Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befogadó szülők és őket segítő szakemberek képzése. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befogadó szülők és őket segítő szakemberek képzése. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u."— Előadás másolata:

1 Befogadó szülők és őket segítő szakemberek képzése. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

2 4. alprojekt A befogadó szülő képzés programja egységes szemlélettel kezeli a befogadó szülők (ezen belül a helyettes és a nevelőszülők) képzését és továbbképzését, a befogadó szülőket segítő szakemberek képzését és továbbképzését, valamint a vérszerinti szülőnek a gyermek visszafogadására való felkészítését. A tartalmukban, szellemiségükben és módszertani kultúrájukban megújított, egymással koherens rendszert alkotó képzések és továbbképzések során felkészített szakemberek jól reagálnak a velük szembeni szakmai, emberi kihívásokra, képesek hozzájárulni a befogadó szülői ellátórendszer gyermekek érdekében történő működtetéséhez. 4. Alprojekt tevékenységei: Befogadó szülők felkészítése Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

3 A program lépései: Nevelőszülő képzési program kidolgozása Befogadó szülő képzés alap modul tartalmi kidolgozása Nevelőszülő képzési modul tartalmi kidolgozása Speciális ellátási szükségletű gyermekek nevelésére felkészítő modul tartalmi kidolgozása Különleges ellátási szükségletű gyermekek nevelésére felkészítő modul tartalmi kidolgozása Nevelőszülő képzés szakmai véleményezése vagy pilotképzés A nevelő szülő képzés tartalmi véglegesítése Oktatói segédanyag kidolgozása Hallgatói segédanyag, jegyzet kidolgozása Tankönyv előkészítése 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

4 A képzés felépítése A befogadó szülő képzés moduláris felépítésű, az újonnan jelentkező elvégzi a az alap modult, amely során a befogadó szülői feladatok alapjaival megismerkedik és eldöntheti, hogy szeretne-e továbblépni a nevelőszülő vagy a helyettes szülő képzésbe. A nevelő szülők OKJ rendszerű képzésében a nevelőszülők felkészítést kapnak, nem csak az általános nevelési feladatokra, hanem a speciális és a különleges ellátási szükségletű gyermekek nevelési feladatinak megoldására is. Képzés elemei: Nevelőszülő képzés Helyettes szülő képzés Befogadó szülőket segítő szakemberek képzése Hivatásos és/vagy gyermekvédelmi gyám képzés Vérszerinti szülők kompetenciafejlesztő programja Befogadó szülő továbbképzés Befogadó szülőket segítő szakemberek továbbképzése Hivatásos és/vagy gyermekvédelmi gyám továbbképzése 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

5 Képzések lebonyolítása Képzési lehetőség széleskörű bemutatása, motiválás a részvételre Képzések résztvevőinek toborzása Képzések megszervezése Képzési programok lebonyolítása, az AVKF által kidolgozott képzési anyagok alapján az NCSSZI részére történő akkreditációval. A képzéseket sikeresen elvégzők részére tanúsítvány kiadása OKJ képzések esetén vizsga lehetőségek megszervezése Képzések minőségbiztosítása NCSSZI szakemberei által, a képzést kidolgozó AVKF szakembereinek szakmai tanácsadása mellett. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

6 Képzések minőségbiztosítása Minőségbiztosítási és minőségirányítási program kidolgozása Minőségirányítási kézikönyv kidolgozása Minőségirányítási feladatok ellátása (legfontosabb elemei: a képzések rendszeres látogatása, értékelése, beavatkozások meghatározása, beavatkozások megtétele, ezek hatásainak értékelése, résztvevők megelégedettségének vizsgálata és eredmények visszacsatolása Gyerekfelügyelet biztosítása A képzések, továbbképzések idejére a 2-7 gyermeket nevelők számára a képzésben való részvétel és a képzésben maradás támogatás érdekében gyermekfelügyeletet biztosítunk 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

7 Általános képzési célok a következők: A befogadó szülő képzés minőségének javítása, színvonalának emelése a befogadó szülők új képzésének lebonyolítására alkalmas, és az Országos Képzési Jegyzék rendszerébe illeszthető képzések kidolgozásával. A befogadó szülők munkáját segítő és szakmailag monitorozó szakemberek felkészítése és folyamatos továbbképzése egységes képzési és továbbképzési szakmai anyagok kidolgozásával. A gyermek visszafogadására felkészítő kompetenciafejlesztő program kidolgozása és kísérleti lebonyolítása, amely alkalmas a befogadó szülőnél elhelyezett gyermek vérszerinti családjának fejlesztésére. A képzések magas színvonalának biztosítása egy olyan minőségirányítási rendszer kidolgozásával, melyben a képzést szervező szakemberei a képzés kidolgozóinak szakmai támogatásával, monitorozzák és ellenőrzik az egyes képzéseket és továbbképzéseket. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

8 A program előbbre lépést jelent: Szakmai tekintetben: az ellátásban dolgozók szakmai professzionalizációjának fejlődésével elősegíti az érintett ellátások fejlődését, hangsúlyozottan a nevelőszülői ellátás professzionalizációját, a helyettes szülői és a nevelőszülői ellátás esetében a jelenleginél nagyobb mértékű egymáshoz kapcsolódást. A szakemberképzés szempontjából: komplex képzési és továbbképzési programcsomagok készülnek, melyek magukba foglalják a lektorált oktatói és a hallgatói segédanyagokat (korábban ezek megléte erősen esetleges volt, a képző intézménytől függött). A minőségirányítási rendszer: kidolgozásával és működtetésével lehetővé válik a képzések és továbbképzések szakmai és oktatás-módszertani színvonalának megőrzése, és folyamatos fejlődése. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

9 Nevelőszülő képzés felépítése: Alapmodul A modul célja az, hogy a hallgató megismerje a nevelőszülői tevékenység speciális feladatait. Képzési idő: 100 óra. Nevelőszülők képzése modul A modul célja a nevelőszülők felkészítése a gyermek családba fogadására az alapvető ismeretek közvetítésével, és a gyermekek befogadásával együtt járó feladatok, valamint megoldási lehetőségeik áttekintésével és megbeszélésével. Képzési idő: 200 óra. A nevelőszülők felkészítése a speciális nevelési szükségletű gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátására modul A modul célja a nevelőszülők felkészítése a speciális nevelési igényű gyermek családba fogadására, speciális ismeretek közvetítésével és a gyermekek befogadásával együtt járó feladatok, valamint megoldási lehetőségeik megismerésével. Képzési idő: 100 óra. A nevelőszülők felkészítése különleges nevelési szükségletű gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatok ellátására modul A modul célja a Gyermekvédelmi törvény szerinti meghatározást alapul véve a 0-3 éves vagy a fogyatékkal élő gyermekek nevelőszüleinek felkészítése releváns ismeretek közvetítésével és feldolgozásával, valamint a gyermekek befogadásával együtt járó nevelési nehézségek és megoldási lehetőségeik áttekintésével és megbeszélésével. Képzési idő: 100 óra. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

10 Előzmények: 1998-tól mivel szinte mindenki képezhetett a képzések minőségbiztosítása nem volt megoldott. Jogszabályi változás: csak felnőttképzési akkreditációval rendelkező intézmények képezhetnek. A képzési tapasztalatok alapján, illetve az elsajátítandó tananyag mennyisége miatt a képzési idő növelésére van szükség, a jogszabályi változások még nem követték le ezt az igényt és szükségletet. Várhatóan ebben az évben megszületnek. Fogalmak Befogadó szülő: helyettes és nevelőszülőket is magába foglaló fogalom. Helyettes szülő (alapellátás): max. 1,5 évig nevelheti a rábízott gyermeket. A szülő felügyeleti joga megmarad. A gondjaira bízott gyermek kvázi vendégségben van nála. Nevelőszülő (szakellátás): befogadja a családjából kiemelt gyermeket (szülői felügyeleti jog szünetel) és akár felnőtt koráig is gondoskodik róla. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

11 4. alprojekt A nevelőszülőt megillető anyagi juttatások - nevelőszülői díj (2013-ban 15 000 Ft. havonta és gyermekenként, fiatal felnőttenként; összegét a mindenkori költségvetési törvényben határozzák meg.) a hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege havonta: 135 000 Ft. - a nevelési díj, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a (34 200,-), különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a (39 900,-), speciális szükségletű gyermek esetén 150%-a (42 750,-). - ellátmány: A nevelési díjjal együtt folyósítják, elsősorban pénzben. Az ellátmányt a gyermek, illetve a fiatal felnőtt ruházatára, tankönyvére, tanszerére és a tanulmányai végzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnőtt költőpénzére, valamint a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére adják. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb - gyermekenként, fiatal felnőttenként - az éves nevelési díj 25%-ánál: 8.550 Ft. A nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő jogosult a nevelési ellátásra, iskoláztatási támogatásra is. Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

12 § Jogszabályi háttér: Többször módosított 1997. XXXI. Tv. Módosítás várható: 2014 01. 01-től a (tervek szerint) nevelőszülők több lépésben (2016-ig) foglalkoztatási jogviszonyban (szolgálati időbe beszámító és biztosítási jogot adó) fogják végezni a tevékenységüket. Ennek előfeltétele az új képzési rendszerben történő részvétel, OKJ képzettség megszerzése. Gyermekvédelmi gyám funkció bevezetése. Sok egyéb, a 4. alprojektet közvetlenül nem érintő változás is tervezett. A jogszabály módosítás folyamatban. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu

13 Köszönöm a figyelmet! 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.tamop5410.huwww.tamop5410.hu


Letölteni ppt "Befogadó szülők és őket segítő szakemberek képzése. 4. alprojekt Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u."

Hasonló előadás


Google Hirdetések