Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektnyitó konferencia augusztus 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektnyitó konferencia augusztus 28."— Előadás másolata:

1 Projektnyitó konferencia 2009. augusztus 28.
TÁMOP A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben Projektnyitó konferencia 2009. augusztus 28.

2 A pályázat előtörténete
Felhívás: szeptember Pályázat elkészítése: 2008. szeptember-december Pályázat benyújtása: december 19. Értesítés a támogatásról: március 9. Támogatási szerződés aláírása: június 25.

3 Akiknek a nyertes pályázat köszönhető…
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete A résztvevő intézmények vezetői, pedagógusai ADITUS Tanácsadó Kft

4 Akiknek a nyertes pályázat köszönhető…
Kotsisné Faragó Katalin – OKF munkatárs Répási Ildikó – komplex helyzetértékelési szaktanácsadó Szőke Szilárd – ADUTIS munkatárs Varga Noémi – Polgármesteri Kabinet munkatársa

5 Támogatás Közép-Magyarországi régió 36 nyertes: Ft támogatás Más régiók: 394 nyertes Ft támogatás

6 77 330 229 Ft Kőbányai projekt Elnyert támogatás
Kedvezményezett: Kőbányai Önkormányzat Elnyert támogatás Ft Megvalósítás időtartama 2009. május augusztus 31.

7 Résztvevő intézmények
Csupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda Kápolna Téri Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola Szent László Gimnázium

8 A pályázati program célkitűzése
A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a résztvevő intézményekben. Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása. A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében.

9 A pályázatban vállalt feladatok
Kompetencia alapú programcsomagok és taneszközök bevezetése kulcskompetencia területeken: Iskolák Óvodák kötelező szövegértés-szövegalkotás matematika óvodai nevelés kötelezően választott szociális, életviteli és környezeti idegen nyelv

10 A pályázatban vállalt feladatok
Teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók/óvodások száma Terület Tanuló/gyermekcsoportok Létszám Szövegértés-szövegalkotás 7 126 Matematika Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 2 37 Idegen nyelv 5 87 Óvodai nevelés 3 75

11 A pályázatban vállalt feladatok
Modern pedagógiai módszertan alkalmazása Tantárgytömbösített oktatás Moduláris program szervezése Három hetet meghaladó projekt szervezése Témahét szervezése Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

12 A pályázatban vállalt feladatok
Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése IKT alapú eszközök: számítógép és alap perifériái, számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, …) , aktív tábla, szavazó gépek, számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök.

13 A pályázatban vállalt feladatok
Hátrányos helyzetű és SNI tanulók/óvodások esélyegyenlőségének javítása Integrálást elősegítő programok intézményi alkalmazása. Személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

14 A pályázatban vállalt feladatok
Jó gyakorlatok megismerése, adaptációja IKT eszközök alkalmazása szövegértés és matematika kompetenciaterületen. Projektpedagógia. SNI tanulók integrált oktatása. A kooperatív tanulásszervezés gyakorlata. 11 program

15 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk
Gépmadár Óvoda Óvoda-iskola együttműködési rendszerének kidolgozása Tavaszi ünnepkör Gépmadár Napok Csupa Csoda Óvoda Egészségnap Tavaszi ünnepkör Óvoda-iskola együttműködési rendszerének kidolgozása

16 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk
Kápolna téri Általános Iskola Szelektív hulladékgyűjtés projekt Egészséges életmódra nevelés Erdei iskola programhét A könyvtár szerepe a szövegértés fejlesztésében Széchenyi István Általános Iskola Egészséges életmód projekt Környezetünk védelmében témahét A sakk oktatásának bevezetése

17 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk
Tehetséggondozó középiskola – együttműködési rendszer az általános iskolákkal Médiaismeret tantárgytömbösített oktatása Tantárgyi integráció kidolgozása az ember és társadalom műveltségterületen Tantárgyi integráció kidolgozása az ember és természet műveltségterületen Szent László Gimnázium

18 A pályázatban vállalt feladatok
Képzéseken való részvétel KÉPZÉS TÍPUSOK KÉPZÉSEK SZÁMA RÉSZTVEVŐK SZÁMA Vezető képzések 2 22 Kompetencia képzések 10 21 Módszertani képzések 8 64 Módszertani tantestületi képzések 41 Integrációs gyakorlatra felkészítő tantestületi képzések 208 SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 1 6 Összes 33 362

19 A pályázatban vállalt feladatok
Pedagógiai/nevelési programok módosítása Fenntarthatóság biztosítása – 5 év! Belső továbbképzések Intézményi szintű elterjesztés

20 Eszközfejlesztési lehetőség
Kompetencia alapú oktatási programok: tanulói taneszközök, segédletek, tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, értékelési eszközök. A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök

21 A pályázati program szereplői
Intézményvezetők Szakmai vezetők Implementáló pedagógusok Tantestület Diákok, óvodások

22 A megvalósításban közreműködő szakemberek
Intézményi folyamat szaktanácsadók Kompetenciaterületi mentorok IKT mentorok IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadók IPR módszertani mentor-tanácsadók

23 Projektmenedzsment Projektmenedzser Projektasszisztens Pénzügyi vezető Háttérfeltételek biztosítása Projekt folyamatának vezetése Kapcsolattartás Eljárásrendi, szakmai, pénzügyi elszámolás irányítása

24 További közreműködők OKMT
Közép-Magyarországi Hálózatkoordinációs Regionális Központ Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Pénzügyi Főosztály Jogi Osztály Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály Polgármesteri Kabinet

25 Mi történt eddig? 2009. április-augusztus
Projektmenedzsment szerveződése. Támogatási szerződés előkészítése. Forrás biztosítása. Eljárásrendek kialakítása. Első közbeszerzés lebonyolítása. 4 képzés megszervezése. Intézményi cselekvési ütemtervek elkészítése. Projektindító nap megszervezése.

26 CSAPATMUNKA


Letölteni ppt "Projektnyitó konferencia augusztus 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések