Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I ntegrációs P edagógiai R endszer. INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS: A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), eltérő nevelési igényű, gyermekek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I ntegrációs P edagógiai R endszer. INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS: A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), eltérő nevelési igényű, gyermekek."— Előadás másolata:

1 I ntegrációs P edagógiai R endszer

2 INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS: A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), eltérő nevelési igényű, gyermekek egy osztályban, csoportban történő nevelése, oktatása a többségi gyermekekkel, tanulókkal. PEDAGÓGIAI: A pedagógiai gyakorlat új alapokra helyezve valósítható meg, egyénre szabottan, az egyén hátránykompenzációs igényeit figyelembe véve, ahhoz kiválasztva a megfelelő fejlesztő hatású tartalmat, színtereket, eszközöket és módszereket. RENDSZER: Az intézményi keretek között és azon túl zajló nevelés és oktatás valamennyi színterét, tevékenységi formáját, nevelési-, tanulási- és oktatásszervezési eljárását áthatja, egy rendszert alkotva, egymást erősítve, bevonva valamennyi érintett felet a teljes körű személyiségfejlesztés érdekében.

3 Cél a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, és a szociális hátrányok enyhítését.

4 Az IPR rendszerünk munkacsoportjai, feladatai 1.sz. munkacsoport: IPR menedzsment Feladata az intézményi IPR irányítása  a programban résztvevők munkájának összehangolása, a munkacsoportok tevékenységének segítése, koordinálása  a társadalmi környezettel való kapcsolattartás  a partnerkapcsolati rendszer kiépítése, fejlesztése  a programmal kapcsolatos tájékoztató tevékenység folytatása  a pedagógiai tervező, ellenőrző munkában való közreműködés

5 A kapcsolattartás színterei: Gyermekjóléti szolgálat Együttműködés a Német Kisebbségi Önkormányzattal Együttműködés az Ifjúsági Otthonnal és az Erdei Ferenc Művelődési Központtal A különféle kulturális intézményekkel Szakmai és szakszolgálatokkal Rendőrséggel Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesülettel Iskolaorvosokkal, védőnővel Esélyek Házával RÉV- vel

6 2.sz. munkacsoport: Átmeneti Feladata: kapcsolattartás az óvodával az átmeneteket támogató módszerek, eljárások alkalmazása közös programok megvalósítása  a nyolcadikosok továbbtanulásának segítése

7 3.sz. munkacsoport: Módszertani Feladata: a tanulás tanítása új készségek kialakítása és fejlesztése a tanulás érdekében lényegkiemelő készség kialakítása, vázlatírás képességének kialakítása stb. idegen nyelv tanulásának technikái, módszerei versenyekre, vetélkedőkre készülés, tanulás módszereinek kérdéskörei a tantárgyak órarendi rendisége és figyelem tartósságának kérdéskörei a délutáni tanulás sorrendisége: könnyű illetve nehéz tanulnivaló, írásbeli és szóbeli tanulnivaló logikus sorrendje hibák, hiányosságok időbeli felismerése, korrigálás

8 Intézményi programok IPR-ben szereplő Damjanich napok Iskolanyitogató Pályaválasztási szülői értekezlet Mikulás ünnepségek Nyílt Tanítási Napok Egészségnap Költészet napja, szavaló verseny Gyermeknap

9 Várható eredmények Csökken az évfolyamismétlők száma Csökken a hiányzások száma Csökken a magántanulók száma Nő az érettségit adó középiskolába továbbtanulók száma Javul az országos kompetenciamérések eredménye


Letölteni ppt "I ntegrációs P edagógiai R endszer. INTEGRÁLT NEVELÉS-OKTATÁS: A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), eltérő nevelési igényű, gyermekek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések