Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai program készítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai program készítése"— Előadás másolata:

1 A pedagógiai program készítése
Stratégiai tervezés A pedagógiai program készítése Készítette: Szentpéteri-Tóth Judit

2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJAI - 1
Törvényi alapok: 1993. évi LXXIX. Törvény 47.§ , 48.§ 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 26.§ A pedagógiai program követelménye rákényszeríti a pedagógusokat, hogy átgondolják az intézmény: Meglévő adottságait Helyzetét Érték- cél- követelmény és tevékenységrendszerét Intézményi filozófiáját (a tervezésnek fel kell mutatnia, hogy az intézmények között kiéleződő versenyt az adott intézmény milyen plusz szolgáltatásokkal állja) A pedagógiai program készítésével a pedagógusok is aktívan részt vesznek a tervezésben. Kidolgozásához szükséges alapvető ismeretek: Törvények NAT A települések közoktatási helyzetértékelése, az ezek alapján kidolgozott közoktatási koncepciók Korábban érvényben lévő Nevelési és Oktatási Terv, helyi munkatervek, Közvetlen társadalmi környezet igényei, hatásai Fenntartó igényeinek ismerete Iskolai hagyományok 2

3 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ALAPJAI - 2
Konkrét célok Célok nélkül nehéz eredményes munkát végezni A nevelés célja mindig egy jobb tökéletesebb nemzedék létrehozása A nevelés célja műveltséget adni, az embert kultúrlénnyé tenni Helyi tanterv Az iskolai pedagógiai program legfontosabb eleme a helyi tanterv Munkaterv Fontos, hogy a pedagógiai program hosszabb távra szóló dokumentum legyen, szükséges hozzá évenkénti munkaterv Fontos programok amelyek mintát adhattak a kidolgozáshoz: Szentlőrinci iskolakísérleti program (gyakorlatcentrikus) Zsolnai- program (nyelvi- irodalmi- kommunikációs nevelés -oktatás) Iskolakoncepciók (Waldorf, Montessori) 3

4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA
Az Ady Endre Gimnázium Pedagógiai programjának tartalomjegyzéke Az iskola pedagógiai programja meghatározza : az iskola nevelési programját, ennek keretén belül Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait feladatait, eszközeit, eljárásait A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, A szülő, tanulő, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit az iskola helyi tantervét I. Nevelési program I.1. Értékek, alapelvek, célok Iskolánk szándéka Értékeink, Alapelvünk Gyermekképünk Értékeink, céljaink és ezek elérését szolgáló főbb feladataink I.2. Az iskola nevelő oktató munkája Az iskola alaptevékenysége A képzés főbb jellemzői és szakaszai Személyiségfejlesztés A tehetséggondozás formái Gyermek és ifjúságvédelem I.3. Egészségnevelési program I.4.Környezeti nevelési program I.5. Az iskola élet és munkarendje A tanév munkaprogramja Hagyományaink I.6. Kapcsolatrendszer Az iskolai diákönkormányzat A szülőkkel való kapcsolattartás Kapcsolattartás a kollégiumokkal II. Helyi tanterv 4

5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK (LEHETSÉGES) FOLYAMATA
Helyzetelemzés - települési önkormányzat, fenntartó helyzetelemzése, pedagógusok, szülők, tanulók véleményeinek megismerése a nevelés oktatás főbb kérdéseiről Anyaggyűjtés - törvények, szakirodalom alapos megismerése Döntés arról, milyen típusú, felépítésű pedagógiai programot készít az intézmény, a nevelőtestület tájékoztatása Munkacsoportok kialakítása, irányítóik megválasztása A munkacsoportok megkezdik a munkát ( NAT- Tan sorozat kötetei irányadóak) A munkacsoportok által készített részanyagok vitája Az átdolgozott anyagok megismerése, a részanyagok összehangolása és egybeszerkesztése Az elkészült pedagógiai program tervezetének vitája, bevonva a nevelőtestületet, a fenntartó illetékeseit, a szülők szervezeteinek, középfokú intézményben a diákszervezet képviselőit - célszerű először csak nevelőtestületi körben megvitatni, majd szélesebb körben Jóváhagyás: a közoktatási törvény szerint a nevelőtestület fogadja el, a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó szakértő véleményét kérheti ki a jóváhagyáshoz. Köznevelési törvény szerint a nevelőtestület fogadja el, az igazgató hagyja jóvá. Nyilvánosságra hozás: A pedagógiai program ismertetése a nevelőtestülettel a tanévnyitó értekezleten, szülőkkel első szülői értekezleten, diákokkal első osztályfőnöki órán 1 -1 példány elhelyezése az iskola igazgatójánál, a titkárságon, az iskola könyvtárában, a városi önkormányzatnál Az iskola honlapján való megjelenítés 5

6 A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK (LEHETSÉGES) FOLYAMATA - MUNKACSOPORTOK
Bevezető részt kidolgozó csoport Tartalmi részt kidolgozó csoport Helyi tantarvet kidolgozó csoport Tárgyi- dologi, személyi költségvetési feltételeket összegző csoport Egyéb kérdéseket kidolgozó csoport Iskolai értékrendszert kidolgozó csoport Cél-és feladatrendszert kidolgozó csoport Követelményrendszert kidolgozó csoport Tevékenységrendszert megalkotó csoport Eljárásrendszert kidolgozó csoport (módszerek, eszközök) Ellenőrzési, értékelési rendszert kidolgozó csoport Helyi tantervet kidolgozó csoport Feltételrendszert összegző csoport 6

7 A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA
A dokumentum akkor tölti be szerepét, ha a nevelésben- oktatásban egyértelműen biztosítja: a nagyobb hatékonyságot az intézmény zavartalan, színvonalas működését A megvalósításban kiemelkedik az intézmény vezetőjének, a nevelőtestületnek a fenntartónak a felelőssége. Köznevelési törvény- 97. § (14) Az iskola december 31-ig felülvizsgálja pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervről szóló jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen. 7

8 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 8


Letölteni ppt "A pedagógiai program készítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések