Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 39 könyvből áll  Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott népének, Izráelnek történetén vezet végig a kezdetektől a babiloni fogságon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " 39 könyvből áll  Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott népének, Izráelnek történetén vezet végig a kezdetektől a babiloni fogságon."— Előadás másolata:

1

2  39 könyvből áll  Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott népének, Izráelnek történetén vezet végig a kezdetektől a babiloni fogságon át a száműzetésből történő hazatérésig.

3  Törvény  Történeti könyvek  Költészeti, bölcseleti könyvek  Prófétai könyvek

4 TörvényTörténetiKöltészeti, bölcseleti Prófétai 1. Mózes 2. Mózes 3. Mózes 4. Mózes 5. Mózes Józsué Bírák 1-2. Sámuel 1-2. Királyok 1-2. Krónikák Ezsdrás Nehámiás Eszter Jób Zsoltárok Példabeszédek Prédikátor Énekek éneke (Nagy próféták) Ézsaiás Jeremiás Jeremiás siralmai Ezékiel Dániel (Kis próféták) Hóseás Jóel Ámós Abdiás Jónás Mikeás Náhum Habakuk Sofóniás Aggeus Zakariás Malakiás

5  A zsidók Mózes öt könyvét Isten törvényének, vagyis Tórának nevezik.  A világ, benne az ember, teremtéséről, Izráel népének létrejöttéről, az egyiptomi szabadulásukról, a Sínai hegynél adott isteni rendelkezésekről (benne a 10 parancsolattal), illetve a pusztai vándorlásukról olvashatunk benne.

6  2 Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 3 Ne legyen más istened rajtam kívül! 4 Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. 5 Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 6 De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. 7 Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! 8 Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! 9 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! 10 De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. 11 Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját. 12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! 13 Ne ölj! 14 Ne paráználkodj! 15 Ne lopj! 16 Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! 17 Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!

7  Izráel történetét mondják el onnan kezdve, hogy Józsué vezetésével fokozatosan elfoglalják az „ígéret földjét”. (kb. Kr.e. 1400)  Beszámol a királyság létrejöttéről, belső és külső viszályokról, Asszír és babiloni fogságba vitelről. (Kr.e. 1050-Kr.e. 586)  Eszter könyve a fogságban levő zsidóság egy kritikus élethelyzetéről számol be.  Ezsdrás és Nehémiás könyve a fogság utáni időszakról ad híradást.

8  Jób könyve dráma egy ember szenvedéseiről.  A zsoltárok lírai költemények, imádságok, énekek Istenhez. Nagyon sok zsoltárnak Dávid király a szerzője.  A Példabeszédek, illetve Prédikátor könyve Salamon király mondásait foglalja össze.  Az Énekek éneke egy szerelmi történetet beszél el keleti szerelmes költemény formájában.

9  A próféták Isten szavának tolmácsolói. Az üzenetet kaphatták látomásban, álom által, hallható hangon, vagy belső sugalmazásra.  A próféták Istent dicsőítő életre buzdítottak, megtérésre hívták a bűnösöket, hirdették a Messiás (Krisztus) ígéretét.  A „nagy” illetve „kis” prófétai megjelölés a könyveik mérete alapján lett megállapítva.

10  A teljes …… …….. és hasznos ……………………, a feddésre, a …………………., az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere, minden …. cselekedetre felkészített legyen. 2Tim 3,16-17.


Letölteni ppt " 39 könyvből áll  Elbeszélése a teremtéstől indul. Majd Isten választott népének, Izráelnek történetén vezet végig a kezdetektől a babiloni fogságon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések