Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Különleges bánásmódot, sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Különleges bánásmódot, sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2010."— Előadás másolata:

1 Különleges bánásmódot, sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2010.

2 A különleges bánásmódot igénylő gyerekek Állandó vagy átmeneti jelleggel különböző biológiai, pszichés és szociális okok miatt egyéni, sajátos nevelési igényeik vannak s ezekhez igazodó bánásmódot igényelnek.

3 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) Tanulási problémákkal küzdők Tanulási problémákkal küzdők Tanulási nehézség Tanulási nehézség Tanulási zavar Tanulási zavar Magatartási zavarokkal küzdők Magatartási zavarokkal küzdők Visszahúzódó, depresszív Visszahúzódó, depresszív Ellenséges, inkonzekvens Ellenséges, inkonzekvens Kivételes képességűek, tehetségesek Kivételes képességűek, tehetségesek

4 Sajátos nevelési igényű tanulók Testi fogyatékos Testi fogyatékos Érzékszervi sérült Érzékszervi sérült Értelmi fogyatékos Értelmi fogyatékos Beszédfogyatékos Beszédfogyatékos Autista/autisztikus Autista/autisztikus Halmozottan fogyatékos Halmozottan fogyatékos Pszichés fejlődési zavarok Pszichés fejlődési zavarok

5 Tanulási problémákkal küzdők Tanulási nehézség: Tanulási nehézség: Egy területen, időszakosan jelentkező tanulási probléma Egy területen, időszakosan jelentkező tanulási probléma Tanulási zavar: Tanulási zavar: Neurogén (idegrendszeri) tanulási zavarok: Neurogén (idegrendszeri) tanulási zavarok: Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, dioszpraxia (mozgászavar) Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, dioszpraxia (mozgászavar) Pszichogén tanulási zavarok: Pszichogén tanulási zavarok: Korai életszakaszban elszenvedett környezeti hatásokra kialakuló problémák Korai életszakaszban elszenvedett környezeti hatásokra kialakuló problémák Posztraumás: Posztraumás: Gyermekkorban történt agykárosodás Gyermekkorban történt agykárosodás Tanulási akadályozottság Tanulási akadályozottság Átfogó, súlyos tartós tanulási probléma, amelynek következtében gyenge, vagy elégtelen az iskolai teljesítmény. Átfogó, súlyos tartós tanulási probléma, amelynek következtében gyenge, vagy elégtelen az iskolai teljesítmény.

6 Sajátos nevelési igényű tanulók OECD, 2000: OECD, 2000: A. kategória: szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságok A. kategória: szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságok B. kategória: nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek B. kategória: nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek C. kategória: társadalmi, kulturális, nyelvi alapokon nyugvó speciális szükségletek (kisebbségek, bevándorlók) C. kategória: társadalmi, kulturális, nyelvi alapokon nyugvó speciális szükségletek (kisebbségek, bevándorlók) Special Needs Education: www.european.agency.org

7 A speciális intézményrendszer kialakulása Hosszú út: Elutasítás ----- elfogadás Hosszú út: Elutasítás ----- elfogadás Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Kivéve azokat, akik….. Kivéve azokat, akik….. a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868); a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868); a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921) a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921)▼ Speciális intézmények (19. századtól): többségi és speciális intézményrendszer

8 Az intézményes hazai gyógypedagógiai nevelés lépései Magyarországon 1802. Vác: Siketek Nevelőháza 1802. Vác: Siketek Nevelőháza 1825. Pest: Vakok Intézete 1825. Pest: Vakok Intézete 1875.: középsúlyos é súlyos értelmi fogyatékosok intézményi nevelése 1875.: középsúlyos é súlyos értelmi fogyatékosok intézményi nevelése 1891.: beszédsérültek képzése 1891.: beszédsérültek képzése 1921. okt. tc.: a képezhető fogyatékosok tankötelezettsége 1921. okt. tc.: a képezhető fogyatékosok tankötelezettsége 1948.: az állam vállalta 1948.: az állam vállalta 1980.: differenciált intézmények kiépülése 1980.: differenciált intézmények kiépülése 1985. középfokú szakiskola 1985. középfokú szakiskola

9 Elkülönült speciális intézmények Vakok Intézete Értelmi fogyatékosok otthona

10 A szakemberek képzése Az 1890-es évektől: Az 1890-es évektől: Alap szakképzésre épülő speciális képzés Alap szakképzésre épülő speciális képzés 1897. Vakok tanítóit képző tanfolyam (Tanítóképzőben) 1897. Vakok tanítóit képző tanfolyam (Tanítóképzőben) 1900. Vác, 1904. Bp. 1900. Vác, 1904. Bp. 1906. Gyógypedagógiai Tanítóképző 1906. Gyógypedagógiai Tanítóképző 1922. Gyógypedagógiai Tanárképző 1922. Gyógypedagógiai Tanárképző 1928. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1928. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 2000. ELTE Gyógypedagógiai Kar 2000. ELTE Gyógypedagógiai Kar

11 SZEGREGÁCIÓ SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése Speciális intézmények Speciális intézmények Szakemberek Szakemberek Speciális környezet Speciális környezet Egyéni bánásmód Egyéni bánásmód Hit: „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb” Hit: „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb”

12 Megközelítések A gyermekekben van a hiba: deficitek megállapítása, az elkülönített nevelés preferálása A gyermekekben van a hiba: deficitek megállapítása, az elkülönített nevelés preferálása Tipológiák: Tipológiák: Orvosi, biológiai kategóriák (fejlődésmenetben sérült, defektus= fogyatékos) Orvosi, biológiai kategóriák (fejlődésmenetben sérült, defektus= fogyatékos) Nevelési, társadalmi megközelítés: a diagnosztikáló, értékelő folyamatok célja a gyermekek nevelési szükségleteinek megállapítása; cél az integrálás. Nevelési, társadalmi megközelítés: a diagnosztikáló, értékelő folyamatok célja a gyermekek nevelési szükségleteinek megállapítása; cél az integrálás.

13 Milyen folyamatok ösztönözték az integrációt? Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás: társadalmi integráció, életesélyek növelése Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás: társadalmi integráció, életesélyek növelése A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A teljesítményközpontú iskola kritikája A teljesítményközpontú iskola kritikája Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel (?!): oktatási parkolópálya Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel (?!): oktatási parkolópálya

14 Fordulópontok A gyermekek jogairól egyezmény, 1989.; Magyar Köztársaság, 1991. LXIV. törv.: ratifikálta. A gyermekek jogairól egyezmény, 1989.; Magyar Köztársaság, 1991. LXIV. törv.: ratifikálta. ENSZ, 1993-as esélyegyenlőségre vonatkozó alapszabályzata: ENSZ, 1993-as esélyegyenlőségre vonatkozó alapszabályzata: „Az államok biztosítsák integrált formában az egyenlő alap-, közép- és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek részére.” „Az államok biztosítsák integrált formában az egyenlő alap-, közép- és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek részére.” Ha az igényeket integráltan nem tudják kielégíteni: speciális iskola. Ha az igényeket integráltan nem tudják kielégíteni: speciális iskola. Salamancai Nyilatkozat az SNI tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról, gyakorlatáról, 1994. Salamancai Nyilatkozat az SNI tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról, gyakorlatáról, 1994.

15 Hogyan valósuljon meg az integráció? Beilleszkedés a többségi nevelési intézménybe. FOGADÁS a többségi iskolában: LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ Részleges Részleges Teljes Teljes Fordított integráció (nem fogy.-k befogadása) Fordított integráció (nem fogy.-k befogadása) Spontán integráció (felkészületlenség) Spontán integráció (felkészületlenség)

16 Egy térben…

17 Teljes integráció

18 Mellette és ellene szóló érvek A szociális tanulás lehetőségei A szociális tanulás lehetőségei Hatás az iskolai teljesítményre Hatás az iskolai teljesítményre Közel a családhoz Közel a családhoz Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Az iskolák felkészültsége Az iskolák felkészültsége Pedagógusok (szemlélet, tudás) Pedagógusok (szemlélet, tudás) Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Gyógypedagógusok Gyógypedagógusok Szülők, tanulók Szülők, tanulók A család magatartása A család magatartása Gazdasági hatékonyság Gazdasági hatékonyság

19 A befogadó, elfogadó pedagógia Európában Stabil, jó ideje létező, karakteres, koherens oktatáspolitika, amely mögött erős és aktív szakmai csoportok állnak. (Halász, 2004) Salamancai Nyilatkozat! Cselekvési Terv.

20 Szervi fogyatékosságon alapuló SNI gyerekek oktatásának helyszínei Ország Speciális iskolák Speciális osztályok Normál osztályok Olaszország1,860,1997,95 Portugália18,723,0178,27 Spanyolo.18,830,0081,17 Írország45,1915,7039,16 Magyaro.53,4721,8724,66 Csehország53,4912,2634,25 Franciao.67,4626,306,24 Finno.69,2026,454,35 Hollandia87,410,0012,59

21 Befogadó iskola – új nevelési paradigma A speciális nevelési szükséglet tág értelmezése Mindenki iskolája Minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítése Esélyteremtés Esélyteremtés Minőségi javulás Minőségi javulás

22 Integráció - inklúzió Integráció: illeszkedjen be az iskola meglévő struktúrájába, hasonló teljesítményt nyújtson. Integráció: illeszkedjen be az iskola meglévő struktúrájába, hasonló teljesítményt nyújtson. Inklúzió: Hogyan lehetséges minden gyermek részvételét egyéni képességeihez, fejlődési üteméhez igazodva biztosítani? Inklúzió: Hogyan lehetséges minden gyermek részvételét egyéni képességeihez, fejlődési üteméhez igazodva biztosítani? Tantervek, tanulásszervezés Tantervek, tanulásszervezés Feltételek Feltételek

23 INKLUZIÓ ELFOGADÓ ELFOGADÓ Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén BEFOGADÓ BEFOGADÓ Feltételek megteremtése Feltételek megteremtése Szociális befogadás Szociális befogadás MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A VALÓSÁG A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A VALÓSÁG

24 A sajátos igény megállapítása Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok Mozgásvizsgáló Mozgásvizsgáló Látásvizsgáló Látásvizsgáló Hallásvizsgáló Hallásvizsgáló Beszédvizsgáló Beszédvizsgáló Fővárosi/megyei szintű tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok Fővárosi/megyei szintű tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok Tagok: gyógypedagógusok, pszichológusok, szakorvosok Tagok: gyógypedagógusok, pszichológusok, szakorvosok Szakvélemény: milyen óvodai, iskolai nevelésben részesüljenek? Szakvélemény: milyen óvodai, iskolai nevelésben részesüljenek? Szülők: a szülők választják ki a javasolt intézmények közül Szülők: a szülők választják ki a javasolt intézmények közül(DE!) Minél korábbi fejlesztés! Minél korábbi fejlesztés!

25 SNI gyermekek fejlesztése, intézményei Sajátos és többségi intézmények Sajátos és többségi intézmények Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai oktatásának irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai oktatásának irányelve Választható kerettantervek Választható kerettantervek Nat, helyi programok, egyéni fejlesztési tervek Nat, helyi programok, egyéni fejlesztési tervek Egyéni fejlődési lapok Egyéni fejlődési lapok Vizsgarendszer: felmentések, választási lehetőségek, könnyítések Vizsgarendszer: felmentések, választási lehetőségek, könnyítések

26 Az eredményes iskolai gyakorlat jellemzői Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok (Meijer, 2001)

27 Az eredményes inkluzió feltételei Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer (Meijer, 2001)

28 Az integrált nevelés feltételei /OKI, 2000/ Hiányok: Hiányok: Egyéni foglalkozásokhoz szükséges termek Egyéni foglalkozásokhoz szükséges termek Szakirányú pedagógusok Szakirányú pedagógusok Kezdeményezők: Inkább a szülők Kezdeményezők: Inkább a szülők Elsősorban: 1-4. évfolyamon Elsősorban: 1-4. évfolyamon Speciális tanulmányi követelmények? Speciális tanulmányi követelmények? Eltérően értelmezett fogyatékossági kategóriák Eltérően értelmezett fogyatékossági kategóriák Kiugróan magas a szervi rendellenességen alapuló (5%) Kiugróan magas a szervi rendellenességen alapuló (5%)

29 „Közben felnő egy elfogadó nemzedék…” Kőpatakiné Mészáros Márta Cél: minden tanuló fejlesztése Cél: minden tanuló fejlesztése Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Tanulóközpontú tárgyi környezet Tanulóközpontú tárgyi környezet Nyitott intézmények Nyitott intézmények Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása

30 Befogadó, elfogadó nevelés

31 Az integráció, az inkluzív nevelés törvényi szabályozása Készült Csányi Yvonne, Hegedűs Judit anyagai alapján, felhasználva a Phare Twinning Program anyagait.

32 Az integrált oktatás hazai megjelenése 1981. : Az első hivatalos kutatás 1981. : Az első hivatalos kutatás Viták, kisebb lépések Viták, kisebb lépések Az 1993. évi közoktatási törvény: Az 1993. évi közoktatási törvény: Nevelés-oktatás külön vagy együtt? Nevelés-oktatás külön vagy együtt?

33 A 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról / az 1993. évi LXXIX. törvény módosításai/: azokról a gyerekekről, akiknek sajátosságai akadályozzák a tankötelezettség szokásos teljesítését

34 A különleges gondozáshoz, támogatáshoz való jog 1. Sajátos nevelési igényű tanulók testi, mozgásszervi fogyatékos testi, mozgásszervi fogyatékos érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló) érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló) értelmi fogyatékos (enyhe fokú, középsúlyos) értelmi fogyatékos (enyhe fokú, középsúlyos) beszédfogyatékos; autista/autisztikus beszédfogyatékos; autista/autisztikus halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgr.,dyscalc., mutizmus, hyperkinetikus v. kóros aktivitászavar) tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgr.,dyscalc., mutizmus, hyperkinetikus v. kóros aktivitászavar) 2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők 3. Egyéni továbbhaladók (1-4. évf.); felzárkóztatásban részesülők (9-10. évf.); tanulási kudarcnak kitett tanulók; nemzeti, etnikai kisebbség

35 Gyermekek, tanulók csoportjai 1. 80 - 85%: Az iskolák, pedagógusok körébe tartozó adaptív oktatásban részesülők 2. 10 - 15%: többlettámogatás /az átlagosnál hatékonyabb szolgáltatást igényelnek/ 3. 5 - 10%: különleges gondozást igénylők Jogi normák: + Oktatási statisztikák: - a 2. csoport esetében

36 Intézményrendszer Szakértői és rehabilitációs bizottságok Szakértői és rehabilitációs bizottságok Szegregált és/vagy integrált oktatás Szegregált és/vagy integrált oktatás Országos Integrációs Hálózat Országos Integrációs Hálózat Feltételek Feltételek Személyek Személyek Szakmai szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Tantervek Tantervek Tárgyi feltételek: gyógyászati, technikai Tárgyi feltételek: gyógyászati, technikai

37 A SZÜLŐK JOGAI, KÖTELESSÉGEI Lakóhelyén kérheti a polgármester segítségét, hogy az SNI gyermek neveléséhez a településen teremtsék meg a feltételeket. / 2003. 13. § (5)/ Lakóhelyén kérheti a polgármester segítségét, hogy az SNI gyermek neveléséhez a településen teremtsék meg a feltételeket. / 2003. 13. § (5)/ Intézményválasztás: a szülő választja ki a szakértői bizottság véleménye alapján. Intézményválasztás: a szülő választja ki a szakértői bizottság véleménye alapján. /2003. 30.§ (2)/ A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével szakértői vizsgálaton jelenjen meg, és a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési- oktatási intézménybe írassa be. /2003. 30.§ (4)/ A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével szakértői vizsgálaton jelenjen meg, és a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési- oktatási intézménybe írassa be. /2003. 30.§ (4)/

38 Különtámogatási formák Megemelt normatív támogatás Megemelt normatív támogatás Csökkentett osztálylétszám Csökkentett osztálylétszám Utazó tanár, konduktor, logopédus Utazó tanár, konduktor, logopédus Kötelező rehabilitációs foglalkozások Kötelező rehabilitációs foglalkozások Nem kötelező tanórák Nem kötelező tanórák Tantárgyi felmentés Tantárgyi felmentés Felmentés egyes tárgyak osztályzása alól Felmentés egyes tárgyak osztályzása alól Az ellenőrzés, vizsgáztatás módosítása Az ellenőrzés, vizsgáztatás módosítása Egyéni továbbhaladás a 4. osztályig Egyéni továbbhaladás a 4. osztályig Felzárkóztató oktatás (9. - 10. évf.) Felzárkóztató oktatás (9. - 10. évf.)

39 Alternativitás az iskolai környezetben

40 Az iskolák, mint szervezetek Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Önálló hatalom Önálló hatalom Az emberektől elkülönült létezés Az emberektől elkülönült létezés Az iskolák, mint mentális képződmények: Az iskolák, mint mentális képződmények: Az emberek együttesen keltik életre Az emberek együttesen keltik életre Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) (Greenfield, 1974)

41 Nevelésfilozófia: „A mi iskolánk, a mi hajónk.”

42 A befogadás intézményi feltételei Speciális pedagógiai feltételek: Speciális pedagógiai feltételek: Sajátos nevelési szükséglet megállapítása és szakszerű kielégítése Sajátos nevelési szükséglet megállapítása és szakszerű kielégítése Felkészítés: Felkészítés: Iskolák, szülők, gyerekek: elfogadó attitűd, továbbképzés Iskolák, szülők, gyerekek: elfogadó attitűd, továbbképzés Szakemberek együttműködése: Szakemberek együttműködése: Közös tervezés, egyéni tantermi segítség, pedagógiai terápiás konzultáció, tájékoztatás Közös tervezés, egyéni tantermi segítség, pedagógiai terápiás konzultáció, tájékoztatás (Mesterházi, 2002)

43 Különleges bánásmódot igénylő csoportok nevelése

44 Különleges bánásmódot igénylő csoportok Azok a társadalmi csoportok, amelyek támogatás nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán képesek társadalmi helyzetük megőrzésére, javítására: Nemzeti kisebbségek Nemzeti kisebbségek Etnikai kisebbségek Etnikai kisebbségek Bevándorlók Bevándorlók

45 Eltérések Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától Csoportkohézió; a többséghez való viszony Csoportkohézió; a többséghez való viszony

46 Együttélési folyamatok A kisebbségi csoport (egyén) viszonya… …a többség kultúrájához elfogadjaelutasítja a saját kultúrájá- hoz megőrziINTEGRÁCIÓ SZEGRE- GÁCIÓ elvetiASSZIMILÁCIÓ MARGI- NALIZÁCI-Ó

47 Az eltérő bánásmód indokai Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Sajátos identitás, énkép, világkép Sajátos identitás, énkép, világkép Nyelv és kultúra Nyelv és kultúra Oktatási hagyományok Oktatási hagyományok

48 Multikulturalizmus és interkulturalizmus Multikulturális: Multikulturális: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben. Interkultulturális: Interkultulturális: Egy iskolában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek együttnevelése.

49 Interkulturális nevelés Interkulturális nevelés

50 Kisebbségpedagógia A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele.

51 Kisebbségi csoportok oktatása Anyanyelvű oktatás Anyanyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Interkulturális oktatás Interkulturális oktatás Külföldi tanulók oktatása Külföldi tanulók oktatása Változatos szervezeti keretekben!

52


Letölteni ppt "Különleges bánásmódot, sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések