Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 1 Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése Finanszírozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 1 Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése Finanszírozás."— Előadás másolata:

1 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 1 Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése Finanszírozás

2 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 2 Finanszírozást ki végzi Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti megyei igazgatóságai

3 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 3 Fenntartói kör  Önkormányzat  Egyházi és nem állami közoktatási intézményfenntartók

4 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 4 Finanszírozás szabályait tartalmazó jogszabályok  Önkormányzati kör: - Mindenkori kv.tv. - Áht. (2011. évi CXCV. tv.) - Ávr. (368/2011. (XII. 31.) Korm.r.)  Nem állami kör: - Mindenkori kv.tv. -20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

5 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 5 Költségvetési törvény szerinti előírások  Kv.tv. változás 2011/2012 tanév nincs  Összeg 2.350.000 Ft/teljesítmény- mutató/év  Egyházi kiegészítő támogatás nem jár  Gazdasági társaságot (ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot), a normatíva 30 %-a illeti meg

6 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 6 Igénylés intézményi jogosultsági feltételei  3/2002. (II. 15.) OM rendelet szerinti eljárásban minősített, vagy kiválóra minősített intézmény (legkésőbb a létszámfelmérési időpontban rendelkezésre kell állni)  27/1997. (VI. 10.) MKM rendelet szerint  zeneművészeti ágon egyéni, vagy csoportos főtanszakos oktatás  képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti oktatás

7 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 7 Igénylési határidők  Önkormányzati terület Kv.tv. tervezet Országgyűléshez történő benyújtását követően  Kihirdetett kv.tv. alapján esetlegesen kiegészítő felmérés  Pótigény: 07.31-ig, illetve feladatátadás esetén lemondással egyidejűleg  Lemondás: 04.30; 07.31;10.15

8 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 8 Igénylési határidők  Nem állami terület  Március 12.  Október 20. (2012-től)  Pótigény nincs  Lemondás: 10 %-ot meghaladó létszámcsökkenés esetén kötelező 8 napon belül (feladat ellátási helyenként kell vizsgálni)

9 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 9 Igénylési határidők • Igénylési határidők elmulasztása jogvesztő • Nem állami területen igazolási kérelem

10 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 10 Elszámolási határidők  Önkormányzati terület Éves beszámoló keretén belül  Nem állami terület Január 31.

11 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 11 Teljesítménymutató (TM) alapjául szolgáló létszámmérési időpont (TM számítása: kv.tv. 3. számú mellékletében meghatározott paraméterek szerint)  Önkormányzati terület: 2 teljesítménymutató (TM1, TM2)  Előző év október 1. tény adat (TM1 alapja)  Tárgyév október 1. becsült adat (TM2 alapja)

12 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 12 Teljesítménymutató (TM) alapjául szolgáló létszámmérési időpont igénylésnél  Nem állami terület:  TM1 alapja: előző évi elszámolásban közölt október 1-jei ténylétszám2012. évtől, előtte előző évi 09.15-ei létszám)  TM2 alapja: Márciusi igénylés= február 1-jei ténylétszám  TM3 alapja: Októberi igénylés: október 1-jei ténylétszám (2012. évtől, előtte tárgyév 09.15- ei létszám)

13 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 13 Támogatás megállapítása igénylés alapján  Önkormányzati terület (TM1*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*8)+(TM2*tárgyévi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*4)

14 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 14 Támogatás megállapítása igénylés alapján  Nem állami terület  1-8 hónapokra: (TM1*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12)+(TM2*előző évi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*7)  9-12 hónapokra: (TM3*tárgyévi kv.tv. szerinti fajlagos összeg/12*4)

15 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 15 Elszámolás  Önkormányzati területen azonos az igényléssel  Nem állami terület 2012. évi elszámolástól változás:  TM1 alapja: előző év 12.31-én jogviszonyban állók, jogosultságuk tárgyév 01.31-én is fennáll.  TM2 alapja: tárgyév 02.01-jén jogviszonyban állók, jogosultságuk 08.31-én is fennáll.

16 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 16 Elszámolás  TM3 alapja: Tárgyév október 1-jén jogviszonyban állók, jogosultságuk 12.31-én is fennáll.  Igénylésnél többet nem lehet elszámolni. Támogatási összeg számítása = lsd. igénylés képlet

17 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 17 Figyelembe vehető létszám megállapítása • Életkor: a tanuló a tanítási év első napjáig betölti a 6. életévét, vagy tankötelezettségének megszűnése után közoktatási intézményben tanul, és 22. életévét nem érte el.  Nem magyar állampolgárságú tanuló csak akkor vehető figyelembe, ha a magyar tanulókkal azonos feltételek mellett vesz részt a közoktatásban. A Magyarországon történő tartózkodás jogcímét igazolni kell.  Valamennyi tanulónak rendelkeznie kell tanulói azonosító számmal.

18 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 18 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Tanulónak valamennyi kötelezően vezetendő tanügyi nyilvántartásban (törzslap, beírási napló, osztálynapló) szerepelnie kell, és ezeknek összhangban kell lenni.  Tanulói jogviszonynak a mérési időpontban fenn kell állni.

19 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 19 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Nem lehet figyelembe venni azt a tanulót, aki tandíjat fizet, kivéve, ha a Kt. 116. § (1) bekezdésének a pontja alapján a heti hat órát meghaladó foglalkozásért fizet tandíjat.  Azoknak a tanulóknak a számát, akiknek részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanóra foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel osztva kell figyelembe venni.

20 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 20  A tanulói jogviszonyt szüneteltetőket nem lehet figyelembe venni.  Saját döntés alapján magántanulót, vagy vendégtanulót nem lehet figyelembe venni.  Az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, mint az első és második alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának 120 %-a.

21 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 21 Figyelembe vehető létszám megállapítása • Önkormányzati feladatellátásban (közoktatási megállapodás is)nem vehető figyelembe az a tanuló, aki részére az iskola a térítési díjat nem írta elő és nem szedte be.

22 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 22 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Nem vehető figyelembe az a tanuló, akinek a térítési díja nem haladja meg a - tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának • 18 éven aluli tanulók esetében az 5 százalékát, • 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a 15 százalékát. (folyó: kiadás=szakmai feladatra jutó működési célú kiadás)

23 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 23 Figyelembe vehető létszám megállapítása  A megállapított és beszedett térítési díj nem lehet kevesebb, mint a feladatellátáshoz biztosított normatív hozzájárulások zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20%-a (a hátrányos helyzetű tanulóktól térítési díj nem szedhető)

24 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 24 Figyelembe vehető létszám megállapítása • A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe, venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy foglalkozást biztosítanak. • A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható össze.

25 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 25 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Egy tanulót legfeljebb egy művészeti képzésben lehet figyelembe venni, amennyiben a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett.

26 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 26 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Heti négy tanórai foglalkozás együttes idejének el kell érni – zeneművészeti ágban csak egyéni, illetve egyéni és csoportos foglalkozás esetén legalább 150 percet, – kizárólag csoportos foglalkozás esetén minden művészeti ágban legalább 180 perc foglalkozási időt

27 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 27 Figyelembe vehető létszám megállapítása • A fent meghatározott idő számításánál az alapfokú művészetoktatási intézmény által a tanuló részére biztosított foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett vagy igazoltan, illetve igazolatlanul távol maradt.

28 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 28 Figyelembe vehető létszám megállapítása • Egy tanulóként kell figyelembe venni azt, aki részére az iskola a tanítási év átlagában legalább heti négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra jár

29 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 29 Figyelembe vehető létszám megállapítása  Változás nem állami területen 2012. évtől (2011. évi elszámolásra még nem kell alkalmazni):  lsd. 15-16. dia  Az adott hónapban azon tanulókat, akiknek jogviszonyuk megszűnt az - adott hónap 15. napjáig 0,5 főként, -adott hónap 16. napjától 1 főként kell figyelembe venni.

30 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 30 Egyebek  Ellenőrzés  Munkafolyamatba épített  Helyszíni ellenőrzés  Köztartozás  Jogorvoslat  Kamatfizetés

31 Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 31 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Készítette: Nagy Lászlóné/Magyar Államkincstár 1 Alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozása, ellenőrzése Finanszírozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések