Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások „Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia Budapest, 2011. március 31. Imre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások „Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia Budapest, 2011. március 31. Imre."— Előadás másolata:

1 A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások „Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia Budapest, 2011. március 31. Imre Boglárka művészetoktatási referens Nemzeti Erőforrás Minisztérium

2 2 TARTALOM Bevezetés 27/1998 MKM rendelet módosítása  Alapító okirat, pedagógiai program, működési engedély  Tárgyi és személyi feltételek  Régi és új tanszak/ tantárgy megnevezések a minősítés tükrében (megfeleltetés) Kérdések

3 3 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK változások az elmúlt időszakban hangsúlyos szerep a művészetoktatásnak új közoktatási törvénykoncepció  kerettörvény  áttekinthetőség  művészetoktatást pártolja  társadalmi és szakmai egyeztetés

4 4 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelettel jelent meg a módosítás több éves fejlesztői folyamat, szoros együttműködésben és egyeztetésben szakmai szervezetekkel egyik alaptézis: ne jelentsen aránytalan többletterhet se fenntartói, se képzési oldalról helyi tantervet ez alapján kell megírni, nem készül külön kerettanterv

5 5 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK tanszaknevek változása miatt alapító okirat változtatás szükséges a nem önkormányzati fenntartású intézmények működési engedélyének eljárása július 1-től a kormányhivatalok hatáskörébe kerül, de az 11/1994. évi a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló MKM rendelet 35. §-a alapján az engedély iránti kérelem benyújtásának határideje május utolsó munkanapja

6 6 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK a pedagógiai program változtatásának eljárásrendje főszabály szerint: az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 44. §-a egyéb javaslatok a helyi tanterv megvalósításhoz:  választási lehetőség: az összes évfolyam követelményeinek kidolgozása egyszerre, vagy csak a belépő évfolyam(ok) kidolgozása

7 7 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK Belépő évfolyam kidolgozása rövidebb idő alatt meg lehet csinálni jövőre az új Kt. miatti esetleges változtatások könnyebb kezelése fenntartónak több költséget jelent (a következő évi változtatást újra meg kell vizsgáltatnia szakértővel) nem alkot kerek egészet dupla munka

8 8 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK Összes évfolyam kidolgozása egészben lehet látni a folyamatot egyszeri költség a fenntartónak ha az új Kt. esetleg pótlólagos intézkedéseket, új változásokat fogalmaz meg, újra át kell dolgozni időigényesebb

9 9 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK segítség lehet egy sematikus táblázat elkészítése, amelyben nyomon lehet követni a bejövő és a kimenő évfolyamokat és a hozzájuk tartozó teendőket (tartalmi/ technikai változás) 2012/2013-AS TANÉV 2011/2012-ES TANÉV ELŐKÉPZŐ ALAPFOK 1212 1 2 (…) ÚJ RÉGI ÚJ RÉGI

10 10 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK a tárgyi feltételeket a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 7. melléklete tartalmazza személyi feltételek: a jogszabályok alapján a munkáltató feladata, hogy a foglalkoztatás jogszerű legyen az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 17. § (1) k) pontja szabályozza a végzettségeket

11 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK – Kt. 17. § (1) k) „17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők: (…) k) alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti szakmai tantárgyakat oktató pedagógusnak a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári, az alapfokú művészetoktatási intézmény előképző és alapfokú évfolyamain továbbá a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanítói vagy művész; művészeti szakközépiskolában, ha van a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű képzés, a tizenegyedik évfolyamtól a művészeti tárgynak megfelelő egyetemi szintű tanári, illetve művész; (…)”

12 12 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK a pusztán megnevezésében, de tartalmilag nem változott tanszakokat nem kell újra minősíttetni FONTOS! Művészeti áganként tegyenek javaslatot a megváltoztatott nevű tantárgyak/ tanszakok tartalmi- pedagógiai szempontból való megfeleltetéséreKormányzatKormányzat államigazgatási egyeztetés előtt: a 2006-2007-ben minősített iskolák minősítésének egy évvel való meghosszabbítása (még nem lépett érvénybe)

13 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK 1.KÉRDÉS Kt.117.§ (2) alapján a térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a tanulmányi eredmény alapján csökkentett összeg ne legyen kevesebb, mint a szakmai feladatra számított összeg egy tanulóra jutó hányadának 20%-a. Ha szociális helyzet alapján további kedvezményt akarunk adni, akkor mehetünk-e 20% alá, vagy akkor sem? A választ ugyanezen paragrafus (4) bekezdése adja: (4) A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat - a vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás, illetve az ezzel összefüggő más szolgáltatás kivételével -, amelyek alapján az óvoda vezetője, az iskola igazgatója, a kollégium vezetője dönt a 114. §-ban meghatározottakon kívüli további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

14 14 BEVEZETÉS 27/1998 ALAPÍTÓ OKIRAT PEDAGÓGIAI PROGRAM MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK TANSZAKOK MEGFELELTETÉSE (MINŐSÍTÉS) KÉRDÉSEK 2. KÉRDÉS Szín- és bábművészeti ágon a magyar tanári végzettség elég-e? A magyar tanári végzettség nem elegendő. A táncművészeti ágon a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári, vagy művész végzettséggel lehet tanítani, ahogy azt a Kt. 17. §-a is kimondja. A táncművészeti ágon pontosan milyen végzettség fogadható el?

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Imre Boglárka boglarka.imre@nefmi.gov.hu


Letölteni ppt "A művészetoktatási intézményeket érintő jogszabályi változások „Művészetoktatás a jogszabályok útvesztőiben” konferencia Budapest, 2011. március 31. Imre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések