Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Próféciák és próféták a múltban és a jelenben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Próféciák és próféták a múltban és a jelenben"— Előadás másolata:

1 Próféciák és próféták a múltban és a jelenben

2 És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nekem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok neked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jel 19,10

3 1,A prófétálás fontossága és különbözősége az Ó és Újszövetségben
Mi is a prófétálás? Isten mindenkor aktuális üzenetének, kijelentésének Szent Szellem által történő átadása. A próféta veszi a mennyei üzenetet és azt továbbítja azok felé, akiknek szólnia kell. Ez lehet egy ember is nemcsak gyülekezet(ek) vagy nemzetek!

4 KÉT ALAPVETŐ TÍPUS ISMERET ALAPÚ
Intellektuálisabbak értelmes, felépített képek gondolatok Intuitívabb; érzelmileg gazdagabb, mélyebb átélés (síró próféták v. buzdítás bátorítás) 1, Szót emelnek az Úr mellett az Úr nevében és képviselik Őt! 2, Prófétálás a jövőre nézve 3, Belátás a szellemi történésekbe, mennyei tanácskozásba, harci cselekményekbe 4, Értelmezése a jelenlegi helyzetnek Forrása a kijelentés. Nem tanulható természetfeletti kijelentés. Az emberben alakul át üzenetté. Bármilyen területen, bármilyen idősíkon, Függ az intellektustól, képzettségtől, lelki beállítottságtól, lelki érettségtől.

5 KÉT ALAPVETŐ TÍPUS SZÓLÁS ALAPÚ Szólás, nyelvajándék.
Bálám próféciája Péter pünkösdi prédikációja 1, Ihletett beszéd (Buzdító, bátorító, felemelő, erőteljes) 2, Költői beszéd (Zsoltárok, szellemi énekek) 3, Isten akaratát, igazságát hirdetni. (Prédikáció) Szólás, nyelvajándék. A Szellem használja fel a beszédedet, nyelvedet, szádat. Eszköz vagy és így adod tovább az Úr üzenetét.

6 Négy fundamentális kijelentés a prófétálásról
És felele neki Mózes: Avagy értem buzgólkodol-e? Vajha az Úrnak minden népe próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjük. 4Móz 11,29 És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Joel 2,28-29 Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki [ajándékokat], leginkább pedig, hogy prófétáljatok 1Kor 14,1 A prófétálást meg ne vessétek. 1Thess 5,20

7 Alapvető különbségek az Ó és Újszövetségi prófétálás között
Újjászületéshez kötődik Szent Szellem kitöltetése Krisztus Testében működnek Nem Szentírás a kijelentésük SZÜNET 5 Nem kizárólagos közvetítők Isten és ember között Jóval elterjedtebb, mint az Ószövetségben Tekintélyében alatta van az apostoli szolgálatnak Nem tévedhetetlen 1 6 2 7 3 8 4

8

9 2, A prófétai elhívás, szolgálat és a prófétaiskolák az Ószövetségben
PRÓFÉTÁK KÉT TÍPUSA ALAPOZÓ TÍPUS - MÓZES ÉPÍTKEZŐ TÍPUS - SÁMUEL ALAPOKAT FEKTETNEK LE LEFEKTETETT ALAPRA ÉPÍTENEK PRÓFÉTAI KERETET HATÁROZNAK MEG NEM LÉPIK TÚL A KINYILATKOZTATÁST ÚJ DOLGOKAT JELENTENEK KI KIRÁLYSÁG KORÁTÓL -

10 ALAPOZÓ TÍPUS NOÉ ÁBRAHÁM ÁBEL JÉZUS KRISZTUS MÓZES BEM. JÁNOS

11 FELHATALMAZÁS ÉS KENET
A prófétai elhívás 1 2 PREDESZTINÁCIÓ MEGSZÓLÍTÁS A prófétákat mindig Isten választja ki Sok esetben már születése előtt elrendelte őket Embertől független esemény Közvetlen vagy közvetlen mód Az engedelmesség a kulcs Mózes, Sámuel, Ézsaiás, Ámósz Isten jelenlétébe hívás Felruházás, Szellemmel, megtisztítás Természetfölötti csodák Meghatározott időpont és hely Meghatározott feladat, küldetés 2Móz 3,10; Esa 6,9-10; Mik 3,8 FELHATALMAZÁS ÉS KENET KIKÜLDÉS 3 4

12 JELLEM/SZÍV FELTÁRÁSA MÚLT – JELEN – JÖVŐ ISMERETE
PRÓFÉTAI SZOLGÁLATOK Text FEDDÉS - INTÉS JELLEM/SZÍV FELTÁRÁSA BÁTORÍTÁS KATASZTRÓFA - HALÁL TITKOK MAGYARÁZÁSA VÍGASZTALÁS IRÁNYÍTÁS - VEZETÉS ÁLOMFEJTÉS ÁLDÁS - ÁTOK NÉVADÁS MÚLT – JELEN – JÖVŐ ISMERETE ELHÍVÁS-FELKENÉS

13 Sámuel próféta PRÓFÉTAISKOLÁK Erőteljes ima és dicséret
Törvény ismerete és tisztelete Istennek tapasztalható jelenléte Prófétai megnyilvánulások Rangidős felkent próféta vezetése alatt éltek Megélhetés miatti behódolás Alamizsnából éltek töbször korruptakká és hazuggá válhattak Kapcsolódtak a kultuszhoz és áldozatokhoz

14

15 3, A próféta jelleme és személyisége, típusai
Istennel való kapcsolat Bűnhöz való viszonya Isten tiszteletére és imádatára bátorítás Nem manipulatív, őszinteség (Leuralás és varázslás) Prófétai alázat, hűség Prófétai engedelmesség, Tudásuk rész szerint való Szeretet motiválja

16 3, A próféták típusai Somer (Őrálló, őrszem) Capah (megfigyelő)
NABI v. NABA SOMER és CAPAH Leggyakoribb kifejezés Gesenius: szóöntő Forrásban lévő víz Isten szavának közvetítése a fő célja Beszéd és kijelentés átjárja vagy átárad a prófétán Nabi kenet Somer (Őrálló, őrszem) Capah (megfigyelő) Isten Izrael somerja Kettős funkció Figyelni az Úrra Figyelni az ellenségre Somer és Capah kenet

17 3, A próféták típusai Roe: Látás, látomás Hozeh: Látó, néző, vizionáló
ROE v. RAAH és HOZEH Roe: Látás, látomás Hozeh: Látó, néző, vizionáló A Látás Istene Képeket, látásokat kapnak Isten szemeként működnek Roe és Hozeh kenet Dávid királynak pedig úgy első, mint utolsó dolgai, íme megírattak a Sámuel próféta könyvében és a Nátán próféta könyvében és a Gád próféta könyvében; 1Krón 29,29

18

19 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták?
1, LÁTOMÁS 2, hallás - audíció Nyílt és szellemi látomások Éber állapotban történik Mózes látása Héber és ógörög jelentés Képek, események, személyek, tárgyak…stb Fizikális érzékelés Isten hangjának, üzenetének Az Ószövetségben gyakori Belehallás a szellemvilágba Kritikus, üdvtörténeti állapot Szellemek megítélése ajándék 19

20 4, BELSŐ HANG – SZELLEMI BENYOMÁS
4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 4, BELSŐ HANG – SZELLEMI BENYOMÁS 3, IGÉK KIJELENTÉSE Szent Szellem által aktualizálva Isten igét ad szádba és szívedbe Prédikátor kenete Az egyik leggyakoribb forma Isten igéje nem tér vissza… Belső hang, szellemi üzenet El kell választani az emberitől Prófétai terhek alapja Kritikus terület Csontba rekesztett tűz 20

21 5, ANGYALOK 6, EXTATIKUS ÁLLAPOT
4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták? 5, ANGYALOK 6, EXTATIKUS ÁLLAPOT Krízishelyzetek, üdvtörténet Elsősorban prófétai szolgálat Gád, Filep, János Nem gyakori esemény! Istenfélelemmel jár Isten kiemeli a prófétát a világból Dániel, Pál, Péter Szinte tévedhetetlen mód Önkívület, elragadtatott állapot Szellemi állapotban él át kijelentést 21

22 7, ÁLOM 4, Hogyan kapnak kijelentést a próféták?
József és Dániel Miért szól Isten álomban? Az egyik alapkijelentés (4Móz 12,6; 1Sám 28,6; Jer 23,28; Joel 2,28) Álomértelmezés képessége 22

23

24 5, Az újszövetségi prófétálás szintjei és a prófétai kontroll
MEGNYÍLVÁNULÁS KARIZMA ÉPÍTÉS INTÉS – BUZDÍTÁS VÍGASZTALÁS - Rendszeressé válik a prófétai megnyilvánulás - Egyre többféle módon szólhat az Úr és adhat kijelentést - Értelmezni és vizsgálni is képes prófétai kijelentéseket - Más karizmák megjelenése PRÓFÉTASÁG SZOLGÁLATI AJÁNDÉKA

25 5, Az újszövetségi prófétálás szintjei és a prófétai kontroll
PRÓFÉTASÁG SZOLGÁLATI AJÁNDÉKA Alapozás – Új szolgálatok Rombolás Szellemi harc Isteni üzenethordozás Hamis próféták elleni fellépés Látásorientáltak Mennyei tanács Teherhordozás Működési terület Jelképes cselekedet Népeknek, nemzetnek Gyülekezeti alapok Tanítványozás

26 5, Az újszövetségi prófétálás szintjei és a prófétai kontroll
A próféták pedig ketten vagy hárman beszéljenek; és a többiek ítéljék meg. De ha egy másik ott ülő vesz kijelentést, az első hallgasson. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki vígasztalást vegyen; És a prófétalelkek engednek a prófétáknak. (1Kor 14,29-32) Középpontban Isten (Jézus) van-e Istenhez vezet vagy eltávolít? Megszabadít vagy megkötöz? Isten szavához való igazodás. Hozzáállás/mentalitás

27

28 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban
2, Bibliatanulmányozás - Ismeret 4, Szentség és feddhetetlen jellem 1, Intenzív Ima és böjtélet 3, Gyakorlat, szolgálat, jó tanácsok

29 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban
1 PRÓFÉTIKUS TANÁCSADÁS LELKIGONDOZÁS - GYÓGYULÁS 2 PRÓFÉTIKUS TANÍTÁS AZ AJÁNDÉKBAN – TANÍTVÁNYOZÁS 3 PRÓFÉTIKUS ÍRÁSOK FIGYELMEZTETÉSEK KRISZTUS TESTÉNEK

30 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban
1 PRÓFÉTAI KÖZBENJÁRÁS – SZEMÉLYEKÉRT, GYÜLEKEZETÉRT, SZOLGÁLATOKÉRT, NEMZETÉRT 2 IGEI SZOLGÁLATOK PRÓFÉTAI VONÁSAI

31 6, Növekedés az elhívásban és szolgálatok az ajándékban
PRÓFÉTIKUS DICSŐÍTÉS – ISTEN JELENLÉTÉNEK KÉPVISELETE ÓSZÖVETSÉGI HÁTTÉR SZELLEMI ÁLDOZAT ÚJ ÉNEKEK SZÜLETÉSE HÉBER - ÓGÖRÖG

32 GYAKORLATI TANÁCSOK Ne a kedvenc témádat és vágyaidat prófétáld! Nem szabad a prófécián keresztül kioktatni, leuralni és szidni embereket Ha bizonytalan vagy várj vagy jelezz, hogy ennyit értettél meg valamiből Ne mások próféciáit ismételgesd Legyél természetes és érzelmeid is azok ne függj tőlük! Ha szóltál kérj visszajelzést, megerősítést vagy korrekciót! Ha te kaptál jelezz vissza! Saját problémáidat ne vidd bele a mondanivalódba (hangulat, törvénykezés, nyomás, frusztráltság, kudarcélmények)! Lehetőleg ne prófétálj olyan dologgal kapcsolatban amiben sérült vagy, vagy előítéleteid vannak!! Személy vagy gyülekezet! Ha zavar a figyelem a külső hatás akkor csukd be a szemed!! Ne félj az emberektől Legyen benned a hármas szűrő: Építés, bátorítás, vígasztalás! Ne vágyj elismerésre és címekre. Ez az Úr dolga, hogy felemeljen Ne beszélj órákat és másokat is engedj szóhoz jutni! Ne vigyél túlzásba semmit!!!!! Legyél korrigálható És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. (1Kor 13,2) 

33

34 7, A hamis próféták és próféciák felismerése
Mely gyülekezethez tartozik a szolgáló? Milyen szerepe van a szolgálónak a gyülekezetben? Mióta áll teljes idejű szolgálatban? Kiküldte őt a gyülekezet a szolgálatra? Milyen gyakran van az otthonától távol? Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Máté 7,15

35 7, A hamis próféták és próféciák felismerése
DIDACHE Kr.u körül Megélhetési próféták Hamis jelek-csodák Gyülekezet rombolása A menyasszony elcsábítása Gyökértelenség Orvhalászat: Tekintélyellenesség Hamis tanítások Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 1Ján 4,1

36


Letölteni ppt "Próféciák és próféták a múltban és a jelenben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések