Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapjogi bevezetés Információs jogok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapjogi bevezetés Információs jogok."— Előadás másolata:

1 Alapjogi bevezetés Információs jogok

2 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Alapjogok Generációk szerinti osztályozás (első, második, harmadik gererációs jogok) Alanyi jogi jelleg és intézményvédelmi kötelezettség aránya szerinti csoportosítás (szabadságjogok, szociális jogok, környezethez való jog, államcélok) Alapjogi hierarchia ELTE Alkotmányjogi Tanszék

3 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Szabadságjogok Lényegük: korlátot állítanak valamiféle hatalom elé Tartalmuk: az egyén azt tesz, amit akar Határaik: mások jogai Alapjogi kollízió ELTE Alkotmányjogi Tanszék

4 ELTE Alkotmányjogi Tanszék

5 Intézményvédelmi kötelezettség
Az alapjogvédelem nem merül ki abban, hogy az államnak tartózkodnia kell a jogok megsértésétől, hanem kötelessége az alapjogvédelem jogi és szervezeti garanciáiról is gondoskodni. ELTE Alkotmányjogi Tanszék

6 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Önrendelkezés Minden autonóm embernek joga van szabadon, saját értékei és élettervei szerint dönteni és cselekedni, és ennek a jognak csak mások hasonló jogai szabnak határt. ELTE Alkotmányjogi Tanszék

7 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Alkotmányi alapok Alk. 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. ELTE Alkotmányjogi Tanszék

8 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Ún. általános személyiségi jog egyik megfogalmazása. Különféle aspektusaival nevezhető meg: a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog, az önrendelkezés szabadságához való jog, általános cselekvési szabadság, magánszférához való jog 8/1990. (IV. 23.) AB határozat ELTE Alkotmányjogi Tanszék

9 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Anyajog, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amely minden esetben felhívható az egyén autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható. 8/1990. (IV. 23.) AB határozat ELTE Alkotmányjogi Tanszék

10 Önrendelkezés Minden autonóm embernek joga van szabadon, saját értékei és élettervei szerint dönteni és cselekedni, és ennek a jognak csak mások hasonló jogai szabnak határt. Magával mindenki azt tesz, amit akar. Magáról mindenki maga dönt. ELTE Alkotmányjogi Tanszék

11 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Kommunikációs jogok véleménynyilvánítás szabadsága szólás- és sajtószabadság az informáltsághoz való jog a művészi, az irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága is. lelkiismereti és vallásszabadság gyülekezési jog ELTE Alkotmányjogi Tanszék

12 Alapjogok érvényesülése
Állam feladata erről gondoskodni be nem avatkozás aktív közreműködés ELTE Alkotmányjogi Tanszék

13 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Alapjogkorlátozás alkotmányi korlátai formai követelmény: törvényi szint tartalmi követelmény: a lényeges tartalom korlátozásának tilalma Valójában alapjogi tesztek alkalmazásával kell eldönteni. ELTE Alkotmányjogi Tanszék

14 ELTE Alkotmányjogi Tanszék
Alapjogi teszt Az alapjog korlátozása akkor alkotmányos, ha elengedhetetlen, tehát ha másik alapvető jog vagy szabadság védelme, vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme semmilyen más módon nem érhető el. Az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás a cél elérésére alkalmatlan, az alapjog korlátozásának alkotmányellenessége megállapítható. ELTE Alkotmányjogi Tanszék


Letölteni ppt "Alapjogi bevezetés Információs jogok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések