Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP – 3.3.3-08/1-2009-0001 Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP – 3.3.3-08/1-2009-0001 Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködés."— Előadás másolata:

1 TÁMOP – 3.3.3-08/1-2009-0001 Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködés támogatása A projekt címe: „Ugyanazt másképpen, egymásért” Megvalósítás időtartama: 2009. december 1. – 2011. május 31.

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kedvezményezett: Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4183 Kaba, Kossuth u. 2. e-mail: igazgato@kaba-iskola.t-online.hu tel.:54/460-335igazgato@kaba-iskola.t-online.hu

3 A projekt célja Integrációs közoktatási referencia intézmények országos hálózatának részévé válunk. Szerepet kap a hálózati tanulás. Jó gyakorlatunk bemutatása, kínálatának bővítése. IPR struktúránk teljes körű minőségbiztosítási rendszerének kialakítása. Modellértékű tapasztalatainkat gyakorlóhelyként kínáljuk, melynek része a pedagógus hallgatók képzése.

4 Konzorciumi tagok, megnyert támogatás összege Főpályázó: Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Támogatás összege: 29.386.666,- Ft A támogatás mértéke egyes kedvezményezettek vonatkozásában: Sári Gusztáv Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 23.988.000,- Ft Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3.518.666,- Ft Kabai Óvoda 1.000.000,- Ft Kaba Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata 880.000,- Ft

5 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok, kapcsolódási pontok a konzorciumi tagokhoz (1.) Menedzsment (3 fő):  Programmenedzser (heti 20 óra)  Szakmai asszisztens (heti 5 óra)  Pénzügyi szakember (heti 10 óra) I. IPR alapú intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek (2 csoport) Szervezetfejlesztési munkacsoport (1+6 fő) Kapcsolódási pont: Kabai Óvoda Intézményfejlesztő munkacsoportja (1+2 fő) Disszeminációs munkacsoport (1+5 fő)

6 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok, kapcsolódási pontok a konzorciumi tagokhoz (2.) II. Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek: Hallgatói mentorcsoport (1 csoport: 1 + 5 fő) Kapcsolódási pont: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Innovatív munkacsoportok (3 csoport) Módszertani csoport (1 + 2 fő) Projektépítő csoport (1 + 5 fő)  Kapcsolódási pont: Kaba Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata Projektépítő csoportja (1 + 2 fő) Fejlesztő csoport (1 + 5 fő)

7 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok, kapcsolódási pontok a konzorciumi tagokhoz (3.) III. Szolgáltatói tevékenység (2 csoport) Bemutató csoport (1 + 2 fő) Átmenetet segítő csoport (1 + 1 fő) Kapcsolódási pont: Kabai Óvoda Óvoda-iskola átmenetet segítő csoportja (2 fő) IV. Integrációs Környezeti Csoport (IKCS) (1 + 3 fő) Kapcsolódási pont: Kaba Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata Információs iroda működtetése (1 fő) konzorciumi tagok, helyi partnerek

8 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (1.) Szervezetfejlesztési munkacsoport: Kulcsszavak: felülvizsgálat, próbavizsgálat, átdolgozás, kidolgozás, beépítés. Kidolgozza az IPR alapú:  intézményi önértékelést,  munkaköri leírásokat,  teljesítményértékelést. Iskolai dokumentumokba bedolgozza. A projekt tevékenységeihez tatozó minőségbiztosítás.

9 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (2.) Disszeminációs munkacsoport: Kulcsszavak: összegyűjt, tájékoztat, kommunikációs terv, kapcsolattartás. Havonta (min. 15 alkalommal) frissíti az iskola honlapján a projekt megvalósításáról szóló információt. A projekt megvalósításának dokumentálása. Folyamatos kapcsolattar- tás a csoportok között.

10 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (3.) Hallgatói mentorcsoport: 60 órás képzésen vesznek részt. Az iskolánkban működő IPR-ről dokumentumot állítanak össze a hallgatók számára. Pedagógus hallgatók részére korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek átadása valós helyzetben, modell értékű gyakorlat létrehozása. A KFRTF-val közösen kidolgozzák a gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljét és a hospitációs hely választásának eljárásrendjét.

11 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (4.) Módszertani munkacsoport: A DIFER mérésre alapozva a fejlesztendő területekhez a tanulók önálló – életkoruknak megfelelő – kreatív tevékenységre épülő foglalkozási programelemek kidolgozása, összekapcsolása a tanulás módszertanával az 1- 4. évfolyamon. A módszertani elemeket segítenek bedolgozni az iskola munkáját szabályzó dokumentumokba. Programelem gyűjtemény készítése (digitális és nyomtatott formában) a fejlesztési területekhez.

12 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (5.) Projektépítő munkacsoport: 3 projekterv (ünnepkörök, munltikulturális, kisgólyatábor) és 2 témahét (nyelv hete, természettudományos hét) teljeskörű kidolgozása, kipróbálása és a helyi tantervbe való beépítése. Az iskolánkban (1-8. évf.) megvalósuló projektek leírásának összegyűjtése (digitális és nyomtatott formában), „projektbank” létrehozása.

13 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (6.) Fejlesztő munkacsoport: Kooperatív technikák kiterjesztése 1-8. évfolyamra. 540 db óramozzanat és óravázlat összegyűjtése. Az iskolánkban (1-8. évf.) összegyűjtött anyagból (digitális és nyomtatott formában) kooperatív feladatbank létrehozása.

14 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (7.) Bemutató csoport: Jó gyakorlatok bemutatását szervezi:  tanórai differenciálás, tutori rendszer, problémamegoldó fórumok;  2010. szept. 1-jétől kiegészül: projektmódszer, kooperatív technikák, multikulturális, óvoda-iskola átmenet. Találkozókat szervez az integrációs referencia intézmények számára és hospitálási lehetőséget biztosít az elkövetkezendő referencia intézmények számára.

15 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (8.) Átmenetet segítő csoport: Segíti a pályázatba bevont óvodát. Az óvodával közösen kidolgozzák az óvoda- iskola átmenetet segítő programot, kipróbálják, beválás vizsgálatot végeznek. Bedolgozzák az iskola és az óvoda szabályzóiba. Az óvoda-iskola átmenetre épülő átmenetet (1-4. évf.) könnyítő programot dolgoznak ki, kipróbálásra átadják a kollégáknak.

16 A projekt megvalósítására létrehozott munkacsoportok feladatai (9.) Integrációs környezeti csoport: Társadalmi környezettel való hatékony együttműködés (együttműködési megállapodások alapján). Nyitott iskolamodell kialakítása, fenntartása. Helyi integrációs kerekasztalt működtet. Segíti a CKÖ információs irodájának működését. Szabadidős kulturális rendezvényeket szervez partnerek bevonásával. Beszerzi a fejlesztő eszközöket.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Váradi Istvánné főigazgató, programmenedzser


Letölteni ppt "TÁMOP – 3.3.3-08/1-2009-0001 Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések