Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele."— Előadás másolata:

1

2 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jel 19,10

3 1,A prófétálás fontossága és különbözősége az Ó és Újszövetségben Mi is a prófétálás? Isten mindenkor aktuális üzenetének, kijelentésének Szent Szellem által történő átadása. A próféta veszi a mennyei üzenetet és azt továbbítja azok felé, akiknek szólnia kell. Ez lehet egy ember is nemcsak gyülekezet(ek) vagy nemzetek!

4 ISMERET ALAPÚ Forrása a kijelentés. Nem tanulható természetfeletti kijelentés. Az emberben alakul át üzenetté. Bármilyen területen, bármilyen idősíkon, Függ az intellektustól, képzettségtől, lelki beállítottságtól, lelki érettségtől.  Intellektuálisabbak értelmes, felépített képek gondolatok  Intuitívabb; érzelmileg gazdagabb, mélyebb átélés (síró próféták v. buzdítás bátorítás) 1, Szót emelnek az Úr mellett az Úr nevében és képviselik Őt! 2, Prófétálás a jövőre nézve 3, Belátás a szellemi történésekbe, mennyei tanácskozásba, harci cselekményekbe 4, Értelmezése a jelenlegi helyzetnek KÉT ALAPVETŐ TÍPUS

5 SZÓLÁS ALAPÚ  Bálám próféciája  Péter pünkösdi prédikációja 1, Ihletett beszéd (Buzdító, bátorító, felemelő, erőteljes) 2, Költői beszéd (Zsoltárok, szellemi énekek) 3, Isten akaratát, igazságát hirdetni. (Prédikáció) Szólás, nyelvajándék. A Szellem használja fel a beszédedet, nyelvedet, szádat. Eszköz vagy és így adod tovább az Úr üzenetét.

6 Négy fundamentális kijelentés a prófétálásról És felele neki Mózes: Avagy értem buzgólkodol-e? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjük. 4Móz 11,29 És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Joel 2,28-29 Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki [ajándékokat], leginkább pedig, hogy prófétáljatok 1Kor 14,1

7 Alapvető különbségek az Ó és Újszövetségi prófétálás között  Nem kizárólagos közvetítők Isten és ember között  Jóval elterjedtebb, mint az Ószövetségben  Tekintélyében alatta van az apostoli szolgálatnak  Nem tévedhetetlen  Újjászületéshez kötődik  Szent Szellem kitöltetése  Krisztus Testében működnek  Nem Szentírás a kijelentésük  SZÜNET 1 1 5 5 2 2 3 3 4 4 6 6 7 7 8 8

8

9 2, A prófétai elhívás, szolgálat és a prófétaiskolák az Ószövetségben ALAPOZÓ TÍPUS - MÓZES ALAPOKAT FEKTETNEK LE PRÓFÉTAI KERETET HATÁROZNAK MEG ÚJ DOLGOKAT JELENTENEK KI PRÓFÉTÁK KÉT TÍPUSA ÉPÍTKEZŐ TÍPUS - SÁMUEL LEFEKTETETT ALAPRA ÉPÍTENEK NEM LÉPIK TÚL A KINYILATKOZTATÁST KIRÁLYSÁG KORÁTÓL -

10 ÁBEL NOÉ ÁBRAHÁM MÓZESBEM. JÁNOS JÉZUS KRISZTUS

11 A prófétai elhívás PREDESZTINÁCIÓMEGSZÓLÍTÁS KIKÜLDÉS FELHATALMAZÁS ÉS KENET  A prófétákat mindig Isten választja ki  Sok esetben már születése előtt elrendelte őket  Embertől független esemény  Közvetlen vagy közvetlen mód  Az engedelmesség a kulcs  Mózes, Sámuel, Ézsaiás, Ámósz  Isten jelenlétébe hívás  Felruházás, Szellemmel, megtisztítás  Természetfölötti csodák  Meghatározott időpont és hely  Meghatározott feladat, küldetés  2Móz 3,10; Esa 6,9-10; Mik 3,8 12 43

12  Text FEDDÉS - INTÉS  Text JELLEM/SZÍV FELTÁRÁSA BÁTORÍTÁS  Text KATASZTRÓFA - HALÁL  Text TITKOK MAGYARÁZÁSA  Text VÍGASZTALÁS  Text IRÁNYÍTÁS - VEZETÉS  Text ÁLOMFEJTÉS  Text ÁLDÁS - ÁTOK  Text NÉVADÁS  Text MÚLT – JELEN – JÖVŐ ISMERETE  Text ELHÍVÁS-FELKENÉS PRÓFÉTAI SZOLGÁLATOK

13 PRÓFÉTAISKOLÁK Erőteljes ima és dicséret Prófétai megnyilvánulások Istennek tapasztalható jelenléte Törvény ismerete és tisztelete Rangidős felkent próféta vezetése alatt éltek Megélhetés miatti behódolás Alamizsnából éltek töbször korruptakká és hazuggá válhattak Kapcsolódtak a kultuszhoz és áldozatokhoz

14

15 3, A próféta jelleme és személyisége, típusai  Istennel való kapcsolat  Bűnhöz való viszonya  Isten tiszteletére és imádatára bátorítás  Nem manipulatív, őszinteség (Leuralás és varázslás)  Prófétai alázat, hűség  Prófétai engedelmesség,  Tudásuk rész szerint való  Szeretet motiválja

16 3, A próféták típusai NABI v. NABA  Leggyakoribb kifejezés  Gesenius: szóöntő  Forrásban lévő víz  Isten szavának közvetítése a fő célja  Beszéd és kijelentés átjárja vagy átárad a prófétán  Nabi kenet SOMER és CAPAH  Somer (Őrálló, őrszem)  Capah (megfigyelő)  Isten Izrael somerja  Kettős funkció - Figyelni az Úrra - Figyelni az ellenségre  Somer és Capah kenet

17 3, A próféták típusai ROE v. RAAH és HOZEH  Roe: Látás, látomás  Hozeh: Látó, néző, vizionáló  A Látás Istene  Képeket, látásokat kapnak  Isten szemeként működnek  Roe és Hozeh kenet Dávid királynak pedig úgy első, mint utolsó dolgai, íme megírattak a Sámuel próféta könyvében és a Nátán próféta könyvében és a Gád próféta könyvében; 1Krón 29,29

18

19 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 19  Nyílt és szellemi látomások  Éber állapotban történik  Mózes látása Héber és ógörög jelentés  Képek, események, személyek, tárgyak…stb Fizikális érzékelés Isten hangjának, üzenetének Az Ószövetségben gyakori Kritikus, üdvtörténeti állapot Szellemek megítélése ajándék Belehallás a szellemvilágba

20 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 20  Szent Szellem által aktualizálva  Isten igét ad szádba és szívedbe  Prédikátor kenete Az egyik leggyakoribb forma  Isten igéje nem tér vissza…  Belső hang, szellemi üzenet  El kell választani az emberitől  Prófétai terhek alapja Kritikus terület  Csontba rekesztett tűz

21 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 21  Krízishelyzetek, üdvtörténet  Elsősorban prófétai szolgálat  Gád, Filep, János Nem gyakori esemény!  Istenfélelemmel jár  Isten kiemeli a prófétát a világból  Dániel, Pál, Péter  Szinte tévedhetetlen mód Önkívület, elragadtatott állapot  Szellemi állapotban él át kijelentést

22 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 22  József és Dániel  Miért szól Isten álomban? Az egyik alapkijelentés (4Móz 12,6; 1Sám 28,6; Jer 23,28; Joel 2,28) Az egyik alapkijelentés (4Móz 12,6; 1Sám 28,6; Jer 23,28; Joel 2,28)  Álomértelmezés képessége

23

24 5, Az újszövetségi prófétálás szintjei és a prófétai kontroll

25

26 1.Középpontban Isten (Jézus) van-e 2.Istenhez vezet vagy eltávolít? 3.Megszabadít vagy megkötöz? 4.Isten szavához való igazodás. 5.Hozzáállás/mentalitás 1.Középpontban Isten (Jézus) van-e 2.Istenhez vezet vagy eltávolít? 3.Megszabadít vagy megkötöz? 4.Isten szavához való igazodás. 5.Hozzáállás/mentalitás

27

28 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban 2, Bibliatanulmányozás - Ismeret 4, Szentség és feddhetetlen jellem 1, Intenzív Ima és böjtélet 3, Gyakorlat, szolgálat, jó tanácsok 3, Gyakorlat, szolgálat, jó tanácsok

29 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban PRÓFÉTIKUS TANÁCSADÁS LELKIGONDOZÁS - GYÓGYULÁS PRÓFÉTIKUS TANÍTÁS AZ AJÁNDÉKBAN – TANÍTVÁNYOZÁS 1 2 PRÓFÉTIKUS ÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK KRISZTUS TESTÉNEK PRÓFÉTIKUS ÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK KRISZTUS TESTÉNEK 3

30 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban PRÓFÉTAI KÖZBENJÁRÁS – SZEMÉLYEKÉRT, GYÜLEKEZETÉRT, SZOLGÁLATOKÉRT, NEMZETÉRT IGEI SZOLGÁLATOK PRÓFÉTAI VONÁSAI IGEI SZOLGÁLATOK PRÓFÉTAI VONÁSAI 1 2

31 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban ÓSZÖVETSÉGI HÁTTÉR SZELLEMI ÁLDOZAT ÚJ ÉNEKEK SZÜLETÉSE HÉBER - ÓGÖRÖG

32 GYAKORLATI TANÁCSOK 1)Ne a kedvenc témádat és vágyaidat prófétáld! 2)Nem szabad a prófécián keresztül kioktatni, leuralni és szidni embereket 3)Ha bizonytalan vagy várj vagy jelezz, hogy ennyit értettél meg valamiből 4)Ne mások próféciáit ismételgesd 5)Legyél természetes és érzelmeid is azok ne függj tőlük! 6)Ha szóltál kérj visszajelzést, megerősítést vagy korrekciót! Ha te kaptál jelezz vissza! 7)Saját problémáidat ne vidd bele a mondanivalódba (hangulat, törvénykezés, nyomás, frusztráltság, kudarcélmények)! 1)Ne a kedvenc témádat és vágyaidat prófétáld! 2)Nem szabad a prófécián keresztül kioktatni, leuralni és szidni embereket 3)Ha bizonytalan vagy várj vagy jelezz, hogy ennyit értettél meg valamiből 4)Ne mások próféciáit ismételgesd 5)Legyél természetes és érzelmeid is azok ne függj tőlük! 6)Ha szóltál kérj visszajelzést, megerősítést vagy korrekciót! Ha te kaptál jelezz vissza! 7)Saját problémáidat ne vidd bele a mondanivalódba (hangulat, törvénykezés, nyomás, frusztráltság, kudarcélmények)! 8)Lehetőleg ne prófétálj olyan dologgal kapcsolatban amiben sérült vagy, vagy előítéleteid vannak!! Személy vagy gyülekezet! 9)Ha zavar a figyelem a külső hatás akkor csukd be a szemed!! 10)Ne félj az emberektől 11)Legyen benned a hármas szűrő: Építés, bátorítás, vígasztalás! 12)Ne vágyj elismerésre és címekre. Ez az Úr dolga, hogy felemeljen 13)Ne beszélj órákat és másokat is engedj szóhoz jutni! 14)Ne vigyél túlzásba semmit!!!!! 15)Legyél korrigálható 8)Lehetőleg ne prófétálj olyan dologgal kapcsolatban amiben sérült vagy, vagy előítéleteid vannak!! Személy vagy gyülekezet! 9)Ha zavar a figyelem a külső hatás akkor csukd be a szemed!! 10)Ne félj az emberektől 11)Legyen benned a hármas szűrő: Építés, bátorítás, vígasztalás! 12)Ne vágyj elismerésre és címekre. Ez az Úr dolga, hogy felemeljen 13)Ne beszélj órákat és másokat is engedj szóhoz jutni! 14)Ne vigyél túlzásba semmit!!!!! 15)Legyél korrigálható És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. (1Kor 13,2) És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. (1Kor 13,2)

33

34 7, A hamis próféták és próféciák felismerése Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Máté 7,15 Mely gyülekezethez tartozik a szolgáló? Milyen szerepe van a szolgálónak a gyülekezetben? Mióta áll teljes idejű szolgálatban? Kiküldte őt a gyülekezet a szolgálatra? Milyen gyakran van az otthonától távol? Mely gyülekezethez tartozik a szolgáló? Milyen szerepe van a szolgálónak a gyülekezetben? Mióta áll teljes idejű szolgálatban? Kiküldte őt a gyülekezet a szolgálatra? Milyen gyakran van az otthonától távol?

35 7, A hamis próféták és próféciák felismerése Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1Ján 4,1 DIDACHE Kr.u 100-120 körül  Megélhetési próféták  Hamis jelek-csodák  Gyülekezet rombolása  A menyasszony elcsábítása  Gyökértelenség  Orvhalászat:  Tekintélyellenesség  Hamis tanítások  Megélhetési próféták  Hamis jelek-csodák  Gyülekezet rombolása  A menyasszony elcsábítása  Gyökértelenség  Orvhalászat:  Tekintélyellenesség  Hamis tanítások

36


Letölteni ppt "És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele."

Hasonló előadás


Google Hirdetések