Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösség 4. ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI TM. 2008 febr 17 du. B.Gy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösség 4. ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI TM. 2008 febr 17 du. B.Gy."— Előadás másolata:

1 Közösség 4. ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI TM. 2008 febr 17 du. B.Gy.

2 ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI 1. Kegyelem, ajándék 2. Boldogság 3. Elkötelező feladat 4. Előkészít a még szebbre, többre

3 ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI Róm. 12.4-5 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van,… úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

4 ISTEN CSALÁDJÁBAN 1. Krisztus családja 2. Egy test 3. Sok taggal 4. Egymásra utalva 5. Egységben 6. Élő organizmus

5 ISTENI TESTVÉRISÉG Mt. 12.48 - 50 Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.” Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám.”

6 Különleges közösség Kik tartoznak bele? Kikkel vállal közösséget Jézus Krisztus? Kit tart testvérének? aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát

7 Mit mondtunk délelőtt a közösségépítés titkairól? 1. Rászorulunk egymásra 2. Egymás iránt figyelmesek vagyunk 3. Tiszteljük egymást 4. Egyetértésre törekszünk 5. Befogadjuk egymást 6. Tanítjuk, intjük egymást

8 Most is tekintsünk meg 6 újabb jellemzőt 1. Köszöntsük egymást 2. Szolgáljunk egymásnak 3. Hordozzuk egymás terhét 4. Viseljük el egymást 5. Engedelmeskedjünk egymásnak 6. Bátorítsuk egymást

9 1. 1. Köszöntsük egymást Róm. 16.3-6 Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. * Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Róm. 16.16 Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.

10 2. 2. Szolgáljunk egymásnak Gal. 5.13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.

11 3. 3. Hordozzuk egymás terhét Gal. 6.2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

12 4. 4. Viseljük el egymást Ef. 4.1 -2 …teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,

13 5. 5. Engedelmeskedjünk egymásnak Ef. 5.21 Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

14 6. 6. Építsük, bátorítsuk egymást 1Thessz. 5.11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

15 Különleges közösség Köszöntsük egymást Szolgáljunk egymásnak Hordozzuk egymás terhét Viseljük el egymást Engedelmeskedjünk egymásnak Bátorítsuk egymást

16 Nem tökéletes közösség 1. Nincs tökéletes gyülekezet 2. Erre törekszünk 3. Mindannyian vegyünk részt benne! 4. A mennyben tökéletes harmónia lesz.

17 Fejlődő kegyelem, szeretet, megbocsátás 77x bosszú 1:1 1:7 1:70x7= végtelenszer! Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekért! 1Móz. 4.24 Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, 2Móz. 21.24 „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Mt 18:21 Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is. Mt. 18.22

18 Növekedés a boldogító közösségben 2Pt. 3.18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

19 A szeretet a hit döntése! A világi szeretet elv (erosz elv ) Szeretet érzésekSzeretet gondolatokA szeretet tettei SZERETŐ GONDOLATOK Szeretet tetteiA szeretet érzései AZ AGAPE – Isteni ELV

20 A boldogító közösség titka: a SZERETET Róm. 5.5 …mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

21 A boldogító közösség titka: 1Jn. 4.7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 1Jn. 4.11 1Jn. 4.11 Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

22 Növekedés a boldogító közösségben 2Pt. 3.18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

23 Assziszi Ferenc imája (1181-1226) Uram! Tégy engem békességed eszközévé: Ahol gyűlölet van, hadd vessek szeretetet, Ahol sérelem van, megbocsátást Ahol kétely van, hitet, Ahol kétségbeesés, reménységet, Ahol sötétség, világosságot, Ahol szomorúság, örömet. Ó isteni Mester, add hogy oly nagyon ne azt keressem, hogy vigasztaljanak, hanem hogy vigasztaljak, Ne azt, hogy megértsenek, inkább, hogy megértsek, Ne azt, hogy szeressenek, hanem hogy szeressek. Mert: Az adásban kapunk, A megbocsátásban nyerünk bocsánatot, És a meghalásban születünk örök életre.


Letölteni ppt "Közösség 4. ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLNI TM. 2008 febr 17 du. B.Gy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések