Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Komplex ellenőrzés – közegészségügyi biztonság a közfürdőkben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Komplex ellenőrzés – közegészségügyi biztonság a közfürdőkben"— Előadás másolata:

1 Komplex ellenőrzés – közegészségügyi biztonság a közfürdőkben
Dr. Fadgyas Erzsébet kistérségi tisztifőorvos ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi,Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete Kardosfa Dél-dunántúli Fürdők Szövetsége

2 Előadás vázlata A téma aktualitása A téma jogháttere Kié a felelősség?
Gyakorlati tapasztalatok Csak együtt sikerül!

3 Az elmúlt időszakban több baleset, sőt halálos baleset történt a hazai fürdőkben
A gazdasági érdekek az egyre extrémebb, kockázatosabb attrakciók megjelenését indikálják a vendégekért egymással is versengő fürdőkben/élményfürdőkben A fogyasztók elvárása a biztonságos fürdőzésre A hatóságok előírásai, intézkedései A téma aktualitása

4 Keresni a felelőst? 500 közfürdő - mintegy 20 millió vendég
Az évi három-négy súlyos baleset sok vagy kevés? A Magyar Fürdőszövetség álláspontja szerint: „Ezek véletlenszerű, alapvetően személyi felelősségre visszavezethető tragédiák , a hazai létesítmények szakszerűen és biztonságosan működtethetők.” Valóban nem állítható, hogy veszélyesek lennének a hazai fürdők. Azonban: egy tragédia is sok, különösen a gyermekhalál. Miniszterelnöki Hivatal - ÁNTSZ-t és két társhatóságot: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot és Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget jelölte ki. A célzott ellenőrzés középpontjában a fürdők biztonsága állt. Az országos ellenőrzést az ÁNTSZ intézetei szervezték és vezették. A "fürdőrazziák”, kiegészítő célellenőrzések – augusztus 7-25. között zajlottak.

5 Feladatmegosztás Az ÁNTSZ a fürdők engedélyező hatósága.
Előzetes tevékenység keretében - Üzemeltetési szabályzat jóváhagyás (A fürdők teljes körű szabályozása) Folyamatos felügyelet során : - üzemeltetési szabályzat aktualizálása - üzemeltetési napló vezetése - befogadóképesség – terhelés vizsgálata - vízminőség (vízcserék, vízkezelés, vízvizsgálatok) - személyi feltételek (előírt munkakörök, szakképzettségek , orvosi vizsgálatok) - közegészségügyi feltételek vizsgálata (csúszásmentes padozattól takarításig) - kémiai biztonsági előírások kontrollja - elsősegélynyújtás feltételei - nem dohányzók védelme - egészségügyi szolgáltatások A fogyasztóvédelmi felügyelőség a klasszikus fogyasztóvédelmi kérdéseket, valamint a mutatványos berendezések engedélyét, műszaki vizsgáit, biztonsági előírásait, besorolását, a beosztottak képesítését; A munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség elsősorban a létesítményben dolgozók munkakörülményeit és balesetvédelmét, továbbá a munkaügyi előírások betartását - vizsgálják.

6 A téma jogháttere 121/ (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről Fürdőszövetség: 1996-ban ülőfürdők vagy uszodák voltak - ma viszont már különféle élményelemek– ezekkel nem foglalkozik a rendelet. Módosítás szükséges! 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról /Élményelemek, csúszdák - közegészségügyi, munkabiztonsági, vízügyi, környezetvédelmi előírások/ - 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról

7 Vízügyi Biztonsági Szabályzat 4
Vízügyi Biztonsági Szabályzat 4.03 Hévízművek, fürdők létesítése és üzemelése I. Előírja: vizek hőmérsékletét, 45 °C-ot meghaladó vízhűtés, 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű szabad csővezeték Vízbeugrás, ugróhelyek kialakítása 100 mm-nél nagyobb ürítőnyílásra védőrácsot, zuhany lefolyókra rácsot mélyvízi részen szélén kapaszkodó az ugrómedence mélysége min. 3,8 m a hullámmedence : kiálló rész nem oldalfalán süllyesztett kapaszkodó hullámzás alatt úszómester kell szivattyúteret sűrű ráccsal elkülöníteni a gép azonnali leállításának lehetősége csúszdák használatára vonatkozó szabályokat piktogramokkal is jelölni Intenzív vízmozgás (örvénylés, áramlás) alatt állandó uszodamesteri felügyelet az érkezési helyen A kád- és CO2-helyiségek szellőztetése 50 °C feletti helyiségekben lábrács, hőmérő, figyelő ablak A gőzkamra, nedvesgőz-helyiség kialakítása (lépcsőzetes ülőhelyek) A gyúrópadok, orvosi szobák, elsősegély-helyiségek biztosítását, a mentőláda tartalmának évenkénti ellenőrzését Időszakos orvosi vizsgálatokat A medencék fertőtlenítése és savazása során betartandó előírásokat Az iszapfürdő részlegre vonatkozó követelményeket A súlyfürdő részleg függesztő készülékének kialakítását és felügyeletét klór, ózon, egyéb vegyszerek, veszélyes készítmények felhasználását stb

8 Kié a felelősség? „A razziák ellenére akadnak területek, amelyeket nem ellenőriznek a hatóságok.” Önkontroll ! Az elsődleges felelősség a vállalkozásé, az ő felelőssége a biztosítani a jogszabályoknak megfelelő és biztonságos működést – Üzemeltetési szabályzat a fürdők működésének teljes körű szabályozása ! Belső szabályzatok: Alkalmassági vizsgálatok szabályzata, Takarítási-fertőtlenítési szabályzat, Higiéniai szabályzat, Belső ellenőrzési szabályzat, Minőségbiztosítási szabályzatok – ISO stb. Önkontroll rendszerben rendszeresen vizsgálni kell: a vízminőséget, a napi befogadóképességet, higiéniát, de a biztonságot: medencéknél lévő rácsok épségét, aknafedelek rögzítését, stb is ellenőrizniük kell. Hatósági kontroll: csak ellenőrzi az előírások betartását – A biztonságos üzemeltetés felelősségét nem vállalhatja át!

9 A biztonság befolyásolása
Cél: csak biztonságos fürdő legyen a piacon! Felelősség vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, aki/amely felelős, hogy a vállalkozás az előírásokat betartsa Képzettsége és az előírások ismeretében biztonságos üzemeltetés ellenőrző hatóság Képzettsége és az előírások ismeretében a nem biztonságos fürdő/medence felkutatása és felfüggesztése fogyasztó Ismeretei birtokában annak eldöntése, hogy mely fürdőt tartja biztonságosnak és hova megy. Fogyasztói döntés!

10 Fogyasztói Felelősség
A fogyasztó döntései: A fürdőhely megfelelősége: A tisztasága, rendezettsége, kapacitása (vetkőző hely, pihenőhely, illemhelyek, medencék), a személyzet higiéniája, a tájékoztatás, a kiszolgálás színvonala, esélyegyenlőség biztosítása, botlásveszély stb. A víz kezelésének, minőségének megfelelősége: A medence állapota, hőmérséklete – regisztrálják-e, tisztasága – a nap előrehaladtával, a terhelése. A fogyasztói figyelem sem lankadhat!

11 Fogyasztói felelősség - fürdőkultúra
A legprecízebb előírások, leghatékonyabb vizsgálatok sem jelenthetnének önmagukban tökéletes biztonságot. A fürdő veszélyes üzem, így a baleset kockázata nagyban függ a vendégektől is . Házirend készítése az üzemeltető feladata – betartása a vendég kötelezettsége! Pl. : A szülői felügyelet, adni a gyerekekre úszógumit, karúszót, a szülők ne buzdítsák gyereküket vagánykodásra, bravúroskodásra, ne engedjék ugrálni, vízbe pisilni stb. A felszólításnak eleget tenni: sokszor még a szülők reklamálnak, tiltakoznak, amiért elrontják csemetéjük szórakozását; zuhanyozni, tisztaságra vigyázni stb. Tény: a hazai fürdőkultúra távol van még a nyugat-európaitól. A vendégek jó része nem veszi tudomásul, hogy éppen a saját biztonsága érdekében kötelezettségei is vannak a fürdőkben.

12 Gyakorlati tapasztalatok
A razzia ellenőrzési szempontrendszere I. 1. Az üzemeltetési szabályzatok tartalmi és formai újraellenőrzése A fürdő jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzattal rendelkezik-e A szükséges fejezeteket tartalmazza NM r. 1. § (3) a-f) – aktualizálás A fürdő engedélyezett napi terhelése, az ellenőrzés technikai megoldása: A fürdő engedélyezett egyidejű terhelése, az ellenőrzés technikai megoldása:  Az ellenőrzés időpontjáig a fürdőzök napi létszáma, a fürdőzök egyidejű létszáma 2. Az üzemeltetés minőségbiztosítási feltételeinek megléte, vagy hiánya Üzemeltetési szabályzatban rögzítettek, betartása Az NM r. 2.§-nak megfelelően a közfürdő vezeti-e az üzemnaplót Az üzemnaplóban feltüntetik-e a szükséges adatokat (A fürdőt igénybevevők száma, Teljes vízcserék időpontja, A folyamatos vízcsere mértéke, Pótvíz mennyisége, Szűrőmosások időpontjai, Naponta megforgatott vízmennyiség vízforgatás esetén, Fertőtlenítésre vonatkozó mérési adatok, Ph értékek, Medencevíz hőmérséklete) Munkakörök, szakképesítések és létszám az NM r. 3. melléklete szerint

13 A razzia ellenőrzési szempontrendszere II.
4. Elsősegélynyújtás Felszerelés Hirtelen rosszullét kezelése Elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott, neve és tartózkodási helye ki van függesztve a fürdő előcsarnokában Elsősegélynyújtó felszereléssel rendelkeznek A mentőláda tartalmának folyamatos pótlásáról gondoskodnak-e A mentők telefonszáma ki van függesztve 5. Balesetek száma Balesetekről, rosszullétekről naplót vezetnek-e az előfordult balesetek száma, jellege, kimenetele A fogyasztóvédelmi és munkabiztonsági szakértő munkatársak jegyzőkönyve a) Dolgozói balesetvédelem (OMMF) b) Vendég baleset védelem: (FVH) 6. A gyógyászati részleg működése A fürdő vezetőinek, dolgozóinak együttműködési hajlandósága (1-4-ig)  A fürdő összefoglaló értékelése az ellenőrzés kapcsán: (1-től 5-ig) 3. Az élményfürdő részleg felmérése Élmény medencék (csúszda, hullámgenerátor, erős áramlás, stb.), élmény egységek-egy csúszda egyelem az élményelemek fajtája, jellege baleseti kockázat hullámmedencék, sodrófolyosók, más veszélyes (erős áramlású) élményelemek: nincs-e balesetveszélyes, kiálló, hiányos burkolású stb. felület, védőelem, stb.? síkosság (a legveszélyesebb helyeken a járófelületeknek van-e minősítésük) lefolyórácsok megléte, rögzítése a medencehasználat tilalma ürítés alatt vízbeugrás megakadályozása, különösen sekély vízbe, ill. ahol más fürdőzőre ugorhat, tiltó tábla, nyilatkozat (24/2007.(VII.3.) KvVM r.) az 1, 20 m- t meghaladó vízmélységű medencék úszó/uszodamesteri felügyelete az 1, 20 m alatti vízmélységű medencék felügyelete  Terhelés

14 Általános tapasztalatok
2007. január 1. óta a közfürdők medencéi csak vízforgató berendezéssel működtethetők. A medencék jó hidraulikai kialakítása és a vízforgatók üzemeltetése minden egyéb intézkedésnél nagyobb mértékben járul hozzá a fürdőzők fertőzéssel szembeni védelméhez, mivel megfelelő üzemeltetésnél a fürdőzőkről esetlegesen bekerülő kórokozók igen rövid idő alatt elpusztulnak. Tekintettel erre, valamint a vízgazdálkodás gazdasági és a természetes vízkészletnek a jövő nemzedékek számára történő megőrzésének szempontjára, a vízforgató berendezések megépítésére történő kötelezés 10 éves átfutási idővel – az ombudsman évi vizsgálatát követő állásfoglalása alapján is - megfelelt a szükségesség-arányosság feltételrendszerének. – Mégis van! Töltő-űrítő rendszerű medence a fenti időpont óta csak akkor üzemeltethető, ha az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága egyedi felmentést ad a vízforgató berendezés létesítése és üzemeltetése alól. A vízforgató berendezés létesítésének kötelezettsége alóli felmentés megadásának a rendelet szerinti legfontosabb feltétele, hogy gyógymedence töltővize olyan minőségű gyógyvíz, amelynek a gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív összetevőit a vízforgatás károsítaná.

15 RÉGIÓ üzemelő fürdő töltő-ü. forgatásos
Összefoglaló tábla Szezonálisan működő medencés fürdők Folyamatosan üzemelő, de szezonálisan működő medencével is rendelkező medencés fürdők RÉGIÓ üzemelő fürdő töltő-ü. forgatásos Közép-dunántúli 40 3 65 19 4 Dél-alföldi 24 22 48 20 56 99 Dél-dunántúli 52 7 87 23 31 98 Észak-alföldi 38 35 90 100 Észak - magyar-országi 8 14 21 5 Nyugat-dunántúli 86 116 46 91 225 Közép -magyar-országi 54 16 122 68 Összesen: 316 96 560 180 294 685

16 Összegzés 2008-ban összesen 496 szezonálisan is üzemelő medencéket működtető fürdőegység, 1635 szezonban üzemelő medence - 76,1 %-a (1245 db) visszaforgatásos, 23,9 %-a (390 db) töltő-ürítő rendszerű es adatok feldolgozás alatt, kb szezonális medence (hotelok). A forgatott vizű medencékből a szezon folyamán 5,5 ezer mintát vettek bakteriológiai vizsgálatra, melyeknek 90 %-a megfelelőnek bizonyult. A töltő-ürítő rendszerű medencékből vett 1500 minta 57,2 %-a volt megfelelő, további 25,6 %-a tűrhető, a kifogásolt minták aránya 17,2 % volt . A strandok vízminősége a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján kiegyensúlyozottan megfelelő eredményű. A kifogásoltsági arány 10 % alatti a visszaforgatásos rendszerű medencéknél. A töltő-ürítő rendszerű medencék vízminősége elmarad a visszaforgatásos rendszerű medencékétől: kifogásoltsági arány majdnem a kétszerese a forgatott vizű medencékének. A fürdők, strandok jó vízminőségének elérése és fenntartása olyan prioritást élvező szempont, amely nem lehet fordított arányosságban a gazdaságos üzemeltetéssel. A gazdaságossági tényező csak megfelelő vízminőségű egységeknél merülhet fel, mivel a működtetés és az ellenőrzés fő szempontja a humán megbetegedések megelőzése, amelyet az üzemeltetők jogkövető magatartása mellett a következetes hatósági felügyelet és a jogszabályi háttér is elősegít.

17 Az akció ellenőrzés tapasztalatai I.
Az ellenőrzés keretében vizsgált medencés fürdők mindegyike rendelkezett üzemeltetési szabályzattal. Az üzemeltetési szabályzat módosítására üzemeltető váltás, ill. a medencék adataiban bekövetkezett változások miatt került sor. Az üzemeltetési napló vezetése csak részben felel meg a megadott szempontoknak. Az eltérés a pótvíz mennyiségének, folyamatos vízcsere mértékének, ill. naponta megforgatott vízmennyiség adatainak, elmaradt vezetéséből adódott.  A 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú melléklete a fürdő kapacitás mértékéhez köti a szakképesítések szükségességét. A rendelet a 100 fő alatti medencéknél is előírja az úszómesteri vagy uszodamesteri felügyeletet. Ilyen végzettségű szakemberrel viszont a 10 – 40 fő terheléssel üzemelő medencék nem rendelkeznek. – Természetes standoknál 500 fő napi vendégszám felett kell úszómesteri ügyelet! Az ilyen medencék felügyelete igazából csak névleges. Az így üzemelő medencéknél figyelem felhívó táblákat helyeznek ki, hogy mindenki a saját felelőségére használhatja csak, ill. gyermekek esetében kötelező szülői felügyeletet írnak elő. A terhelésre vonatkozó adatok „ időjárás függők „ is – ellenőrzése csak számlálóval: beléptetővel,órával lehetséges. A hotelmedencéket a szállodák – kiegészítő szolgáltatásként – kisebb befogadóképességre tervezték. Rossz időben a medencék túlterheltek lehetnek, tekintettel, hogy a szállodai szolgáltatásokból – így a medence használatból – a vendégeket nem akarják kizárni.

18 Az ellenőrzés tapasztalatai II.
Általánosságban elmondható sem a csúszdák, sem a látványelemek működésénél nem tapasztaltunk olyan hiányosságokat, technikai problémákat, amelyek balesetveszélyt okozhatnának. Az ellenőrzéseknél azonban az is világossá vált, hogy nincs egyértelműen meghatározva, melyek is az "élményelemek", és pontosan milyen feltételeknek kell megfelelniük. Mindenütt gondot okoz a csúszásveszély, ugyanis szinte nincs olyan burkolat, amely a víztől ne válna síkossá. A fürdők működtetői számára szinte lehetetlen feladat megfelelő burkolatot találni, a veszélyre és annak elkerülésére azonban mindenütt felhívják a fürdőzők figyelmét. A statisztikák alapján pedig kiderült, hogy a fürdők nagy részében sem tavaly, sem az idén nem voltak komolyabb balesetek. A balesetek, sérülések elsősorban horzsolásos esetek voltak. Kedvező tapasztalatainkat az egészítette ki, hogy az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit is megnyugtatónak találtuk. A vízminőség ellenőrzésénél pedig nem találtunk problémát a sem a balatoni strandoknál, sem a térség más fürdőiben. Az ellenőrzések során azt is tapasztaltuk, hogy az üzemeltetők is fontosnak tartják, hogy fürdőik probléma nélkül működhessenek, ezért folyamatosan ellenőrzik az élménymedencéket és odafigyelnek az üzemeltetési szabályokra. A korábban is rendszeres ellenőrzéseknek és az üzemeltetők részéről tapasztalható együttműködésnek is köszönhető, hogy a nyári akció keretében nem találtunk súlyosabb kivetnivalót.

19 Csak együtt sikerül Az ÁNTSZ (és a többi hatóság) a strandok megfelelőségét feladatkörének és hatáskörének megfelelően évente több alkalommal is ellenőrzi. De minden szezonkezdet előtt, majd naponta a strand szakembereinek is át kell nézni a strandot, kiszűrni, megszüntetni a balesetveszélyt jelentő forrásokat. Ez nemcsak a medencéhez tartozó műszaki berendezések karbantartását, csempék, csúszásgátlók átvizsgálását jelenti, de például a járdáknál meg kell szüntetni a botlás veszélyt, a fák elszáradt gallyait le kell vágni. A legfontosabb cél a biztonságos szolgáltatás garantálása, ami nem lehet pénzkérdés! Azonban az együttfürdőzésnek is vannak szabályai. Ezeket be kell tartani, be kell tartatni. A strandolóknak is tanulnia kell némi fürdőkultúrát.

20 Fogyasztók elképzelése
Vendégek szerint legnagyobb felelőssége az üzemeltetőnek és az államnak van Sokuk szerint a fogyasztói szervezeteknek, szakmai szövetségeknek is szerepet kell vállalni Szeretnék, ha lenne valamiféle tanúsítvány – Fürdőszövetség besorolása Legszigorúbb ellenőr a vendég!

21 Hatósági intézkedések
A jogszabályi és szabvány előírásoknak történő megfelelés még nem általános igény, az leginkább a hatósági megfelelést szolgálja. Cél: a (közegészségügyi) biztonság és a megfelelő minőség biztosítása A hatósági intézkedéseknél tekintettel kell lenni többek között arra, hogy milyen mértékben haladták meg a vizsgálati paraméterek a vonatkozó határértékeket, illetve, milyen előírást sértettek meg, hogy mekkora az emberi egészség potenciális veszélyeztetettsége. Szankciók Szabálysértés évi LXIX. Törvény és 218/1999. Korm. Rendelet Eljárási bírság - a kötelezés nem teljesítése esetén Ket. alapján Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forinttól természetes személy esetén ötszázezer, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjed, és többszörösen kiszabható Indokolt esetben működés felfüggesztés.

22 Az üzemeltetői ellenőrzés
Motiváció: - Vendég elégedettség/forgalom - Hatósági megfelelés Cél: a biztonság és az elégedett vendég! - Nincs új a nap alatt, eddig is figyeltek, eztán is tegyék!

23 Mi a jövő?! Nem a hatóság a fontos, hanem a vendég,
ezért az üzemeltető saját hatáskörben megteszi a szükséges intézkedéseket . A tudatos vendég igényli a teljes üzemeltetői felelősséget, de viszont is mindent megtesz a fürdő biztonságos igénybevételéért. És a hatósági figyelem sem lankad!

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Komplex ellenőrzés – közegészségügyi biztonság a közfürdőkben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések