Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája Dombóvár 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája Dombóvár 2008."— Előadás másolata:

1 1 A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája Dombóvár 2008. április 10.

2 2 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása A gyermekvédelmi törvény alapelvei –2.§ (3) A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. –(4) A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell. Átmeneti gondozás – gyermekjóléti alapellátási személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás – mit, –kinek, –hogyan, –milyen ok miatt, –milyen ellátási formában, –mi a kimenet, –kinek a feladata.

3 3 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása Mit, kinek: –A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. (Gyvt.45 §) –A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani. (Gyvt,45. §(2) bek.)

4 4 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása Hogyan: –A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani… (Gyvt.45. §(2) bek) –A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tart. (Gyvt. 45.§ (69 bek.) –A gyermekek átmeneti gondozása során a gyermek iskolai oktatását - lehetőség szerint - iskolaváltás nélkül kell biztosítani. (Gyvt. 45.§ (4) bek.)

5 5 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása Milyen ok miatt –ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. (Gyvt.45.§ (2) bek.) Milyen ellátási formában –48. § (1) A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. –(2) A gyermekek átmeneti házi gondozásaként - a szülő kérelmére - a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége miatt a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja. (Fogyatékos gyermek !)

6 6 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása Mi a kimenet –47. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már nem állnak fenn. –(2) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama eltelt. –(3) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza –a) az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy –b) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt, a szükséges intézkedések megtételére. –(4) A gyámhivatalt értesíteni kell a szükséges intézkedések megtétele érdekében az átmeneti gondozás időtartamának eltelte előtt is, ha –a) nyilvánvalóvá válik, hogy a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza, –b) a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek átmeneti gondozását ugyanazon intézményben két éven belül másodszor is kéri.

7 7 A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása Kinek a feladata –94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. –(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

8 8 Helyzetkép –Szolgáltatások száma –Helyettes szülők száma –Férőhelyek száma –Gondozottak száma –Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma, –Igénybevétel okai –Ellátottak életkori megoszlása –Átmeneti gondozásban töltött idő

9 9 Szolgáltatások száma megyék szerint (2007) MegyeGyermekek átmenti otthona Helyettes szülői hálózatok Hálózatban működő h. szülők száma Önálló h. szülők száma Budapest192 53 2 Bács-K.1811nincs Baranya139nincs Békés24127 BAZ2nincs 1 Csongrád33112 Fejérnincs154 Győr-M-S215nincs Hajdú-B.1138 Heves1131 Jász--SZ.1283 Komárom1273 Nógrád1nincs Nincs Pest115123 Somogynincs5302 Szabolcs2nincs 4 Tolnanincs5 35 3 Vasnincs141 Veszprémnincs1311 Zalanincs383 Össz.294821958

10 10 Helyettes szülői idősor férőhelyekről, gondozottakról (OSAP) 19992000200120022003200420052006 férőhelyn.a4022.319 (?)4922.193(?)514n.a.606 gondoz ottak 34123191213158212202151

11 11 Országos adatok (2007) Helyettes szülői hálózatok száma: 48 Önálló helyettes szülők száma: 58 Helyettes szülők száma összesen: 287 Férőhelyek száma összesen: 615 Az év során ellátott gyerekek száma: 151 Helyettes szülői tanácsadók száma:??? 2005-2007 között megszűnt 13 h.szülő (47 fh.)

12 12 Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma (gyermekotthoni, nevelőszülői bekerülési adatokból) OSAP 2000200120022003200420052006 Szakell átásba került 473153114140238186103 Csecse mőottho nba került 3324 28205

13 13 Átmeneti gondozásból gyermekvédelmi gondoskodásba kerültek száma (gyermekotthoni, nevelőszülői bekerülési adatokból)

14 14 Ellátottak %-os megoszlása az elhelyezést kiváltó néhány jellemző probléma szerint (2006 OSAP) Problémah.szülőGyáoCsáo Szülő életvezetési12 %17 %11 % Szülő egészségi14 %6,5 %1 % Sz. lakhatása krízis elh.7 %3 %8 % Sz. hajléktalan9 %15 %20 % Sz. elégtelen lakhatása8 %14 %18 % Bántalmazás-7 %18 % Sz. ind. távolléte24 %2 %- Családi konfliktus10 %9 %13 % Gyermek magatartása4 %9 %- 24 %

15 15 Ellátottak életkor szerinti %-os megoszlása (2006 OSAP) Életkorh. szülőGYÁOCSÁO 0-3 éves25 %10 %30 % 4-5 éves23 %17 %18 % 6-13 éves41 %44 %38 % 14-17 éves11 %29 %14 % Összes151 fő1.073 fő5.385 fő

16 16 Átmeneti gondozásban töltött idő (2006 OSAP) h. szülőGYÁOCSÁO Ideigl. gondozásban részesült 2 %8 %6 % 0-3 hónap51 %41 %38 % 4-6 hónap23 %17 %19 % 7-10 hónap10 %12 %16 % 11-12 hónap6 %5 %10 % 12 hónapnál több8 %16 %11 %

17 17 Átmeneti gondozásban töltött idő (2006 OSAP)

18 18 Minőségi, szakmai fejlődés NCSSZI által koordinált szakmai műhelymunka Módszertani kézikönyv Évente rendszeresen országos szakmai konferenciák ATOSZ megalakulása Szakmai standardok kidolgozása I. Helyettes szülői Konferencia

19 19 Problémák, dilemmák, javaslatok Problémák –Nem fejlődik elég dinamikusan a szolgáltatás –Kevés információ a szolgáltatásról ( mire szolgál, kiknek ajánlható, mik a tapasztalatok a működőknél) Önkormányzatoknál, gyermekjóléti szolgálatoknál(?), potenciális igénybevevőknél, a tapasztalatokat illetően a szolgáltatást nyújtókon kívül mindenkinél, –Önkormányzati érdekeltség hiánya –Helyettes szülői képzés szervezésének nehézségei Költségek viselése 10-12 család toborzása –Ellátási szerződések veszélye (önkormányzati feladat „kipipálva” néhány férőhely lekötésével) –Speciális szükségletű, különleges szükségletű gyermekek gyermekek átmeneti gondozása –OSAP adatok nem elég részletesek, és pontosak, nincsenek felmérések

20 20 Problémák, dilemmák, javaslatok Dilemmák Lakhatási problémák, hajléktalanság, ill. családi konfliktusok, a gyermek magatartási problémái miatt bekerülő gyerekek esetében –Átmeneti gondozás, vagy átmeneti nevelésbe vétel, melyiknek mi a funkciója, mi szolgálja a gyerek érdekét, –Szülői felelősség, szülői felügyeleti jog kérdése –Gyermek szülőjének a befogadása mikor indokolt az átmeneti gondozásba, Milyen igény kielégítésére alkalmas a helyettes szülői ellátás, és milyenre nem, Működőképes-e az önálló helyettes szülő, nem kellene-e itt is csak hálózat formájában engedni a működést, mint a nevelőszülőnél,

21 21 Problémák, dilemmák, javaslatok A terepen dolgozók javaslatai –GYÁO-ra, helyettes szülőre vonatkozó szabályozás különválasztása – ahol indokolt – a CSÁO-ra vonatkozó szabályoktól, (pl 12+6 hó túl hosszú) –Több információ az ellátásról, az önkormányzatok motiváltságának erősítése (megyei jogú város) –Teljes körű ellátás helyett szükség szerinti (szülői felelősség erősítése), Ki és milyen szempontok szerint döntsön ? Normatíva több, ha teljes körű és kevesebb, ha szükség szerinti ? –Nagykorúvá váló gyerek, ha szükséges maradhasson a tanév végéig Sokkal többet kell tudnunk a működő ellátásokról ahhoz, hogy a jövőt tervezhessük.

22 22 Fejlesztési lehetőségek Hazai forrás –Helyettes szülői hálózat, átmeneti intézmények (elsősorban GYÁO-k) férőhely bővítésének támogatása, EU forrás –ÚMFT fejlesztési irányok Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése –Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok »5.2.5 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (családi kríziskezelő, családterápiás, szülői kompetenciákat erősítő programok, iskolán kívüli szabadidős programok stb.)

23 23 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője Gulyásné dr. Kovács Erzsébet Helyettes Szülői Szolgáltatást Nyújtók I. Országos Konferenciája Dombóvár 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések