Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kábítószer a magyar jogban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kábítószer a magyar jogban"— Előadás másolata:

1 Kábítószer a magyar jogban
A gyakorlat szemszögéből

2 Büntető törvénykönyv (2012. évi C. tv.)
XVII. Fejezet, egészséget veszélyeztető bűncselekmények között Mi minősül kábítószernek? (66/2012 (IV.2.) korm. r. 1. sz. melléklete)-vegyület neve, kémiai neve Ún. C-lista, a új pszichoaktív anyagok jegyzéke Kábítószerrel kapcsolatos elkövetési magatartások (kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklása, fogyasztása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, új pszichoaktív szerrel visszaélés Különbség a szerint, hogy milyen mennyiségre követi el Középmértékes büntetés kiszabás lényege

3 Kereskedelem Súlyos törvényi fenyegetettség, jelentősen eltérő büntetések országosan Elkövetési magatartás (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik), ún. alapeset: 2-8 évig Minősített eset, ha hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként 5-10 év Csekély mennyiségre vétség, 2 évig terjedő Előkészület 3 évig

4 Kiskorúak Súlyosabban minősül, ha 18 éven felüli 18 éven alulinak kínál, átad, vagy felhasználja őt e tevékenységre, 5-10 év Oktatási, köznevelési célra rendelt épületben követi el, 5-10 év Mindezt csekély mennyiségre, 1-5 évig Előkészület 3 évig

5 Birtoklás, fogyasztás Elkövetési magatartások (termeszt, előállít, megszerez, tart, országba behoz, onnan kivisz, ország területén átvisz 1-5 év az ún. alapeset, 5-10 a jelentős mennyiségre elkövetés Csekély mennyiségre vétség, 2 évig Új rendelkezés a fogyasztás, de szubszidiárius lett (Aki kábítószert fogyaszt, vagy csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart), vétség 2 év (miniszteri indokolás szerint ez rendbeli lenne, nem lehetne összegezni, mint a jelenleg irányadó 1/2007 BJE szerint)

6 Kiskorúak Itt is szigorúbb elbírálás (18 évet betöltött 18 év alatti felhasználásával termeszt, megszerez, vagy oktatási, nevelési intézmény területén vagy közvetlen környezetében követi el) 2-8 év alapesetben Csekély mennyiségre enyhébb (3 év) Jelentős mennyiségre súlyosabb (5-20 vagy életfogytig)

7 Elterelés Jelentősen szigorított a jogalkotó Korábbi szabályozás Most:
Ki veheti igénybe: az elkövető Milyen magatartás esetén: saját használatra termeszt, előállít, megszerez, tart, fogyaszt Csekély mennyiségre Beismerés szükséges

8 Elterelés folyt. Igazolja a kezelést (6 hónap, egy éven belül)
Nem alkalmazható: 2 éven belül már alkalmazták, ill. ha más típusú kábítószeres bűncselekmény miatt is nyomozás folyik ellene (egy 2009-es BH alapján), vagy felelősségét más típusú kábítószeres bűncselekményben megállapították Korlátlan enyhítés (értékesítő személy kilétének felfedése-bírói gyakorlatra vár)

9 Feljelentési vagy titoktartási kötelezettség?
Büntető eljárásról szóló tv.: feljelentést bárki tehet, de az csak akkor kötelező (pl. hivatalos személy, köztestület tagja), ha elmulasztása bűncselekmény. Ezeket az eseteket a Büntető törvénykönyv írja elő, és csak a legsúlyosabb esetekben (állam és emberiség, élet és testi épség elleni bűncselekményeknél többnyire, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknél nem) Nincs tehát a pedagógusoknak feljelentési kötelezettségük. Nemzeti köznevelésről szóló tv. : 42. § (1) A pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel, tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. Hogyan szerzett tudomást róla-ez irányadó a titoktartás szempontjából

10 Folyt. (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. (3) A pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. Rendőrségi megkeresést természetesen teljesíteni kell (célhoz kötöttség, adatok pontos körének megjelölése mellett)

11 Valódi segítség Bizalom a pedagógus és a gyermek között
Információ nyomozó hatósághoz-büntető eljárás indítása kötelező, korábban ismertetett büntetési tételekkel fenyegetés Büntetőeljárás nyomasztó hatása (tanulmányi eredmények, tanár-gyerek viszony, megbélyegzés, motozás, házkutatás, előállítás, kihallgatás, vizeletvétel, bűnügyi költség) Feljelentés az ultima ratio, utolsó eszköz kell, hogy legyen. Helyette család bevonása, személyes beszélgetés, súlyosabb esetekben szakemberek bevonása (fogyasztási típusú, vagy csekély mennyiségű átadás esetén)

12 Egészségügyi jogi vonatkozások
Egészségügyi tv. 25.§ (3) Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt a) törvény elrendeli, b) mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi. 138. § (1) Az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg. (2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a beteg felmentést adott vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét írja elő.

13 Következtetések Hatósági megkeresésre (pl. rendőrség) ki kell adni az orvosi dokumentációt Feljelentési kötelezettség a pedagógusokhoz hasonlóan az egészségügyi dolgozókat sem terheli, és a titoktartási kötelezettsége megszegését jelenti, ha mégis megteszi Ha mégis feljelentést tesz, az orvos ellen eljárás indítható


Letölteni ppt "Kábítószer a magyar jogban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések