Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését."— Előadás másolata:

1

2 A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését előtérbe helyező programra a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja 1092. Budapest, Knézich utca 5-7. mint fenntartó, 3 intézményével pályázott: Svetits Katolikus Óvoda,Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Debrecen Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon, Szeged Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon, Makó

3 A pályázat alapvető célja A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

4 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0139 ”A kompetencia-alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 4024 Debrecen Szent Anna út 20-26.

5 Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4/08/2- 2008-0139 ”A kompetencia-alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben” című projekt Előkészítő szakasz: Komplex intézményi helyzetelemzés Pályázat beadása: 2008. december Projekt ideje: 2009.tavasza – 2010.08.31. Elnyert összeg: 154 millió Ft (57 millió Ft)

6 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó képességfejlesztés Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása Digitális írástudás elterjesztése, gyakorlattá válása (IKT eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása) Komplex módon segíti a minőségi oktatás elterjesztését infrastrukturális fejlesztések szakmai fejlesztések A pályázatunk célja

7

8 A kompetencia alapú oktatás implementációja: 2009/2010-es tanév Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító „A” típusú oktatási programcsomag bevezetése 1.a - tanít: Jakab Zsuzsanna 1.b - tanít: Juhász Csabáné 4.a – tanít: Nagy Éva 6.a - tanít: Lazók Ilona 9.b – tanít: Erdős István Matematika-logika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító „A” típusú oktatási programcsomag bevezetése 1.a - tanít: Opóczkiné Vajna Erika 6. a - tanít: Ilauszky Gyöngyi 7.ab - tanít: Dr. Csernyné Szincsák Ibolya Szakmai feladattervünk

9 Idegen nyelvi kompetencia oktatási programcsomag bevezetése –5.ab angol csoport - „A” típusú –tanít: Tóth Balázs –8.ab angol csoport - „A” típusú –tanít: Gál József –9.ab német csoport - „A” típusú –tanít: Ragány Rita Életpálya-építés kompetencia oktatási programcsomag bevezetése –5.b osztály (Osztályfőnöki óra) - „A” típusú –tanít: Dr. Juhászné Rippert Teodóra –11.a osztály (Osztályfőnöki óra) - „A” típusú –tanít: Molnárné Szabó Tímea –11.b osztály (Osztályfőnöki óra) - „A” típusú –tanít: Nagyné Farkas Gyöngyvér –8.b osztály (Informatika óra) - „A” típusú –tanít: Szűkné Iski Izolda Matematika kompetencia „B” típusú oktatási programcsomag bevezetése –3.b osztály (Természetismeret, Rajz) –tanít: Tóth Zoltánné –11.b osztály (Fizika) –tanít: Dr. Bényeiné Oláh Éva Óvodai programcsomag bevezetése –Katica csoport – Óvónők: Borosné Kovács Anita, Győriné Bodolai Ágnes –Pillangó csoport – Óvónők: Tircsiné Lovász Renáta, Szűcs Mariann Választott kulcskompetenciák

10 Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban a kötelező tanórai időkeretünk 5%-ában A második félévtől 6.a osztályban az alábbi tantárgyak esetében:  Matematika  Természetismeret  Ének A 7. és a 8. évfolyamon az alábbi tantárgyak esetében:  Informatika  Biológia  Rajz  Kémia Érintett: 7.a, 7.b, 8.b osztály A kompetencia alapú oktatás implementációja: 2009/2010-es tanév

11 Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a magyar nyelv és irodalom műveltségterületen  9.b osztályban  6. a osztályban 2009/2010-es tanév

12 Legalább egy három hetet meghaladó projekt Általános Iskolában: Család Gimnáziumban: Német nyelvi Legalább egy témahét megszervezése Óvodában: Advent Általános Iskolában: Advent Gimnáziumban: Magyar kultúra hete Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése Általános iskolában: Egészséges életmód - Erdei iskola Gimnáziumban: Síoktatás További kötelező elemek:

13 Továbbképzések: Menedzsment-képzés I. - vezetőknek Menedzsment-képzés II. - vezetőknek Általános pedagógus módszertani 1. Általános pedagógus módszertani 2. Kompetencia alapú okt. program alkalmazását támogató módszertani IKT oktatásban alkalmazását segítő SNI gyermekek együttnevelése Összesen: Óvoda: 5 fő - 17 tanúsítvány Általános Iskola: 21 fő - 53 tanúsítvány Gimnázium: 20 fő - 52 tanúsítvány

14 –Intézményi folyamat-szaktanácsadó –IKT fejlesztési szaktanácsadó –Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó –IKT mentor-szaktanácsadó Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele

15 – Kompetencia alapú oktatási programok bevezetését támogató: tanulói taneszközök, segédletek; tanári módszertani kézikönyvek; egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek) és licencek; – A kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök beszerzése Taneszközök beszerzése

16 Á tfog ó int é zm é nyfejleszt é s Tantest ü leti felk é sz í tő nap a projekt ind í t á sakor: 2009. II. f é l é v Helyi tanterv, pedag ó giai program, iskolai dokumentumok m ó dos í t á sa: 2009. I. f é l é v é s 2010. I. f é l é v K é t „ j ó gyakorlat ” á tv é tele – 2010. I. f é l é v - tanul ó i laptop-program

17 Saját fejlesztés – 120 óra: Három önálló intézményi innováció megvalósítására vállalkozunk: Óvodában: Zenei nevelés fejlesztése Általános Iskolában: Emelt színtű zenei képzés Gimnázium: Szeretetszolgálat Az innováció fenntartását a dokumentumainkban is szabályozzuk. Innováció

18 Informatikai eszközök Irodaszerek Egyéb anyagköltség (A legalább három hétig tartó projekt és a témahét tevékenységeihez.) Beszerzések

19 Az iskolai honlapon megjelenítjük a projekt főbb eseményeit és a fejlesztési, innovációs tevékenység tartalmát, dokumentációit. http://www.svetits.hu Felelős: IKT-asszisztens C típusú Tájékoztató tábla, D típusú Emlékeztető tábla Szülők, DÖK tájékoztatása Nyilvánosság biztosítása

20 Köszönjük a figyelmet! Némethné Székely Julianna és Tircsiné Lovász Renáta szakmai vezető “Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid.” (Benjamin Elijah Mays)


Letölteni ppt "A pályázat az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A kompetencia alapú, azaz a képességek fejlesztését."

Hasonló előadás


Google Hirdetések