Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment rendszerek Ökomérleg Ökocímke Ökokontrolling PTE PMMK Környezetmérnöki BSc képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment rendszerek Ökomérleg Ökocímke Ökokontrolling PTE PMMK Környezetmérnöki BSc képzés."— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment rendszerek Ökomérleg Ökocímke Ökokontrolling PTE PMMK Környezetmérnöki BSc képzés

2

3 Ökológiai Intézet - Gyümölcsfeldolgozás hagyományosan http://tudatosvasarlo.hu/hangkeptar http://okofitnesz.hu/ SzemétVilág! - Öko- divatbemutató Ökológiai Intézet - Napkollektoros aszaló

4 KITEKINTŐ 2012 legnagyobb öko-kalandtúrája - a Tiszavölgy Kalandtúra http://www.youtube.com/watch?v=qQvUjnfXbsw 2012.12.07. - Életciklus-elemzés a gyakorlatban - Dr. Tamaska László http://www.youtube.com/watch?v=38XYBnxkIDU Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról http://www.youtube.com/watch?v=xJ6Alm75F2A Az LCA mint eszköz és szolgáltatás a KKV-k fejlesztéseiben Dr Tamaska László 2005-ös előadása az "EcoDesign Awareness Raising Campaign for Electrical & Electronics SMSe" rendezvényen) Életciklus elemzés és alkalmazása a terméktervezésben (Dr. Tamaska László 2006. márciusi előadása a Veszprémi Akadémiai Munkabizottság ülésén)

5 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Öko-mérleg Ökológiai könyvvitel Környezetcontrolling Öko-címke

6 A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Kornyezetm enedzsment_rendszerek/ch04s04.html

7 ANYAG- ÉS ENERGIAFORGALMI MÓDSZEREK Az anyag és energiaforgalmi módszerek leginkább az öko – hatékonyság javítását szolgálják, de sokkal szélesebb körű adatgyűjtést és –elemzést igényel, mint maga az öko – hatékonysági értékelés ( amely származtatott indikátorokat alkalmaz). Az ide tartozó módszerek csak a fizikai működési teljesítmény mérésére alkalmasak. Öko – mérleg Környezeti költségszámítás

8 ÖKO-MÉRLEG Jellemzői: Az öko-mérleg szintén indikátorokkal operál, a bejövő és a kimenő anyag- és energiaáramokat (input – output oldali terhelések) veti össze egymással. lehetővé teszi a szervezet „összegzett” öko- hatékonyságának felállítását, elhanyagolja viszont a szervezeten belül zajló folyamatok számszerűsítését. Az öko-mérlegek elkészítéséhez sok és pontos adat szükséges, cserébe viszont pontos képet is nyújt a felhasználásokról. Alapegyenlete: Input = Output + nettó akkumuláció

9 ÖKO-MÉRLEG Jellemzői: Öko-mérlegek alkalmazása több szinten lehetséges [Tóth, 2002]: szervezet egésze, eljárás, folyamat, termék, vagy éppen telephely. Felállítása időigényes és bonyolult, ha az adatok beszerzése folyamatszinten nem szabályozott, ellenkező esetben könnyen végrehajtható.

10 FONTOS TUDNI! Lásd: 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyi... Jogszabály írja elő például anyagmérleg (öko-mérleg) készítését a szervezetnél alkalmazott veszélyes anyagokra! A 2013. évben keletkező hulladékokról már a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni. Az új rendelet alapján a hulladék termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

11 ÖKO-MÉRLEG Adott szervezetnél a környezet terhelését a különböző ártalmak esetén, indexek segítségével egységesíti és megállapítja a környezet elemeire gyakorolt hatások optimális kombinációját. Adott termék termelésénél vagy egy adott szolgáltatásnál a környezetet ilyen súlyozott számításokkal legkevésbé terhelő, legjobb környezeti teljesítményt adó változatát kell kiválasztani. Ha bizonyos változatok a vizsgáltak közül optimumot is szolgáltatnának, nem szabad ennél a változatnál megmaradni, hanem folyamatosan keresni kell az ennél jobb, a környezetet még kevésbé terhelő, minőségét nemcsak szinten tartó, hanem esetleg javító megoldásokat is. Itt is a folyamatos ellenőrzésen, előrehaladáson, fejlődésen van tehát a hangsúly.

12 ÖKO-MÉRLEG (FOLYTATÁS1) Az öko-mérlegek feltárják az egyes anyagok és energiák útját az üzemben és megmutatják, hogy azok mekkora részben kerülnek a termékbe, illetve hol és mekkora veszteségek keletkeznek belőlük Célja: a költségek csökkentése, a pazarlások és megtakarítási lehetőségek feltárása, a vállalat minél átfogóbb input-output mérlegének elemzésén keresztül. Csak a fizikai teljesítmény mérésére alkalmasak Hátránya: A nagy időráfordítási és pontos adatszolgáltatási igény. Előnye: Pontosság

13 ÖKO-MÉRLEGEK KÉSZÍTÉSE Az öko-mérlegek készítése teljes körű anyag és energiamérlegek előállítását, valamint elemzését jelenti. Az öko-mérleg az alábbiakat rögzíti minden bevitt anyag (nyers-segédanyagok, beszerzett feldolgozott anyagok és termékek), megfogható és nem megfogható szennyezési kibocsátások – folyékony, légnemű, szilárd hulladék, zaj, radioaktivitás, energia veszteség, termék kibocsátások – kész és félkész termékek, a lehető legpontosabb mennyiségi adatokat alapul véve.

14 Nyersanyagok …………..kg ……… …kg Termelési folyamat Víz…….m 3 Energia kW/h Segéd- anyagok. 1. lépés 2. lépés 3. lépés Szennyvíz…m 3 Szennyezők: …………kg Szilárd hulladék Kibocsátás…kg Hőveszteség kg InputOutput Termék ………….. kg Fogyasztó Egy termelési folyamat öko – mérlege

15 Figyelembe kell venni Az input oldalonAz output oldalon  nyersanyagok  segédanyagok  üzemanyagok  beszerzett alkatrészek  alapanyagok  fogyóeszközök  félkész termékek  kész- és melléktermékek  hulladék  szennyvíz  folyamat energia  hulladék hő  selejt, forgács stb.

16 SAJÁTOS ESZKÖZÖK Az öko-mérleg segítségével a környezeti hatások irányítására, ellenőrzésére és optimalizálására is lehetőség nyílik. Fontos elem lesz a rendszerelmélet, a rendszerszerű gondolkodás alkalmazása. A szervezet környezetre gyakorolt hatását sajátos eszközökkel vizsgálja.

17 ÖKOCÍMKE – KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY, KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKCÍMKÉZÉS A világon először (1977-ben) Németországban alkalmazták EU 1992-ben létrehozta saját ökocímke rendszerét (92/880/EEC) 1980/2000/EK számú rendelet az ökocímke használatát a termék-orientált környezeti politika egyik legfontosabb gyakorlati eszközének tekinti.

18 KÖZÖSSÉGI ÖKOCÍMKE A közösségi ökocímkét azok a termékek kaphatják, amelyek teljes életciklusukon keresztül megfelelnek a specifikus környezetvédelmi előírásoknak érvényességi ideje általában 3 év a termékjelzés használata díjköteles.

19 A NEMZETKÖZI SZABVÁNYÜGYI SZERVEZET ( ISO ) HÁROM KÜLÖNBÖZŐ KATEGÓRIÁBA SOROLJA A KÖRNYEZETVÉDELMI CÍMKÉKET ÉS NYILATKOZATOKAT I. típus: ökocímkék II. típus: minden külső, független tanúsító fél bevonása nélkül készített ábra, címke III. típus: életciklus elemzésen alapuló környezeti címkézés

20 A KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY (ÖKOCÍMKE) HASZNÁLATA HAZÁNKBAN Az egykori Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1994. január 3-án megalapította a környezetbarát termék minőségtanúsítás koordinálására hivatott Környezetbarát Termék Közhasznú Társaságot.

21 ÖKOCÍMKE – KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY, KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKCÍMKÉZÉS A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. feladata a magyar Környezetbarát Termék védjegy és az európai ökocímke rendszer hazai működtetése az alábbi jogszabályoknak megfelelően: A környezetkímélő termékek megkülönböztető megfelelőség-tanúsító rendszerének működtetése a 3325/1993. számú Kormányhatározat alapján.

22 A KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY (ÖKOCÍMKE) HASZNÁLATA HAZÁNKBAN A nemzeti környezetbarát védjegy rendszer a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozik.

23 A KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY (ÖKOCÍMKE) HASZNÁLATA HAZÁNKBAN (FOLYTATÁS 1) A magyar környezetbarát védjegy rendszert a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, a minősítő-tanúsító rendszer jogi alapját pedig a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet és ennek módosítása, a 9/2004. (V. 25.) KvVM rendelet képezi.

24 A KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY (ÖKOCÍMKE) HASZNÁLATA HAZÁNKBAN (FOLYTATÁS2) A környezetbarát védjegy használati jogának megszerzéséhez teljesítendő környezetvédelmi és egyéb követelményeket, vagy más néven minősítési feltételeket az adott termékcsoportra vonatkozó minősítési feltételrendszer tartalmazza. I Ezeket a minősítési feltételeket az Értékelő és Minősítő Bizottság határozza meg. A Bizottság a minősítési feltételeket legalább 5 évenként felülvizsgálja.

25 Környezetbarát védjegyek megszerzésének folyamata Magyarországon

26 A VÉDJEGYEK JELLEMZŐI: a termékeken jelölések formájában jelennek meg; használati joga pályázat útján nyerhető el; a jelölt termékek kedvező környezeti tulajdonságait tanúsítják; nemzeti vagy regionális szervezetek által irányított minősítési eljárás során ítélik oda az előre felállított, szigorú minősítési feltételrendszernek megfelelő termékeknek vagy szolgáltatásoknak;

27 A VÉDJEGYEK JELLEMZŐI FOLYTATÁS1): az ökocímkék létrehozásának elsődleges célja a fogyasztók megfelelő, könnyen érthető és elérhető információkkal való ellátása és a környezeti tudatosság erősítése; a környezetbarát védjegyek nem csak a termelők környezeti teljesítményét javítják, hanem kitűnő eszközei a környezettudatos fogyasztás népszerűsítésének

28 Gyártók saját emblémái Kanada védjegye USA védjegye Németország védjegye „Kék angyal” Hollandia védjegye WWF –el együttműködő vállalatok termékjele

29 Skandináv államok Japán ökojel Európai Unió védjegye Magyarország védjegye „Tölgy”

30 ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA Az anyag és energiaforgalmi módszerek leginkább az öko – hatékonyság javítását szolgálják, de sokkal szélesebb körű adatgyűjtést és –elemzést igényel, mint maga az öko – hatékonysági értékelés. A környezetkontrolling a vállalat felső vezetését segíti a kitűzött környezetvédelmi célok elérésében. Az ökocímke a környezettudatos terméktervezést és termékpolitikát tükrözi

31 ÖKOKONTROLLING – KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER A környezeti menedzsmentrendszer egyik átfogó eleme az ökokontrolling (környezeti információs rendszer), amely: Koordinálja a környezeti vonatkozású tervezést, irányítást, ellenőrzést és információellátást Kiépíti ezeknek a rendszerét

32 ÖKOKONTROLLING – KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER Az ökokontrolling rendszer elemei: a környezeti információs rendszer, a környezetmonitoring rendszer, környezeti kézikönyv és dokumentáció. A tananyag önállóan dolgozandó fel! Forrás:

33 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Jellemezze az ökomérleget! Ismertesse a környezet-kontrollingot, mint rendszert! Ismertesse az ökocímkézés kialakulását, jelentőségét és szabályozását!

34 AZ ELŐADÁS FELHASZNÁLT FORRÁSAI Dr. Bulla Miklós: (2004) Környezetközpontú Irányítási Rendszerek áttekintő – KÉZIKÖNYV. Budapest. Juhász Cs.-Koczor T.: (2002). Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára. Szaktudás Kiadó Ház. Juhász Csaba: (2006) Környezeti toxikológia, környezeti menedzsment az EU-ban és Magyarországon, Debrecen.

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME: KOCKÁZATELEMZÉS A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment rendszerek Ökomérleg Ökocímke Ökokontrolling PTE PMMK Környezetmérnöki BSc képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések