Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”"— Előadás másolata:

1 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”
„Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.2/08/A/2 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” 

2 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ
A pályázat kedvezményezettje: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

3 A hálózatkoordinációs központ feladata
Kommunikációs csatornát képez az intézmények és a szolgáltatásokat nyújtók között; szervezi a fejlesztési igények kielégítését; összekapcsolja a régió intézményeit a szakmai együttműködés érdekében; együttműködési formákat alakít ki, koordinálja azokat

4 Projektiroda (Debrecen)
Projektmenedzser Rácz Annamária Tel: 06-30/ Projektasszisztens Mestyán Mónika Tel: 06-30/ Pénzügyi vezető Rózsa Márta Tel: 06-30/ Szakmai vezető Kiss Gabriella Tel: 06-30/ Pedagógiai módszertani szakterületű munkatárs Ungvári Jánosné dr. Tel: Digitális szakterületű munkatárs Pető Csaba Józsefné

5 A Projektiroda szakmai tevékenységei
Projektiroda működtetése Együttműködés a TÁMOP kiemelt projekt megvalósító szervezetével A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása Fejlesztéskoordináció Regionális közoktatási intézményhálózat működtetése Intézmények szakmai támogatása Konferenciák, szakmai információs napok szervezése Nyilvánosság biztosítása

6 Programirodák Nyíregyházi programiroda 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7. I. em. Projektkoordinátor Pocsai Beáta Tel: / Szervezési asszisztens László Mónika Szolnoki programiroda 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 1. I/ Projektkoordinátor Rusvai Károly gmail.com Tel: / Szervezési asszisztens Vargáné Szederkényi Brigitta gmail.com Tel: /

7 A Programirodák szakmai tevékenysége
Regionális feladatok megyei szintű szervezése szakmai tevékenységek megyei szintű szervezése kistérségi szintű szolgáltatói hálózat működtetésének támogatása szakmai támogatás nyújtása a régió intézményeinek pályázati tanácsadói rendszer kistérségi szintű működtetésének biztosítása információszolgáltatás, adatgyűjtés tanácsadás a pedagógiai innovációt támogató továbbképzésekről horizontális tanulást segítő kapcsolatok kialakításának támogatása adatbázis-kezelés támogatása a fejlesztő műhelyek szervezésének elősegítése programiroda működtetése

8 A projekt területi és intézményi hatálya
A közoktatási intézmények száma intézménytípusonként az Észak-alföldi régióban Észak-alföldi régió 355 379 77 82 108 142 98 50 100 150 200 250 300 350 400 Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Diákotthon Intézmények száma

9 Tanulói létszámok intézménytípusonként
a régióban Tanulói létszámok a régióban 54565 143976 22934 30022 36019 50036 12758 óvoda általános iskola szakiskola gimnázium szakközépiskola alapfokú művészetoktatás diákotthon

10 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre
Közvetlen célcsoport Közoktatási intézmények vezetői: fő Közoktatási intézmények pedagógusai: fő Szakmai szolgáltatók: 17 OM azonosítóval rendelkező szakmai szolgáltató intézmény

11 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre
2. Közvetett célcsoport Civil szervezetek: 2 657 Közoktatási intézmények tanulói: TÁMOP koordináló szervezete Oktatási és Kulturális Minisztérium

12 A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre
Tanulók szülei Regionális döntéshozók Gazdasági élet szereplői Észak-alföldi régió lakossága

13 A projekt hosszú távú céljai
minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenki számára az egész életen át tartó tanulás elősegítése a közoktatás minőségének javulása intézményi és tanulói eredmények javulása kompetencia alapú oktatás elterjedtségének növekedése a digitális írástudás széles körű elterjesztése a pedagógiai munka minőségének javítása munkaerő-piaci esélyek növekedése a foglalkoztatási helyzet javítása az esélyegyenlőség növelésével a szociokulturális különbségekből eredő hátrányok mérséklése a pedagógusok módszertani kultúrájának modernizációja új tanulási formák elterjesztése

14 A projekt közép távú céljai
a kompetencia alapú oktatásra való átállás továbbvitele az egész életen át tartó tanulás alapjainak lefektetése, a korábbi eredmények továbbvitele intézményi eredmények növekedése és az oktatás minőségi javulása a pedagógiai kultúra megújítása fejlesztési igények feltérképezése, az ezekhez igazodó tevékenységek koordinációja az esélyegyenlőtlenség csökkentése a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosításával az intézmények közötti kooperáció szélesítése, innovációs és szolgáltatói kompetenciáik modernizálása

15 A projekt operatív, rövid távú céljai
regionális referenciaintézmény-hálózat létrehozása hálózatkoordinációs központ létrehozása fejlesztések területi szintű koordinációja regionális szintű fejlesztési igények katalizálása fejlesztési források hatékony és eredményes felhasználásának segítése támogató szakmai szolgáltató háló megteremtése együttnevelésre irányuló gyakorlat további elterjesztése központi fejlesztések regionális disszeminációjának elősegítése jó gyakorlatok és fejlesztési programok adaptációja, valamint a területi hálózati tanulás támogatása önálló innováció ösztönzése által

16 Kommunikációs üzenetek
Célcsoport Közoktatási intézmények vezetői Szakmai szolgáltatók Üzenet A projekt hozzájárul az intézmény referenciaintézménnyé válásához, növelve ezzel presztízsét. Emeli pedagógusainak képzettségét, kompetenciáit, növelve egyben elismertségüket is. A projekt a referenciaintézmények és az Internetes Támogató Hálózat által hozzájárul a szakmai szolgáltatók lehetőségeinek bővítéséhez.

17 Kommunikációs üzenetek
Célcsoport Civil szervezetek Közoktatási intézmények pedagógusai Üzenet A projekt hozzájárul a civil szervezetek bekapcsolódásához az oktatási szféra szolgáltatásaiba. A projekt lehetőséget biztosít tapasztalatok befogadására, adaptációjára és továbbfejlesztésére, valamint ösztönzi az innovációt és kooperációt az oktatási munka terén.

18 Kommunikációs üzenetek
Célcsoport Közoktatási intézmények tanulói Tanulók szülei Üzenet A kompetencia alapú oktatás nyújtotta új tanulási formák elfogadása és használata. A kompetenciafejlesztés által a pályaválasztás és munkaerő-piaci elhelyezkedés könnyebbé és sikeresebbé válik gyermekeik számára.

19 Kommunikációs üzenetek
Célcsoport Regionális döntéshozók Üzenet A projekt hozzá járul az oktatáspolitikai reformok folytatódásához, az oktatás eredményesebbé válásához. A magas szintű oktatás szélesebb körben válik elérhetővé, az esélyegyenlőség növekedik. A fiatalok kompetenciáinak fejlődésével a munkaerő piaci elhelyezkedésük esélyei nőnek, csökkentve ezzel a munkanélküli-séget. A gazdasági szereplők által elvárt kompetenciák fejlesztésével az oktatás és a munkaerő-piac közötti szakadék csökken, ezáltal a gazdasági szféra eredményessége is növekszik.

20 Indikátorok A projekt várható eredményei
A regionális hálózatba bevont, minősítést szerzett referencia-intézmények száma: Területi lefedettséget biztosító (kistérségi) hálózati pontok száma: TÁMOP 3. prioritásban pályázattal rendelkező, koordinációba bevont feladatellátási helyek száma: Szakmai szolgáltatások nyújtásában együttműködő partnerek száma:

21 Elérhetőségeink Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/ 


Letölteni ppt "„Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések