Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3. 1. 4 A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben Projektnyitó konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3. 1. 4 A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben Projektnyitó konferencia."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3. 1. 4 A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben Projektnyitó konferencia 2009. augusztus 28.

2 A pályázat előtörténete Felhívás: 2008. szeptember Pályázat elkészítése: 2008. szeptember-december Pályázat benyújtása: 2008. december 19. Értesítés a támogatásról: 2009. március 9. Támogatási szerződés aláírása: 2009. június 25.

3 Akiknek a nyertes pályázat köszönhető…  Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselőtestülete  A résztvevő intézmények vezetői, pedagógusai  ADITUS Tanácsadó Kft

4 Akiknek a nyertes pályázat köszönhető…  Kotsisné Faragó Katalin – OKF munkatárs  Répási Ildikó – komplex helyzetértékelési szaktanácsadó  Szőke Szilárd – ADUTIS munkatárs  Varga Noémi – Polgármesteri Kabinet munkatársa

5 Támogatás Közép-Magyarországi régió 36 nyertes: 2 180 358 012 Ft támogatás Más régiók: 394 nyertes 18 860 159 163 Ft támogatás

6 Kőbányai projekt Kedvezményezett: Kőbányai Önkormányzat Elnyert támogatás 77 330 229 Ft Megvalósítás időtartama 2009. május 2- 2010. augusztus 31 2009. május 2- 2010. augusztus 31.

7 Résztvevő intézmények Csupa Csoda ÓvodaGépmadár Óvoda Kápolna Téri Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola Szent László Gimnázium

8 A pályázati program célkitűzése A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a résztvevő intézményekben. Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása. A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése az egész életen át tartó tanulás megalapozása érdekében.

9 A pályázatban vállalt feladatok Kompetencia alapú programcsomagok és taneszközök bevezetése kulcskompetencia területeken: IskolákÓvodák kötelező szövegértés- szövegalkotás matematika óvodai nevelés kötelezően választott szociális, életviteli és környezeti idegen nyelv

10 A pályázatban vállalt feladatok Teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók/óvodások száma TerületTanuló/gyermekcsoportokLétszám Szövegértés- szövegalkotás 7126 Matematika7126 Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 237 Idegen nyelv587 Óvodai nevelés375

11 A pályázatban vállalt feladatok Modern pedagógiai módszertan alkalmazása Tantárgytömbösített oktatás Moduláris program szervezése Három hetet meghaladó projekt szervezése Témahét szervezése Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

12 A pályázatban vállalt feladatok Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése IKT alapú eszközök: számítógép és alap perifériái, számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, …), aktív tábla, szavazó gépek, számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök.

13 A pályázatban vállalt feladatok Hátrányos helyzetű és SNI tanulók/óvodások esélyegyenlőségének javítása Integrálást elősegítő programok intézményi alkalmazása. Személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

14 A pályázatban vállalt feladatok Jó gyakorlatok megismerése, adaptációja IKT eszközök alkalmazása szövegértés és matematika kompetenciaterületen. Projektpedagógia. SNI tanulók integrált oktatása. A kooperatív tanulásszervezés gyakorlata. 11 program

15 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk Csupa Csoda Óvoda Egészségnap Tavaszi ünnepkör Óvoda-iskola együttműködési rendszerének kidolgozása Gépmadár Óvoda Gépmadár Napok Tavaszi ünnepkör Óvoda-iskola együttműködési rendszerének kidolgozása

16 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk Kápolna téri Általános Iskola Szelektív hulladékgyűjtés projekt Egészséges életmódra nevelésErdei iskola programhét A könyvtár szerepe a szövegértés fejlesztésében Széchenyi István Általános Iskola Egészséges életmód projekt Környezetünk védelmében témahét A sakk oktatásának bevezetése

17 A pályázatban vállalt feladatok Saját fejlesztésű innovációk Tehetséggondozó középiskola – együttműködési rendszer az általános iskolákkal Médiaismeret tantárgytömbösített oktatása Tantárgyi integráció kidolgozása az ember és társadalom műveltségterületen Tantárgyi integráció kidolgozása az ember és természet műveltségterületen Szent László Gimnázium

18 A pályázatban vállalt feladatok Képzéseken való részvétel KÉPZÉS TÍPUSOKKÉPZÉSEK SZÁMARÉSZTVEVŐK SZÁMA Vezető képzések222 Kompetencia képzések1021 Módszertani képzések864 Módszertani tantestületi képzések241 Integrációs gyakorlatra felkészítő tantestületi képzések 10208 SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 16 Összes33362

19 A pályázatban vállalt feladatok Pedagógiai/nevelési programok módosítása Fenntarthatóság biztosítása – 5 év!  Belső továbbképzések  Intézményi szintű elterjesztés

20 Eszközfejlesztési lehetőség 1.Kompetencia alapú oktatási programok: tanulói taneszközök, segédletek, tanári módszertani kézikönyvek, segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek, értékelési eszközök. 2.A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök

21 A pályázati program szereplői IntézményvezetőkSzakmai vezetők Implementáló pedagógusok TantestületDiákok, óvodások

22 A megvalósításban közreműködő szakemberek  Intézményi folyamat szaktanácsadók  Kompetenciaterületi mentorok  IKT mentorok  IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadók  IPR módszertani mentor-tanácsadók

23 Projektmenedzsment Projektmenedzser Projektasszisztens Pénzügyi vezető Háttérfeltételek biztosítása Projekt folyamatának vezetése Kapcsolattartás Eljárásrendi, szakmai, pénzügyi elszámolás irányítása

24 További közreműködők OKMT Közép-Magyarországi Hálózatkoordinációs Regionális Központ Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Pénzügyi Főosztály Jogi Osztály Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály Polgármesteri Kabinet

25 Mi történt eddig? 2009. április-augusztus Projektmenedzsment szerveződése. Támogatási szerződés előkészítése. Forrás biztosítása. Eljárásrendek kialakítása. Első közbeszerzés lebonyolítása. 4 képzés megszervezése. Intézményi cselekvési ütemtervek elkészítése. Projektindító nap megszervezése.

26 CSAPATMUNKA


Letölteni ppt "TÁMOP 3. 1. 4 A Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése a Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya nevelési oktatási intézményeiben Projektnyitó konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések