- tudományos kompetenciaterület fej- lesztésére irányul. A környezet köz- vetlen megismerése az iskolai környe- zetb ő l kiszakadva, terepen történik. A tananyagtartalom élményszer ű vé válik. A felhasználó kap már egy kipróbált és bevált, komplex eszközrendszert.

6 Kinek és miért ajánljuk? Emelt szint ű biológia oktatásban résztvev ő tanulócsoportok számára ajánlott. Csoportszervez ő dés: 4-5 f ő s, vegyes csoportok. A kötetlenebb munkaforma lehet ő séget ad a társas kapcsolatok, a problémamegoldó gondolkodás, a helyes id ő beosztás fejlesztésére. A jegyz ő könyvek és egyéb dokumentumok elkészítése(fotók, rajzok, ábrák, magyarázó rajzok, gy ű jtemények) fejleszti kreativitásukat és esztétikai érzéküket. A feladatok, vizsgálatok nemcsak a biológia tantárgyat érintik, hanem több tantárgy elemeit ötvözik.

7 Árak Know how: 150.000 Ft Hospitálás az iskolában (min. 3 óra): 30.000 Ft Hospitálás terepgyakorlaton: 30.000 Ft Mentorálás díja: 30.000 Ft/alkalom Helyettesítési díj (iskolai hospitálás esetén): 10.000 Ft (A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek.) Utazás: utazási költség Egerbe Módszertani segédanyag, kész tématerv: 5.000 Ft/f ő Terepgyakorlat szállás és étkezési költsége Szervízdíj (iskolai hospitálás esetén): 1500 Ft/f ő

8 3. Módszertani "bőrönd" használata a tanórákon A nyelvek kompetenciaalapú oktatásában a hangsúly a hallott és írott szöveg értésére, a beszédkészségre és az íráskészségre helyez ő dött. De a lelkiismeretes nyelvtanár nem tehet mást, a nyelvtant is alaposan gyakoroltatja, de tudjuk, hogy ennél unalmasabb és fárasztóbb tevékenység alig akad a tanórákon. A „Jó gyakorlat” keretén belül egy hospitálási és egy ehhez kapcsolódó módszertani továbbképzési lehet ő séget ajánlok a kollégáknak 1+2 órában. A bemutató órán megtekinthet ő, hogy az általam kidolgozott tananyaggal, hogyan lehet hatékonyan a nyelvtant elmagyarázni és gyakoroltatni.

9 Kinek és miért ajánljuk? Az általam bemutatott módszer kiválóan alkalmas a diákok önálló munkára, önértékelésre való nevelésére, Ez a módszertani lehet ő ség nem csak idegennyelvi órákon alkalmazható, bemutatom, hogy más tanórán is kiválóan alkalmazható. A saját iskolában bármely nyelvi csoportban meg lehet valósítani a tréningen bemutatott lehet ő ségeket.

10 Árak Know How 150.000.- Ft Hospitálás 10.000.- Ft Továbbképzés (nem akkreditált) 50.000.- Ft A fent részletezett költségmutatók az átvev ő intézményb ő l érkez ő kollégák számától függetlenek, optimális csoportlétszám 5-10 f ő. Kiadvány 5.000.- Ft Egyszeri utazási költség Egerbe


Letölteni ppt "Jó gyakorlatok listája Dobó István Gimnázium 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések