Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgáltatás és AB határozatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgáltatás és AB határozatok"— Előadás másolata:

1 Közszolgáltatás és AB határozatok
dr. Pump Judit Köztisztasági Egyesülés taggyűlése 2010. december 8.

2 Maier patkánykísérlete
Következmények: Bőrtünetek Kataton állapot Nyugtalan futkosás Társaktól elkülönülés Evés megtagadása

3 Egy önkormányzati rendelet
a közszolgáltatás igénybevétele kötelező a közszolgáltatásért járó díj két elemből áll: egy alapdíjból és a gyűjtési díjból (edény méret és ürítési gyakoriság szorzata) nem fizetés esetén a közszolgáltatás díja adók módjára behajtható köztartozás.

4 Jogforrási hierarchia
Felhatalmazás túllépése alkotmányellenes állapotot hoz létre Alkotmányellenesség esetén más érdemi vizsgálat nincs

5 „Ítélt dolog” – „res iudicata”
érdemben már elbírált jogszabállyal azonos jogszabály (jogszabályi rendelkezés) felülvizsgálatára irányul az Alkotmánynak ugyanarra a szakaszára alkotmányos elvére (értékére) - ezen belül - azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva

6 A közszolgáltatás kapcsolatrendszere

7 Önkormányzat-közszolgáltató
Állam közszolgáltató önkormányzat

8 Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
Mulasztása és alkotmányellenes helyzet Minden esetben csak konkrét vizsgálat Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat - „szükséges pénzeszközökről Jogállamisághoz fűződő jogbiztonság: „a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek és a norma címzettjei számára is értelmezhetőek és követhetőek legyenek” És az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is”

9 Magánjogi/közjogi megoldás
közszolgáltatási szerződés önkormányzat és közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés ingatlantulajdonos és közszolgáltató végrehajtási eljárás: önkormányzat és ingatlantulajdonos közszolgáltatási szerződés: önkormányzat és közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatás : közszolgáltató és ingatlantulajdonos végrehajtási eljárás: nincs

10 Önkormányzat-közszolgáltató
Más szolgáltató

11 Piacgazdaság Nem alanyi jog- nem alapjog Nincs alkotmányossági mércéje
Közszolgáltatások feltételeit az állam közhatalmi eszközzel határozza meg Szélsőséges eset: ellentétes az államcéllal Közszolgáltatók lakossági szelektív hulladékgyűjtése államcélt valósít meg

12 Szerződési szabadság Önálló alkotmányos alapjog
Alkotmányosan korlátozható A környezetvédelem alkotmányos indok A törvényhozó feladata és felelőssége, hogy mely társadalmi viszonyra alkalmazza

13 Vállalkozás szabadsága
A vállalkozás joga alapjog A vállalkozás joga nem abszolutizálható és nem korlátozhatatlan A törvényi felhatalmazáson alapuló önkormányzati szabályozás nem jelenti a vállalkozók alkotmányos jogainak sérelmét

14 Közszolgáltató-ingatlantulajdonos

15 Kötelező igénybevétel
Célratörően megszervezett intézményesített közszolgáltatás( gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) a településtisztaság intézményes garanciája a intézményesítetté tett gondoskodás az egyetlen hathatós biztosíték hulladéktermelők önkényétől független önkormányzati feladatellátás eredményes teljesítése súlyos környezeti és közegészségügyi veszélyek kiküszöbölése

16 Kötelező igénybevétel és más elvek
Közjogi szankció Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége Hulladék keletkezése Díjszámítás alapja Díj legkisebb összege Adók módjára behajtható köztartozás

17 Szerződés és közjogi szankció
Szerződés megkötése közérdek Elmulasztása közigazgatás-ellenes magatartás Nem a perindítást váltja ki, hanem közjogi szankció A szerződés létrehozására, tartalmának megállapításárapolgári peres eljárás kezdeményezhető

18 Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége
Szolgáltatásért egyenértékű ellenszolgáltatás jár (ne legyen feltűnően különbség) Az önkormányzatnak tiszteletben kell tartania a polgári jogi elvet Az önkormányzat kötelessége az elvnek megfelelő jogalkotás

19 Környezetvédelmi és közegészségügyi célok érvényrejuttatása
Hulladék keletkezése Nem életszerű, hogy nincs olyan hulladéka, ami otthon nem semmisíthatő meg Környezetvédelmi és közegészségügyi célok érvényrejuttatása

20 A díjkalkuláció megítélésére az AB-nek nincs hatásköre
Díjszámítás alapja „vélelem”: űrtartalom és gyakoriság szorzata: szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága A díjkalkuláció megítélésére az AB-nek nincs hatásköre Az AB nem ténybíróság, nincs hatásköre a tények valódiságának vizsgálatára

21 Nem sérti a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét
Díj legkisebb összege Környezetvédelmi, közegészségügyi érdek indokolja a legkisebb méretű edény igénybevételét Nem sérti a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűségének elvét

22 Adók módjára behajtható köztartozás
Közteher az állam javára előírható közbefizetés A közteher megfizetésének elmulasztása a köztartozás Köztartozássá bevétel kiesést csak törvény minősíthet

23 Ingatlantulajdonos

24 Csoportalakítás-Diszkrimináció tilalma
Nem lehet önkényes Objektíven meghatározott körbe tartozóknak azonos elbírálás Kedvezmények meghatározásánál széleskörű mérlegelési jog Mérlegelési jog nem eredményezhet alkotmányellenességet A célszerűség vizsgálatára az AB-nak nincs hatásköre

25 Állandó lakos-üdülőtulajdonos
Kötelező igénybevétel Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége Hulladék keletkezése Díjszámítás alapja Legkisebb összeg

26 Kedvezményezett (igen vagy nem)
Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége Hulladék keletkezése Legkisebb összeg

27 Családi ház-lakóközösségek
Szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűsége Díjszámítás alapja Legkisebb összeg

28 Közszolgáltatás az AB döntések alapján
Kötelező igénybevétel Kötelező minimum díj Haszonélvezeti elvhez igazodó díj Egyéni pénzügyi helyzethez is igazodó közteherviselés A díj nem fizetése díjhátralék, adók módjára behajtható

29 Magánjog/közjog és garanciák
Árhatósági funkció Adók módjára behajtható köztartozás (díjhátralék keletkezése) Közszolgáltatás kötelező igénybevétele (települési hulladék fogalma, gazdálkodók igénye)

30 Bizonytalanság helyett kiszámíthatóság
Fotó: Pump Károly


Letölteni ppt "Közszolgáltatás és AB határozatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések