Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” Társadalmi Megújulás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” Társadalmi Megújulás."— Előadás másolata:

1 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.2/08/A/2 „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás”

2 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A pályázat kedvezményezettje: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

3 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A hálózatkoordinációs központ feladata Kommunikációs csatornát képez az intézmények és a szolgáltatásokat nyújtók között; szervezi a fejlesztési igények kielégítését; összekapcsolja a régió intézményeit a szakmai együttműködés érdekében; együttműködési formákat alakít ki, koordinálja azokat

4 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Projektiroda (Debrecen) Projektmenedzser Rácz Annamária komphalopm@hajdu- ped.sulinet.hu Tel: 06-30/839-9854 Projektasszisztens Mestyán Mónika komphalo@hajdu- ped.sulinet.hu Tel: 06-30/838-9584 Pénzügyi vezető Rózsa Márta penzugyivezeto@hajdu- ped.sulinet.hu Tel: 06-30/842-6427 Szakmai vezető Kiss Gabriella szakmaivezeto@hajdu- ped.sulinet.hu Tel: 06-30/837-6823 Pedagógiai módszertani szakterületű munkatárs Ungvári Jánosné dr. ungvarine@hajdu- ped.sulinet.hu Tel: 06-20234-2818 Digitális szakterületű munkatárs Pető Csaba Józsefné digitalis@hajdu-ped.sulinet.hu

5 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A Projektiroda szakmai tevékenységei Projektiroda működtetése Együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt megvalósító szervezetével A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőségbiztosítása Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása Fejlesztéskoordináció Regionális közoktatási intézményhálózat működtetése Intézmények szakmai támogatása Konferenciák, szakmai információs napok szervezése Nyilvánosság biztosítása

6 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Programirodák Nyíregyházi programiroda 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6-7. I. em. Projektkoordinátor Pocsai Beáta komphaloszszbm@gmail.com Tel: +36-30/358-8243 komphaloszszbm@gmail.com Szervezési asszisztens László Mónika komphaloszszbm@gmail.com komphaloszszbm@gmail.com Szolnoki programiroda 5000 Szolnok, Baross Gábor u. 1. I/110-111. Projektkoordinátor Rusvai Károly ujmfttamopszolnok@ gmail.com Tel: +36-30/216-2136 ujmfttamopszolnok@ gmail.com Szervezési asszisztens Vargáné Szederkényi Brigitta ujmfttamopszolnok@ gmail.com Tel: +36-30/216-6126 ujmfttamopszolnok@ gmail.com

7 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A Programirodák szakmai tevékenysége Regionális feladatok megyei szintű szervezése szakmai tevékenységek megyei szintű szervezése kistérségi szintű szolgáltatói hálózat működtetésének támogatása szakmai támogatás nyújtása a régió intézményeinek pályázati tanácsadói rendszer kistérségi szintű működtetésének biztosítása információszolgáltatás, adatgyűjtés tanácsadás a pedagógiai innovációt támogató továbbképzésekről horizontális tanulást segítő kapcsolatok kialakításának támogatása adatbázis-kezelés támogatása a fejlesztő műhelyek szervezésének elősegítése programiroda működtetése

8 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A projekt területi és intézményi hatálya A közoktatási intézmények száma intézménytípusonként az Észak-alföldi régióban Észak-alföldi régió 355 379 77 82 108 142 98 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Diákotthon Intézmények száma

9 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Tanulói létszámok intézménytípusonként a régióban Tanulói létszámok a régióban 54565 143976 22934 30022 36019 50036 12758 óvodaáltalános iskola szakiskolagimnázium szakközépiskolaalapfokú művészetoktatás diákotthon

10 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre 1.Közvetlen célcsoport Közoktatási intézmények vezetői: 3 300 fő Közoktatási intézmények pedagógusai: 27 200 fő Szakmai szolgáltatók: 17 OM azonosítóval rendelkező szakmai szolgáltató intézmény

11 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre 2. Közvetett célcsoport Civil szervezetek: 2 657 Közoktatási intézmények tanulói: 300 274 TÁMOP 3.1.1. koordináló szervezete Oktatási és Kulturális Minisztérium

12 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre 3. Érintettek Tanulók szülei Regionális döntéshozók Gazdasági élet szereplői Észak-alföldi régió lakossága

13 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A projekt hosszú távú céljai minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenki számára az egész életen át tartó tanulás elősegítése a közoktatás minőségének javulása intézményi és tanulói eredmények javulása kompetencia alapú oktatás elterjedtségének növekedése a digitális írástudás széles körű elterjesztése a pedagógiai munka minőségének javítása munkaerő-piaci esélyek növekedése a foglalkoztatási helyzet javítása az esélyegyenlőség növelésével a szociokulturális különbségekből eredő hátrányok mérséklése a pedagógusok módszertani kultúrájának modernizációja új tanulási formák elterjesztése

14 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A projekt közép távú céljai a kompetencia alapú oktatásra való átállás továbbvitele az egész életen át tartó tanulás alapjainak lefektetése, a korábbi eredmények továbbvitele intézményi eredmények növekedése és az oktatás minőségi javulása a pedagógiai kultúra megújítása fejlesztési igények feltérképezése, az ezekhez igazodó tevékenységek koordinációja az esélyegyenlőtlenség csökkentése a szolgáltatások optimális területi lefedettségének biztosításával az intézmények közötti kooperáció szélesítése, innovációs és szolgáltatói kompetenciáik modernizálása

15 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ A projekt operatív, rövid távú céljai regionális referenciaintézmény-hálózat létrehozása hálózatkoordinációs központ létrehozása fejlesztések területi szintű koordinációja regionális szintű fejlesztési igények katalizálása fejlesztési források hatékony és eredményes felhasználásának segítése támogató szakmai szolgáltató háló megteremtése együttnevelésre irányuló gyakorlat további elterjesztése központi fejlesztések regionális disszeminációjának elősegítése jó gyakorlatok és fejlesztési programok adaptációja, valamint a területi hálózati tanulás támogatása önálló innováció ösztönzése által

16 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Kommunikációs üzenetek Célcsoport  Közoktatási intézmények vezetői  Szakmai szolgáltatók Üzenet  A projekt hozzájárul az intézmény referenciaintézménnyé válásához, növelve ezzel presztízsét. Emeli pedagógusainak képzettségét, kompetenciáit, növelve egyben elismertségüket is.  A projekt a referenciaintézmények és az Internetes Támogató Hálózat által hozzájárul a szakmai szolgáltatók lehetőségeinek bővítéséhez.

17 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Kommunikációs üzenetek Célcsoport  Civil szervezetek  Közoktatási intézmények pedagógusai Üzenet  A projekt hozzájárul a civil szervezetek bekapcsolódásához az oktatási szféra szolgáltatásaiba.  A projekt lehetőséget biztosít tapasztalatok befogadására, adaptációjára és továbbfejlesztésére, valamint ösztönzi az innovációt és kooperációt az oktatási munka terén.

18 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Kommunikációs üzenetek Célcsoport  Közoktatási intézmények tanulói  Tanulók szülei Üzenet  A kompetencia alapú oktatás nyújtotta új tanulási formák elfogadása és használata.  A kompetenciafejlesztés által a pályaválasztás és munkaerő-piaci elhelyezkedés könnyebbé és sikeresebbé válik gyermekeik számára.

19 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Kommunikációs üzenetek Célcsoport Regionális döntéshozók Üzenet  A projekt hozzá járul az oktatáspolitikai reformok folytatódásához, az oktatás eredményesebbé válásához. A magas szintű oktatás szélesebb körben válik elérhetővé, az esélyegyenlőség növekedik.  A fiatalok kompetenciáinak fejlődésével a munkaerő piaci elhelyezkedésük esélyei nőnek, csökkentve ezzel a munkanélküli- séget. A gazdasági szereplők által elvárt kompetenciák fejlesztésével az oktatás és a munkaerő-piac közötti szakadék csökken, ezáltal a gazdasági szféra eredményessége is növekszik.

20 2014. 09. 17. Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Indikátorok A projekt várható eredményei A regionális hálózatba bevont, minősítést szerzett referencia- intézmények száma: Területi lefedettséget biztosító (kistérségi) hálózati pontok száma: TÁMOP 3. prioritásban pályázattal rendelkező, koordinációba bevont feladatellátási helyek száma: Szakmai szolgáltatások nyújtásában együttműködő partnerek száma: 50 15 300 70

21 Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ Elérhetőségeink Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  /fax: 52/344-186  komphalo@hajdu-ped.sulinet.hu


Letölteni ppt "Észak-alföldi Regionális Hálózatkoordinációs Központ „Észak-alföldi Komp-háló, minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” Társadalmi Megújulás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések