Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapjogi bevezetés Információs jogok. ELTE Alkotmányjogi Tanszék 2 Alapjogok Generációk szerinti osztályozás (első, második, harmadik gererációs jogok)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapjogi bevezetés Információs jogok. ELTE Alkotmányjogi Tanszék 2 Alapjogok Generációk szerinti osztályozás (első, második, harmadik gererációs jogok)"— Előadás másolata:

1 Alapjogi bevezetés Információs jogok

2 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 2 Alapjogok Generációk szerinti osztályozás (első, második, harmadik gererációs jogok) Alanyi jogi jelleg és intézményvédelmi kötelezettség aránya szerinti csoportosítás (szabadságjogok, szociális jogok, környezethez való jog, államcélok) Alapjogi hierarchia

3 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 3 Szabadságjogok Lényegük: korlátot állítanak valamiféle hatalom elé Tartalmuk: az egyén azt tesz, amit akar Határaik: mások jogai Alapjogi kollízió

4 ELTE Alkotmányjogi Tanszék4

5 5 Intézményvédelmi kötelezettség Az alapjogvédelem nem merül ki abban, hogy az államnak tartózkodnia kell a jogok megsértésétől, hanem kötelessége az alapjogvédelem jogi és szervezeti garanciáiról is gondoskodni.

6 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 6 Önrendelkezés Minden autonóm embernek joga van szabadon, saját értékei és élettervei szerint dönteni és cselekedni, és ennek a jognak csak mások hasonló jogai szabnak határt.

7 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 7 Alkotmányi alapok Alk. 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

8 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 8 Ún. általános személyiségi jog egyik megfogalmazása. Különféle aspektusaival nevezhető meg: a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog, az önrendelkezés szabadságához való jog, általános cselekvési szabadság, magánszférához való jog 8/1990. (IV. 23.) AB határozat

9 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 9 Anyajog, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amely minden esetben felhívható az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható. 8/1990. (IV. 23.) AB határozat

10 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 10 Önrendelkezés Minden autonóm embernek joga van szabadon, saját értékei és élettervei szerint dönteni és cselekedni, és ennek a jognak csak mások hasonló jogai szabnak határt. Magával mindenki azt tesz, amit akar. Magáról mindenki maga dönt.

11 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 11 Kommunikációs jogok véleménynyilvánítás szabadsága szólás- és sajtószabadság az informáltsághoz való jog a művészi, az irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága is. lelkiismereti és vallásszabadság gyülekezési jog

12 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 12 Alapjogok érvényesülése Állam feladata erről gondoskodni a) be nem avatkozás b) aktív közreműködés

13 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 13 Alapjogkorlátozás alkotmányi korlátai – formai követelmény: törvényi szint – tartalmi követelmény: a lényeges tartalom korlátozásának tilalma Valójában alapjogi tesztek alkalmazásával kell eldönteni.

14 ELTE Alkotmányjogi Tanszék 14 Alapjogi teszt Az alapjog korlátozása akkor alkotmányos, ha elengedhetetlen, tehát ha másik alapvető jog vagy szabadság védelme, vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme semmilyen más módon nem érhető el. Az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás a cél elérésére alkalmatlan, az alapjog korlátozásának alkotmányellenessége megállapítható.


Letölteni ppt "Alapjogi bevezetés Információs jogok. ELTE Alkotmányjogi Tanszék 2 Alapjogok Generációk szerinti osztályozás (első, második, harmadik gererációs jogok)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések