Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok Golnhofer Erzsébet, 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok Golnhofer Erzsébet, 2005."— Előadás másolata:

1 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok Golnhofer Erzsébet, 2005.

2 A befogadó pedagógia Európában Stabil, jó ideje létező, karakteres, koherens oktatáspolitika, amely mögött erős és aktív szakmai csoportok állnak. (Halász, 2004) Speciális oktatás Európában: www.european-agency.org.

3 A múlt: elkülönítés Elutasítás ----- elfogadás Elutasítás ----- elfogadás Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Kivéve azokat, akik….. Kivéve azokat, akik….. a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868); a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921) Speciális intézmények ---- elkülönítés (szegregálás) Speciális intézmények ---- elkülönítés (szegregálás)

4 Az integrációt ösztönző folyamatok Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A teljesítményközpontú iskola kritikája A teljesítményközpontú iskola kritikája Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel

5 Befogadó iskola – új nevelési paradigma A speciális nevelési szükséglet tág értelmezése Mindenki iskolája Minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítése

6 Egy térben…

7 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek Speciális nevelési szükségletűek (SNI) Speciális nevelési szükségletűek (SNI) Tanulási problémákkal küzdők Tanulási problémákkal küzdők Tanulási nehézség Tanulási nehézség Tanulási zavar Tanulási zavar Magatartási zavarokkal küzdők Magatartási zavarokkal küzdők Visszahúzódó, depresszív Visszahúzódó, depresszív Ellenséges, inkonzekvens Ellenséges, inkonzekvens Kivételes képességűek, tehetségesek Kivételes képességűek, tehetségesek

8 SZEGREGÁCIÓ SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése Speciális intézmények Speciális intézmények Szakemberek Szakemberek Speciális környezet Speciális környezet Egyéni bánásmód Egyéni bánásmód „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb” „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb”

9 INTEGRÁCIÓ FOGADÁS a többségi iskolában: LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ Részleges Részleges Teljes Teljes Fordított integráció Fordított integráció Spontán integráció Spontán integráció

10 INKLUZIÓ ELFOGADÓ ELFOGADÓ Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén BEFOGADÓ BEFOGADÓ Feltételek megteremtése Feltételek megteremtése Szociális befogadás Szociális befogadás MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A VALÓSÁG A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS A VALÓSÁG

11 ÉRVEK PRO ÉS KONTRA A szociális tanulás lehetőségei A szociális tanulás lehetőségei Hatás az iskolai teljesítményre Hatás az iskolai teljesítményre Közel a családhoz Közel a családhoz Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Az iskolák felkészültsége Az iskolák felkészültsége Pedagógusok (szemlélet, tudás) Pedagógusok (szemlélet, tudás) Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Gyógypedagógusok Gyógypedagógusok Szülők, tanulók Szülők, tanulók A család magatartása A család magatartása Gazdasági hatékonyság Gazdasági hatékonyság

12 Az integrált oktatás hazai megjelenése 1981. Az első hivatalos kutatás 1981. Az első hivatalos kutatás Viták, kisebb lépések Viták, kisebb lépések Az 1993. évi közoktatási törvény Az 1993. évi közoktatási törvény Nevelés-oktatás külön vagy együtt? Nevelés-oktatás külön vagy együtt?

13 A 2003. évi közoktatási törvény aktuális vonatkozásai Az 1993. évi törvény módosításai

14 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYEK testi, mozgásszervi fogyatékos testi, mozgásszervi fogyatékos érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló) érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló) értelmi fogyatékos (enyhe fokú, középsúlyos) értelmi fogyatékos (enyhe fokú, középsúlyos) beszédfogyatékos beszédfogyatékos autista autista halmozottan fogyatékos halmozottan fogyatékos tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgr.,dyscalc., mutizmus, hyperkinetikus v. kóros aktivitászavar) tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgr.,dyscalc., mutizmus, hyperkinetikus v. kóros aktivitászavar)

15 Külön támogatásban részesülhetnek Külön támogatásban részesülhetnek egyéni továbbhaladásra egyéni továbbhaladásra engedélyezettek (1.-4. osztály) engedélyezettek (1.-4. osztály) felzárkóztató 9.-10. évfolyamon tanulók felzárkóztató 9.-10. évfolyamon tanulók hátrányos szociális helyzetű tanulók hátrányos szociális helyzetű tanulók tanulási kudarcnak kitett tanulók tanulási kudarcnak kitett tanulók nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók

16 A SZÜLŐK JOGAI, KÖTELESSÉGEI Lakóhelyén kérheti a polgármester segítségét, hogy az SNI gyermek neveléséhez a településen teremtsék meg a feltételeket. / 2003. 13. § (5)/ Lakóhelyén kérheti a polgármester segítségét, hogy az SNI gyermek neveléséhez a településen teremtsék meg a feltételeket. / 2003. 13. § (5)/ A nev.-i-okt.-i intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság véleménye alapján. A nev.-i-okt.-i intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság véleménye alapján. /2003. 30.§ (2)/ A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével szakértői vizsgálaton jelenjen meg, és a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési- oktatási intézménybe írassa be. /2003. 30.§ (4)/ A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével szakértői vizsgálaton jelenjen meg, és a szakértői vélemény alapján gyermekét a kijelölt nevelési- oktatási intézménybe írassa be. /2003. 30.§ (4)/

17 AZ INTEGRÁLT NEVELÉSHEZ- OKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK AZ INTEGRÁLT NEVELÉSHEZ- OKTATÁSHOZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK A szakértői bizottság által meghatározott foglalkozáshoz szükséges A szakértői bizottság által meghatározott foglalkozáshoz szükséges - szakirányú végzettségű gyógypedagógus - szakirányú végzettségű gyógypedagógus - szakmai szolgáltatások - szakmai szolgáltatások A gyógypedagógiai nevelés irányelvei A gyógypedagógiai nevelés irányelvei Speciális tantervek, tankönyvek; intézményi pedagógiai programok Speciális tantervek, tankönyvek; intézményi pedagógiai programok Speciális gyógyászati és technikai eszközök Speciális gyógyászati és technikai eszközök

18 Különtámogatási formák Megemelt normatív támogatás Megemelt normatív támogatás Csökkentett osztálylétszám Csökkentett osztálylétszám Utazó tanár, konduktor, logopédus Utazó tanár, konduktor, logopédus Kötelező rehabilitációs foglalkozások Kötelező rehabilitációs foglalkozások Nem kötelező tanórák Nem kötelező tanórák Tantárgyi felmentés Tantárgyi felmentés Felmentés egyes tárgyak osztályzása alól Felmentés egyes tárgyak osztályzása alól Az ellenőrzés, vizsgáztatás módosítása Az ellenőrzés, vizsgáztatás módosítása Egyéni továbbhaladás a 4. osztályig Egyéni továbbhaladás a 4. osztályig Felzárkóztató oktatás (9. - 10. o.) Felzárkóztató oktatás (9. - 10. o.)

19 Csökkentett osztálylétszám Két tanulónak számít: Két tanulónak számít: beszédfogy., beszédfogy., enyhe ért.fogy, enyhe ért.fogy, pszich. fejl. zavar miatt a tanulási pszich. fejl. zavar miatt a tanulási folyamatban tartósan akadályozott folyamatban tartósan akadályozott beilleszk., magatart-i, tanulási nehézséggel beilleszk., magatart-i, tanulási nehézséggel kűzdő gyermek kűzdő gyermek

20 Csökkentett osztálylétszám Három tanulónak számít: a testi fogyatékos az érzékszervi fogyatékos a középsúlyos értelmi fogyatékos az autista

21 Utazó gyógypedagógus, konduktor, logopédus Óvodában vagy iskolában heti legalább 5 óra foglalkozás esetén 8 gyermekenként 1 fő alkalmazható

22 Kötelező habilitációs, rehabilitációs foglalk.-ok Óraszám 8 fős csoportra: az évfolyamra meghatározott óraszám 50% -a a siket, az autista tanulónál 40% -a a mozgásfogy., a vak, a nagyothalló és a beszédfogyatékos tanulónál 35% -a a gyengénlátónál 15% -a a fennmaradó csoportoknál Csak szakirányú végzettségű pedagógus tarthatja !

23 Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások Cél: felzárkóztatás Cél: felzárkóztatás fejlesztés fejlesztés tehetséggondozás tehetséggondozás konzultáció konzultáció Időkerete: a heti kötelező órák Időkerete: a heti kötelező órák 10 (1.- 4. o.), 45 (9.- 10. o.), 10 (1.- 4. o.), 45 (9.- 10. o.), 15 (5.- 6. o.), 60 (11-12. o.) százaléka. 15 (5.- 6. o.), 60 (11-12. o.) százaléka. 30 (7.- 8-), 30 (7.- 8-), A fenntartóval egyeztettve nagyobb időkeret is lehet ! A fenntartóval egyeztettve nagyobb időkeret is lehet !

24 TANTÁRGYI FELMENTÉSEK „ A SNI tanulókat, ill. a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulót……szakértői vélemény alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.” 2003. 30. § (9) „ A SNI tanulókat, ill. a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulót……szakértői vélemény alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.” 2003. 30. § (9) Helyette: egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozásokat kell szervezni.

25 MÓDOSITOTT VIZSGÁK Tantárgyi mentesítés esetén: másik tantárgy választása Továbbá: hosszabb felkészülési idő hosszabb felkészülési idő írásbeli beszámolóknál segédeszközök (pl. számítógép, írógép) használata írásbeli beszámolóknál segédeszközök (pl. számítógép, írógép) használata szükség esetén szóbeli helyett írásbeli vagy írásbeli helyett szóbeli beszámoló szükség esetén szóbeli helyett írásbeli vagy írásbeli helyett szóbeli beszámoló

26 ELŐKÉSZITŐ ÉVFOLYAM, EGYÉNI TOVÁBBHALADÁS Az 1. évfolyam, mint előkészítő év (felmentés a minősítés alól, játékosság) Az egyéni haladást szakértői vélemény alapján határozzák meg: Egyes tárgyakból vagy valamennyiből ? Egyes tárgyakból vagy valamennyiből ? Melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig ? (legkésőbb a 4.oszt. végéig!) Melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig ? (legkésőbb a 4.oszt. végéig!)

27 FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁS Lehetőség a 8. osztályt be nem fejezett és a 16. évet már betöltött tanulóknak. Időtartam: 10 vagy 20 hónap Támogatás: 480 000 Ft/év

28 Statisztikai adatok (1) (2002/2003. tanév: óvoda - középisk.) Összes fogyatékos gyermek, tanuló : Összes fogyatékos gyermek, tanuló : 64 199 fő 64 199 fő Integrált nevelésben, oktatásban részesülőként jelzettek: Integrált nevelésben, oktatásban részesülőként jelzettek: összesen: 18 165 fő (28,3%) összesen: 18 165 fő (28,3%) óvodás: 3479 fő óvodás: 3479 fő

29 Statisztikai adatok (2) Integrált nevelésben résztvevők TIPUS FŐ ÉRINTETTEK (%) Súlyos magatart. z. 2370 92,4 Súlyos magatart. z. 2370 92,4 Részképes. zavar 9053 85 Részképes. zavar 9053 85 Testi, érzékszervi f. 1480 47,58 Testi, érzékszervi f. 1480 47,58 Enyhe ért. fogy. 3594 9,3 Enyhe ért. fogy. 3594 9,3 Középs. ért. fogy. 188 3,46 Középs. ért. fogy. 188 3,46

30 Hivatalos eljárások 1. Szakvélemény elkészítése, kiállítása: 1. Szakvélemény elkészítése, kiállítása: - A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői és rehabilitációs bizottság - Országos szakértői és rehabilitációs bizottság bizottság - Nevelési tanácsadó

31 Országos Integrációs Hálózat Céljai: Céljai: nevelési-oktatási intézmények és velük együttműködő más szervezetek hálózatának kiépítése (bázisintézmény-rendszer), nevelési-oktatási intézmények és velük együttműködő más szervezetek hálózatának kiépítése (bázisintézmény-rendszer), szakmai háttér-szolgáltatások rendszerének kialakítása, szakmai háttér-szolgáltatások rendszerének kialakítása, belső szegregáció csökkentése, belső szegregáció csökkentése, továbbtanulás elősegítése, továbbtanulás elősegítése, munkaerőpiaci helyzetük megerősítése munkaerőpiaci helyzetük megerősítése

32 Országos Integrációs Hálózat szervezeti struktúrája Integrációs Központ Integrációs Központ Regionális koordinátorok Regionális koordinátorok Kistérségi koordinátorok Kistérségi koordinátorok Feltételek: Feltételek: Az osztályba sorolás szempontjai Az osztályba sorolás szempontjai Tanulási – tanítási módszerek Tanulási – tanítási módszerek Együttműködésen alapuló értékelési rendszer Együttműködésen alapuló értékelési rendszer Műhelymunka – továbbképzési koncepció, terv Műhelymunka – továbbképzési koncepció, terv

33 Szakértői Bizottságok Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Beszédvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

34 Pedagógiai Szakszolgáltatás Korai fejlesztés és gondozás Korai fejlesztés és gondozás: M Megelőzi az óvodai nevelést, azonban nem helyettesíti azt. E Egyéni foglalkozás, vagy – legfeljebb három–öt gyermekből álló – csoportfoglalkozás keretében F Feladatait – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményére épített – egy fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján kell végezni.

35 Budapesti Korai Fejlesztő Központ Tájékoztat: intézményekről: ambuláns, nappali és hetes (korai fejlesztők, speciális és integrált bölcsődék, óvodák és iskolák, fejlesztő központok, napközi otthonok, gyermekfelügyelet...) intézményekről: ambuláns, nappali és hetes (korai fejlesztők, speciális és integrált bölcsődék, óvodák és iskolák, fejlesztő központok, napközi otthonok, gyermekfelügyelet...) terápiákról (pl. mozgás-, zene-, pszichoterápiákról...) terápiákról (pl. mozgás-, zene-, pszichoterápiákról...) szakemberekről, akik egyéni fejlesztést vállalnak szakemberekről, akik egyéni fejlesztést vállalnak érdekképviseleti szervekről érdekképviseleti szervekről szabadidős lehetőségekről szabadidős lehetőségekről szakirodalomról szakirodalomról olyan szakemberek elérhetőségéről, akik szociális, egészségügyi vagy jogi területen dolgoznak. olyan szakemberek elérhetőségéről, akik szociális, egészségügyi vagy jogi területen dolgoznak.

36 A korai fejlesztés és gondozás helyszínei: A korai fejlesztés és gondozás helyszínei: gyógypedagógiai tanácsadó fejlesztő és gondozó központ gyógypedagógiai tanácsadó fejlesztő és gondozó központ a konduktív pedagógiai intézet a konduktív pedagógiai intézet a bölcsőde a bölcsőde a fogyatékosok ápoló, gondozó otthona a fogyatékosok ápoló, gondozó otthona otthoni ellátás utazó gyógypedagógussal otthoni ellátás utazó gyógypedagógussal Egyéni fejlesztési terv és fejlesztési napló Egyéni fejlesztési terv és fejlesztési napló az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményei alapján kell elkészíteni az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményei alapján kell elkészíteni A korai fejlesztés és gondozás a szülő számára jog és nem kötelezettség!

37 Alapítványok, egyesületek Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Sérült Gyermekekért Alapítvány Sérült Gyermekekért Alapítvány Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat Fogyatékos Fiatalok Re/Integrációját Segítő Szolgálat

38 Az eredményes iskolai gyakorlat jellemzői Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok (Meijer, 2001)

39 Alternativitás az iskolai környezetben

40 Az iskolák, mint szervezetek Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Önálló hatalom Önálló hatalom Az emberektől elkülönült létezés Az emberektől elkülönült létezés Az iskolák, mint mentális képződmények: Az iskolák, mint mentális képződmények: Az emberek együttesen keltik életre Az emberek együttesen keltik életre Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) (Greenfield, 1974)

41 „A mi iskolánk, a mi hajónk.”

42 Az iskolai kultúra megítélése, fejlesztése Az iskolai kultúra láthatatlan fogalmi alapjai: értékek, az iskola filozófiája, világnézet Az iskolai kultúra láthatatlan fogalmi alapjai: értékek, az iskola filozófiája, világnézet Az iskola cselekvési programjának érzékelhető és jelképszerű megnyilvánulásai: Az iskola cselekvési programjának érzékelhető és jelképszerű megnyilvánulásai: célok, szándékok; tanterv; célok, szándékok; tanterv; hasonlatok, amikkel élünk; iskolai sztorik; az intézmény hősei; hasonlatok, amikkel élünk; iskolai sztorik; az intézmény hősei; intézményi struktúrák; intézményi struktúrák; materiális dolgok; tárgyak, emlékek; jelmondatok; formaruha; iskolai rituálék; materiális dolgok; tárgyak, emlékek; jelmondatok; formaruha; iskolai rituálék; tanítás-tanulás; a működési folyamat (belső, külső) tanítás-tanulás; a működési folyamat (belső, külső)

43 Az eredményes inklúzió feltételei Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer (Meijer, 2001)

44 Az inklúziós index szempontjai Az inklúziós kultúra megteremtése Az inklúziós kultúra megteremtéseKözösségépítés Az inklúziós értékek meghonosítása Az inklúziós alapelvek kialakítása Az inklúziós alapelvek kialakítása Iskolafejlesztés mindenkiért A sokféleségből fakadó igényeknek való megfelelés Az inklúzió gyakorlatának létrehozása Az inklúzió gyakorlatának létrehozása A tanulás megtervezése A lehetőségek kihasználása

45 Segédanyag az inklúzió meghonosításához: az inkluziós index Önértékelési szemlélet meghonosítása Önértékelési szemlélet meghonosítása Az iskolai élet minden elemének értékelése fejlesztési célból Az iskolai élet minden elemének értékelése fejlesztési célból A változtatások fontossági sorrendjének meghatározása A változtatások fontossági sorrendjének meghatározása Booth, T.- Ainscow, M., 2002: http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/indexlaunch.htm

46 „Közben felnő egy elfogadó nemzedék…” Kőpatakiné Mészáros Márta Cél: minden tanuló fejlesztése Cél: minden tanuló fejlesztése Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Tanulóközpontú tárgyi környezet Tanulóközpontú tárgyi környezet Nyitott intézmények Nyitott intézmények Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása

47 Különleges bánásmódot igénylő csoportok Azok a társadalmi csoportok, amelyek támogatás nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán képesek társadalmi helyzetük megőrzésére, javítására: Azok a társadalmi csoportok, amelyek támogatás nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán képesek társadalmi helyzetük megőrzésére, javítására: Nemzeti kisebbségek Nemzeti kisebbségek Etnikai kisebbségek Etnikai kisebbségek Bevándorlók Bevándorlók

48 Eltérések Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától Csoportkohézió; a többséghez való viszony Csoportkohézió; a többséghez való viszony

49 Együttélési folyamatok A kisebbségi csoport (egyén) viszonya… …a többség kultúrájához elfogadjaelutasítja …a saját kultúrájához megőrzi INTEGRÁ- CIÓ SZEGRE- GÁCIÓ elveti ASSZIMI- LÁCIÓ MARGI- NALIZÁCI-Ó

50 Az eltérő bánásmód indokai Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Sajátos identitás, énkép, világkép Sajátos identitás, énkép, világkép Nyelv és kultúra Nyelv és kultúra Oktatási hagyományok Oktatási hagyományok

51 Multikulturalizmus és interkulturalizmus Multikult.: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben. Multikult.: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben. Interkult.: Egy iskolában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek együttnevelése Interkult.: Egy iskolában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek együttnevelése

52 Interkulturális nevelés Interkulturális nevelés

53 Kisebbségpedagógia A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele.

54 Kisebbségi csoportok oktatása Anyanyelvű oktatás Anyanyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Interkulturális oktatás Interkulturális oktatás Külföldi tanulók oktatása Külföldi tanulók oktatása Változatos szervezeti keretekben!


Letölteni ppt "Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és gyermekcsoportok Golnhofer Erzsébet, 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések