Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Nyitókonferencia, Szeged, 2010. március 19. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Digitális tananyagok, tartalomfejlesztés Sinka Róbert e-learning koordinátor Szent István Egyetem KDKL

2 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2 Az alapvető célok, kulcsfogalmak  A kompetencia-alapú oktatásra való áttérés, a bolognai lineáris képzési szerkezet bevezetése, az Infokommunikációs technológia (IKT) elterjedése, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának alkalmazása, a képzés tömegessé válása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása szükségessé teszi a komplex, modern felsőoktatási tartalmak és programok, módszerek kifejlesztését, alkalmazását.  A konstrukció célja, hogy lehetőséget teremtsen a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy felkészüljenek a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből (EKKR), az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére; megújítsák és bővítsék képzési kapacitásaikat a tananyagfejlesztés és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztés révén.  A konstrukció célja továbbá, hogy a Lisszaboni Stratégiával összhangban elősegítse a korszerű matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzési területek fejlesztését; korszerű tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával és terjesztésével hozzájáruljon az e területeken tanulók és végzettek számarányának növeléséhez.  A konstrukció célja, hogy a hét versenyképességi Pólus Zászlóshajó Program keretében horizontális gazdaságfejlesztési eszközökkel hozzájáruljon egy-egy régió tudásintenzív iparágának humánerőforrás-, illetve tudásigényéhez.

3 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 3 Tartalom  Alapfogalmak  Tananyagtervezés alapvető szempontjai (áttekintés)  Digitális tananyagok jellemzői (e-tananyag)  Tartalomfejlesztés folyamata, elemei és kerete, szereplői  E-tananyagok életciklusa (használta és utóélete)

4 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 4 Alapfogalmak  Tananyag  Digitális tananyag  E-tananyag  Elektronikus tartalom  E-tartalomfejlesztés  Szerzői szoftverek  Kliens oldali alkalmazások  HTML v. keretrendszer (e-learning) használata  CMS – LMS – LCMS – VLE – PLE  WEB 2.0-s eszközök integrálása (LLL)

5 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 5 A tananyagtervezés néhány alapvető szempontja (e-tartalomfejlesztés)  Alapgondolat  Diszciplináris keretek és célok  Pedagógiai célok  A tananyag felhasználási kerete (iskolatípus, korosztály, élethelyzet, oktatási-képzési forma stb.)  Belső és külső követelmények (belső szabályozás, pályázati követelmények, EU sztenderdek stb.)  PDCA ciklus (Input/Output arány, szinkron/aszinkron oktatás)  Technológia háttér (Input/Output forma, lehetőségek és követelmények egyensúlya)  Szervezeti és működési keretek (workflow)

6 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 6 Digitális / e-tananyagok jellemzői  Formátumok [DOC, XLS, PPT, PDF, ODT, XML, DBK, SWF, HTML, SCORM 2004 4 th ]  A szöveg  Szegmentált (asset, LO, SCO)  Lektorált (nyelvi, szakmai, szemantikai, logikai, intratextus, intertextus, hipertextus, bibliográfiai szempontok szerint)  Teljes szöveg (hivatkozás, irodalom, kérdések/válaszok, média elemek kóddal – a beágyazás helye, mérete) és meta adatok  Média elemek (képek, videók, animációk, hangok, grafikonok, interaktív programrészek)  Formátum [JPG, BMP, GIF, PNG, FLV, SWF, MOV, EXE...]  Méret (implementáció helye szerint: galéria, önálló, bélyeg, szövegrész...)  Időtartam (videóknál)  Meta adatok  Forgatókönyv az összeállításhoz (a kimeneti forma határozza meg, milyen részletes)

7 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 7 A tartalomfejlesztést megelőző lépések 1-2. Tananyagírás és a tartalomfejlesztési sztenderdek kialakítása - Intézményi és az egyes szervezeti egységek szintjén (formai és szerkezeti). 3. IO mennyiségi és minőségi meghatározása - Milyen a bemeneti formátum? - Milyen a bemeneti állományok (tananyag) szerkezete/struktúrája? (min-max tartalom, elemszám/kurzus) - Milyen a kimeneti formátum? 4. Technológiai környezet meghatározása. - Szerzői alkalmazások. - Digitalizáló eszközök.- Implementációs környezet és/vagy szerzői felület (módosításokhoz). - Kliens oldali alkalmazások. 5. Szerepkörök definiálása. - Szerepek és jogosultsági szintek meghatározása. - Feladatkörök meghatározása (lásd a tartalomfejlesztés főszereplőit és tevékenységi körét). - Ellenőrzés/visszacsatolás folyamatmodell kialakítása. 6. Ütemezés 7. Tájékoztatás ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Végrehajtás - tananyagírás, - digitalizálás, - implementálás, - futtatás (teszt), - módosítás, - bevezetés, - monitoring,...

8 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 8 Tananyagfejlesztés folyamata 1.  1. Tananyag megírása (teljes szöveg és grafika, létező vagy tervezett média elemek listája)  2. Szegmentálás (szöveg, kép, videó, animáció …)  3. A tananyag (teljes, a tervezett média elemekkel együtt) digitalizálása, a bemenet igényei szerint  4. Tananyag elemek előállítása, szükség szerint metázása (asset)  5. Tanulási objektumok létrehozása (LO)  6. Önálló tanulási egységek kialakítása, szükség szerint metázása (SCO)  7. SCORM csomagok előállítása, ha szükséges A szerző (oktató) feladata Digitalizálás folyamata (forgatókönyv szerint) Programozási folyamat (LCMS adminisztrátor, e-learning szakértő)

9 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 9 Tananyagfejlesztés folyamata 2.  8. A tananyagelemek implementálása (asset, LO, SCO, SCORM)  9. Didaktikai dizájn kialakítása (szakmai és pedagógiai célok és szempontok szerint), a kurzus végső formájának kialakítása, a virtuális környezet kialakítása  10. A követelményrendszer kialakítása (értékelési és pontozási stratégia kialakítása)  11. A kurzus elindítása (tevékenység és kommunikáció)  12. A kurzus zárása, a tananyag szükség szerinti módosítása, új elemek beemelése (PDCA ciklus zárása) e-learning szakértő, adminisztrátor, oktató e-learning szakértő, programozó, adminisztrátor, oktató

10 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 10 A tartalomfejlesztés elemei és kerete

11 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 11 Az e-tananyagok használata (blended learning, szinkron oktatási forma) LCMS (HTML/CMS/LMS) Kommunikáció Tevékenység Autentikáció Megosztás Értékelés... E-mail Tananyag szerző (oktató, tutor) Tanuló, hallgató

12 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 12 A tartalomfejlesztés szereplői SzerepkörTevékenységi körök (tananyagfejlesztés) 1 Projekt menedzser A tartalmak előállítási folyamatának koordinálását ellátó személy. 2 E-learning szakértő A forgatókönyvíró, a szabványokat ismeri, átlátja a tananyagkészítés folyamatát, konzultál és javaslatot tesz az oktató és a tananyagot előállító felé az optimális megoldásokra. Ismeri a keretrendszert, és a kiegészítő modulokat. 3 Oktatásszervező Az oktatásszervező az e-learning szakértővel karöltve tervezi meg a tananyaggyártáshoz szükséges munkamenetet (elsősorban pedagógiai alapokon). 4 Szerző A szerző az adott tananyag tartalmait előállító személy. A formai követelményeknek megfelelően meghatározott módszertant és tematikát követve írja meg a tartalmakat. A szerzőnek képesnek kell lennie a strukturált szövegírásra és természetesen nem árt ha az illető olyan személy, aki a tananyag szövegét nem csak szakmai szempontból nézi. 5 Lektor A lektor a szerzők által előállított tartalmakat ellenőrzi. Alapkövetelmény a magyar helyesírás felsőfokú ismerete. Előny a strukturált szövegírás és a tananyag szakmai ismerete. 6 Grafikus (a kreatív személy) A kreatív ember határozza meg a tananyag arculatát. További feladata az illusztrációk/grafikai elemek elkészítése. Ő határozza meg a tananyagok és esetenként magának a keretrendszernek az arculatát is. 7 Számítógépes operátor A tananyaggyártáshoz szükséges kiegészítő anyagok előállításában játszik szerepet. 8 MetázóA meta-adatbázis operátora.

13 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 13 E-tananyag életciklusa (PDCA)

14 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 14 E-tananyag a kurzusban

15 TÁMOP-4.1.2- 08/1/A-2009-0030 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 15 Köszönöm a figyelmet! Sinka Róbert E-mail: sinka.robert@lib.szie.hu ; sinkarobert@gmail.comsinka.robert@lib.szie.husinkarobert@gmail.com Web: http://elearning.szie.hu ; http://eportfolio.szie.huhttp://elearning.szie.huhttp://eportfolio.szie.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0030 Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések