Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése"— Előadás másolata:

1 Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése
Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése Finanszírozás Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár Készítette: Nagy Lászlóné Magyar Államkincstár

2 Finanszírozást ki végzi
Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti megyei igazgatóságai Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

3 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Fenntartói kör Önkormányzat Egyházi és nem állami közoktatási intézményfenntartók Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

4 Finanszírozás szabályait tartalmazó jogszabályok
Önkormányzati kör: - Mindenkori kv.tv. Áht. (2011. évi CXCV. tv.) Ávr. (368/2011. (XII. 31.) Korm.r.) Nem állami kör: - Mindenkori kv.tv. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

5 Költségvetési törvény szerinti előírások
Kv.tv. változás 2011/2012 tanév nincs Összeg Ft/teljesítmény-mutató/év Egyházi kiegészítő támogatás nem jár Gazdasági társaságot (ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot), a normatíva 30 %-a illeti meg Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

6 Igénylés intézményi jogosultsági feltételei
3/2002. (II. 15.) OM rendelet szerinti eljárásban minősített, vagy kiválóra minősített intézmény (legkésőbb a létszámfelmérési időpontban rendelkezésre kell állni) 27/1997. (VI. 10.) MKM rendelet szerint zeneművészeti ágon egyéni, vagy csoportos főtanszakos oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti oktatás Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

7 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Igénylési határidők Önkormányzati terület Kv.tv. tervezet Országgyűléshez történő benyújtását követően Kihirdetett kv.tv. alapján esetlegesen kiegészítő felmérés Pótigény: ig, illetve feladatátadás esetén lemondással egyidejűleg Lemondás: 04.30; 07.31;10.15 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

8 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Igénylési határidők Nem állami terület Március 12. Október 20. (2012-től) Pótigény nincs Lemondás: 10 %-ot meghaladó létszámcsökkenés esetén kötelező 8 napon belül (feladat ellátási helyenként kell vizsgálni) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

9 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Igénylési határidők Igénylési határidők elmulasztása jogvesztő Nem állami területen igazolási kérelem Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

10 Elszámolási határidők
Önkormányzati terület Éves beszámoló keretén belül Nem állami terület Január 31. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

11 Teljesítménymutató (TM) alapjául szolgáló létszámmérési időpont
(TM számítása: kv.tv. 3. számú mellékletében meghatározott paraméterek szerint) Önkormányzati terület: 2 teljesítménymutató (TM1, TM2) Előző év október 1. tény adat (TM1 alapja) Tárgyév október 1. becsült adat (TM2 alapja) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

12 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Teljesítménymutató (TM) alapjául szolgáló létszámmérési időpont igénylésnél Nem állami terület: TM1 alapja: előző évi elszámolásban közölt október 1-jei ténylétszám2012. évtől, előtte előző évi ei létszám) TM2 alapja: Márciusi igénylés= február 1-jei ténylétszám TM3 alapja: Októberi igénylés: október 1-jei ténylétszám (2012. évtől, előtte tárgyév ei létszám) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

13 Támogatás megállapítása igénylés alapján
Önkormányzati terület (TM1*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*8)+(TM2*tárgyévi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*4) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

14 Támogatás megállapítása igénylés alapján
Nem állami terület 1-8 hónapokra: (TM1*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12)+(TM2*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*7) 9-12 hónapokra: (TM3*tárgyévi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*4) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

15 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Elszámolás Önkormányzati területen azonos az igényléssel Nem állami terület évi elszámolástól változás: TM1 alapja: előző év én jogviszonyban állók, jogosultságuk tárgyév én is fennáll. TM2 alapja: tárgyév jén jogviszonyban állók, jogosultságuk én is fennáll. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

16 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Elszámolás TM3 alapja: Tárgyév október 1-jén jogviszonyban állók, jogosultságuk én is fennáll. Igénylésnél többet nem lehet elszámolni. Támogatási összeg számítása = lsd. igénylés képlet Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

17 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Életkor: a tanuló a tanítási év első napjáig betölti a 6. életévét, vagy tankötelezettségének megszűnése után közoktatási intézményben tanul, és 22. életévét nem érte el. Nem magyar állampolgárságú tanuló csak akkor vehető figyelembe, ha a magyar tanulókkal azonos feltételek mellett vesz részt a közoktatásban. A Magyarországon történő tartózkodás jogcímét igazolni kell. Valamennyi tanulónak rendelkeznie kell tanulói azonosító számmal. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

18 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Tanulónak valamennyi kötelezően vezetendő tanügyi nyilvántartásban (törzslap, beírási napló, osztálynapló) szerepelnie kell, és ezeknek összhangban kell lenni. Tanulói jogviszonynak a mérési időpontban fenn kell állni. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

19 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Nem lehet figyelembe venni azt a tanulót, aki tandíjat fizet, kivéve, ha a Kt § (1) bekezdésének a pontja alapján a heti hat órát meghaladó foglalkozásért fizet tandíjat. Azoknak a tanulóknak a számát, akiknek részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanóra foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel osztva kell figyelembe venni. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

20 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
A tanulói jogviszonyt szüneteltetőket nem lehet figyelembe venni. Saját döntés alapján magántanulót, vagy vendégtanulót nem lehet figyelembe venni. Az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, mint az első és második alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának 120 %-a. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

21 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Önkormányzati feladatellátásban (közoktatási megállapodás is)nem vehető figyelembe az a tanuló, aki részére az iskola a térítési díjat nem írta elő és nem szedte be. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

22 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Nem vehető figyelembe az a tanuló, akinek a térítési díja nem haladja meg a - tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 18 éven aluli tanulók esetében az 5 százalékát, 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a 15 százalékát. (folyó: kiadás=szakmai feladatra jutó működési célú kiadás) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

23 Figyelembe vehető létszám megállapítása
A megállapított és beszedett térítési díj nem lehet kevesebb, mint a feladatellátáshoz biztosított normatív hozzájárulások zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20%-a (a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető) Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

24 Figyelembe vehető létszám megállapítása
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe, venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

25 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Egy tanulót legfeljebb egy művészeti képzésben lehet figyelembe venni, amennyiben a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

26 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Heti négy tanórai foglalkozás együttes idejének el kell érni zeneművészeti ágban csak egyéni, illetve egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább 150 percet, kizárólag csoportos foglalkozás esetén minden művészeti ágban legalább 180 perc foglalkozási időt Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

27 Figyelembe vehető létszám megállapítása
A fent meghatározott idő számításánál az alapfokú művészetoktatási intézmény által a tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett vagy igazoltan, illetve igazolatlanul távol maradt. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

28 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Egy tanulóként kell figyelembe venni azt, aki részére az iskola a tanítási év átlagában legalább heti négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra jár Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

29 Figyelembe vehető létszám megállapítása
Változás nem állami területen évtől (2011. évi elszámolásra még nem kell alkalmazni): lsd dia Az adott hónapban azon tanulókat, akiknek jogviszonyuk megszűnt az - adott hónap 15. napjáig 0,5 főként, adott hónap 16. napjától 1 főként kell figyelembe venni. Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

30 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
Egyebek Ellenőrzés Munkafolyamatba épített Helyszíni ellenőrzés Köztartozás Jogorvoslat Kamatfizetés Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár

31 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár


Letölteni ppt "Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések